Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

polovědomí, Bewusstsein (něm)., ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, zúžené vědomí, osobnost učitelů, Jung, hlubinná psychologie, Popper Karl Raimund, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, koheze, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, charakter a jeho utváření, závady a poruchy motoriky, sebevědomí zvýšené, závady a poruchy emotivity (citů, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), bílý vztek, hypotymní člověk, inaccessibility to consciousness, ahamkára, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, hyperlucidita, la petite mort (franc.), hypertymní člověk, Wissen (něm.), saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, osobnost a jeji poznavani, hallucinosis organica (lat.), hodnotové orientace (typy), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, láska, vědomí a vnímání člověka, psychedelika, emoce, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, connaissance (franc.), Self Efficacy (angl.), mrzutost, prodromy, redukované vědomí, výchova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, interakce, rodina a saturace potřeb, afekty člověka a jejich zvládání, Filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, content of counsciousness (angl.), awake (angl.), brain log (angl.), changed consciousness state (angl.), myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, psychologie biologická, edukativní, awake operace (angl.), Famile a persona, primární psychický proces, self awareness (angl.), preconsciousness level (angl.), autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, akutní intoxikace alkoholem, petit mal, patický afekt, archetypální masky, mystická smrt, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, akutní intoxikace opioidy, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, autopsychická depersonalizace, sick sinus syndrom, archetypy, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, subcepce, lucidita, emoce, fenomén, hypnóza, intencionalita, archetyp, animal rationale, ad informandum, ad notam, amence, anima, introjekce, katatymie, sánkhja, sopor, vidovat, v potaz, represe, perseverance, kóma, kvitovat, latentní, obnubilace, psychofyzický problém, noos (řec.), self confidence (angl.), idiognoze, základní vitální (životní) funkce, europeismus, personal consciousness (angl.), consciousness (angl.), etické vědomí, kompetence občanské, ameningeální, vizuální stimulace, Mill John Stuart (1806-1873), oneirogeny, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), parental awareness (angl.), mocenský typ učitele, zolpidem, repudiační postoje k nemoci, BZ, teorie mentalizace, neuropsychologie, archetypální fantazie, organofosfáty, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, sexuální identita, idealotropismus, conscientia (lat.), animus (lat.), egocentrace, morbotropismus, coma vigile, psychická smrt, senzorium, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, solipsizmus, awareness (angl.), bázeň, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Vědomí -- autor: Krutina Jiří
Divadlo mysli
Vesmír vědomý si sám sebe -- autor: Goswami Amit
Živá třída - Vyučování a kolektivní vědomí -- autor: Bache Christopher M.

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » význam etiky a estetiky ve společnosti
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3185
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz