Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hypotymní člověk, hypertymní člověk, Wissen (něm.), bílý vztek, unconsciousness (angl.), ahamkára, inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, teorie vývoje a utváření osobnosti, drogové závislosti, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, saturace potřeb v rodině, Edukace, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, la petite mort (franc.), hyperlucidita, repudiační postoje k nemoci, BZ, teorie mentalizace, zolpidem, oneirogeny, základní vitální (životní) funkce, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), self awareness (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, preconsciousness level (angl.), black out (angl.), Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Filozofie, novověká filozofie, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, content of counsciousness (angl.), awake (angl.), awake operace (angl.), interakce, Zásady a pravidla chování a jednání, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, sebeřízení, koheze, zúžené vědomí, polovědomí, Bewusstsein (něm)., osobnost učitelů, osobnost dítěte, Jung, hlubinná psychologie, Popper Karl Raimund, ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy emotivity (citů, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, sebevědomí zvýšené, idiognoze, self confidence (angl.), mystická smrt, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, archetypální masky, subcepce, vidovat, v potaz, lucidita, patický afekt, petit mal, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, akutní intoxikace opioidy, akutní intoxikace alkoholem, autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, sopor, sánkhja, archetyp, emoce, fenomén, animal rationale, anima, ad informandum, ad notam, amence, hypnóza, intencionalita, obnubilace, perseverance, represe, latentní, kvitovat, introjekce, katatymie, kóma, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, solipsizmus, senzorium, abreaktivní psychoterapie, awareness (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), psychická smrt, bázeň, qualia, samádhí, nadvědomí, vizuální stimulace, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), ameningeální, kompetence občanské, archetypální fantazie, neuropsychologie, etické vědomí, coma vigile, vigilambulantní chování, autopsychická depersonalizace, psychofyzický problém, noos (řec.), allopsychická depersonalizace, genotropismus, archetypy, sick sinus syndrom, idiognózie, conscientia (lat.), animus (lat.), organofosfáty, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, sexuální identita, idealotropismus, egocentrace, morbotropismus, absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Od normálního ke zdravému vědomí -- autor: Kühlewind Georg
Nesmrtelná duše -- autor: Laszlo Ervin
Vědomí -- autor: Krutina Jiří
Prach duše -- autor: Humphrey Nicholas

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » výzkumy osobnosti a psychiky dětí
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3044
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz