Pojem zájmy

Slovo:

zájmy


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

ZÁJEM je charakterizován jak kladným citovým hodnocením určité skutečnosti, tak snahou ji poznat a konat činnosti s ní spojené. V zájmech se odráží základní zaměření osobnosti člověka, jeho motivace k činnosti a jeho dřímající schopnosti. Jsou jednou z hlavních podmínek úspěchu v povolání. Znalost zájmů lidí se kterými sociálně komunikujeme nám komunikaci může usnadňovat a zdokonalovat.
Ze zájmu mohou vznikat i sklony (tj. zaměření konat určité činnosti). Český psycholog a profesor Univerzity Karlovy v Praze Josef Stavěl (1901-1986) rozlišoval deset zájmových směrů:
poznávací,estetický,sociální, o přírodu,obchodní,technický,rukodělný,o hmotný materiál, výtvarný,sportovní.Zájmy a koníčky úzce souvisejí s hodnotovým systémem člověka. Zájmy jsou vlastně také hodnoty, které uspokojují určitou potřebu člověka.Hlubší, než zájem je láska k něčemu, která se obvykle vyvíjí až od dospívání, kdy je člověk schopen již také nadšení pro něco. Zájmy přitom musíme odlišovat od přání a zvlášť důkladně musíme zjišťovat, zda přání a zájmy člověka nejsou v rozporu s jeho schopnostmi a zda jsou jednotlivé zájmy v souladu nebo v protikladu.U zájmů můžeme rozlišit:
- šíři nebo jednostrannost,
- aktivitu nebo pasivitu,
- sílu nebo slabost,
- hloubku nebo povrchnost,
- stálost nebo přelétavost zájmů-dospělý člověk mívá stálejší zájmy, u dítěte naopak je charakteristická přelétavost, nestálost, proměnlivost zájmů,
- jejich hodnotu.
Zájmy, které mají převážně rekreační charakter, označujeme jako koníčky. Můžeme mluvit o různých zájmových orientacích. Ty mohou převážně směřovat na sebe sama (vzhled, oblečení, úspěch), k předmětnému světu (zájmy technické, obchodní, rukodělné, umělecké) nebo do oblasti společenské (řídící pracovníci, lékaři, personalisté, psychologové, právníci, pedagogové-všechny profese, u nichž stojí v popředí práce s člověkem), nebo může jít o orientaci na svět idejí a tvorby (filozofové, ideologové, teoretici). Zájem je velmi důležitý faktor, který podmiňuje úspěch v práci. Nicméně z pouhého zájmu nevyplývá ještě nutně úspěšnost.
Zájmy jsou často náplní volného času. Tři základní funkce volného času jsou: relaxace, zábava a rozvoj osobnosti.
Poznávání zájmů lze realizovat různými katalogovými dotazníky zájmů, které obsahují široký seznam titulů knih z pevně stanovených oborů. Dotazovaná osoba např. označí knihy o které má zájem a o které nemá zájem, resp. které by si vypůjčila či koupila nebo ani nevypůjčila ani nekoupila.
Důležité jsou také odpovědi na tyto otázky:
- Máte nějakého koníčka? Jakého?
- Co děláte nejraději ve volném čase?
- Kdyby Vám někdo mohl vyplnit jakékoliv tři přání, co byste si vybral?
Důležité pro poznání pracovních zájmů jsou jejich seznamy. Zkoumaná osoba má sestavit jejich pořadí (např. od 1 do 15). Seznam může obsahovat: řízení a vedení lidí, rukodělnou činnost, práci na strojích a přístrojích, kreslení, rýsování, malování, výpočty, práci v přírodě, vyměřování, tvoření, provozování hudby, modelování, administrativa, ošetřování, péče o malé děti, práci o samotě, práci s ostatními lidmi, kontrolování, plánování, opravování a údržba strojů nebo přístrojů, opravy televizorů, počítačů, telefonů, nákup a prodej, elektrické nebo vodárenské či plynové instalace, modelování.Poznání mimopracovních zájmů také pomáhají odhalit jejich seznamy, které zkoumaná osoba seřadí podle důležitosti pro její osobu: sport, příroda, turistika, politika, zahrádkaření, sadaření, umění, historie, hrady a zámky, jazyky, přátelská setkání, tanec, bary, vinné sklepy, hudba, malířství, móda, technika, výchova dětí a komunikace s nimi, dobrodružná, riskantní či adrenalinová činnost, kulinářská činnost, studijní činnost, cestování v tuzemsku nebo v zahraničí, moře, hory, sběratelství předmětů (např. obrazů, minci, medailí, figurek /ze skla, z porcelánu, z kovu atp./ známek, modelů automobilů, nožů, zbraní, odznaků, řádů, vyznamenání, starožitností ), krásná literatura, společenské kontakty. Mezi závady a poruchy zájmů řadíme např. hazardní hráčství (gambling), shromažďování bezcenných, zbytečných, nepotřebných a nehygienických věcí, ztrátu zájmu o sebevzdělávání, školu a profesi, extrémní zájmovou závislost na telefonování, televizních pořadech, videu, počítačových hrách, pornografii, nedostatek zájmů a koníčků nebo jejich extrémní nadbytek.Některá související slova

psychologie osobnosti učitele a učitelky, psychosomaticky traumatizované osoby, pozornost, normální a abnormální stáří, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, zájmy, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, poznávací a intervenční interview, charakter a jeho utváření, závady a poruchy motoriky, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, sebeřízení, osobnost a její poznávání, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, psychologie biologická, pracovní motivace a stimulace, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, spokojenost s výdělkem, disociální a asociální chování dětí a mládeže, dotazník jako výzkumná metoda, profesní orientace a její zjišťování, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, prevence syndromu vyhoření, psychologické poznávací metody projektivní, nikotinismus jako závislost, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, rozhovor na pracovišti, výběr a volba povolání, akronym KEMSAK, sociální interakce ve skupině, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, osobnost a jeji poznavani, rozhovor a jeho stadia, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho typy, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, komunikační faul, morální hazard, advocatus ecclesiae, cech, Simon Herbert Alexander (1916-2001), konflikt intrapersonální, eurooptimismus, ipsocentrické chování, androcentrický, neokorporativismus, frátrie, homogenní skupina, pozér, partikularizmus, materialista, ideologie, komunita, laxní edukace, oidor, pedocentrický princip, heterogenní societa, teorie mysli, personální psychický filtr, vývoj, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, zábavy v mládí, rozhovor jako poznávací metoda, osobní paradigma, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Claparéde Edouard, metoda pozorování v psychologii, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do sociální psychologie, drogové závislosti, interests (angl.), youtuberství, Úvod do behaviorismu, Úvod do kognitivní psychologie, biologické formativní vlivy, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, fiskálníKnihy

Moc a zájmy v mezinárodním systému -- autor: kolektív autorů
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika -- autor: Krpec Oldřich
Zákon o střetu zájmů -- autor: Jantoš Michal, Těžký Václav, Pospíšil Petr
Zdvořilý nezájem -- autor: Skřivan Aleš
Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy -- autor: Císař Ondřej, Fiala Petr, kol.

Komentáře ke slovu zájmy


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » záběrový proud
následující slovo: » zájmy, potřeby a hodnotové orientace
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3274
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz