Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

absence, závady a poruchy vědomí, zúžené vědomí, polovědomí, Bewusstsein (něm)., ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, sebevědomí zvýšené, závady a poruchy emotivity (citů, závady a poruchy pozornosti, osobnost dítěte, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, koheze, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Filozofie, osobnost učitelů, Popper Karl Raimund, pozornost, drogové závislosti, ahamkára, inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), bílý vztek, hypotymní člověk, hypertymní člověk, Wissen (něm.), teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do experimentální psychologie, hlubinná psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, Jung, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, hyperlucidita, výchova problémových dětí, hallucinosis organica (lat.), hodnotové orientace (typy), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, redukované vědomí, láska, connaissance (franc.), Self Efficacy (angl.), mrzutost, prodromy, hyperrealita, anestetika celková, subjektivní duch, poziční asfyxie, ZŽF zkratka, osobnost a jeji poznavani, vědomí a vnímání člověka, afekty člověka a jejich zvládání, primární psychický proces, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, interakce, content of counsciousness (angl.), awake (angl.), awake operace (angl.), Famile a persona, edukativní, sebepoznání a sebeřízení, psychologie biologická, brain log (angl.), changed consciousness state (angl.), myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, psychedelika, emoce, myšlení a kreativita, la petite mort (franc.), teorie filtru pozornosti, ad informandum, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, patický afekt, petit mal, autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace opioidy, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, archetypální masky, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, archetypy, sick sinus syndrom, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, autopsychická depersonalizace, mystická smrt, subcepce, noos (řec.), introjekce, ad notam, amence, anima, animal rationale, archetyp, emoce, fenomén, hypnóza, intencionalita, katatymie, lucidita, kóma, kvitovat, latentní, obnubilace, perseverance, represe, sánkhja, sopor, vidovat, v potaz, psychofyzický problém, conscientia (lat.), Broadbent Donald Eric, repudiační postoje k nemoci, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), self confidence (angl.), idiognoze, základní vitální (životní) funkce, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), oneirogeny, zolpidem, BZ, ameningeální, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), preconsciousness level (angl.), self awareness (angl.), vizuální stimulace, kompetence občanské, animus (lat.), psychická smrt, egocentrace, morbotropismus, idealotropismus, sexuální identita, organofosfáty, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, coma vigile, bázeň, etické vědomí, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), solipsizmus, senzorium, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, archetypální fantazie, neuropsychologie, GCS zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VCI zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3625
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz