Pojem Vaněk Jan

Slovo:

Vaněk Jan, pedagog


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Prof. PhDr. Jan Vaněk, CSc. (1905-1984) byl známý a vlivný vysokoškolský pedagog. V roce 1929 maturoval a stal se učitelem na severní Moravě a později v Brně.
V roce 1933 vystudoval učitelství zeměpisu, dějepisu a filozofie na brněnské univerzitě. Studium zakončil doktorátem filosofie.
Během své profesní kariéry se zabýval vztahy mezi pedagogikou a psychologií, biologii a lékařstvím a jejich vlivy na vývoj a edukaci normálních i abnormálních dětí.
Měl velký smysl pro týmovou spolupráci při odborném výzkumu edukace a vývoje psychosomatiky dětí (zkoumal např. společně s psychology, antropology a lékaři 200 párů jednovaječných dvojčat)
a psychiky pedagogů. Zaměřoval se např. na výzkum a identifikaci vlastností osobnosti úspěšných pedagogů.
Nějakou dobu pracoval v Ústřední pedagogické knihovně v Brně. V této knihovně prožil i léta druhé světové války a Protektorátu Čechy a Morava.
Po válce byl v roce 1945 jmenován zemským školním inspektorem na Moravě a později též zástupcem přednosty Zemské školní rady pro Moravskoslezskou zemi.
V roce 1946 byla habilitován docentem na filozofické fakultě brněnské univerzity. Současně byl pověřen přípravou k otevření pedagogické fakulty V Olomouci.
Stejný úkol pomáhal plnit i v Brně. Přednášel přitom pedagogiku na filozofické fakultě v Brně a na pedagogické fakultě v Olomouci, kde se stal vedoucím katedry pedagogiky.
Po roce 1956 se v Bratislavě podrobil kandidátskému řízení a v roce 1965 přešel na přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a byl tam jmenován profesorem.
Vybudoval na přírodovědecké fakultě katedru pedagogiky, kterou řídil až do roku 1974, kdy odešel do starobního důchodu.
Pro svou pedagogickou práci měl nejenom odbornou kvalifikaci, ale i adekvátní a optimální psychické a osobnostní vlastnosti.
Měl pro efektivní pedagogické aktivity nejenom motivaci, zájem, ale i nadání.
Jeho odborný přínos pro pedagogiku a edukaci dětí vyplývá z jeho nevšední a nezvyklé pozornosti a snahy o intenzivní komplexní a týmovou práci ve výchově a vzdělávání
a ze správného poznání a hodnocení zejména vlivu biologických a psychologických faktorů a jejich poznávání pro efektivnost edukace a žádoucího vývoje a rozvoje osobnosti dětí.
Z literatury:
Vaněk Jan. Studie o dětském myšlení. Brno, 1936.
Vaněk Jan. Pokus o periodizační soustavu vývoje českého a slovenského dítěte a mládeže.
In Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Pedagogika-psychologie IV. Praha: SPN 1938. Str. 17-51.
Vaněk Jan. Psychologické základy nové české a slovenské pedagogiky. Brno, 1939.
Vaněk Jan. Průhledy učitelstvím. Brno: Koménium, 1947.
Vaněk Jan Biologické a psychologické základy pedagogiky. Brno: Koménium, 1948. 67 stran.
Vaněk Jan. Naše pedagogika a život. Jednotná škola,1960, č. 4, s.318-327.
Vaněk Jan. Materiály k obecným základům pedagogiky. Praha: SPN, 1964.
Vaněk Jan. Úvod do techniky vysokoškolského studia. Praha: SPN, 1965. 65 s.
Vaněk Jan. Nárys teorie mravní výchovy. Praha: SPN, 1968. 168 s.
Vaněk Jan. K biologickým a psychologickým zřetelům výchovy, Praha: SPN, 1972.275s.
Vaněk Jan. Nejčastější cizojazyčné výrazy v současné pedagogice, Olomouc: KPÚ, 1974. 85 s.Některá související slova

Blížkovský Bohumír, Maňák Josef, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost učitelů, Koščo Jozef, Claparéde Edouard, Kerchensteiner Georg, Masaryk T.G., autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, dystymická osobnost, sebeřízení, prevence, Úvod do mentální retardace, etika a estetika ve společnosti, formování chování a prožívání, osobnost revmatická či reumatoidní, organická porucha osobnosti, Montessoriová Marie, Heidegger, pedagogicko psychologické výzkumy, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Bain Alexander, Bolzano Bernard (1781-1848), Spranger, Amerling, Úvod do humanistické psychologie, školská poradenská psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, Tolstoj L. N. a pedagogická psychologie, závady a poruchy myšlení, zdravá škola, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, edukátorKnihy

Odpustit můžeme, zapomenout nesmíme -- autor: Vaněk Jan, Klimešová Táňa
Pamäť literárnej vedy - Ján Mišianik, Jozef Minárik -- autor: Brtáňová Erika, Vaneková Oľga
Jasný případ soudce Vaňka a jiné povídky -- autor: Beer Jan, Formáčková Marie,
Blues pro čtyři tlapky -- autor: Vaněk Jan J.
Přírodopis 6 pro základní školy Zoologie a botanika -- autor: Černík Vladimír, Martinec Zdeněk, Hamerská Marta, Vaněk Jan

Komentáře ke slovu Vaněk Jan, pedagog


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vanadinit
následující slovo: » vandal
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3017
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz