Pojem Vztah edukační psychologie k jiným vědám

Slovo:

Vztah edukační psychologie k jiným vědám


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Edukační psychologie a obecná psychologie: obě se zabývají mechanismy chování a prožívání, ale edukační psychologie je zaměřena na formování lidské osobnosti v procesu vyučování a výchovy ve škole i v rodině. Z obecné psychologie čerpá edukační psychologie teoretická východiska.
Edukační psychologie a vývojová – ontogenetická psychologie: obě se zabývají psychologickými zvláštnostmi určitých věkových údobí, ale edukační psychologie si především všímá, jak jsou tyto zvláštnosti ovlivňovány vyučováním a výchovou.
Edukační psychologie a pedagogika: obě se zabývají výchovou a vzděláním, avšak edukační psychologie se primárně zabývá tím, jak vyučování a výchova působí na psychiku a osobnost člověka, kdežto pedagogika se zabývá primárně zkoumáním toho, jak optimálně vyučovat a vychovávat z hlediska cílů výchovy a vyučování (tedy z hlediska edukační axiologie). Zkoumá všechny formy intencionálního (záměrného) působení na rozvoj osobnosti. Zabývá se také didaktickými zásadami a principy, např. názornosti, přiměřenosti, vědeckosti, dále vyučovacími metodami verbálními, názornými, pracovními apod., prověřováním, hodnocením a klasifikací žáků a studentů a formami výuky, tj. vyučovací hodinou, praktickým vyučováním, odborným výcvikem, odbornou praxí, cvičením, učební praxí, exkurzemi, konzultacemi, samostatnou prací, skupinovým vyučováním.
Edukační psychologie a sociologie: obě se zabývají žáky a výchovou, avšak sociologie je zaměřena na výchovu jako společenský jev a na školní třídu jako společenskou skupinu. Edukační psychologie je zaměřena na psychiku konkrétního žáka formovanou skupinami i jedinci ve výchovně vzdělávacím procesu, zejména ve škole i v rodině.

Komentáře ke slovu Vztah edukační psychologie k jiným vědám


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » vzruch
následující slovo: » Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3381
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz