Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

strefosymbolie, Facial Feedback Hypothesis, stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, dishabituace, analyticko-syntetický typ percepce, poetoterapie, Demokritos (460-370 př.n.l.), Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), Deviace Body Image, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, GHB, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), misidentifikace, vestibulární aparát, akusmatik, dificility motoriky a praxie, aberantní percepce, Mefedron, heteropercepce, manichejský, viscerální percepce, extrasensory perception (zkratka ESP), vibrační stimulace, feromonita, clairvoyance, neglect levé poloviny zorného pole, perception of health (angl.), sociální stereotyp, coenestezie, tunelová percepce, sensorická preference, kognice, perceived self (angl.), senzorium, sentience, entoptický fenomén, kompetence k řešení problémů, mediální edukace, schizotypní porucha, Blind Learning Attitude Test (BLAT), ideal realismus, oneirofrenie, reflektorický styl učení, tadoma, odezírání, taktilní odezírání, analgosedace, anomální trichromazie, protanomalie, Ravenův test inteligence, DAMP zkratka ve zdravotnictví, vestibulární percepce, receptivní dysfázie, taktilně haptické hračky, ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), brain fog (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, psychologie batolete, hypergeuzie, remote viewing (angl.), svodná anestezie, kreativita (tvořivost), memoria a její typy, Disease, psychická způsobilost pro školu, gaslighting (angl.), představivost, percepce a její závady a poruchy, sensory processing sensitivity (angl.), duševno, longevita, represe jako přizpůsobovací operace, babyfon, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), gestaltismus, kinestetická percepce, polyopsie, intelektualizace stresu, zraková dyslexie, auditivní percepce, olfaktorická percepce, vývojová dysfázie, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, senzorická analýza, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, didaktické hry, teorie filtru pozornosti, kinestetický styl učení, Achtsamkeit (něm.), self image, Broadbent Donald Eric, hypogeuzie, city v lidském životě, perceptiveness (angl.), sociální percepce a kognice, kognitivní vývoj dětí a mládeže, grafastenie, efekt emotivity percepce, extrasenzorická percepce, kinestezie, reverzibilní figura, psychografie, mispercepce, subliminální percepce, psychotropní účinek, sociální percepce, haptika, časová distorze, tunelové vidění, kryptoskopie, nootropika, kognitivní procesy, extrasensorická percepce, akutní intoxikace kokainem, akutní intoxikace halucinogeny, akutní nikotinová intoxikace, Alzheimerova choroba, prosexie, percepční obrana, hyperestezie, hyposmie, stereoskopický efekt, dysfázie, analgezie, hypestezie, hyperstezie, identifikace, paranormální, parapsychologie, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, pareidolie, parosmie, telepatie, subjektivní, telestezie, termoreceptor, vizuální, stereoakustika, senzualizmus, percepce, psychotik, recepce, senzibil, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, fonematický sluch, kognitiva, narkoza, autostereotyp, heterostereotyp, Deficits in attention, syndrom dysmorfofobie, chaosmág, percepcionalismus, percepční faktor, mentální symptomy, autopercepce, syntézie, perception (angl.), dekontextualizace, psychické procesy, efekt expektace při percepci, efekt interference, vizuální učení, perceptivní eficience, změněné vědomí, kryptestezie, pravá iluze, tachistoskop, decentrace, hypalgezie, efekt primárnosti, komunikace auditivní, selektivnost sociální percepce, auditivní percepce, vizuální percepce, konotativní význam, virtuální realita, agnostický, nocicepce, gustometrie, hyperanalgezie, haptická percepce, taktilní percepce, nociceptory superficiální, fotopsie, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, bigorexie, termorecepce, endocepce, styly sociální percepce, metamorfopsie, mikropsie, algezieKnihy

Rozvoj zrakového vnímání -- autor: Bednářová Jiřina
Rozvoj zrakového vnímání -- autor: Bednářová Jiřina
Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Maurice Merleau-Ponty -- autor: Čapek Jakub
Jednota transcendence -- autor: Zika Richard

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2939
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz