Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

babyfon, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), self image, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, hypergeuzie, psychologie batolete, Achtsamkeit (něm.), kinestetický styl učení, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální percepce a kognice, perceptiveness (angl.), hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, didaktické hry, teorie filtru pozornosti, brain fog (angl.), ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), represe jako přizpůsobovací operace, longevita, duševno, percepce a její závady a poruchy, představivost, kreativita (tvořivost), memoria a její typy, sensory processing sensitivity (angl.), svodná anestezie, Ravenův test inteligence, DAMP zkratka ve zdravotnictví, vestibulární percepce, receptivní dysfázie, remote viewing (angl.), taktilně haptické hračky, city v lidském životě, prenatální psychologie, viscerální percepce, manichejský, heteropercepce, aberantní percepce, dificility motoriky a praxie, GHB, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), Mefedron, multimodální terapie Lazaruse, strefosymbolie, Facial Feedback Hypothesis, stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, biologické indispozice edukace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, misidentifikace, vestibulární aparát, gestaltismus, kinestetická percepce, auditivní percepce, polyopsie, intelektualizace stresu, sluchová dyslexie, zraková dyslexie, olfaktorická percepce, senzorická analýza, anomální trichromazie, akusmatik, protanomalie, vývojová dysfázie, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dojem, Disease, psychická způsobilost pro školu, novověká psychologie, starořečtí myslitelé, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, bezpečnost práce, únava, komunikace nonverbální, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, prenatální vývoj a porod, závady a poruchy řeči, disharmonická a abnormální osobnost dětí, stresy a psychická traumata na školách., infantilismus osobnostní a školní docházka, temperament a jeho poznávání, strukturální vlastnosti osobnosti, únava a vyčerpání, výchova a učení, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, psychomotorická instabilita dětí, Submisivní a intropunitivní chování, sebevědomí a jeho poruchy, tenzní cefalgie, edukace hodnot, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, poznávání psychiky a osobnosti, tvořivost (kreativita), vyučovací a učební styly, prokreativní antikreativní podmínky, typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, anormativni chovani dětí, zdraví, seniorita normální a abnormální, poradenská pedagogická psychologie, celostní a tvarová psychologie, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, experimentální psychologie, asocianistická psychologie, healthy lifestyle, gaslighting (angl.), motorika člověka, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, senzitivita s intropunitivitou, memory (angl.), psychická traumata ve školství, dospívání, normální prenatální vývoj a porod, normální kojenec, způsobilost pro školní docházku, duševní zdraví člověka, osobnosti typu A, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, batole (toddler), prepubescence, předškolní dítě, stresory učitelů a učitelek, konfliktové situace, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dishabituace, analyticko-syntetický typ percepce, extrasensorická percepce, Alzheimerova choroba, prosexie, kognitivní procesy, akutní intoxikace kokainem, akutní nikotinová intoxikace, akutní intoxikace halucinogeny, stereoskopický efekt, hyposmie, mispercepce, psychografie, reverzibilní figura, kryptoskopie, nootropika, hyperestezie, percepční obrana, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, vizuální percepce, auditivní percepce, selektivnost sociální percepce, haptická percepce, taktilní percepce, styly sociální percepce, endocepce, efekt primárnosti, komunikace auditivní, nocicepce, agnostický, gustometrie, hyperanalgezie, konotativní význam, virtuální realita, extrasenzorická percepce, kinestezie, parapsychologie, paranormální, identifikace, pareidolie, parosmie, psychotik, percepce, hypestezie, hyperstezie, anodynie, analgetikum, apercepce, autofonie, extáze, estetika, recepce, senzibil, haptika, sociální percepce, dysfázie, časová distorze, tunelové vidění, subliminální percepce, psychotropní účinek, analgezie, vizuální, stereoakustika, senzualizmus, subjektivní, telepatie, termoreceptor, telestezie, metamorfopsie, mikropsie, perception of health (angl.), neglect levé poloviny zorného pole, feromonita, sociální stereotyp, sentience, tadoma, entoptický fenomén, clairvoyance, coenestezie, sensorická preference, grafastenie, kognice, perceived self (angl.), tunelová percepce, senzorium, odezírání, taktilní odezírání, Demokritos (460-370 př.n.l.), extrasensory perception (zkratka ESP), vibrační stimulace, poetoterapie, Corruption Perception Index (CPI), Deviace Body Image, Body Perception Index (BPI), ideal realismus, Blind Learning Attitude Test (BLAT), reflektorický styl učení, analgosedace, oneirofrenie, mediální edukace, schizotypní porucha, kompetence k řešení problémů, efekt emotivity percepce, efekt interference, percepcionalismus, chaosmág, decentrace, percepční faktor, mentální symptomy, Deficits in attention, syndrom dysmorfofobie, hypalgezie, tritanopie, bigorexie, termorecepce, fotopsie, nociceptory superficiální, olfaktorní typ, vizuální dominance, kognitiva, fonematický sluch, vizuální učení, perceptivní eficience, tachistoskop, dekontextualizace, perception (angl.), efekt expektace při percepci, psychické procesy, pravá iluze, kryptestezie, autostereotyp, narkoza, heterostereotyp, autopercepce, změněné vědomí, syntézie, algezieKnihy

Rozvoj zrakového vnímání -- autor: Bednářová Jiřina
Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Sluchové vnímání - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let -- autor: neuveden
Svět vnímání -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Sluchové vnímání -- autor: Michalová Zdeňka

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2978
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz