Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

GHB, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), misidentifikace, vestibulární aparát, anomální trichromazie, akusmatik, dificility motoriky a praxie, aberantní percepce, Mefedron, multimodální terapie Lazaruse, heteropercepce, manichejský, viscerální percepce, protanomalie, vývojová dysfázie, intelektualizace stresu, polyopsie, zraková dyslexie, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, gestaltismus, kinestetická percepce, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, dojem, senzorická analýza, olfaktorická percepce, auditivní percepce, biologické indispozice edukace, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, oneirofrenie, reflektorický styl učení, mediální edukace, kompetence k řešení problémů, Blind Learning Attitude Test (BLAT), schizotypní porucha, analgosedace, taktilní odezírání, sentience, sociální stereotyp, entoptický fenomén, tadoma, odezírání, ideal realismus, vibrační stimulace, Facial Feedback Hypothesis, dishabituace, strefosymbolie, stress perception (angl.), autoplastický obraz nemoci, analyticko-syntetický typ percepce, Deviace Body Image, Demokritos (460-370 př.n.l.), extrasensory perception (zkratka ESP), poetoterapie, Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), city v lidském životě, perceptiveness (angl.), motorika člověka, healthy lifestyle, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, memory (angl.), asocianistická psychologie, senzitivita s intropunitivitou, gaslighting (angl.), psychická způsobilost pro školu, představivost, percepce a její závady a poruchy, memoria a její typy, kreativita (tvořivost), Disease, experimentální psychologie, celostní a tvarová psychologie, prepubescence, dospívání, batole (toddler), předškolní dítě, stresory učitelů a učitelek, psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, seniorita normální a abnormální, poradenská pedagogická psychologie, efektivní styly učení a vyučování, talent a tvořivost dětí i dospělých, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, represe jako přizpůsobovací operace, longevita, self image, Achtsamkeit (něm.), Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, kinestetický styl učení, didaktické hry, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální percepce a kognice, hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, NLD syndrom, psychologie batolete, remote viewing (angl.), taktilně haptické hračky, svodná anestezie, sensory processing sensitivity (angl.), duševno, receptivní dysfázie, vestibulární percepce, brain fog (angl.), hypergeuzie, ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), DAMP zkratka ve zdravotnictví, Ravenův test inteligence, perception of health (angl.), neglect levé poloviny zorného pole, mispercepce, psychografie, kryptoskopie, nootropika, hyperestezie, percepční obrana, reverzibilní figura, extrasenzorická percepce, tunelové vidění, časová distorze, psychotropní účinek, subliminální percepce, kinestezie, hyposmie, stereoskopický efekt, akinetopsie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, agnostický, nocicepce, gustometrie, akutní nikotinová intoxikace, akutní intoxikace halucinogeny, Alzheimerova choroba, prosexie, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, akutní intoxikace kokainem, haptika, sociální percepce, identifikace, hypestezie, paranormální, parapsychologie, pareidolie, hyperstezie, extáze, anodynie, analgetikum, apercepce, autofonie, estetika, parosmie, percepce, termoreceptor, telestezie, vizuální, analgezie, dysfázie, telepatie, subjektivní, recepce, psychotik, senzibil, senzualizmus, stereoakustika, hyperanalgezie, virtuální realita, pravá iluze, kryptestezie, tachistoskop, perceptivní eficience, dekontextualizace, vizuální učení, změněné vědomí, syntézie, narkoza, fonematický sluch, autostereotyp, heterostereotyp, autopercepce, perception (angl.), psychické procesy, tunelová percepce, senzorium, coenestezie, clairvoyance, feromonita, perceived self (angl.), kognice, efekt interference, efekt expektace při percepci, efekt emotivity percepce, grafastenie, sensorická preference, kognitiva, Deficits in attention, endocepce, taktilní percepce, styly sociální percepce, metamorfopsie, mikropsie, haptická percepce, vizuální percepce, komunikace auditivní, konotativní význam, efekt primárnosti, selektivnost sociální percepce, auditivní percepce, termorecepce, bigorexie, percepcionalismus, chaosmág, percepční faktor, mentální symptomy, syndrom dysmorfofobie, decentrace, hypalgezie, nociceptory superficiální, fotopsie, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, algezieKnihy

Rozvoj zrakového vnímání -- autor: Bednářová Jiřina
Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Sluchové vnímání -- autor: Michalová Zdeňka
Svět vnímání -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Jednota transcendence -- autor: Zika Richard

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2961
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz