Pojem verbální

Slovo:

verbální


Význam:

slovní, ústní, slovy vyjádřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

osobnost v psychologii, personality (angl.), memory (angl.), abz.cz, hyperspontaneita, fury (angl.), psychická způsobilost pro školu, myšlení (kogitace), extrapunitivita v chování, extrapunitivní osoby, psychoterapie ve zdravotnictví, hypospontaneita, charakteristika dětí, prepubescence, perinatální období vývoje, batole (toddler), předškolní dítě, vývoj jedince, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, vlivy přírody na duševno, talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, memoria a její typy, percepce a její závady a poruchy, psychometrické metody, thinking (angl), chameleonův efekt, Method of dark glasses (angl.), verbální diarrhea, prosociální deficit, Knox Howard Andrew, gaydar, narativ, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), VIQ zkratka v psychologii, mikrosignály v psychologii, Scholastic Assessment Test (SAT), protoslova, poruchy chování, WJIE zkratka, Jirásek Jaroslav, verbální učení, army alfa, psychologie batolete, Raven John Carlyle, personální psychický filtr, malopropism, dysfázie motorická (expresivní), edukační psychologie, handicapované děti, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, školní prostředí, hodnocení a klasifikace ve škole, sebevýchova, únava, únava a vyčerpání, školy podporující zdraví, didaktické testy, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, vývojové období batolete, persona a její poznávání, mladší školní věk (prepuberta), perinatalita, hry dětí předškolního věku, testy inteligence, výsledky učení (vědomosti, genderové problémy člověka, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, druhy učení, komunikace nonverbální, adaptace člověka v náročných situacích, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, způsobilost pro školní docházku, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, konfliktové situace, stresory učitelů a učitelek, agrese a šikana, psychometrika, interview (rozhovor), Edukometrické didaktické testy, anormativni chovani dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, Tělesné, pozorování, komunikace sociální, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, stresy a psychická traumata na školách., infantilismus osobnostní a školní docházka, komunikační kompetence, Specific Language Impairment (SLI), informativní funkce komunikace, kongruentní odezva, verboterapie, V - faktor osobnosti, afiliativní technika chování, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, konotativní význam, kongruentní komunikace, metakomunikační klíč, sociocentrická mluva, pozitivní haptika, barbarizace, evoluční dysfázie, Generální faktor schopností, augmentativní komunikace, popkultura, rekonstrukční fantazie, pedagogická interakce, dysfluence, rudimentární komunikace, imaginativní psychoterapie, sociální slepota, AAK systém, konstruktivní konflikt, neurolingvistické programování, Jája a Pája, paralingvistika, emočně nestabilní porucha osobnosti, agitovaný, hebefrenní schizofrenie, haptika, dysfázie, nonverbální, supersenzitivita, toasting, proxemika, desinhibice, interakční, inkongruentní sdělení, kongruentní sdělení, chronemika, mutilační chování, zrcadlení (pacing), verbální a neverbální komunikace, ventilové slovo, recipovat, eupraxie, skandalizace, verbigerace, idola fori, test inteligence, logocentrismus, Mead George Herbert (1863-1931), agresivní raptus, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, suportivně orientovaný personální typ, expresivní terapie, nemateriální prvky organizační kultury, systém VOKS, kompetence komunikativní, orální osobnost, afatik, konformně orientovaný personální typ, persuasivně orientovaný personální typ, verbal low - level (angl.), vývojová dysfázie, pedagogická komunikace, komunikační klima defenzivní, videotrénink interakcí (VTI), ameliorace, Paivio Allan, sekundární psychická traumatizace, suportivní orientace osobnosti, persuasivní orientace osobnosti, narotofilie, negativní identita, speech therapy (angl.), konflikty studené, konflikty horké, dyadická interakce, nízkofunkční autista, metalingvistika, anomická afázie, narativní kompetence, Knowing the Stranger (angl.), functional literacy (angl.), afatický, nedeklarativní paměť, koverbální chování, mluvní negativismus, expresivní komunikace, dramatoterapie, komunikační faul, logogeny, mogirotacismus bohemicus, hypo prozódie, řečová dyspraxie, perlokuční akt jazyka, afázie kondukční (centrální), afázie transkortikální motorická (echolalická, developmental verbal dyspraxia (angl.), agreseKnihy

Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Teorie obrazu -- autor: Mitchel W. J. T.
Na počátku bylo slovo... -- autor: Tarant Zbyněk, Tydlitátová Věra, kol.
Kognitivní trénink pro třetí věk -- autor: Bílková Jana
IQ testy -- autor: Katz Mathias

Komentáře ke slovu verbální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » verbalizovat, verbalisovat
následující slovo: » verbální a neverbální komunikace
slovo se nachází na stránce: V:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz