Pojem Vaněk Jan

Slovo:

Vaněk Jan, pedagog


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Prof. PhDr. Jan Vaněk, CSc. (1905-1984) byl známý a vlivný vysokoškolský pedagog. V roce 1929 maturoval a stal se učitelem na severní Moravě a později v Brně.
V roce 1933 vystudoval učitelství zeměpisu, dějepisu a filozofie na brněnské univerzitě. Studium zakončil doktorátem filosofie.
Během své profesní kariéry se zabýval vztahy mezi pedagogikou a psychologií, biologii a lékařstvím a jejich vlivy na vývoj a edukaci normálních i abnormálních dětí.
Měl velký smysl pro týmovou spolupráci při odborném výzkumu edukace a vývoje psychosomatiky dětí (zkoumal např. společně s psychology, antropology a lékaři 200 párů jednovaječných dvojčat)
a psychiky pedagogů. Zaměřoval se např. na výzkum a identifikaci vlastností osobnosti úspěšných pedagogů.
Nějakou dobu pracoval v Ústřední pedagogické knihovně v Brně. V této knihovně prožil i léta druhé světové války a Protektorátu Čechy a Morava.
Po válce byl v roce 1945 jmenován zemským školním inspektorem na Moravě a později též zástupcem přednosty Zemské školní rady pro Moravskoslezskou zemi.
V roce 1946 byla habilitován docentem na filozofické fakultě brněnské univerzity. Současně byl pověřen přípravou k otevření pedagogické fakulty V Olomouci.
Stejný úkol pomáhal plnit i v Brně. Přednášel přitom pedagogiku na filozofické fakultě v Brně a na pedagogické fakultě v Olomouci, kde se stal vedoucím katedry pedagogiky.
Po roce 1956 se v Bratislavě podrobil kandidátskému řízení a v roce 1965 přešel na přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a byl tam jmenován profesorem.
Vybudoval na přírodovědecké fakultě katedru pedagogiky, kterou řídil až do roku 1974, kdy odešel do starobního důchodu.
Pro svou pedagogickou práci měl nejenom odbornou kvalifikaci, ale i adekvátní a optimální psychické a osobnostní vlastnosti.
Měl pro efektivní pedagogické aktivity nejenom motivaci, zájem, ale i nadání.
Jeho odborný přínos pro pedagogiku a edukaci dětí vyplývá z jeho nevšední a nezvyklé pozornosti a snahy o intenzivní komplexní a týmovou práci ve výchově a vzdělávání
a ze správného poznání a hodnocení zejména vlivu biologických a psychologických faktorů a jejich poznávání pro efektivnost edukace a žádoucího vývoje a rozvoje osobnosti dětí.
Z literatury:
Vaněk Jan. Studie o dětském myšlení. Brno, 1936.
Vaněk Jan. Pokus o periodizační soustavu vývoje českého a slovenského dítěte a mládeže.
In Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Pedagogika-psychologie IV. Praha: SPN 1938. Str. 17-51.
Vaněk Jan. Psychologické základy nové české a slovenské pedagogiky. Brno, 1939.
Vaněk Jan. Průhledy učitelstvím. Brno: Koménium, 1947.
Vaněk Jan Biologické a psychologické základy pedagogiky. Brno: Koménium, 1948. 67 stran.
Vaněk Jan. Naše pedagogika a život. Jednotná škola,1960, č. 4, s.318-327.
Vaněk Jan. Materiály k obecným základům pedagogiky. Praha: SPN, 1964.
Vaněk Jan. Úvod do techniky vysokoškolského studia. Praha: SPN, 1965. 65 s.
Vaněk Jan. Nárys teorie mravní výchovy. Praha: SPN, 1968. 168 s.
Vaněk Jan. K biologickým a psychologickým zřetelům výchovy, Praha: SPN, 1972.275s.
Vaněk Jan. Nejčastější cizojazyčné výrazy v současné pedagogice, Olomouc: KPÚ, 1974. 85 s.Některá související slova

edukátor, Famile a persona, zvýšená psychosomatická tenze, Etický a morální charakter, vrozené závady a poruchy, akronym KEMSAK, tvořiví a talentovaní lidé, psychonervová labilita, edukativní, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, sebepoznání a sebeřízení, zájmy, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, agresivita, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, psychosomaticky traumatizované osoby, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), závady a poruchy mobility a pozornosti, nezaměstnanost individuální, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, prevence syndromu vyhoření, mentální retardace, výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, mmorodinné a mimoškolní prostředí, rozhovor a jeho typy, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, prosociální a morální charakter, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, Spranger, zdravá škola, Kerchensteiner Georg, Claparéde Edouard, Montessoriová Marie, Heidegger, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, závady a poruchy myšlení, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Koščo Jozef, saturace potřeb v rodině, školská poradenská psychologie, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do experimentální psychologie, násilí, pedagogicko psychologické výzkumy, Bain Alexander, Bolzano Bernard (1781-1848), Amerling, Masaryk T.G., osobnost učitelů, afekty člověka a jejich zvládání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, Úvod do mentální retardace, Blížkovský Bohumír, prevence, sebeřízení, formování chování a prožívání, organická porucha osobnosti, osobnost revmatická či reumatoidní, dystymická osobnost, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Maňák Josef, typy inteligence podle H.Gardnera

Komentáře ke slovu Vaněk Jan, pedagog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vanadinit
následující slovo: » vandal
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3288
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz