Pojem verbální

Slovo:

verbální


Význam:

slovní, ústní, slovy vyjádřený



Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova



Některá související slova

agrese, Edukace, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do sociální psychologie, násilí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, pedagogicko psychologické výzkumy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, Rodina a její sociální determinace, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, vulkanismus v chování, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, personální psychický filtr, narativ, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), VIQ zkratka v psychologii, Knox Howard Andrew, chameleonův efekt, verbální diarrhea, mikrosignály v psychologii, Scholastic Assessment Test (SAT), Raven John Carlyle, malopropism, analogová komunikace, dysfázie motorická (expresivní), army alfa, poruchy chování, protoslova, WJIE zkratka, metaracionální myšlení, hyperspontaneita, hypospontaneita, verbální komunikace, nadané a tvořivé osobnosti, prevence, komunikační kompetence, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, agresivita, psychotraumatické zážitky v životě, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, nadání, závady a poruchy pohybu, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), posuzovací stupnice (škály), D.A.T. zkratka v psychologii, závady a poruchy mobility a pozornosti, typy inteligence podle H.Gardnera, výkonnost lidské paměti, skupina schizofrenií, osobnost a její poznávání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, závady a poruchy vývoje řeči, poznávací a intervenční interview, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, afekty člověka a jejich zvládání, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, talenty a jejich třídění, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, awake operace (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, myšlení v pracovním procesu, tvořiví a talentovaní lidé, extrapunitivita a agresivní chování, gaydar, Specific Language Impairment (SLI), nonverbální, verboterapie, konstruktivní konflikt, konotativní význam, kongruentní komunikace, metakomunikační klíč, sociocentrická mluva, paralingvistické fenomeny, efektivní komunikace, kongruentní odezva, informativní funkce komunikace, V - faktor osobnosti, zrcadlení (pacing), afiliativní technika chování, pozitivní haptika, barbarizace, rudimentární komunikace, imaginativní psychoterapie, sociální slepota, AAK systém, dysfluence, pedagogická interakce, neurolingvistické programování, mutilační chování, evoluční dysfázie, hebefrenní schizofrenie, supersenzitivita, toasting, proxemika, dysfázie, haptika, paralingvistika, Jája a Pája, emočně nestabilní porucha osobnosti, agitovaný, desinhibice, chronemika, interakční, recipovat, eupraxie, skandalizace, verbigerace, ventilové slovo, verbální a neverbální komunikace, kongruentní sdělení, inkongruentní sdělení, Generální faktor schopností, augmentativní komunikace, komunikační klima defenzivní, orální osobnost, komunikační faul, logogeny, mogirotacismus bohemicus, speech therapy (angl.), negativní identita, systém VOKS, kompetence komunikativní, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Mehrabian Albert, afatik, dramatoterapie, expresivní terapie, logocentrismus, agresivní raptus, suportivní orientace osobnosti, narotofilie, ameliorace, vývojová dysfázie, verbal low - level (angl.), pedagogická komunikace, expresivní komunikace, hypo prozódie, popkultura, konflikty horké, rekonstrukční fantazie, idola fori, test inteligence, Knowing the Stranger (angl.), functional literacy (angl.), afatický, nedeklarativní paměť, narativní kompetence, anomická afázie, konflikty studené, řečová dyspraxie, dyadická interakce, nízkofunkční autista, metalingvistika, koverbální chování, mluvní negativismus, perlokuční akt jazyka, afázie kondukční (centrální), afázie transkortikální motorická (echolalická, developmental verbal dyspraxia (angl.), komunikační pacing

Komentáře ke slovu verbální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.



Navigace

předchozí slovo: » verbalizovat, verbalisovat
následující slovo: » verbální a neverbální komunikace
slovo se nachází na stránce: V:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz