Pojem vědomosti

Slovo:

vědomosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vědomostmi rozumíme učením osvojené poznatky, zobecněné zkušenosti získané ve společensko-historickém procesu poznání lidstvem, které byly v průběhu tohoto poznání ověřovány a potvrzovány empirií a společenskou praxí. Vědomosti jsou tedy konkrétní zapamatované poznatky, znalosti, fakta, informace, pojmy, poučky, pravidla, zákony a jiná zevšeobecnění.
Vědomosti mají pro nás podle svého postavení v průběhu vzdělávání (vyučování, školení apod.) dvojí stránku. Jinak se nám jeví vědomosti vyvozované vyučujícím při vyučování (tj. poznatky, které učitel svou činností - vyučováním - zprostředkuje žákům, studentům atd.), a jinak se nám jeví vědomosti, jak se jim učí, jak si je osvojují žáci při sebevzdělávání (autodidakci). Tyto vědomosti osvojované samostatně se od vědomostí sdělovaných učitelem kvalitativně liší (hraje zde mimo jiné velkou úlohu předchozí zkušenost, a tím i vlastní myšlenkové zpracování poznatků) a proto ne vždy mají vědomosti osvojené samostatně identický obsah s vědomostmi zprostředkovanými učitelem.
Někdy hovoříme o tzv. formálních vědomostech, tj. o vědomostech, pod jejichž vnější, formální stránkou, tj. slovem, se neukrývá odpovídající obsah (např. mnozí lidé užívají různá slova, aniž by jim hlouběji rozuměli). Vědomost projevuje žák tím, že o ní podává verbalizovanou zpětnou informaci (např. pedagogovi), nebo tím, že ji aplikuje při studijních teoretických i praktických úkolech nebo při řešení konkrétních situací.
Každá vědomost, která není zařazena do strukturálních souvislostí, do mozaiky jiných vědomostí, se rychle zapomíná. Fakta mají být vzájemně seskupená a propojená (grupovaná) podle skutečných vztahů a souvislostí.
Stav vědomostí posuzujeme v jednotlivých okruzích pracovní činnosti zvlášť, snažíme se určit, zda je člověk zaměřen na určitý okruh problematiky (např. literární zaměření, technické zaměření) a popisujeme, do jaké míry si osvojuje předávané vědomosti. Nestačí, protože nemůže, nestačí pro nezájem, stačí dostatečně, stačí průměrně, velmi dobře, výborně atd.Některá související slova

Úvod do pedagogické psychologie, kompetence intelektuální, Wissen (něm.), Úvod do humanistické psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, agnotologie, knowledge (angl.), encyklopedismus, preconsciousness level (angl.), Ianua omnium scientiarum, ezoterika, instructional scaffolding (angl.), evaluace dětí ve škole, rozhovor jako poznávací metoda, knowledge structures (angl.), škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, pozornost, vědomosti, schopnosti a nadání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, osobnost učitelů, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, profesní a studijní orientacei, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, stored knowledge (angl.), pansofický, mentoring, kontaktní výuka, gnosiofobie, experiential knowledge (angl.), autoregulace učení, kognitivní motivace učení, kognitivní cíle, didaktický test, kulturní kapitál, dosažené kurikulum, edukační strategie, edukační hodnoty, sémantická paměť, studentské portfolio, metakognitivní znalosti, individuální přístup, redidaxe, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, OR-TE-VED, acquisition (angl.), membra disiecta, VDN zkratka ve školství, centrální koherence, adekvátní psychické kompetence, latentní učení, received knowledge (angl.), klíčové kompetence, mentální mapy, testové metody v psychologii, dekognitivizace, crackerKnihy

Sambucus Supplementum II. Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku -- autor: Juríková E., Škoviera D.
Vědomě jíst, vědomě žít -- autor: Hanh Thich Nhat, Cheung Lilian
Velká kniha vědomostí - červená
Historia Mystica - Záhadné fenomény, temná tajemství a utajované vědomosti lidstva -- autor: Fischinger Lars A.
Velká kniha vědomostí -- autor: neuveden

Komentáře ke slovu vědomosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí v humanitních vědách
následující slovo: » vědomosti, dovednosti a návyky
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3113
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz