Pojem vnímání

Slovo:

vnímání


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Vnímání (percepce) patří mezi základní procesy orientace člověka. Je to proces odrazu předmětů a jevů, které v daném okamžiku působí na smyslové orgány (oko, ucho, hmatová tělíska v kůži, chuťové pohárky aj.), které jsou receptory čili přijímači podnětů. Jejich vlastností je, že jsou citlivé na různé vlnové délky světla, na různé chemické látky, na tlak, teplo apod.
Percepce je vlastně schopnost a dovednost smyslů pociťovat a uvědomovat si vnější i vnitřní podněty.
V současné době se uvádí smysl: zrakový, sluchový, čichový, pro dotyk, pro teplo, pro chlad, pro tlak, pro bolest, statický či polohový, kinestetický (svalový, kloubní, šlachový), vibrační. Mnoho našich vjemů vzniká za účasti několika smyslů. Tak vznikají složitější struktury (vjemové celosti), splynuliny.
Někdy se stává, že počitek či vjem jednoho smyslu vyvolává počitek či vjem jiného smyslu. Jde o tzv. synestezie. U hudebníků bývá např. barevné slyšení.
Rozlišují se také smysly, které nás informují na dálku, tzv. distanční analyzátory, tj. zrak a sluch, a analyzátory kontaktní, kde máme možnost analyzovat to, co přichází do styku s lidským tělem (chuť, čich, hmat). Ve svalech existují gamareceptory, které nás informují, jak je určitý sval napjat. Nejvíce informací získáváme zrakovým vnímáním (kolem 80 %). Proto je nutno zrakovému vnímání věnovat maximální pozornost. Přestane-li podnět působit na sítnici oka, vzruch ještě krátce trvá, a tím vzniká pozitivní stopa v téže kvalitě nebo negativní stopa v jiné kvalitě. (Např. místo zelené barvy vidíme ve stopě červenou.)
Zrakem si uvědomujeme barvy a světlo, sluchem tóny, šelesty a zvuky a základními chuťovými kvalitami jsou sladko, kyselo, slano a hořko.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Demokritos (460-370 př.n.l.), extrasensory perception (zkratka ESP), poetoterapie, Corruption Perception Index (CPI), Body Perception Index (BPI), vibrační stimulace, ideal realismus, mediální edukace, kompetence k řešení problémů, schizotypní porucha, Blind Learning Attitude Test (BLAT), Deviace Body Image, analyticko-syntetický typ percepce, biologické indispozice edukace, multimodální terapie Lazaruse, Mefedron, heteropercepce, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, autoplastický obraz nemoci, dishabituace, Facial Feedback Hypothesis, strefosymbolie, stress perception (angl.), oneirofrenie, reflektorický styl učení, kognice, sensorická preference, perceived self (angl.), senzorium, tunelová percepce, grafastenie, efekt emotivity percepce, perception (angl.), psychické procesy, efekt expektace při percepci, efekt interference, coenestezie, clairvoyance, tadoma, odezírání, taktilní odezírání, analgosedace, entoptický fenomén, sentience, feromonita, neglect levé poloviny zorného pole, perception of health (angl.), sociální stereotyp, manichejský, viscerální percepce, Achtsamkeit (něm.), kinestetický styl učení, self image, Kuric Jozef (30.05.1926 - 25.01.2015), babyfon, didaktické hry, teorie filtru pozornosti, sociální percepce a kognice, kognitivní vývoj dětí a mládeže, hypogeuzie, Broadbent Donald Eric, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, NLD syndrom, vestibulární percepce, receptivní dysfázie, taktilně haptické hračky, remote viewing (angl.), Ravenův test inteligence, DAMP zkratka ve zdravotnictví, psychologie batolete, hypergeuzie, brain fog (angl.), ESP zkratka v parapsychologii (psychotronice), perceptiveness (angl.), city v lidském životě, akusmatik, anomální trichromazie, protanomalie, vývojová dysfázie, vestibulární aparát, misidentifikace, aberantní percepce, dificility motoriky a praxie, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), GHB, dojem, dificilita neslovního učení a neslovní výkonnosti, intelektualizace stresu, zraková dyslexie, sluchová dyslexie, prenatální psychologie, polyopsie, gestaltismus, senzorická analýza, olfaktorická percepce, auditivní percepce, kinestetická percepce, dekontextualizace, vizuální učení, subliminální percepce, psychotropní účinek, kinestezie, extrasenzorická percepce, reverzibilní figura, tunelové vidění, časová distorze, analgezie, dysfázie, sociální percepce, haptika, psychografie, mispercepce, prosexie, Alzheimerova choroba, extrasensorická percepce, kognitivní procesy, stereoskopický efekt, hyposmie, kryptoskopie, nootropika, percepční obrana, hyperestezie, vizuální, termoreceptor, hyperstezie, hypestezie, identifikace, paranormální, extáze, estetika, analgetikum, anodynie, apercepce, autofonie, parapsychologie, pareidolie, stereoakustika, subjektivní, telepatie, telestezie, senzualizmus, senzibil, parosmie, percepce, psychotik, recepce, akutní intoxikace kokainem, akutní intoxikace halucinogeny, percepční faktor, percepcionalismus, mentální symptomy, syndrom dysmorfofobie, Deficits in attention, chaosmág, decentrace, vizuální dominance, olfaktorní typ, tritanopie, hypalgezie, kognitiva, fonematický sluch, kryptestezie, pravá iluze, tachistoskop, perceptivní eficience, změněné vědomí, syntézie, narkoza, autostereotyp, heterostereotyp, autopercepce, nociceptory superficiální, fotopsie, hyperanalgezie, virtuální realita, konotativní význam, komunikace auditivní, gustometrie, nocicepce, akutní nikotinová intoxikace, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, akinetopsie, agnostický, efekt primárnosti, selektivnost sociální percepce, metamorfopsie, mikropsie, termorecepce, bigorexie, styly sociální percepce, endocepce, auditivní percepce, vizuální percepce, haptická percepce, taktilní percepce, algezieKnihy

Zrakové vnímání -- autor: Šikl Radovan
Zrakové vnímání -- autor: Krejčová Kristýna, Pechancová Jana
Jednota transcendence -- autor: Zika Richard
Sluchové vnímání -- autor: Michalová Zděňka
Maurice Merleau-Ponty -- autor: Čapek Jakub

Komentáře ke slovu vnímání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » VMV ve školství
následující slovo: » VNC
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2890
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz