Pojem učení sociální

Slovo:

učení sociální


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

SOCIÁLNÍ UČENÍ znamená osvojování si určitých způsobů chování a jednání i prožívání v různých situacích ve společnosti má např. tyto formy:
přímé posilování učení odměnou a trestem. Žádoucí a odměněné chování je fixováno, nežádoucí chování je trestem potlačováno.
Napodobování (imitace) chování a prožívání jiného člověka, kterého si jedinec váží a respektuje ho.
Ztotožnění se (identifikace), tj. převzetí všech pozorovatelných způsobů chování i prožívání vztažné (referenční) osoby, kterou si jedinec zvolil jako model a vzor.
Má-li mít sociální učení žádoucí efekt, je třeba brát v úvahu, že účinek a výsledek učení má svou příčinu a své podmínky, které nejsou vždy záměrné (intencionální) ale mohou být i nezáměrně (funkcionální).
V průběhu socializace se postupně utváří a vyvíjí také sebepoznání, sebeuvědomění, sebehodnocení, sebe koncepce. Sebeuvědomění znamená schopnost poznat a hodnotit vlastní znalosti, chování, zájmy, ideály a motivy. Je prvním předpokladem sebevýchovy, autoregulace. Restrukturace (změna, zdokonalení či zlepšení struktury) neadekvátního sebeobrazu a sociálních vztahů mezi já a vnějším světem znamená hlubokou změnu osobnosti.
Sebeuvědomění ovlivňuje chování a životní aspirace. Se vznikem sebeuvědomění se člověk vyděluje z okolního světa, uvědomuje si sebe jako osobnost, své místo ve světě. Vytváří si schopnost sebekontroly a odpovědnosti za vlastní činy. I když je sebeuvědomění jevem individuálním, zakládá se též na společenských vztazích i na genetických faktorech.
Bezprostřední vztah člověka k sobě samému, založený na sebeuvědomění, sebepoznání a sebehodnocení se nazývá sebe koncepce. Bez sebe koncepce a sebeobrazu nemůže existovat sebe náhled a účinné řízení sebe sama ani sebe akceptace (sebepřijetí).
Socializace tedy v podstatě zahrnuje:
Vývoj sociální empatie, adaptability a reaktivity, tj. citově více či méně podbarvených a diferencovaných vztahů k lidem i k sobě.
Vývoj sociální kontroly, tj. kontroly chování podle norem, příkazů, pravidel a zákonů dané společnosti a sebekontroly.
Učení se postojům a sociálním rolím a sebe monitorování, tj. osvojování si chování, které je od jedince očekáváno ostatními členy společnosti, a to vzhledem k jeho věku, pohlaví, vzdělání a dané situaci.
Aby byl člověk v dnešním složitém světě hodnot spokojen, musí mít pocit, že v tomto světě nezaniká, že se neztrácí sobě ani lidem. Člověk nemůže spokojeně žít bez jistoty, že něco znamená, že jeho existence má svůj smysl, svoji důležitost, svoji hodnotu.

Knihy

Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání -- autor: Cisovská Hana
Kapitoly z psychologie učení a výchovy -- autor: Marta Langová
Dítě v rovnováze -- autor: Blythe Sally Goddard
Svého psa nestřílejte -- autor: Pryor Karen

Komentáře ke slovu učení sociální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » učení a výkon
následující slovo: » účelové prezentace
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2915
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz