Pojem zájmy

Slovo:

zájmy


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

ZÁJEM je charakterizován jak kladným citovým hodnocením určité skutečnosti, tak snahou ji poznat a konat činnosti s ní spojené. V zájmech se odráží základní zaměření osobnosti člověka, jeho motivace k činnosti a jeho dřímající schopnosti. Jsou jednou z hlavních podmínek úspěchu v povolání. Znalost zájmů lidí se kterými sociálně komunikujeme nám komunikaci může usnadňovat a zdokonalovat.
Ze zájmu mohou vznikat i sklony (tj. zaměření konat určité činnosti). Český psycholog a profesor Univerzity Karlovy v Praze Josef Stavěl (1901-1986) rozlišoval deset zájmových směrů:
poznávací,estetický,sociální, o přírodu,obchodní,technický,rukodělný,o hmotný materiál, výtvarný,sportovní.Zájmy a koníčky úzce souvisejí s hodnotovým systémem člověka. Zájmy jsou vlastně také hodnoty, které uspokojují určitou potřebu člověka.Hlubší, než zájem je láska k něčemu, která se obvykle vyvíjí až od dospívání, kdy je člověk schopen již také nadšení pro něco. Zájmy přitom musíme odlišovat od přání a zvlášť důkladně musíme zjišťovat, zda přání a zájmy člověka nejsou v rozporu s jeho schopnostmi a zda jsou jednotlivé zájmy v souladu nebo v protikladu.U zájmů můžeme rozlišit:
- šíři nebo jednostrannost,
- aktivitu nebo pasivitu,
- sílu nebo slabost,
- hloubku nebo povrchnost,
- stálost nebo přelétavost zájmů-dospělý člověk mívá stálejší zájmy, u dítěte naopak je charakteristická přelétavost, nestálost, proměnlivost zájmů,
- jejich hodnotu.
Zájmy, které mají převážně rekreační charakter, označujeme jako koníčky. Můžeme mluvit o různých zájmových orientacích. Ty mohou převážně směřovat na sebe sama (vzhled, oblečení, úspěch), k předmětnému světu (zájmy technické, obchodní, rukodělné, umělecké) nebo do oblasti společenské (řídící pracovníci, lékaři, personalisté, psychologové, právníci, pedagogové-všechny profese, u nichž stojí v popředí práce s člověkem), nebo může jít o orientaci na svět idejí a tvorby (filozofové, ideologové, teoretici). Zájem je velmi důležitý faktor, který podmiňuje úspěch v práci. Nicméně z pouhého zájmu nevyplývá ještě nutně úspěšnost.
Zájmy jsou často náplní volného času. Tři základní funkce volného času jsou: relaxace, zábava a rozvoj osobnosti.
Poznávání zájmů lze realizovat různými katalogovými dotazníky zájmů, které obsahují široký seznam titulů knih z pevně stanovených oborů. Dotazovaná osoba např. označí knihy o které má zájem a o které nemá zájem, resp. které by si vypůjčila či koupila nebo ani nevypůjčila ani nekoupila.
Důležité jsou také odpovědi na tyto otázky:
- Máte nějakého koníčka? Jakého?
- Co děláte nejraději ve volném čase?
- Kdyby Vám někdo mohl vyplnit jakékoliv tři přání, co byste si vybral?
Důležité pro poznání pracovních zájmů jsou jejich seznamy. Zkoumaná osoba má sestavit jejich pořadí (např. od 1 do 15). Seznam může obsahovat: řízení a vedení lidí, rukodělnou činnost, práci na strojích a přístrojích, kreslení, rýsování, malování, výpočty, práci v přírodě, vyměřování, tvoření, provozování hudby, modelování, administrativa, ošetřování, péče o malé děti, práci o samotě, práci s ostatními lidmi, kontrolování, plánování, opravování a údržba strojů nebo přístrojů, opravy televizorů, počítačů, telefonů, nákup a prodej, elektrické nebo vodárenské či plynové instalace, modelování.Poznání mimopracovních zájmů také pomáhají odhalit jejich seznamy, které zkoumaná osoba seřadí podle důležitosti pro její osobu: sport, příroda, turistika, politika, zahrádkaření, sadaření, umění, historie, hrady a zámky, jazyky, přátelská setkání, tanec, bary, vinné sklepy, hudba, malířství, móda, technika, výchova dětí a komunikace s nimi, dobrodružná, riskantní či adrenalinová činnost, kulinářská činnost, studijní činnost, cestování v tuzemsku nebo v zahraničí, moře, hory, sběratelství předmětů (např. obrazů, minci, medailí, figurek /ze skla, z porcelánu, z kovu atp./ známek, modelů automobilů, nožů, zbraní, odznaků, řádů, vyznamenání, starožitností ), krásná literatura, společenské kontakty. Mezi závady a poruchy zájmů řadíme např. hazardní hráčství (gambling), shromažďování bezcenných, zbytečných, nepotřebných a nehygienických věcí, ztrátu zájmu o sebevzdělávání, školu a profesi, extrémní zájmovou závislost na telefonování, televizních pořadech, videu, počítačových hrách, pornografii, nedostatek zájmů a koníčků nebo jejich extrémní nadbytek.Některá související slova

charakter a jeho utváření, závady a poruchy motoriky, nadané a tvořivé osobnosti, sebeřízení, osobnost a její poznávání, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, osobní paradigma, rozhovor jako poznávací metoda, vývoj, Claparéde Edouard, osobnost dítěte, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, poznávací a intervenční interview, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, pracovní motivace a stimulace, psychologie biologická, edukativní, sociální interakce ve skupině, akronym KEMSAK, rozhovor na pracovišti, výběr a volba povolání, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, psychosomaticky traumatizované osoby, pozornost, normální a abnormální stáří, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, zájmy, interakce, poznávací metody psychiky a osobnosti, práce a její motivace, cech, frátrie, homogenní skupina, advocatus ecclesiae, morální hazard, konflikt intrapersonální, Simon Herbert Alexander (1916-2001), komunikační faul, oidor, pedocentrický princip, partikularizmus, materialista, ideologie, pozér, komunita, heterogenní societa, laxní edukace, neokorporativismus, androcentrický, Edukace, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, Úvod do behaviorismu, Úvod do sociální psychologie, teorie mysli, eurooptimismus, ipsocentrické chování, personální psychický filtr, youtuberství, drogové závislosti, interests (angl.), fiskálníKnihy

Uspořádání světa -- autor: Kissinger Henry
Moc a zájmy v mezinárodním systému -- autor: Pšeja Pavel, Suchý Petr, Krpec Oldřich, Kříž Zdeněk
Národní zájmy v moderní demokracii - Česká republika -- autor: Krpec Oldřich
Zákon o střetu zájmů -- autor: Jantoš Michal, Těžký Václav, Pospíšil Petr
Obhajoba zájmů a transnacionální vztahy -- autor: Císař Ondřej, Fiala Petr, kol.

Komentáře ke slovu zájmy


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » záběrový proud
následující slovo: » zájmy, potřeby a hodnotové orientace
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3232
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz