Pojem verbální

Slovo:

verbální


Význam:

slovní, ústní, slovy vyjádřenýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, násilí, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, školní, Úvod do sociální psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do ontogenetické psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, metoda pozorování v psychologii, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, prevence, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, závady a poruchy myšlení, rozhovor jako poznávací metoda, pedagogicko psychologické výzkumy, vulkanismus v chování, verbální diarrhea, mikrosignály v psychologii, Scholastic Assessment Test (SAT), Raven John Carlyle, Method of dark glasses (angl.), chameleonův efekt, narativ, Wechsler Adult Intelligence Scale(WAIS), VIQ zkratka v psychologii, Knox Howard Andrew, personální psychický filtr, malopropism, hyperspontaneita, hypospontaneita, verbální komunikace, analogová komunikace, metaracionální myšlení, WJIE zkratka, dysfázie motorická (expresivní), army alfa, poruchy chování, protoslova, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho typy, hyperkinetické závady a poruchy, edukativní a sociální zanedbanost, prostředí a psychosomatika člověka, myšlení a kreativita, agresivita, rozhovor na pracovišti, psychotraumatické zážitky v životě, účinná sociální komunikace, Styly a strategie vyučování a učení, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, studijní a profesní poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, disociální a asociální chování dětí a mládeže, prosociální a morální charakter, nadání, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Etický a morální charakter, výkonnost lidské paměti, způsoby adaptace člověka, výchova a její prostředky, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, poznávací a intervenční interview, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, extrapunitivita a agresivní chování, talenty a jejich třídění, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, tvořiví a talentovaní lidé, myšlení v pracovním procesu, awake operace (angl.), schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, gaydar, komunikační kompetence, efektivní komunikace, paralingvistické fenomeny, kongruentní odezva, informativní funkce komunikace, verboterapie, sociocentrická mluva, metakomunikační klíč, neurolingvistické programování, konstruktivní konflikt, konotativní význam, kongruentní komunikace, V - faktor osobnosti, afiliativní technika chování, dysfluence, pedagogická interakce, Generální faktor schopností, evoluční dysfázie, AAK systém, sociální slepota, pozitivní haptika, barbarizace, rudimentární komunikace, imaginativní psychoterapie, zrcadlení (pacing), mutilační chování, paralingvistika, Jája a Pája, emočně nestabilní porucha osobnosti, agitovaný, haptika, dysfázie, nonverbální, supersenzitivita, toasting, proxemika, hebefrenní schizofrenie, desinhibice, verbální a neverbální komunikace, kongruentní sdělení, inkongruentní sdělení, chronemika, ventilové slovo, verbigerace, interakční, recipovat, eupraxie, skandalizace, augmentativní komunikace, popkultura, kompetence komunikativní, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Mehrabian Albert, orální osobnost, systém VOKS, negativní identita, komunikační faul, logogeny, mogirotacismus bohemicus, speech therapy (angl.), afatik, expresivní terapie, verbal low - level (angl.), pedagogická komunikace, komunikační klima defenzivní, Specific Language Impairment (SLI), vývojová dysfázie, ameliorace, logocentrismus, agresivní raptus, suportivní orientace osobnosti, narotofilie, expresivní komunikace, dramatoterapie, nedeklarativní paměť, narativní kompetence, anomická afázie, konflikty horké, afatický, functional literacy (angl.), rekonstrukční fantazie, idola fori, test inteligence, Knowing the Stranger (angl.), konflikty studené, dyadická interakce, afázie transkortikální motorická (echolalická, developmental verbal dyspraxia (angl.), řečová dyspraxie, hypo prozódie, afázie kondukční (centrální), perlokuční akt jazyka, nízkofunkční autista, metalingvistika, koverbální chování, mluvní negativismus, agreseKnihy

Psychologické základy verbální komunikace -- autor: Janoušek Jaromír
Teorie obrazu -- autor: Mitchel W. J. T.
Na počátku bylo slovo... -- autor: Tarant Zbyněk, Tydlitátová Věra, kol.
Hry na rozvoj verbální komunikace -- autor: Staníček Petr
Kognitivní trénink pro třetí věk -- autor: Bílková Jana

Komentáře ke slovu verbální


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » verbalizovat, verbalisovat
následující slovo: » verbální a neverbální komunikace
slovo se nachází na stránce: V:15
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz