Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ÚVSV zkratka, Bewusstsein (něm)., Souček Rudolf, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, polovědomí, zúžené vědomí, hlubinná psychologie, Popper Karl Raimund, osobnost dítěte, osobnost učitelů, sebevědomí zvýšené, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, sebeřízení, koheze, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, Jung, závady a poruchy myšlení, unconsciousness (angl.), bílý vztek, hypotymní člověk, hypertymní člověk, psychogenní synkopa, inaccessibility to consciousness, teorie filtru pozornosti, hyperlucidita, la petite mort (franc.), ahamkára, Wissen (něm.), teorie vývoje a utváření osobnosti, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, saturace potřeb v rodině, Edukace, drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, hallucinosis organica (lat.), hodnotové orientace (typy), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, emoční poruchy, náladovost člověka, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, vědomí a vnímání člověka, edukativní a sociální zanedbanost, láska, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Úvod do patopsychologie, redukované vědomí, connaissance (franc.), Self Efficacy (angl.), výchova problémových dětí, výhova problémových dětí, Edukativní determinanty psychiky, osobnost submisivní a intropunitivní, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), myšlení a kreativita, emoce, Zásady a pravidla chování a jednání, interakce, content of counsciousness (angl.), awake (angl.), Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, awake operace (angl.), Famile a persona, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, psychedelika, myšlení v pracovním procesu, changed consciousness state (angl.), primární psychický proces, edukativní, psychologie biologická, brain log (angl.), Broadbent Donald Eric, self awareness (angl.), autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, akutní intoxikace alkoholem, petit mal, patický afekt, archetypální masky, mystická smrt, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, akutní intoxikace opioidy, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, autopsychická depersonalizace, sick sinus syndrom, archetypy, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, subcepce, lucidita, emoce, fenomén, hypnóza, intencionalita, archetyp, animal rationale, ad informandum, ad notam, amence, anima, introjekce, katatymie, sánkhja, sopor, vidovat, v potaz, represe, perseverance, kóma, kvitovat, latentní, obnubilace, psychofyzický problém, noos (řec.), idiognoze, základní vitální (životní) funkce, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), self confidence (angl.), personal consciousness (angl.), kompetence občanské, ameningeální, vizuální stimulace, consciousness (angl.), oneirogeny, zolpidem, Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), preconsciousness level (angl.), Depth Psychology (angl.), parental awareness (angl.), repudiační postoje k nemoci, BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, etické vědomí, neuropsychologie, organofosfáty, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, sexuální identita, idealotropismus, conscientia (lat.), animus (lat.), egocentrace, morbotropismus, coma vigile, psychická smrt, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, archetypální fantazie, senzorium, solipsizmus, bázeň, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Divadlo mysli
Živá třída - Vyučování a kolektivní vědomí -- autor: Bache Christopher M.
Vědomí bez redukce -- autor: Hill James, Mihálik Jakub
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi -- autor: Bartoš Aleš

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » význam etiky a estetiky ve společnosti
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3163
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz