Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

vibrační stimulace, ideal realismus, extrasensory perception (zkratka ESP), Demokritos (460-370 př.n.l.), poetoterapie, Blind Learning Attitude Test (BLAT), schizotypní porucha, reflektorický styl učení, oneirofrenie, mediální edukace, kompetence k řešení problémů, Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), autoplastický obraz nemoci, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, stress perception (angl.), strefosymbolie, Deviace Body Image, analyticko-syntetický typ percepce, dishabituace, Facial Feedback Hypothesis, analgosedace, taktilní odezírání, grafastenie, sensorická preference, kognice, perceived self (angl.), efekt emotivity percepce, efekt interference, dekontextualizace, perception (angl.), psychické procesy, efekt expektace při percepci, senzorium, tunelová percepce, sentience, entoptický fenomén, tadoma, odezírání, sociální stereotyp, perception of health (angl.), coenestezie, clairvoyance, feromonita, neglect levé poloviny zorného pole, Mefedron, heteropercepce, didaktické hry, teorie filtru pozornosti, kinestetický styl učení, Achtsamkeit (něm.), self image, Broadbent Donald Eric, hypogeuzie, city v lidském životě, perceptiveness (angl.), sociální percepce a kognice, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, DAMP zkratka ve zdravotnictví, Ravenův test inteligence, vestibulární percepce, receptivní dysfázie, ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), brain fog (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, psychologie batolete, hypergeuzie, prenatální psychologie, sluchová dyslexie, misidentifikace, vestibulární aparát, akusmatik, anomální trichromazie, GHB, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), manichejský, viscerální percepce, aberantní percepce, dificility motoriky a praxie, protanomalie, vývojová dysfázie, gestaltismus, polyopsie, intelektualizace stresu, zraková dyslexie, kinestetická percepce, auditivní percepce, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, senzorická analýza, olfaktorická percepce, vizuální učení, perceptivní eficience, subliminální percepce, psychotropní účinek, kinestezie, extrasenzorická percepce, reverzibilní figura, tunelové vidění, časová distorze, analgezie, dysfázie, sociální percepce, haptika, psychografie, mispercepce, prosexie, Alzheimerova choroba, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, stereoskopický efekt, hyposmie, kryptoskopie, nootropika, percepční obrana, hyperestezie, vizuální, termoreceptor, hyperstezie, hypestezie, identifikace, paranormální, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, parapsychologie, pareidolie, stereoakustika, subjektivní, telepatie, telestezie, senzualizmus, senzibil, parosmie, percepce, psychotik, recepce, akutní intoxikace kokainem, akutní intoxikace halucinogeny, percepcionalismus, percepční faktor, mentální symptomy, syndrom dysmorfofobie, chaosmág, decentrace, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, hypalgezie, Deficits in attention, kognitiva, změněné vědomí, kryptestezie, pravá iluze, tachistoskop, syntézie, autopercepce, fonematický sluch, narkoza, autostereotyp, heterostereotyp, nociceptory superficiální, fotopsie, hyperanalgezie, virtuální realita, konotativní význam, komunikace auditivní, gustometrie, nocicepce, akutní nikotinová intoxikace, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, agnostický, efekt primárnosti, selektivnost sociální percepce, metamorfopsie, mikropsie, termorecepce, bigorexie, styly sociální percepce, endocepce, auditivní percepce, vizuální percepce, haptická percepce, taktilní percepce, algezieKnihy

Fenomenologie vnímání -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Válka & film -- autor: Virilio Paul
Vnímání těla -- autor: Horáková Eliška
Svět vnímání -- autor: Merleau-Ponty Maurice
Winckelmann / Sběratel -- autor: Goethe Johann Wolfgang

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vlys
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2866
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz