Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

DAMP zkratka ve zdravotnictví, ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), brain fog (angl.), Ravenův test inteligence, vestibulární percepce, taktilně haptické hračky, receptivní dysfázie, hypergeuzie, psychologie batolete, self image, Achtsamkeit (něm.), kinestetický styl učení, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, NLD syndrom, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, remote viewing (angl.), svodná anestezie, healthy lifestyle, gaslighting (angl.), psychická způsobilost pro školu, motorika člověka, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, senzitivita s intropunitivitou, memory (angl.), Disease, kreativita (tvořivost), longevita, duševno, sensory processing sensitivity (angl.), represe jako přizpůsobovací operace, percepce a její závady a poruchy, memoria a její typy, představivost, didaktické hry, teorie filtru pozornosti, vestibulární aparát, misidentifikace, GHB, akusmatik, anomální trichromazie, vývojová dysfázie, protanomalie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, Mefedron, multimodální terapie Lazaruse, biologické indispozice edukace, heteropercepce, manichejský, aberantní percepce, viscerální percepce, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, perceptiveness (angl.), city v lidském životě, prenatální psychologie, sociální percepce a kognice, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Broadbent Donald Eric, hypogeuzie, sluchová dyslexie, zraková dyslexie, auditivní percepce, olfaktorická percepce, senzorická analýza, kinestetická percepce, gestaltismus, intelektualizace stresu, polyopsie, asocianistická psychologie, experimentální psychologie, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, typy adaptace člověka, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, První česká školská psychologická poradna a klinika, tvořivost (kreativita), výchova a učení, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, starořečtí myslitelé, bezpečnost práce, komunikace nonverbální, únava a vyčerpání, únava, psychomotorická instabilita dětí, prehistorie filozofie, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), vývojové období batolete, stáří jako vývojová etapa, hry dětí předškolního věku, sebehodnocení, sociální kognice a percepce, kojenecké období vývoje, persona a její poznávání, sebevědomí a jeho poruchy, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, edukace hodnot, tenzní cefalgie, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na sebe, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, stresory učitelů a učitelek, předškolní dítě, batole (toddler), PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, prepubescence, dospívání, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, celostní a tvarová psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, způsobilost pro školní docházku, normální kojenec, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, závady a poruchy řeči, infantilismus osobnostní a školní docházka, strukturální vlastnosti osobnosti, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, disharmonická a abnormální osobnost dětí, anormativni chovani dětí, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, rodina a vývoj dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, autoplastický obraz nemoci, kognitivní procesy, extrasensorická percepce, Alzheimerova choroba, akutní intoxikace kokainem, akutní intoxikace halucinogeny, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akutní nikotinová intoxikace, prosexie, stereoskopický efekt, kryptoskopie, mispercepce, psychografie, nootropika, percepční obrana, hyposmie, hyperestezie, akinetopsie, agnostický, taktilní percepce, haptická percepce, vizuální percepce, endocepce, styly sociální percepce, mikropsie, metamorfopsie, auditivní percepce, selektivnost sociální percepce, hyperanalgezie, gustometrie, nocicepce, virtuální realita, konotativní význam, efekt primárnosti, komunikace auditivní, reverzibilní figura, extrasenzorická percepce, pareidolie, parapsychologie, paranormální, parosmie, percepce, recepce, psychotik, identifikace, hypestezie, apercepce, anodynie, analgetikum, autofonie, estetika, hyperstezie, extáze, senzibil, senzualizmus, časová distorze, haptika, sociální percepce, tunelové vidění, psychotropní účinek, kinestezie, subliminální percepce, dysfázie, analgezie, subjektivní, stereoakustika, telepatie, telestezie, vizuální, termoreceptor, termorecepce, bigorexie, tadoma, entoptický fenomén, sentience, odezírání, taktilní odezírání, reflektorický styl učení, analgosedace, sociální stereotyp, perception of health (angl.), tunelová percepce, senzorium, perceived self (angl.), coenestezie, clairvoyance, neglect levé poloviny zorného pole, feromonita, oneirofrenie, mediální edukace, analyticko-syntetický typ percepce, Deviace Body Image, Body Perception Index (BPI), dishabituace, Facial Feedback Hypothesis, stress perception (angl.), strefosymbolie, Corruption Perception Index (CPI), poetoterapie, Blind Learning Attitude Test (BLAT), schizotypní porucha, kompetence k řešení problémů, ideal realismus, vibrační stimulace, Demokritos (460-370 př.n.l.), extrasensory perception (zkratka ESP), kognice, sensorická preference, syndrom dysmorfofobie, mentální symptomy, percepční faktor, Deficits in attention, kognitiva, narkoza, fonematický sluch, percepcionalismus, chaosmág, vizuální dominance, nociceptory superficiální, fotopsie, olfaktorní typ, tritanopie, decentrace, hypalgezie, autostereotyp, heterostereotyp, psychické procesy, perception (angl.), dekontextualizace, efekt expektace při percepci, efekt interference, grafastenie, efekt emotivity percepce, vizuální učení, perceptivní eficience, syntézie, autopercepce, změněné vědomí, kryptestezie, tachistoskop, pravá iluze, algezieKnihy

Rozvoj zrakového vnímání -- autor: Bednářová Jiřina
Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Sluchové vnímání -- autor: Michalová Zdeňka
Sluchové vnímání - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let -- autor: neuveden
Zrakové vnímání - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let -- autor: neuveden

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2990
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz