Pojem vědomosti

Slovo:

vědomosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vědomostmi rozumíme učením osvojené poznatky, zobecněné zkušenosti získané ve společensko-historickém procesu poznání lidstvem, které byly v průběhu tohoto poznání ověřovány a potvrzovány empirií a společenskou praxí. Vědomosti jsou tedy konkrétní zapamatované poznatky, znalosti, fakta, informace, pojmy, poučky, pravidla, zákony a jiná zevšeobecnění.
Vědomosti mají pro nás podle svého postavení v průběhu vzdělávání (vyučování, školení apod.) dvojí stránku. Jinak se nám jeví vědomosti vyvozované vyučujícím při vyučování (tj. poznatky, které učitel svou činností - vyučováním - zprostředkuje žákům, studentům atd.), a jinak se nám jeví vědomosti, jak se jim učí, jak si je osvojují žáci při sebevzdělávání (autodidakci). Tyto vědomosti osvojované samostatně se od vědomostí sdělovaných učitelem kvalitativně liší (hraje zde mimo jiné velkou úlohu předchozí zkušenost, a tím i vlastní myšlenkové zpracování poznatků) a proto ne vždy mají vědomosti osvojené samostatně identický obsah s vědomostmi zprostředkovanými učitelem.
Někdy hovoříme o tzv. formálních vědomostech, tj. o vědomostech, pod jejichž vnější, formální stránkou, tj. slovem, se neukrývá odpovídající obsah (např. mnozí lidé užívají různá slova, aniž by jim hlouběji rozuměli). Vědomost projevuje žák tím, že o ní podává verbalizovanou zpětnou informaci (např. pedagogovi), nebo tím, že ji aplikuje při studijních teoretických i praktických úkolech nebo při řešení konkrétních situací.
Každá vědomost, která není zařazena do strukturálních souvislostí, do mozaiky jiných vědomostí, se rychle zapomíná. Fakta mají být vzájemně seskupená a propojená (grupovaná) podle skutečných vztahů a souvislostí.
Stav vědomostí posuzujeme v jednotlivých okruzích pracovní činnosti zvlášť, snažíme se určit, zda je člověk zaměřen na určitý okruh problematiky (např. literární zaměření, technické zaměření) a popisujeme, do jaké míry si osvojuje předávané vědomosti. Nestačí, protože nemůže, nestačí pro nezájem, stačí dostatečně, stačí průměrně, velmi dobře, výborně atd.Některá související slova

kreativita (tvořivost), memoria a její typy, dovednosti, didaktika a psychodidaktika, memory (angl.), charakteristika dětí, knowledge (angl.), will (angl.), evaluace dětí ve škole, Caselmann Christian Theobald, Döringova typologie učitelů, eliptická typologie učitelů, preconsciousness level (angl.), sociální atitudy, encyklopedismus, ezoterika, Ianua omnium scientiarum, seniorita normální a abnormální, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, didaktické testy, zkoušení (examinace) ve školách, vyučovací a učební styly, sebevědomí a jeho poruchy, typy osobnosti učitelů a učitelek, novověká psychologie, PROFESIOGRAMY V PRAXI, předškolní dítě, dospívání, sebevzdělávání, edukační psychologie, interview (rozhovor), stresory učitelů a učitelek, Edukometrické didaktické testy, stored knowledge (angl.), pansofický, experiential knowledge (angl.), mentoring, kontaktní výuka, autoregulace učení, kognitivní cíle, individuální přístup, kognitivní motivace učení, gnosiofobie, didaktický test, edukační hodnoty, dosažené kurikulum, edukační strategie, sémantická paměť, metakognitivní znalosti, kulturní kapitál, studentské portfolio, redidaxe, received knowledge (angl.), deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, OR-TE-VED, acquisition (angl.), membra disiecta, VDN zkratka ve školství, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, mentální mapy, klíčové kompetence, latentní učení, Merry Tony (1948-2004), dekognitivizace, sociální typ učitele, ekonomický typ učitele, crackerKnihy

Sambucus Supplementum II. Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku -- autor: Juríková E., Škoviera D.
Vědomě jíst, vědomě žít -- autor: Hanh Thich Nhat, Cheung Lilian
Utajené vynálezy - Záhadní géniové, tajné objevy, zakázané vědomosti -- autor: Novák Jan A.
Velká kniha vědomostí - červená -- autor: neuveden
Velká kniha vědomostí -- autor: neuveden

Komentáře ke slovu vědomosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí a jeho závady a poruchy
následující slovo: » věk fantazie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2925
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz