Pojem vědomosti

Slovo:

vědomosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a zatím nebylo ověřeno editorem

Význam:

Vědomostmi rozumíme učením osvojené poznatky, zobecněné zkušenosti získané ve společensko-historickém procesu poznání lidstvem, které byly v průběhu tohoto poznání ověřovány a potvrzovány empirií a společenskou praxí. Vědomosti jsou tedy konkrétní zapamatované poznatky, znalosti, fakta, informace, pojmy, poučky, pravidla, zákony a jiná zevšeobecnění.
Vědomosti mají pro nás podle svého postavení v průběhu vzdělávání (vyučování, školení apod.) dvojí stránku. Jinak se nám jeví vědomosti vyvozované vyučujícím při vyučování (tj. poznatky, které učitel svou činností - vyučováním - zprostředkuje žákům, studentům atd.), a jinak se nám jeví vědomosti, jak se jim učí, jak si je osvojují žáci při sebevzdělávání (autodidakci). Tyto vědomosti osvojované samostatně se od vědomostí sdělovaných učitelem kvalitativně liší (hraje zde mimo jiné velkou úlohu předchozí zkušenost, a tím i vlastní myšlenkové zpracování poznatků) a proto ne vždy mají vědomosti osvojené samostatně identický obsah s vědomostmi zprostředkovanými učitelem.
Někdy hovoříme o tzv. formálních vědomostech, tj. o vědomostech, pod jejichž vnější, formální stránkou, tj. slovem, se neukrývá odpovídající obsah (např. mnozí lidé užívají různá slova, aniž by jim hlouběji rozuměli). Vědomost projevuje žák tím, že o ní podává verbalizovanou zpětnou informaci (např. pedagogovi), nebo tím, že ji aplikuje při studijních teoretických i praktických úkolech nebo při řešení konkrétních situací.
Každá vědomost, která není zařazena do strukturálních souvislostí, do mozaiky jiných vědomostí, se rychle zapomíná. Fakta mají být vzájemně seskupená a propojená (grupovaná) podle skutečných vztahů a souvislostí.
Stav vědomostí posuzujeme v jednotlivých okruzích pracovní činnosti zvlášť, snažíme se určit, zda je člověk zaměřen na určitý okruh problematiky (např. literární zaměření, technické zaměření) a popisujeme, do jaké míry si osvojuje předávané vědomosti. Nestačí, protože nemůže, nestačí pro nezájem, stačí dostatečně, stačí průměrně, velmi dobře, výborně atd.Některá související slova

OR-TE-VED, acquisition (angl.), VDN zkratka ve školství, membra disiecta, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, sociální typ učitele, testové metody v psychologii, adekvátní psychické kompetence, centrální koherence, pansofický, stored knowledge (angl.), ezoterika, Caselmann Christian Theobald, evaluace dětí ve škole, memoria a její typy, Ianua omnium scientiarum, encyklopedismus, preconsciousness level (angl.), eliptická typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, sociální atitudy, ekonomický typ učitele, dekognitivizace, kulturní kapitál, didaktický test, gnosiofobie, kontaktní výuka, studentské portfolio, metakognitivní znalosti, edukační strategie, dosažené kurikulum, edukační hodnoty, sémantická paměť, mentoring, experiential knowledge (angl.), latentní učení, klíčové kompetence, mentální mapy, Merry Tony (1948-2004), received knowledge (angl.), redidaxe, autoregulace učení, kognitivní cíle, kognitivní motivace učení, individuální přístup, crackerKnihy

Historia Mystica - Záhadné fenomény, temná tajemství a utajované vědomosti lidstva -- autor: Fischinger Lars A.
Velká kniha vědomostí - červená -- autor: neuveden
Utajené vynálezy - Záhadní géniové, tajné objevy, zakázané vědomosti -- autor: Novák Jan A.
Velká kniha vědomostí -- autor: neuveden
Záhadné vynálezy - Vědomosti a utajované objevy -- autor: Novák Jan A.

Komentáře ke slovu vědomosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí
následující slovo: » věk fantazie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2867
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz