Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, objectivity methods (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, ahamkára, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, hyperlucidita, la petite mort (franc.), love (angl.), motivy, formativní vlivy člověka, vigilita a její závady a poruchy, pozornost a její závady a poruchy, myšlení (kogitace), persona (osobnost) v psychologii, dificility a poruchy vědomí, unconsciousness (angl.), bílý vztek, afekty, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Döringova typologie učitelů, ketamin, BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, repudiační postoje k nemoci, zolpidem, drogy, Mill John Stuart (1806-1873), Descartes René, oneirogeny, parental awareness (angl.), Depth Psychology (angl.), Lindner, city v lidském životě, thinking (angl), pozornost, self awareness (angl.), preconsciousness level (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), myšlení a jeho závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, drogové a jiné závislosti dětí, stresy a psychická traumata na školách., charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, agrese a šikana, konfliktové situace, normální kojenec, rodina a vývoj dětí, Tělesné, pozorování, klientelismus a ritualizované chování, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, Submisivní a intropunitivní chování, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, autokognice a self-management, předškolní dítě, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, motivation (angl.), Motives (angl.), fury (angl.), accident, excitement (angl.), ectasy (angl.), vědomí a jeho závady a poruchy, will (angl.), celostní a tvarová psychologie, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, dospívání, experimentální psychologie, asocianistická psychologie, senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, europeismus, základní vitální (životní) funkce, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, patický afekt, petit mal, mystická smrt, archetypální masky, v potaz, lucidita, subcepce, opioid, autoakceptace, psychedelismus, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, akutní intoxikace halucinogeny, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, arousal, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace opioidy, vidovat, sopor, archetyp, emoce, fenomén, fenomenologie, animal rationale, anima, ad informandum, ad notam, amence, hypnóza, intencionalita, obnubilace, perseverance, represe, sánkhja, latentní, kvitovat, introjekce, katatymie, kóma, archetypy, vigilní kóma, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, archetypální fantazie, Wundt, senzorium, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), solipsizmus, neuropsychologie, etické vědomí, personal consciousness (angl.), self confidence (angl.), Dilthey Wilhelm (1833-1911), idiognoze, consciousness (angl.), vizuální stimulace, kompetence občanské, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), ameningeální, bázeň, psychická smrt, autopsychická depersonalizace, psychofyzický problém, noos (řec.), conscientia (lat.), allopsychická depersonalizace, genotropismus, subarachnoidální krvácení, sick sinus syndrom, idiognózie, animus (lat.), egocentrace, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, coma vigile, organofosfáty, eklampsie, morbotropismus, idealotropismus, sexuální identita, absenceKnihy

Od normálního ke zdravému vědomí -- autor: Kühlewind Georg
Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Nesmrtelná duše -- autor: Laszlo Ervin
Divadlo mysli
Prach duše -- autor: Humphrey Nicholas

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vývojová dysfázie
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2920
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz