Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hlubinná psychologie, Popper Karl Raimund, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Jung, závady a poruchy myšlení, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, zúžené vědomí, polovědomí, sebevědomí zvýšené, závady a poruchy emotivity (citů, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy pozornosti, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Bewusstsein (něm)., ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, saturace potřeb v rodině, Edukace, hyperlucidita, la petite mort (franc.), ahamkára, inaccessibility to consciousness, teorie filtru pozornosti, Broadbent Donald Eric, regresní terapie, black out (angl.), preconsciousness level (angl.), self awareness (angl.), psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, teorie vývoje a utváření osobnosti, Wissen (něm.), bílý vztek, hypotymní člověk, hypertymní člověk, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, psychedelika, emoce, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, brain log (angl.), changed consciousness state (angl.), myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, vědomí a vnímání člověka, edukativní a sociální zanedbanost, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, emoční poruchy, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, hodnotové orientace (typy), hallucinosis organica (lat.), láska, osobnost a jeji poznavani, náladovost člověka, psychologie biologická, edukativní, Filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, koheze, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, afekty člověka a jejich zvládání, rodina a saturace potřeb, awake (angl.), awake operace (angl.), Famile a persona, primární psychický proces, content of counsciousness (angl.), interakce, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, Tiefenpsychologie (něm.), Depth Psychology (angl.), petit mal, autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, patický afekt, percepční obrana, subcepce, archetypální masky, mystická smrt, commotio cerebri (lat.), akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace opioidy, archetypy, sick sinus syndrom, idiognózie, genotropismus, hypnoidní stav, narcistická porucha osobnosti, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, lucidita, v potaz, emoce, fenomén, hypnóza, intencionalita, archetyp, animal rationale, ad informandum, ad notam, amence, anima, introjekce, katatymie, represe, sánkhja, sopor, vidovat, perseverance, obnubilace, kóma, kvitovat, latentní, allopsychická depersonalizace, autopsychická depersonalizace, vizuální stimulace, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), self confidence (angl.), ameningeální, kompetence občanské, nadvědomí, archetypální fantazie, neuropsychologie, etické vědomí, idiognoze, základní vitální (životní) funkce, BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), repudiační postoje k nemoci, zolpidem, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), oneirogeny, samádhí, abreaktivní psychoterapie, morbotropismus, idealotropismus, sexuální identita, organofosfáty, egocentrace, animus (lat.), psychofyzický problém, noos (řec.), conscientia (lat.), aproximativní vědomí, zastřené vědomí, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), solipsizmus, senzorium, qualia, bázeň, vigilambulantní chování, coma vigile, psychická smrt, absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Vědomí -- autor: Krutina Jiří
Divadlo mysli
Prach duše -- autor: Humphrey Nicholas
Živá třída - Vyučování a kolektivní vědomí -- autor: Bache Christopher M.

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » význam etiky a estetiky ve společnosti
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3135
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz