Pojem vědomí

Slovo:

vědomí


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

normální stav bdělosti (pozornosti) a pohotovosti k myšlení, zapamatování, prožívání a konání.
Vědomí je v psychologii označováno též jako arousal, stav bdělosti a pozornosti, resp. vigilita. Je to vlastně hladina úrovně aktivace a pohotovosti duševní reaktivity na podněty.
Ne všechny podněty si však člověk uvědomuje plně. Podvědomě vnímané podněty však mohou tvořit tzv. ,,šestý smysl".
Zvýšený arousal je nadměrná ,,nabuzenost", zvýšená aktivace, vzrušenost až agresivita, podrážděnost, nespavos t.
Snížený arousal je útlum, ospalost, snížená aktivační úroveň.
Úroveň vědomí lze hodnotit podle tzv. orientace člověka osobou, místem, časem, danou situací.
Ve filozofii má pojem vědomí širší rozsah např. jako duševno, duše, psychika, mysl.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

hypertymní člověk, Wissen (něm.), teorie vývoje a utváření osobnosti, hypotymní člověk, bílý vztek, inaccessibility to consciousness, psychogenní synkopa, unconsciousness (angl.), drogové závislosti, Úvod do experimentální psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, citové závady a poruchy, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Úvod do kognitivní psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, ahamkára, la petite mort (franc.), BZ, teorie mentalizace, mocenský typ učitele, repudiační postoje k nemoci, zolpidem, europeismus, Mill John Stuart (1806-1873), oneirogeny, parental awareness (angl.), Depth Psychology (angl.), Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, hyperlucidita, self awareness (angl.), preconsciousness level (angl.), Tiefenpsychologie (něm.), regresní terapie, black out (angl.), závady a poruchy myšlení, Jung, pozornost, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, Filozofie, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, awake (angl.), awake operace (angl.), Famile a persona, content of counsciousness (angl.), interakce, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, osobnost a její poznávání, sebeřízení, polovědomí, Bewusstsein (něm)., ÚVSV zkratka, zúžené vědomí, osobnost učitelů, hlubinná psychologie, Popper Karl Raimund, osobnost dítěte, Souček Rudolf, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, závady a poruchy motoriky, charakter a jeho utváření, koheze, závady a poruchy pozornosti, závady a poruchy vědomí, Rodina a její sociální determinace, sebevědomí zvýšené, závady a poruchy emotivity (citů, základní vitální (životní) funkce, idiognoze, mystická smrt, commotio cerebri (lat.), percepční obrana, archetypální masky, subcepce, vidovat, v potaz, lucidita, patický afekt, petit mal, akutní intoxikace sedativy nebo hypnotiky, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, koheze skupiny, akutní intoxikace opioidy, akutní intoxikace alkoholem, autoakceptace, stín u C.G.Junga, psychedelismus, sopor, sánkhja, archetyp, emoce, fenomén, animal rationale, anima, ad informandum, ad notam, amence, hypnóza, intencionalita, obnubilace, perseverance, represe, latentní, kvitovat, introjekce, katatymie, kóma, narcistická porucha osobnosti, hypnoidní stav, senzorium, abreaktivní psychoterapie, samádhí, solipsizmus, awareness (angl.), bázeň, qualia, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), nadvědomí, archetypální fantazie, consciousness (angl.), personal consciousness (angl.), self confidence (angl.), vizuální stimulace, ameningeální, neuropsychologie, etické vědomí, kompetence občanské, psychická smrt, coma vigile, autopsychická depersonalizace, psychofyzický problém, noos (řec.), allopsychická depersonalizace, genotropismus, archetypy, sick sinus syndrom, idiognózie, conscientia (lat.), animus (lat.), aproximativní vědomí, zastřené vědomí, vigilambulantní chování, organofosfáty, sexuální identita, egocentrace, morbotropismus, idealotropismus, absenceKnihy

Vědomí a jeho teorie -- autor: Marvan Tomáš, Polák Michal
Od normálního ke zdravému vědomí -- autor: Kühlewind Georg
Nesmrtelná duše -- autor: Laszlo Ervin
Vědomí -- autor: Krutina Jiří
Prach duše -- autor: Humphrey Nicholas

Komentáře ke slovu vědomí


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » výzkumy osobnosti a psychiky dětí
následující slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3045
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz