Pojem zájmy

Slovo:

zájmy


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

ZÁJEM je charakterizován jak kladným citovým hodnocením určité skutečnosti, tak snahou ji poznat a konat činnosti s ní spojené. V zájmech se odráží základní zaměření osobnosti člověka, jeho motivace k činnosti a jeho dřímající schopnosti. Jsou jednou z hlavních podmínek úspěchu v povolání. Znalost zájmů lidí se kterými sociálně komunikujeme nám komunikaci může usnadňovat a zdokonalovat.
Ze zájmu mohou vznikat i sklony (tj. zaměření konat určité činnosti). Český psycholog a profesor Univerzity Karlovy v Praze Josef Stavěl (1901-1986) rozlišoval deset zájmových směrů:
poznávací,estetický,sociální, o přírodu,obchodní,technický,rukodělný,o hmotný materiál, výtvarný,sportovní.Zájmy a koníčky úzce souvisejí s hodnotovým systémem člověka. Zájmy jsou vlastně také hodnoty, které uspokojují určitou potřebu člověka.Hlubší, než zájem je láska k něčemu, která se obvykle vyvíjí až od dospívání, kdy je člověk schopen již také nadšení pro něco. Zájmy přitom musíme odlišovat od přání a zvlášť důkladně musíme zjišťovat, zda přání a zájmy člověka nejsou v rozporu s jeho schopnostmi a zda jsou jednotlivé zájmy v souladu nebo v protikladu.U zájmů můžeme rozlišit:
- šíři nebo jednostrannost,
- aktivitu nebo pasivitu,
- sílu nebo slabost,
- hloubku nebo povrchnost,
- stálost nebo přelétavost zájmů-dospělý člověk mívá stálejší zájmy, u dítěte naopak je charakteristická přelétavost, nestálost, proměnlivost zájmů,
- jejich hodnotu.
Zájmy, které mají převážně rekreační charakter, označujeme jako koníčky. Můžeme mluvit o různých zájmových orientacích. Ty mohou převážně směřovat na sebe sama (vzhled, oblečení, úspěch), k předmětnému světu (zájmy technické, obchodní, rukodělné, umělecké) nebo do oblasti společenské (řídící pracovníci, lékaři, personalisté, psychologové, právníci, pedagogové-všechny profese, u nichž stojí v popředí práce s člověkem), nebo může jít o orientaci na svět idejí a tvorby (filozofové, ideologové, teoretici). Zájem je velmi důležitý faktor, který podmiňuje úspěch v práci. Nicméně z pouhého zájmu nevyplývá ještě nutně úspěšnost.
Zájmy jsou často náplní volného času. Tři základní funkce volného času jsou: relaxace, zábava a rozvoj osobnosti.
Poznávání zájmů lze realizovat různými katalogovými dotazníky zájmů, které obsahují široký seznam titulů knih z pevně stanovených oborů. Dotazovaná osoba např. označí knihy o které má zájem a o které nemá zájem, resp. které by si vypůjčila či koupila nebo ani nevypůjčila ani nekoupila.
Důležité jsou také odpovědi na tyto otázky:
- Máte nějakého koníčka? Jakého?
- Co děláte nejraději ve volném čase?
- Kdyby Vám někdo mohl vyplnit jakékoliv tři přání, co byste si vybral?
Důležité pro poznání pracovních zájmů jsou jejich seznamy. Zkoumaná osoba má sestavit jejich pořadí (např. od 1 do 15). Seznam může obsahovat: řízení a vedení lidí, rukodělnou činnost, práci na strojích a přístrojích, kreslení, rýsování, malování, výpočty, práci v přírodě, vyměřování, tvoření, provozování hudby, modelování, administrativa, ošetřování, péče o malé děti, práci o samotě, práci s ostatními lidmi, kontrolování, plánování, opravování a údržba strojů nebo přístrojů, opravy televizorů, počítačů, telefonů, nákup a prodej, elektrické nebo vodárenské či plynové instalace, modelování.Poznání mimopracovních zájmů také pomáhají odhalit jejich seznamy, které zkoumaná osoba seřadí podle důležitosti pro její osobu: sport, příroda, turistika, politika, zahrádkaření, sadaření, umění, historie, hrady a zámky, jazyky, přátelská setkání, tanec, bary, vinné sklepy, hudba, malířství, móda, technika, výchova dětí a komunikace s nimi, dobrodružná, riskantní či adrenalinová činnost, kulinářská činnost, studijní činnost, cestování v tuzemsku nebo v zahraničí, moře, hory, sběratelství předmětů (např. obrazů, minci, medailí, figurek /ze skla, z porcelánu, z kovu atp./ známek, modelů automobilů, nožů, zbraní, odznaků, řádů, vyznamenání, starožitností ), krásná literatura, společenské kontakty. Mezi závady a poruchy zájmů řadíme např. hazardní hráčství (gambling), shromažďování bezcenných, zbytečných, nepotřebných a nehygienických věcí, ztrátu zájmu o sebevzdělávání, školu a profesi, extrémní zájmovou závislost na telefonování, televizních pořadech, videu, počítačových hrách, pornografii, nedostatek zájmů a koníčků nebo jejich extrémní nadbytek.Některá související slova

volba a výběr povolání a studia, novověká psychologie a pedagogika, charakter v psychologii, školní neúspěšnost, prokreativní antikreativní podmínky, persona a její poznávání, edukace hodnot, klientelismus a ritualizované chování, motivace a stimulace chování a prožívání, Postmoderní směr psychologie, anormativni chovani dětí, organizační kultura pracoviště, životní styl, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, vůle a jednání člověka, hodnoty, dějiny psychologie, genialita a tvořivost, vývojová etapa puberty, postmoderní sociologizující směr psychologie, osobnost pedagoga, učení a výkon, vlivy rodinného prostředí, vývojová etapa puberty, životopis, učení sociální, sociální kognice a percepce, pubertální stadium vývoje, zdravý životní styl, předmět psychologických věd, volní procesy a stavy člověka, poznávací procesy člověka, dotazník (questionnaire), interview (rozhovor), advocatus ecclesiae, cech, frátrie, morální hazard, komunikační faul, Simon Herbert Alexander (1916-2001), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), homogenní skupina, oidor, partikularizmus, materialista, ideologie, komunita, laxní edukace, pedocentrický princip, heterogenní societa, konflikt intrapersonální, neokorporativismus, motivation (angl.), osobnost v psychologii, Motives (angl.), charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, dospívání, behaviorismus a reflexologie, interests (angl.), interest (angl.), eurooptimismus, ipsocentrické chování, androcentrický, motivační analýza, motivy, formativní vlivy člověka, Jurčo Martin, fiskálníKnihy

Globalizace, integrace A české národní zájmy -- autor: Malý Jiří
Odstíny změny -- autor: Robejšek Petr
Moc a zájmy v mezinárodním systému -- autor: kolektív autorů
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika -- autor: Krpec Oldřich
Zákon o střetu zájmů -- autor: Jantoš Michal, Těžký Václav, Pospíšil Petr

Komentáře ke slovu zájmy


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » záběrový proud
následující slovo: » základní (teoreticko-praktické) psychologické vědy
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3043
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz