Pojem výběr a volba povolání

Slovo:

výběr a volba povolání


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Povolání je páteří života (Friedrich Nietsche).

VOLBA STUDIA A POVOLÁNÍ patří k nejvýznamnějším životním rozhodnutím člověka, jelikož pracovní aktivita ho provází po většinu aktivního života. Osobní pohoda člověka závisí i na tom, jak je člověk spokojen ve svém povolání.
Nesprávná volba studia a povolání vede často k nespokojenosti, která se pak přenáší i do dalších oblastí života člověka. Volí-li si mladý člověk povolání, činí tím svůj definitivní krok do světa dospělých. Jak z hlediska společenského, tak i hlediska osobního je důležité, aby tento krok byl správný.
Někteří mladí lidé ve svých 15 letech nebývají ještě pro volbu povolání ani studia dostatečně zralí (připravení, způsobilí).
Riziko nesprávné volby povolání nelze zcela vyloučit, ale lze je podstatně snížit odbornou poradou, hlavně psychologickou a lékařskou.
Jestliže je správná volba povolání významná u zdravých jedinců, kteří mají širší a všestrannější možnosti a podmínky, je tím důležitější u mladistvých, jejichž zdravotní stav je narušen.
Někdy se má za to, že by se dítě mělo již od malička zaměřit na povolání, o které projevilo zájem, nebo které považují jeho rodiče za výhodné. Příliš časná volba povolání však není žádoucí, znamená jistě omezení zájmů dítěte, jež se ostatně často mění. Čím je dítě mladší, tím nesnadněji lze také odhadnout, zda má skutečně předpoklady pro úspěch v určitém povolání.
V řadě vyspělých zemí jsou zřizovány specializované poradní orgány pro volbu povolání s ohledem na to, že je nejen v osobním, nýbrž i ve společenském zájmu, aby co nejvíce lidí našlo své pravé místo v povolání.
Z konkrétních psychologických diagnostických metod lze pro tuto problematiku doporučit
např. Test profesního typu podle J. Hollanda.
Ten rozlišuje profesní (resp. profesionální) typ realistický, konvenční, podnikavý, zkoumavý, umělecký a sociální.
Oblíbené jsou také různé katalogové testy zjišťující profesní a studijní zájmy.
Mezi hodnotné diagnostické metody odborných psychologů zjišťující základní osobnostní vlastnosti patří Interpersonální dotazník T. Learyho,
který zjišťuje nejenom osm základních osobnostních rysů jako určitých kvalit osobnosti, (např. dominantnost a submisivitu),
ale vyjadřuje se i k jejich kvantitativní úrovni a k jejich adaptivnosti a dysadaptivnosti (maladaptivitě).
Brněnská psycholožka E. Kudličková (roz. Komárková) sestavila Osobnostní dotazník KUD.
Metoda zachycuje tyto vlastnosti psychiky a osobnosti: aktivitu a pasivitu, labilitu a stabilitu, dominanci a submisivitu, racionálnost a smyslovost, extraverzi a introverzi.
Bruno Miglierini sestavil také Osobnostní dotazník, který zjišťuje společenskost a aktivitu, samostatnost a rozhodnost, emocionální stabilitu, vztahy k rodině, tělesnou a duševní pohodu, vztahy k lidem, zájmovou zaměřenost a svědomitost a zodpovědnost. Miglieriniho dotazník obsahuje 200 výroků se kterým má zkoumaná osoba vyslovit souhlas nebo nesouhlas.
Stále je využíván P - I test (Osobnostní a zájmový test), který sestavili E. Mittenecker a V. Toman. Obsahuje 120 otázek na osobnost a 94 otázek zájmových. Otázky na osobnostní vlastnosti se dělí do bipolárních kategorií: sebekritika -nedostatek sebekritiky, sociální postoj - nesociální postoj, extraverze - introverze, neneurotický - neurotický, nemanický - manický, nedepresivní - depresivní, neschizoidní - schizoidní, neparanoidní - paranoidní, vegetativně stabilní - vegetativně labilní.
Pro dospělé je využíván pro diagnostiku osobnosti např. H. Eysenckův osobnostní dotazník a Dotazník 16 PF Raymonda B. Cattella.
Cattellovy osobnostní faktory v dotazníku 16 PF forma E jsou závislé na neurofyziologických vlastnostech. Jde o tzv. hlubší, podpovrchové vlastnosti. Projevují se jako syndromy (skupiny příznaků).
Pro mládež se stále používá Osobnostní dotazník pro mládež HSPQ, který zkonstruoval rovněž R. B. Cattell a navíc Mary D. L. Cattellová. Test má zachytit jednoduchou technikou všechny hlavní a současně značně stálé psychické vlastnosti mladého člověka ve věku od 12 do 18 let. R. B. Cattell těchto vlastností zjišťuje čtrnáct. Označuje je obdobně jako test 16 PF velkými písmeny abecedy (např. faktor B-inteligence).
Na diagnostiku inteligence se používají např. Ravenovy progresivní matrice podle anglického psychologa J.C. Ravena, Test struktury inteligence (TSI) podle německého psychologa Rudolfa Amthauera a podle amerického psychologa Davida Wechslera jeho inteligenční škály pro děti (WISC) i pro dospělé (WAIS).
Vybírání pracovníků do zaměstnání bez náležité zvážení jejich inteligence a osobnostních rysů může být pro společnost nevýhodné.
Identifikace speciálního nadání např. hudebního, technického, motorického, výtvarného se také opírá o výsledky získané vyšetřením pro tyto oblasti specifickými psychologickými diagnostickými metodami.
Arsenál psychologických diagnostických metod poraden se stále rozšiřuje o metody nové. Diagnostické metody se v souladu s nárůstem odborných a vědeckých poznatků upravují a inovují.

Literatura
KOŠČO, J. a kolektiv. Poradenská psychológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 1987.
KOHOUTEK, R.- ŠTĚPANÍK, J. Psychologie práce a řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM.1999. 223 stran. ISBN 80-214-1552-5.

Komentáře ke slovu výběr a volba povolání


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » výběr a rozmísťování pracovníků
následující slovo: » vážené skóre
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3372
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz