Pojem vědomosti

Slovo:

vědomosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vědomostmi rozumíme učením osvojené poznatky, zobecněné zkušenosti získané ve společensko-historickém procesu poznání lidstvem, které byly v průběhu tohoto poznání ověřovány a potvrzovány empirií a společenskou praxí. Vědomosti jsou tedy konkrétní zapamatované poznatky, znalosti, fakta, informace, pojmy, poučky, pravidla, zákony a jiná zevšeobecnění.
Vědomosti mají pro nás podle svého postavení v průběhu vzdělávání (vyučování, školení apod.) dvojí stránku. Jinak se nám jeví vědomosti vyvozované vyučujícím při vyučování (tj. poznatky, které učitel svou činností - vyučováním - zprostředkuje žákům, studentům atd.), a jinak se nám jeví vědomosti, jak se jim učí, jak si je osvojují žáci při sebevzdělávání (autodidakci). Tyto vědomosti osvojované samostatně se od vědomostí sdělovaných učitelem kvalitativně liší (hraje zde mimo jiné velkou úlohu předchozí zkušenost, a tím i vlastní myšlenkové zpracování poznatků) a proto ne vždy mají vědomosti osvojené samostatně identický obsah s vědomostmi zprostředkovanými učitelem.
Někdy hovoříme o tzv. formálních vědomostech, tj. o vědomostech, pod jejichž vnější, formální stránkou, tj. slovem, se neukrývá odpovídající obsah (např. mnozí lidé užívají různá slova, aniž by jim hlouběji rozuměli). Vědomost projevuje žák tím, že o ní podává verbalizovanou zpětnou informaci (např. pedagogovi), nebo tím, že ji aplikuje při studijních teoretických i praktických úkolech nebo při řešení konkrétních situací.
Každá vědomost, která není zařazena do strukturálních souvislostí, do mozaiky jiných vědomostí, se rychle zapomíná. Fakta mají být vzájemně seskupená a propojená (grupovaná) podle skutečných vztahů a souvislostí.
Stav vědomostí posuzujeme v jednotlivých okruzích pracovní činnosti zvlášť, snažíme se určit, zda je člověk zaměřen na určitý okruh problematiky (např. literární zaměření, technické zaměření) a popisujeme, do jaké míry si osvojuje předávané vědomosti. Nestačí, protože nemůže, nestačí pro nezájem, stačí dostatečně, stačí průměrně, velmi dobře, výborně atd.Některá související slova

evaluace dětí ve škole, ezoterika, instructional scaffolding (angl.), knowledge (angl.), Wissen (něm.), agnotologie, Ianua omnium scientiarum, encyklopedismus, membra disiecta, VDN zkratka ve školství, pansofický, stored knowledge (angl.), preconsciousness level (angl.), kompetence intelektuální, Úvod do pedagogické psychologie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, profesní a studijní orientacei, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost dítěte, knowledge structures (angl.), výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do humanistické psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zábavy v mládí, rozhovor jako poznávací metoda, acquisition (angl.), OR-TE-VED, gnosiofobie, didaktický test, kontaktní výuka, mentoring, autoregulace učení, experiential knowledge (angl.), kulturní kapitál, studentské portfolio, dosažené kurikulum, edukační strategie, edukační hodnoty, sémantická paměť, metakognitivní znalosti, kognitivní cíle, kognitivní motivace učení, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, centrální koherence, reciproční centrální koherence, deficitni reciproční centrální koherence, dekognitivizace, mentální mapy, redidaxe, individuální přístup, received knowledge (angl.), latentní učení, klíčové kompetence, crackerKnihy

Sambucus Supplementum II. Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku -- autor: Juríková E., Škoviera D.
Vědomě jíst, vědomě žít -- autor: Hanh Thich Nhat, Cheung Lilian
Utajené vynálezy - Záhadní géniové, tajné objevy, zakázané vědomosti -- autor: Novák Jan A.
Záhadné vynálezy - Vědomosti a utajované objevy -- autor: Novák Jan A.
Velká kniha vědomostí

Komentáře ke slovu vědomosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí v humanitních vědách
následující slovo: » věk fantazie
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3023
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz