Pojem vědomosti

Slovo:

vědomosti


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vědomostmi rozumíme učením osvojené poznatky, zobecněné zkušenosti získané ve společensko-historickém procesu poznání lidstvem, které byly v průběhu tohoto poznání ověřovány a potvrzovány empirií a společenskou praxí. Vědomosti jsou tedy konkrétní zapamatované poznatky, znalosti, fakta, informace, pojmy, poučky, pravidla, zákony a jiná zevšeobecnění.
Vědomosti mají pro nás podle svého postavení v průběhu vzdělávání (vyučování, školení apod.) dvojí stránku. Jinak se nám jeví vědomosti vyvozované vyučujícím při vyučování (tj. poznatky, které učitel svou činností - vyučováním - zprostředkuje žákům, studentům atd.), a jinak se nám jeví vědomosti, jak se jim učí, jak si je osvojují žáci při sebevzdělávání (autodidakci). Tyto vědomosti osvojované samostatně se od vědomostí sdělovaných učitelem kvalitativně liší (hraje zde mimo jiné velkou úlohu předchozí zkušenost, a tím i vlastní myšlenkové zpracování poznatků) a proto ne vždy mají vědomosti osvojené samostatně identický obsah s vědomostmi zprostředkovanými učitelem.
Někdy hovoříme o tzv. formálních vědomostech, tj. o vědomostech, pod jejichž vnější, formální stránkou, tj. slovem, se neukrývá odpovídající obsah (např. mnozí lidé užívají různá slova, aniž by jim hlouběji rozuměli). Vědomost projevuje žák tím, že o ní podává verbalizovanou zpětnou informaci (např. pedagogovi), nebo tím, že ji aplikuje při studijních teoretických i praktických úkolech nebo při řešení konkrétních situací.
Každá vědomost, která není zařazena do strukturálních souvislostí, do mozaiky jiných vědomostí, se rychle zapomíná. Fakta mají být vzájemně seskupená a propojená (grupovaná) podle skutečných vztahů a souvislostí.
Stav vědomostí posuzujeme v jednotlivých okruzích pracovní činnosti zvlášť, snažíme se určit, zda je člověk zaměřen na určitý okruh problematiky (např. literární zaměření, technické zaměření) a popisujeme, do jaké míry si osvojuje předávané vědomosti. Nestačí, protože nemůže, nestačí pro nezájem, stačí dostatečně, stačí průměrně, velmi dobře, výborně atd.Některá související slova

cracker, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, osobnost dítěte, knowledge structures (angl.), rozhovor jako poznávací metoda, zábavy v mládí, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, osobnost a její poznávání, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, kompetence intelektuální, Wissen (něm.), agnotologie, knowledge (angl.), profesní a studijní orientacei, vůle a diagnostika jejich závad, evaluace dětí ve škole, výkonnost lidské paměti, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, schopnosti a nadání, novověká filozofie, psychologie osobnosti učitele a učitelky, vědomosti, pozornost, škola a její formativní vlivy, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, poznávací a intervenční interview, instructional scaffolding (angl.), ezoterika, edukační strategie, kontaktní výuka, individuální přístup, kognitivní motivace učení, kognitivní cíle, autoregulace učení, experiential knowledge (angl.), mentoring, gnosiofobie, received knowledge (angl.), didaktický test, kulturní kapitál, studentské portfolio, metakognitivní znalosti, sémantická paměť, edukační hodnoty, dosažené kurikulum, redidaxe, latentní učení, Ianua omnium scientiarum, acquisition (angl.), encyklopedismus, preconsciousness level (angl.), stored knowledge (angl.), pansofický, membra disiecta, VDN zkratka ve školství, OR-TE-VED, klíčové kompetence, deficitni reciproční centrální koherence, reciproční centrální koherence, centrální koherence, adekvátní psychické kompetence, testové metody v psychologii, dekognitivizace, mentální mapy, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentekKnihy

Sambucus Supplementum II. Sondy do Belových Vedomostí o súvekom Uhorsku -- autor: Juríková E., Škoviera D.
Vědomě jíst, vědomě žít -- autor: Hanh Thich Nhat, Cheung Lilian
Velká kniha vědomostí - červená
Záhadné vynálezy - Vědomosti a utajované objevy -- autor: Novák Jan A.
Ottův slovník naučný XXVIII. - Doplňky

Komentáře ke slovu vědomosti


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vědomí v humanitních vědách
následující slovo: » vědomosti, dovednosti a návyky
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3646
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz