Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

poetoterapie, Demokritos (460-370 př.n.l.), Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), Deviace Body Image, extrasensory perception (zkratka ESP), vibrační stimulace, kompetence k řešení problémů, schizotypní porucha, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, analyticko-syntetický typ percepce, dishabituace, multimodální terapie Lazaruse, Mefedron, heteropercepce, manichejský, biologické indispozice edukace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, Facial Feedback Hypothesis, strefosymbolie, stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, mediální edukace, oneirofrenie, perceived self (angl.), kognice, senzorium, tunelová percepce, coenestezie, sensorická preference, grafastenie, psychické procesy, efekt expektace při percepci, efekt interference, efekt emotivity percepce, clairvoyance, feromonita, odezírání, taktilní odezírání, analgosedace, reflektorický styl učení, tadoma, entoptický fenomén, neglect levé poloviny zorného pole, perception of health (angl.), sociální stereotyp, sentience, viscerální percepce, aberantní percepce, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), self image, babyfon, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, Achtsamkeit (něm.), kinestetický styl učení, hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, didaktické hry, psychologie batolete, hypergeuzie, taktilně haptické hračky, remote viewing (angl.), svodná anestezie, sensory processing sensitivity (angl.), receptivní dysfázie, vestibulární percepce, brain fog (angl.), ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), DAMP zkratka ve zdravotnictví, Ravenův test inteligence, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální percepce a kognice, protanomalie, anomální trichromazie, vývojová dysfázie, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, akusmatik, vestibulární aparát, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), GHB, misidentifikace, senzorická analýza, olfaktorická percepce, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, city v lidském životě, perceptiveness (angl.), zraková dyslexie, intelektualizace stresu, auditivní percepce, kinestetická percepce, gestaltismus, polyopsie, perception (angl.), dekontextualizace, kinestezie, subliminální percepce, extrasenzorická percepce, reverzibilní figura, psychografie, psychotropní účinek, tunelové vidění, dysfázie, sociální percepce, haptika, časová distorze, mispercepce, kryptoskopie, Alzheimerova choroba, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, akutní intoxikace kokainem, prosexie, stereoskopický efekt, nootropika, percepční obrana, hyperestezie, hyposmie, analgezie, vizuální, hypestezie, hyperstezie, identifikace, paranormální, parapsychologie, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, pareidolie, parosmie, subjektivní, telepatie, telestezie, termoreceptor, stereoakustika, senzualizmus, percepce, psychotik, recepce, senzibil, akutní intoxikace halucinogeny, akutní nikotinová intoxikace, mentální symptomy, percepční faktor, syndrom dysmorfofobie, Deficits in attention, kognitiva, percepcionalismus, chaosmág, olfaktorní typ, tritanopie, hypalgezie, decentrace, fonematický sluch, narkoza, pravá iluze, tachistoskop, perceptivní eficience, vizuální učení, kryptestezie, změněné vědomí, autostereotyp, heterostereotyp, autopercepce, syntézie, vizuální dominance, nociceptory superficiální, virtuální realita, konotativní význam, komunikace auditivní, efekt primárnosti, hyperanalgezie, gustometrie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, agnostický, nocicepce, selektivnost sociální percepce, auditivní percepce, mikropsie, termorecepce, bigorexie, fotopsie, metamorfopsie, styly sociální percepce, vizuální percepce, haptická percepce, taktilní percepce, endocepce, algezieKnihy

Zrakové vnímání -- autor: kolektiv autorů
Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Rozvoj vnímání a poznávání 1 -- autor: Pokorná Věra
Jednota transcendence -- autor: Zika Richard
Maurice Merleau-Ponty -- autor: Čapek Jakub

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2908
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz