Pojem Vaněk Jan

Slovo:

Vaněk Jan, pedagog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Prof. PhDr. Jan Vaněk, CSc. (1905-1984) byl známý a vlivný vysokoškolský pedagog. V roce 1929 maturoval a stal se učitelem na severní Moravě a později v Brně.
V roce 1933 vystudoval učitelství zeměpisu, dějepisu a filozofie na brněnské univerzitě. Studium zakončil doktorátem filosofie.
Během své profesní kariéry se zabýval vztahy mezi pedagogikou a psychologií, biologii a lékařstvím a jejich vlivy na vývoj a edukaci normálních i abnormálních dětí.
Měl velký smysl pro týmovou spolupráci při odborném výzkumu edukace a vývoje psychosomatiky dětí (zkoumal např. společně s psychology, antropology a lékaři 200 párů jednovaječných dvojčat)
a psychiky pedagogů. Zaměřoval se např. na výzkum a identifikaci vlastností osobnosti úspěšných pedagogů.
Nějakou dobu pracoval v Ústřední pedagogické knihovně v Brně. V této knihovně prožil i léta druhé světové války a Protektorátu Čechy a Morava.
Po válce byl v roce 1945 jmenován zemským školním inspektorem na Moravě a později též zástupcem přednosty Zemské školní rady pro Moravskoslezskou zemi.
V roce 1946 byla habilitován docentem na filozofické fakultě brněnské univerzity. Současně byl pověřen přípravou k otevření pedagogické fakulty V Olomouci.
Stejný úkol pomáhal plnit i v Brně. Přednášel přitom pedagogiku na filozofické fakultě v Brně a na pedagogické fakultě v Olomouci, kde se stal vedoucím katedry pedagogiky.
Po roce 1956 se v Bratislavě podrobil kandidátskému řízení a v roce 1965 přešel na přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a byl tam jmenován profesorem.
Vybudoval na přírodovědecké fakultě katedru pedagogiky, kterou řídil až do roku 1974, kdy odešel do starobního důchodu.
Pro svou pedagogickou práci měl nejenom odbornou kvalifikaci, ale i adekvátní a optimální psychické a osobnostní vlastnosti.
Měl pro efektivní pedagogické aktivity nejenom motivaci, zájem, ale i nadání.
Jeho odborný přínos pro pedagogiku a edukaci dětí vyplývá z jeho nevšední a nezvyklé pozornosti a snahy o intenzivní komplexní a týmovou práci ve výchově a vzdělávání
a ze správného poznání a hodnocení zejména vlivu biologických a psychologických faktorů a jejich poznávání pro efektivnost edukace a žádoucího vývoje a rozvoje osobnosti dětí.
Z literatury:
Vaněk Jan. Studie o dětském myšlení. Brno, 1936.
Vaněk Jan. Pokus o periodizační soustavu vývoje českého a slovenského dítěte a mládeže.
In Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Pedagogika-psychologie IV. Praha: SPN 1938. Str. 17-51.
Vaněk Jan. Psychologické základy nové české a slovenské pedagogiky. Brno, 1939.
Vaněk Jan. Průhledy učitelstvím. Brno: Koménium, 1947.
Vaněk Jan Biologické a psychologické základy pedagogiky. Brno: Koménium, 1948. 67 stran.
Vaněk Jan. Naše pedagogika a život. Jednotná škola,1960, č. 4, s.318-327.
Vaněk Jan. Materiály k obecným základům pedagogiky. Praha: SPN, 1964.
Vaněk Jan. Úvod do techniky vysokoškolského studia. Praha: SPN, 1965. 65 s.
Vaněk Jan. Nárys teorie mravní výchovy. Praha: SPN, 1968. 168 s.
Vaněk Jan. K biologickým a psychologickým zřetelům výchovy, Praha: SPN, 1972.275s.
Vaněk Jan. Nejčastější cizojazyčné výrazy v současné pedagogice, Olomouc: KPÚ, 1974. 85 s.Některá související slova

poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, Famile a persona, schopnosti a nadání, zájmy, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, kreativní a talentované osoby, edukativní, rozhovor a jeho typy, náladovost člověka, kariéra a nezaměstnanost, Výkonnost a kariéra, hyperkinetické závady a poruchy, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, rozhovor na pracovišti, akronym KEMSAK, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, vrozené závady a poruchy, Etický a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, zvýšené psychosomatické tenze, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, předmět pedagogické psychologie, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, Claparéde Edouard, Montessoriová Marie, Heidegger, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, Bolzano Bernard (1781-1848), Amerling, Spranger, Bain Alexander, pedagogicko psychologické výzkumy, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, Kerchensteiner Georg, Masaryk T.G., Úvod do mentální retardace, prevence, sebeřízení, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Úvod do duchovědné psychologie, poznávací a intervenční interview, Filozofie, novověká filozofie, formování chování a prožívání, organická porucha osobnosti, Blížkovský Bohumír, osobnost učitelů, Koščo Jozef, Maňák Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost revmatická či reumatoidní, dystymická osobnost, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, edukátorKnihy

Odpustit můžeme, zapomenout nesmíme -- autor: Vaněk Jan, Klimešová Táňa
Pamäť literárnej vedy - Ján Mišianik, Jozef Minárik -- autor: Brtáňová Erika, Vaneková Oľga
Jasný případ soudce Vaňka a jiné povídky -- autor: Beer Jan, Formáčková Marie,
Blues pro čtyři tlapky -- autor: Vaněk Jan J.
Přírodopis 6 pro základní školy Zoologie a botanika -- autor: Černík Vladimír, Martinec Zdeněk, Hamerská Marta, Vaněk Jan

Komentáře ke slovu Vaněk Jan, pedagog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vanadinit
následující slovo: » vandal
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3126
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz