Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dificility a poruchy vědomí, afekty, persona (osobnost) v psychologii, formativní vlivy člověka, vigilita a její závady a poruchy, bílý vztek, unconsciousness (angl.), psychogenní synkopa, objectivity methods (angl.), love (angl.), motivy, pozornost a její závady a poruchy, myšlení (kogitace), Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, personality (angl.), osobnost v psychologii, fury (angl.), ectasy (angl.), myšlení a jeho závady a poruchy, afekty a jejich závady a poruchy, accident, excitement (angl.), inaccessibility to consciousness, Kohlberg Lawrence (1927-1987) a jeho vývojová teorie, regresní terapie, black out (angl.), preconsciousness level (angl.), self awareness (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), Lindner, city v lidském životě, hyperlucidita, la petite mort (franc.), ahamkára, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, thinking (angl), pozornost, Döringova typologie učitelů, kognitivní vývoj dětí a mládeže, motivation (angl.), vědomí a jeho závady a poruchy, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, klientelismus a ritualizované chování, zkoušení (examinace) ve školách, novověká psychologie, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, hodnocení a klasifikace ve škole, edukace hodnot, city zaměřené na sebe, kojenecké období vývoje, pubertální stadium vývoje, sebehodnocení, hodnocení dětí v mateřských školách, hodnoty, úraz (trauma), city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na vnější svět, nálady člověka, vůle a jednání člověka, pozorování, Tělesné, celostní a tvarová psychologie, psychická traumata ve školství, sebevzdělávání, dospívání, experimentální psychologie, asocianistická psychologie, will (angl.), senzitivita s intropunitivitou, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, předškolní dítě, autokognice a self-management, drogové a jiné závislosti dětí, stresy a psychická traumata na školách., charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, agrese a šikana, konfliktové situace, normální kojenec, rodina a vývoj dětí, ketamin, repudiační postoje k nemoci, petit mal, patický afekt, autoakceptace, psychedelismus, arousal, percepční obrana, commotio cerebri (lat.), subcepce, opioid, archetypální masky, mystická smrt, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace opioidy, archetypy, vigilní kóma, subarachnoidální krvácení, sick sinus syndrom, hypnoidní stav, narcistická porucha osobnosti, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, akutní intoxikace halucinogeny, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, lucidita, v potaz, emoce, fenomén, fenomenologie, hypnóza, archetyp, animal rationale, ad informandum, ad notam, amence, anima, intencionalita, introjekce, represe, sánkhja, sopor, vidovat, perseverance, obnubilace, katatymie, kóma, kvitovat, latentní, idiognózie, genotropismus, kompetence občanské, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), ameningeální, vizuální stimulace, etické vědomí, neuropsychologie, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, archetypální fantazie, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), Mill John Stuart (1806-1873), Descartes René, oneirogeny, zolpidem, drogy, europeismus, self confidence (angl.), Dilthey Wilhelm (1833-1911), idiognoze, základní vitální (životní) funkce, Wundt, senzorium, egocentrace, morbotropismus, idealotropismus, sexuální identita, animus (lat.), conscientia (lat.), allopsychická depersonalizace, autopsychická depersonalizace, psychofyzický problém, noos (řec.), eklampsie, organofosfáty, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), solipsizmus, bázeň, psychická smrt, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, coma vigile, absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Nesmrtelná duše -- autor: Laszlo Ervin
Vědomí - Prvotní božský princip -- autor: Krutina Jiří
Divadlo mysli
Historické vědomí obyvatel České republiky perspektivou sociologického výzkumu -- autor: Šubrt Jiří, Vinopal Jiří

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vývojová dysfázie
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2941
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz