Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

absence, sebevědomí zvýšené, osobnost dítěte, osobnost učitelů, zúžené vědomí, polovědomí, Bewusstsein (něm)., ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, hlubinná psychologie, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, koheze, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, Popper Karl Raimund, Jung, Filozofie, teorie vývoje a utváření osobnosti, la petite mort (franc.), ahamkára, inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), bílý vztek, hypotymní člověk, hypertymní člověk, Wissen (něm.), drogové závislosti, závady a poruchy myšlení, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, novověká filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, teorie filtru pozornosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), láska, osobnost a jeji poznavani, hallucinosis organica (lat.), hodnotové orientace (typy), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, výhova problémových dětí, sebepoznání a sebeřízení, výchova problémových dětí, redukované vědomí, connaissance (franc.), Self Efficacy (angl.), mrzutost, prodromy, hyperrealita, anestetika celková, subjektivní duch, vědomí a vnímání člověka, myšlení a kreativita, pozornost, awake operace (angl.), Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, interakce, content of counsciousness (angl.), awake (angl.), Famile a persona, emoce, primární psychický proces, edukativní, psychologie biologická, brain log (angl.), changed consciousness state (angl.), myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, psychedelika, hyperlucidita, Broadbent Donald Eric, ad informandum, akutní intoxikace opioidy, mystická smrt, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, patický afekt, petit mal, autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, subcepce, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, archetypy, sick sinus syndrom, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, archetypální masky, lucidita, psychofyzický problém, introjekce, ad notam, amence, anima, animal rationale, archetyp, emoce, fenomén, hypnóza, intencionalita, katatymie, v potaz, kóma, kvitovat, latentní, obnubilace, perseverance, represe, sánkhja, sopor, vidovat, autopsychická depersonalizace, noos (řec.), self awareness (angl.), zolpidem, vizuální stimulace, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), self confidence (angl.), idiognoze, základní vitální (životní) funkce, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), oneirogeny, repudiační postoje k nemoci, kompetence občanské, BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), preconsciousness level (angl.), ameningeální, etické vědomí, conscientia (lat.), coma vigile, animus (lat.), egocentrace, morbotropismus, idealotropismus, sexuální identita, organofosfáty, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, psychická smrt, neuropsychologie, bázeň, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), solipsizmus, senzorium, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, archetypální fantazie, poziční asfyxieKnihy

Medicína vědomí -- autor: Bourzat Francoise
Od normálního ke zdravému vědomí -- autor: Kühlewind Georg
Vědomí - Prvotní princip ve-smíru -- autor: Krutina Jiří
Divadlo mysli
Vesmír vědomý si sám sebe -- autor: Goswami Amit

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » význam etiky a estetiky ve společnosti
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3242
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz