Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

absence, sebevědomí zvýšené, osobnost dítěte, osobnost učitelů, zúžené vědomí, polovědomí, Bewusstsein (něm)., ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy emotivity (citů, hlubinná psychologie, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, koheze, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, Popper Karl Raimund, Jung, pozornost, Wissen (něm.), hyperlucidita, la petite mort (franc.), ahamkára, inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), bílý vztek, hypotymní člověk, hypertymní člověk, teorie vývoje a utváření osobnosti, závady a poruchy myšlení, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Broadbent Donald Eric, výchova problémových dětí, osobnost a jeji poznavani, hallucinosis organica (lat.), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, závislost na alkoholu, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, redukované vědomí, vědomí a vnímání člověka, connaissance (franc.), Self Efficacy (angl.), mrzutost, prodromy, hyperrealita, anestetika celková, subjektivní duch, poziční asfyxie, ZŽF zkratka, láska, sebepoznání a sebeřízení, afekty člověka a jejich zvládání, primární psychický proces, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, interakce, content of counsciousness (angl.), awake (angl.), awake operace (angl.), Famile a persona, edukativní, myšlení a kreativita, psychologie biologická, brain log (angl.), changed consciousness state (angl.), myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, psychedelika, emoce, teorie filtru pozornosti, self awareness (angl.), ad informandum, akutní intoxikace opioidy, mystická smrt, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, patický afekt, petit mal, autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, subcepce, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, archetypy, sick sinus syndrom, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, archetypální masky, lucidita, psychofyzický problém, introjekce, ad notam, amence, anima, animal rationale, archetyp, emoce, fenomén, hypnóza, intencionalita, katatymie, v potaz, kóma, kvitovat, latentní, obnubilace, perseverance, represe, sánkhja, sopor, vidovat, autopsychická depersonalizace, noos (řec.), preconsciousness level (angl.), oneirogeny, ameningeální, vizuální stimulace, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), self confidence (angl.), idiognoze, základní vitální (životní) funkce, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), zolpidem, etické vědomí, repudiační postoje k nemoci, BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, parental awareness (angl.), Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), kompetence občanské, neuropsychologie, conscientia (lat.), coma vigile, animus (lat.), egocentrace, morbotropismus, idealotropismus, sexuální identita, organofosfáty, aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, psychická smrt, archetypální fantazie, bázeň, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), awareness (angl.), solipsizmus, senzorium, abreaktivní psychoterapie, samádhí, nadvědomí, GCS zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VCI zkratka ve zdravotnictví
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3295
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz