Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, saturace potřeb v rodině, Úvod do experimentální psychologie, drogové závislosti, hypertymní člověk, Wissen (něm.), teorie vývoje a utváření osobnosti, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Popper Karl Raimund, osobnost dítěte, osobnost učitelů, zúžené vědomí, hlubinná psychologie, Jung, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, závady a poruchy myšlení, hypotymní člověk, bílý vztek, Depth Psychology (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), parental awareness (angl.), mocenský typ učitele, repudiační postoje k nemoci, BZ, teorie mentalizace, preconsciousness level (angl.), self awareness (angl.), inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), ahamkára, la petite mort (franc.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, hyperlucidita, polovědomí, Bewusstsein (něm)., content of counsciousness (angl.), awake (angl.), awake operace (angl.), Famile a persona, interakce, Zásady a pravidla chování a jednání, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, primární psychický proces, edukativní, extrapunitivita a agresivní chování, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, changed consciousness state (angl.), psychologie biologická, brain log (angl.), RAS zkratka v anatomii, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, závady a poruchy emotivity (citů, závady a poruchy vědomí, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy motoriky, sebevědomí zvýšené, Rodina a její sociální determinace, ÚVSV zkratka, Souček Rudolf, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, charakter a jeho utváření, koheze, Filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, pozornost, novověká filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, sebeřízení, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, zolpidem, oneirogeny, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, patický afekt, petit mal, mystická smrt, archetypální masky, v potaz, lucidita, subcepce, autoakceptace, stín u C.G.Junga, koheze skupiny, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, psychedelismus, akutní intoxikace alkoholem, akutní intoxikace opioidy, vidovat, sopor, archetyp, emoce, fenomén, hypnóza, animal rationale, anima, ad informandum, ad notam, amence, intencionalita, introjekce, perseverance, represe, sánkhja, obnubilace, latentní, katatymie, kóma, kvitovat, archetypy, sick sinus syndrom, nadvědomí, archetypální fantazie, neuropsychologie, etické vědomí, samádhí, abreaktivní psychoterapie, awareness (angl.), solipsizmus, senzorium, kompetence občanské, ameningeální, základní vitální (životní) funkce, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), idiognoze, self confidence (angl.), vizuální stimulace, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), qualia, noos (řec.), conscientia (lat.), animus (lat.), egocentrace, psychofyzický problém, autopsychická depersonalizace, idiognózie, genotropismus, allopsychická depersonalizace, morbotropismus, idealotropismus, coma vigile, psychická smrt, bázeň, vigilambulantní chování, zastřené vědomí, sexuální identita, organofosfáty, aproximativní vědomí, absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Vědomí - Prvotní princip ve-smíru -- autor: Krutina Jiří
Divadlo mysli
Prach duše -- autor: Humphrey Nicholas
Živá třída - Vyučování a kolektivní vědomí -- autor: Bache Christopher M.

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » výzkumy osobnosti a psychiky dětí
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3109
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz