Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dishabituace, analyticko-syntetický typ percepce, Facial Feedback Hypothesis, strefosymbolie, stress perception (angl.), Deviace Body Image, Body Perception Index (BPI), extrasensory perception (zkratka ESP), Demokritos (460-370 př.n.l.), poetoterapie, Corruption Perception Index (CPI), autoplastický obraz nemoci, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, dificility motoriky a praxie, aberantní percepce, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), GHB, misidentifikace, viscerální percepce, manichejský, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, Mefedron, heteropercepce, vibrační stimulace, ideal realismus, clairvoyance, coenestezie, feromonita, neglect levé poloviny zorného pole, perception of health (angl.), tunelová percepce, senzorium, grafastenie, sensorická preference, kognice, perceived self (angl.), sociální stereotyp, sentience, mediální edukace, oneirofrenie, kompetence k řešení problémů, schizotypní porucha, Blind Learning Attitude Test (BLAT), reflektorický styl učení, analgosedace, entoptický fenomén, tadoma, odezírání, taktilní odezírání, vestibulární aparát, akusmatik, brain fog (angl.), hypergeuzie, ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), DAMP zkratka ve zdravotnictví, Ravenův test inteligence, psychologie batolete, NLD syndrom, self image, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, vestibulární percepce, receptivní dysfázie, percepce a její závady a poruchy, represe jako přizpůsobovací operace, představivost, memoria a její typy, kreativita (tvořivost), longevita, duševno, taktilně haptické hračky, remote viewing (angl.), svodná anestezie, sensory processing sensitivity (angl.), Achtsamkeit (něm.), kinestetický styl učení, auditivní percepce, olfaktorická percepce, kinestetická percepce, gestaltismus, polyopsie, senzorická analýza, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, anomální trichromazie, protanomalie, vývojová dysfázie, dojem, intelektualizace stresu, zraková dyslexie, hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, teorie filtru pozornosti, didaktické hry, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální percepce a kognice, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, city v lidském životě, perceptiveness (angl.), efekt emotivity percepce, efekt interference, extrasenzorická percepce, kinestezie, reverzibilní figura, psychografie, mispercepce, subliminální percepce, psychotropní účinek, sociální percepce, haptika, časová distorze, tunelové vidění, kryptoskopie, nootropika, kognitivní procesy, extrasensorická percepce, akutní intoxikace kokainem, akutní intoxikace halucinogeny, akutní nikotinová intoxikace, Alzheimerova choroba, prosexie, percepční obrana, hyperestezie, hyposmie, stereoskopický efekt, dysfázie, analgezie, hypestezie, hyperstezie, identifikace, paranormální, parapsychologie, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, pareidolie, parosmie, telepatie, subjektivní, telestezie, termoreceptor, vizuální, stereoakustika, senzualizmus, percepce, psychotik, recepce, senzibil, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, kognitiva, Deficits in attention, fonematický sluch, narkoza, autostereotyp, syndrom dysmorfofobie, mentální symptomy, decentrace, chaosmág, percepcionalismus, percepční faktor, heterostereotyp, autopercepce, dekontextualizace, vizuální učení, perception (angl.), psychické procesy, efekt expektace při percepci, perceptivní eficience, tachistoskop, syntézie, změněné vědomí, kryptestezie, pravá iluze, hypalgezie, tritanopie, efekt primárnosti, komunikace auditivní, selektivnost sociální percepce, auditivní percepce, vizuální percepce, konotativní význam, virtuální realita, agnostický, nocicepce, gustometrie, hyperanalgezie, haptická percepce, taktilní percepce, fotopsie, nociceptory superficiální, vizuální dominance, olfaktorní typ, bigorexie, termorecepce, endocepce, styly sociální percepce, metamorfopsie, mikropsie, algezieKnihy

Rozvoj zrakového vnímání -- autor: Bednářová Jiřina
Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Zrakové vnímání - 96 úžasných aktivit k rozvoji pozornosti dětí od 4 do 8 let -- autor: neuveden
Rozvoj vnímání a poznávání 1 -- autor: Pokorná Věra
Maurice Merleau-Ponty -- autor: Čapek Jakub

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2919
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz