Pojem vědomosti

Slovo:

vědomosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vědomostmi rozumíme učením osvojené poznatky, zobecněné zkušenosti získané ve společensko-historickém procesu poznání lidstvem, které byly v průběhu tohoto poznání ověřovány a potvrzovány empirií a společenskou praxí. Vědomosti jsou tedy konkrétní zapamatované poznatky, znalosti, fakta, informace, pojmy, poučky, pravidla, zákony a jiná zevšeobecnění.
Vědomosti mají pro nás podle svého postavení v průběhu vzdělávání (vyučování, školení apod.) dvojí stránku. Jinak se nám jeví vědomosti vyvozované vyučujícím při vyučování (tj. poznatky, které učitel svou činností - vyučováním - zprostředkuje žákům, studentům atd.), a jinak se nám jeví vědomosti, jak se jim učí, jak si je osvojují žáci při sebevzdělávání (autodidakci). Tyto vědomosti osvojované samostatně se od vědomostí sdělovaných učitelem kvalitativně liší (hraje zde mimo jiné velkou úlohu předchozí zkušenost, a tím i vlastní myšlenkové zpracování poznatků) a proto ne vždy mají vědomosti osvojené samostatně identický obsah s vědomostmi zprostředkovanými učitelem.
Někdy hovoříme o tzv. formálních vědomostech, tj. o vědomostech, pod jejichž vnější, formální stránkou, tj. slovem, se neukrývá odpovídající obsah (např. mnozí lidé užívají různá slova, aniž by jim hlouběji rozuměli). Vědomost projevuje žák tím, že o ní podává verbalizovanou zpětnou informaci (např. pedagogovi), nebo tím, že ji aplikuje při studijních teoretických i praktických úkolech nebo při řešení konkrétních situací.
Každá vědomost, která není zařazena do strukturálních souvislostí, do mozaiky jiných vědomostí, se rychle zapomíná. Fakta mají být vzájemně seskupená a propojená (grupovaná) podle skutečných vztahů a souvislostí.
Stav vědomostí posuzujeme v jednotlivých okruzích pracovní činnosti zvlášť, snažíme se určit, zda je člověk zaměřen na určitý okruh problematiky (např. literární zaměření, technické zaměření) a popisujeme, do jaké míry si osvojuje předávané vědomosti. Nestačí, protože nemůže, nestačí pro nezájem, stačí dostatečně, stačí průměrně, velmi dobře, výborně atd.Některá související slova

rozhovor jako poznávací metoda, zábavy v mládí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, knowledge structures (angl.), osobnost dítěte, profesní a studijní orientacei, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do humanistické psychologie, knowledge (angl.), instructional scaffolding (angl.), evaluace dětí ve škole, agnotologie, Wissen (něm.), Úvod do pedagogické psychologie, kompetence intelektuální, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, výkonnost lidské paměti, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, schopnosti a nadání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, normální a abnormální stáří, poznávací a intervenční interview, novověká filozofie, psychodidaktika ve školství, škola a její formativní vlivy, vědomosti, pozornost, ezoterika, Ianua omnium scientiarum, experiential knowledge (angl.), mentoring, kontaktní výuka, autoregulace učení, kognitivní cíle, redidaxe, individuální přístup, kognitivní motivace učení, gnosiofobie, didaktický test, edukační hodnoty, dosažené kurikulum, edukační strategie, sémantická paměť, metakognitivní znalosti, kulturní kapitál, studentské portfolio, received knowledge (angl.), latentní učení, membra disiecta, VDN zkratka ve školství, acquisition (angl.), pansofický, stored knowledge (angl.), encyklopedismus, preconsciousness level (angl.), OR-TE-VED, deficitni reciproční centrální koherence, dekognitivizace, mentální mapy, klíčové kompetence, testové metody v psychologii, adekvátní psychické kompetence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, crackerKnihy

Sambucus Supplementum II. Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku -- autor: Juríková E., Škoviera D.
Vědomě jíst, vědomě žít -- autor: Hanh Thich Nhat, Cheung Lilian
Velká kniha vědomostí - červená
Záhadné vynálezy - Vědomosti a utajované objevy -- autor: Novák Jan A.
Velká kniha vědomostí -- autor: neuveden

Komentáře ke slovu vědomosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí v humanitních vědách
následující slovo: » vědomosti, dovednosti a návyky
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3177
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz