Pojem vízum

Slovo:

vízum, visum


Význam:

úřední povolení ke vstupu nebo pobytu v cizím státěGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

long term memory (angl.), short term memory (STM), orthophonie, EQ test, velofaryngeální dysfunkce, hypokinezie, Galatea efekt, tixotropní, nosognose, Fundamental Atribution Error (angl.), sekundární psychotraumatizace, hypothyreosa, eustáze, konziliárně, velofaringeální dysfunkce, transmisivní vyučování, dance jóga, individualizovaná medicina, ministres, maxistres, astronyma, dex gigas, limerick, Sophie´s Choice (angl.), PISA akronym, kariérní kotva, disability (angl.), plagiarismus, fí efekt, self - serving bias (angl.), motion blindness, kardiotokografie (KTG), Chorionic Villus Sampling (CVS), hypnoporod, fomepizol, synoftalmie, tolerance k frustraci, agresivita direktivní, agresivita indirektivní, Babytragen (něm.), Tragetuch (něm.), babysling (angl.), babywearing (angl.), Hagia Sofia, koridorové myšlení, emoční gramotnost, pseudofakie, BZP, remastering, HIV encefalopatie, vide infra (lat.), fonoagnózie, vide supra (lat.), imaginární jednotka, kantování, katalexe, emocionální inteligence, doména, mlniva, silozpyt, stresová tolerance, fenomén rozptýlené odpovědnosti, intruzivní, lobismus, sociální klima školy, sociální atmosféra školy, Aha moment, invulnerabilita, teorie deskripční, superfemale, nadsamice, fluid intelligence (angl.), nadsamec, syndrom 47, supermale, syndrom 47, syndactylie, karbohemoglobin, měkké kompetence, exprimovat, persekuce, fluenticita, diskriminační model soužití, nomotetická koncepce v psychologii, inovace inkrementální, translátor, kolorterapie, nonverbální komunikace, viscerální bolest, psychogenní bolest, deprivace biologická, crystallized intelligence (angl.), krystalizovaná inteligence, non compliance, hyperkulturémie, apalik, self - management (angl.), pajdotrop, hypertrofované ego, Florentský syndrom, šoa, mentální retardace lehká, mentální retardace hluboká, mentální retardace středně těžká, Rosenthalův efekt, donjuanismus, konjunkturální, Rostohar Mihajlo, Krejčí František, afázie senzorická, afázie motorická (Brocova), posttraumatická amnézie, amnézie retrográdní, win-win metoda, ostrakon (řec.), transkortikální motorická afázie, transkortikální senzorická afázie, hypokinetická dysartrie, hyperkinetická dysartrie, dysartrie flakcidní, flakcidní dysartrie, spastická dysartrie, Ontogenetické stadium zralého věku, Ontogenetické stadium svalově anální, poznávací procesy člověka, volní procesy a stavy člověka, systém psychologických věd, předmět psychologických věd, vývojová nepřetržitost, vývojová retardace organismu, vývoj lidského jedince, examinace ve školách, vlivy rodinného prostředí, determinace chování a prožívání, problémy výchovy dětí, příčiny špatného prospěchu ve škole, typy osobnosti pedagogů, pedagogova osobnost, Intervence praktických psychologů, impakt faktor, nody oriented therapy (angl.), opus signinum, PWS zkratka ve zdravotnictví, reliabilita metody, homo consumericus (lat.), sociální komunikace, poradenská pedagogická psychologie, pozorování chování, rozhovor, ES zkratka v humanitních vědách, konstelace rodiny, únava a vyčerpání, situace konfliktové, vývojově psychologické teorie osobnosti, psychický infantilismus u dětí, lexitymie, emocionální inteligence jako konstrukt, zvýšeně expanzivní a extrapunitivní chování, pohnutky a pobídky, family (angl.), city, hypoagilita, nálada morózní, vide infra (v.i.), fenomen fi, psychosomatická tenze dětí a mládeže, Libor Míček, pozorování při neslovní komunikaci, Jaroslav Foglar, familia (lat.), poznávací metody v psychologii, rozhovor v psychologii, aktivní přizpůsobovací procesy, povaha, sebepoznání a sebevýchova, extrapunitivní zaměření osobnosti, dědičné dispozice a poruchy, pasivní přizpůsobovací procesy, verbální komunikace, asocianismus v psychologii, osobnost pedagoga a pedagožky, pedagogicka psychologie a její úkoly, předmět psychologie práce, základní metody poznávání osobnosti, turbokonzument, Menstrual Age (angl.), kynofilie, gatofilie, ependymom, komplex pomocníka, dysmotivační syndrom, Dual Exceptionality (angl.), hipofilie, telefon, studentský loket, pijácký loket, perceptiveness (angl.), attention (angl.), petlover, ambitendency (angl.), MBD zkratka, hoarding disorder (angl.), Vývojové stadium mladší dospělosti, Vývojové stadium dospělosti, Vývojové stadium puberty a adolescence, Vývojové stadium latence, Vývojové stadium orálně senzorické, Vývojové stadium lokomotoricky genitální, Vývojové stadium zralého věku, b-learning (angl.), izolaterální, obsedantně kompulzivní hromadění, abdominální porod, pych, hiátová hernie, chipotle, spousifikace, idolatrické já, autokognitivita, alogon, FIM, diverkulitida, persona kreativní, elidování, bilaterální radikální orchiektomie, kibucový efekt, oratio pro domo (lat.), termoterapie negativní, videoblog, youtuberství, videoblogerství, idle parentship (angl.), repositio, nerelevantní, astroblém, impact factor ( angl.), empatické neurony, antidementivum, zatejpovat, konzole, amotivace, pozitivní reformulace, curieterapie, mirror neuron, heautagogy (angl.), polyetiologický, asimilační model soužití, multikulturní model soužití, semi-detence, non negotium, adipositas (lat.), osobnost kultivovaná, subjektivní lexikon, osobnost rudimentární, sentimentální, edukace rejekční, Portální hypertenze, Kussmaulovo (acidotické) dýchání, dvojná vazba, kongruentní odezva, kontrastní edukace, edukace laxní, vide ante, biodromální, parajazyk, Hypnos, ostrakizace, interaktivita, cykloidie, geonika, zprofanovaný, sublimace pudů, dissociativní poruchy, skoptofilie, anxiozní porucha osobnosti, sebereflexe, Moorův reflex, prosociální jednání, demonstrativnost, hymenotomie, dysglossia palatalis, panoplie, Oidipovský komplex, metadiskurs, falické stadium evoluce, kryptologie, labelování, klima školy, harc, cirkularita, oxymórní, kongeliflukce, symbiotický, kariérová kotva, Apgar test, lehká kognitivní porucha, Cushingův syndrom, sick sinus syndrom, rudimentární persona, Addisonova nemoc, AT zkr., koinoi topoi (řec.), burn out, alodium, hotri (zkratka), generalizovat, dominantní dědičnost, tyreotoxikóza, neuroektoderm, kružba, interferovat, fundraiser, antiminykoza, tradiční, plenipotence, prubířský kámen, Jahve, chromosom, volné radikály, BIAS, osmolarita, potencionální, renons, natalitní, patické, onyx, sodomie, styling, puma, paranoidní, frisbee, paralexie, fungicidní, quo vadis, elegický, ontické, frygická čepice, cedovat, phalopletysmografie, expirovala, komorbidita, acetylcholin, acetylcholinesteráza, demonstrativně, neologismy, hemangiom, blinčik, apaticko-abulický syndrom, cholinergní, čatrang, hereditární, defilovat, sprue, digitalis, kyrysnická, interfázní jádro, submisivita, geminace, podindosament, histon, konkurenceschopnost, sexování, exhaláty, anabolické děje, kreační, fyziokrat, kiretáž, anechogenní, konstituční, slonovinová věž, technóza, komplex Laiův, asfyxifilie, ablutomanie, herniace, konjunktivitis, mamografický screening, dominantní hemisféra, metoda ohniskové skupiny, ohniskové skupiny, orgánová paměť, paměť genetická, nonkontaktní edukace, Glass Ceiling, otevřené kódování, zakotvená teorie, microcornea, instrumentální dyspraxie, dyslalie lingvální, orbitrek, dyslalie dentální, akustická dyslalie, insuficience volní, insuficience koronární, mobilita horizontální, mobilita laterální, grafická dyspraxie, ideokinetická dyspraxie, artikulační dyspraxie, motorická dyspraxie, street- worker, paměť imunologická, pacing, Babák Eduard, polstrování, Chmelař Vilém, kontrastní výchova, hyperdominantní výchova, laxní výchova, efekt Golemovský, Brocův vzorec, petlatl, antikonvulsanty, cross-dressing (angl.), replantovat, upgradovat, metakognitivita, hyperprotektivní výchova, rejekční výchova, life-span, life-span psychologie, intrinsická motivace, extrinsická motivace, bronchiektasie, horizontální transfer, IAEVG zkratka, efekt primarity, syndrom zavrženého rodiče, strategie edukace, restricted code, elaborated code (angl.), omezený jazykový kód, insuficience edukativní, insuficience motorická, aristokratické sebehodnocení, pozice beta, heterogenita skupiny, hierogamie, narkoza, marketink, centrální tendence v hodnocení, malá puberta, carapax, perfundovaný, efekt deprecionizace, efekt favorizace, chování expresivní, chování adaptivní, hystroskopie, transdisciplinární výzkum, okulopedie, hifi simulation, ženerózní, amazia, konzistentnost, amastia, diskózní, fyziologický dysgramatismus, labelling theory (angl.), monodisciplinární výzkum, sebeprezentace, CPAP systém, desenzibilizace, redefinování, flashbacks (angl.), hysterická porucha osobnosti, psychoinfantilní porucha osobnosti, fanatická porucha osobnosti, kverulatorní porucha osobnosti, vigorexie, zadržená smrt, arteriosklerotická demence, tón, insuficience mentální, insuficience respirační, insuficience renální, intelektová deteriorace, Personal Assessment, karmanový zákon, lithiáza, korekvizita, studijní maladjustace, desocialita, gonartróza, numinózum, standardizovaný interview, sankcionizace, ohnisková skupina, metoda úplné fyzické odpovědi, fetální fáze, hyperexcitace, problémová familie, rodina eufunkční, eufunkční familie, angínaKnihy

Provizorium -- autor: Hilbig Wolfgang
Touhy Džendeho Džongy -- autor: Imbolo Mbue
Sancta Familia -- autor: Wels Martin, Wels Tomáš
Friedl -- autor: Makarovová Jelena
Nevěsta z Filipín, země tajemných sil a duchů -- autor: Kubešová Blanka

Komentáře ke slovu vízum, visum


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vizuální styl učení
následující slovo: » vizuomotorická koordinace
slovo se nachází na stránce: V:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz