Pojem verbální

Slovo:

verbální


Význam:

slovní, ústní, slovy vyjádřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

role a pozice dítěte mezi sourozenci, školní, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, poznávací a intervenční interview, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, prevence, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, Úvod do ontogenetické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, personální psychický filtr, Raven John Carlyle, malopropism, dysfázie motorická (expresivní), army alfa, Scholastic Assessment Test (SAT), mikrosignály v psychologii, Knox Howard Andrew, chameleonův efekt, Method of dark glasses (angl.), verbální diarrhea, poruchy chování, protoslova, vulkanismus v chování, pedagogicko psychologické výzkumy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, analogová komunikace, verbální komunikace, WJIE zkratka, metaracionální myšlení, hyperspontaneita, hypospontaneita, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Styly a strategie vyučování a učení, účinná sociální komunikace, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, edukativní a sociální zanedbanost, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, osobnost a jeji poznavani, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, nadání, psychologické poznávací metody projektivní, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), posuzovací stupnice (škály), D.A.T. zkratka v psychologii, mobilita, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, prostředí a psychosomatika člověka, psychotraumatické zážitky v životě, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, awake operace (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, kreativní a talentované osoby, myšlení v pracovním procesu, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, agresivita, rozhovor na pracovišti, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, talenty a jejich třídění, skupina schizofrenií, VIQ zkratka v psychologii, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), kongruentní odezva, efektivní komunikace, informativní funkce komunikace, verboterapie, V - faktor osobnosti, paralingvistické fenomeny, sociocentrická mluva, konstruktivní konflikt, konotativní význam, kongruentní komunikace, metakomunikační klíč, afiliativní technika chování, pozitivní haptika, pedagogická interakce, Generální faktor schopností, evoluční dysfázie, augmentativní komunikace, dysfluence, AAK systém, barbarizace, rudimentární komunikace, imaginativní psychoterapie, sociální slepota, neurolingvistické programování, zrcadlení (pacing), Jája a Pája, paralingvistika, emočně nestabilní porucha osobnosti, agitovaný, hebefrenní schizofrenie, haptika, dysfázie, nonverbální, supersenzitivita, toasting, proxemika, desinhibice, interakční, kongruentní sdělení, inkongruentní sdělení, chronemika, mutilační chování, verbální a neverbální komunikace, ventilové slovo, recipovat, eupraxie, skandalizace, verbigerace, popkultura, rekonstrukční fantazie, orální osobnost, Mehrabian Albert, afatik, expresivní terapie, logocentrismus, Blind Learning Attitude Test (BLAT), kompetence komunikativní, mogirotacismus bohemicus, speech therapy (angl.), negativní identita, systém VOKS, agresivní raptus, suportivní orientace osobnosti, Specific Language Impairment (SLI), komunikační kompetence, gaydar, narativ, komunikační klima defenzivní, pedagogická komunikace, narotofilie, ameliorace, vývojová dysfázie, verbal low - level (angl.), logogeny, komunikační faul, anomická afázie, narativní kompetence, konflikty horké, konflikty studené, dyadická interakce, nedeklarativní paměť, afatický, idola fori, test inteligence, Knowing the Stranger (angl.), functional literacy (angl.), nízkofunkční autista, metalingvistika, řečová dyspraxie, hypo prozódie, dramatoterapie, expresivní komunikace, developmental verbal dyspraxia (angl.), afázie transkortikální motorická (echolalická, koverbální chování, mluvní negativismus, perlokuční akt jazyka, afázie kondukční (centrální), agreseKnihy

Teorie obrazu -- autor: Mitchel W. J. T.
Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Na počátku bylo slovo... -- autor: Tarant Zbyněk, Tydlitátová Věra, kol.
Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska -- autor: Svobodová Petra
Hry na rozvoj verbální komunikace -- autor: Staníček Petr

Komentáře ke slovu verbální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » verbalizovat, verbalisovat
následující slovo: » verbální a neverbální komunikace
slovo se nachází na stránce: V:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz