Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

objectivity methods (angl.), love (angl.), motivy, unconsciousness (angl.), psychogenní synkopa, inaccessibility to consciousness, la petite mort (franc.), ahamkára, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, bílý vztek, afekty, myšlení a jeho závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, accident, excitement (angl.), myšlení (kogitace), pozornost a její závady a poruchy, dificility a poruchy vědomí, persona (osobnost) v psychologii, formativní vlivy člověka, vigilita a její závady a poruchy, hyperlucidita, teorie filtru pozornosti, mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), teorie mentalizace, BZ, oneirogeny, zolpidem, repudiační postoje k nemoci, ketamin, regresní terapie, black out (angl.), pozornost, Döringova typologie učitelů, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Broadbent Donald Eric, thinking (angl), city v lidském životě, preconsciousness level (angl.), self awareness (angl.), Lindner, ectasy (angl.), fury (angl.), pozorování, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, Tělesné, temperament a jeho poznávání, zdraví, drogové a jiné závislosti dětí, stresy a psychická traumata na školách., charakter v psychologii, hodnocení a klasifikace ve škole, zkoušení (examinace) ve školách, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, edukace hodnot, sebevědomí a jeho poruchy, klientelismus a ritualizované chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, Submisivní a intropunitivní chování, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, will (angl.), senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, vědomí a jeho závady a poruchy, motivation (angl.), Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, autokognice a self-management, agrese a šikana, konfliktové situace, normální kojenec, předškolní dítě, dospívání, celostní a tvarová psychologie, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, Descartes René, Mill John Stuart (1806-1873), percepční obrana, patický afekt, petit mal, autoakceptace, commotio cerebri (lat.), mystická smrt, lucidita, subcepce, opioid, archetypální masky, psychedelismus, arousal, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, archetypy, vigilní kóma, koheze skupiny, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace opioidy, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, akutní intoxikace halucinogeny, v potaz, vidovat, emoce, fenomén, fenomenologie, hypnóza, archetyp, animal rationale, ad informandum, ad notam, amence, anima, intencionalita, introjekce, perseverance, represe, sánkhja, sopor, obnubilace, latentní, katatymie, kóma, kvitovat, subarachnoidální krvácení, sick sinus syndrom, archetypální fantazie, neuropsychologie, etické vědomí, kompetence občanské, nadvědomí, samádhí, solipsizmus, senzorium, Wundt, abreaktivní psychoterapie, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), ameningeální, idiognoze, základní vitální (životní) funkce, europeismus, drogy, Dilthey Wilhelm (1833-1911), self confidence (angl.), vizuální stimulace, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), awareness (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), conscientia (lat.), animus (lat.), egocentrace, morbotropismus, noos (řec.), psychofyzický problém, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, autopsychická depersonalizace, idealotropismus, sexuální identita, coma vigile, psychická smrt, bázeň, qualia, vigilambulantní chování, zastřené vědomí, eklampsie, organofosfáty, aproximativní vědomí, absenceKnihy

Od normálního ke zdravému vědomí -- autor: Kühlewind Georg
Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Nesmrtelná duše -- autor: Laszlo Ervin
Divadlo mysli
Prach duše -- autor: Humphrey Nicholas

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vývojová dysfázie
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2929
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz