Pojem zákon

Slovo:

zákon


Upozornění:
vložil uživatel anonym0175* a ověřil editor

Význam:

• obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným sborem (parlamentem)

• univerzální poučka (Newtonův zákon, Keplerovy zákony ap.)

• univerzální principGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abolice, Genesis, Pragmatická sankce, ius naturalis, Salus rei publicae suprema lex esto (lat.), Pessima civitas, legal tender, konformovat, vaporizace, syndrom excesivního pláče, excesivní pláč, tefilin, Numeri, favor defensionis, lex parsimoniae, kanonický, Lex orandi, Lex retro non agit (lat.)., panfyzikalismus (panphysicalism), katalaxie, outlaw (angl.), Null lex satis commoda omnibus est, akribeia (řec.), Ratio est anima legis, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, Dūra lēx, konformní orientace osobnosti, Aeguum et bonum est lex legum (lat.), legálnost, anomický, law of effect (angl.), Novus rex, tertium non datur (lat.), tetragrammaton, heliktit, Lex Christi, lex naturalis, lex humana, criminal law (angl.), lex divina, Mill John Stuart (1806-1873), judaistika, secundum legem, traditio legis (lat.), sententia legis, lex imperfecta, lex contractus, etikoterapie, Leviticus, Deuteronomium, deuteros nomos (ř.), Ignorantia Iuris Non Excusat (lat.), zákon vyloučení třetího v klasické logice, florilégium, ČSNI, schopnosti a nadání, profesní a studijní orientacei, Úvod do duchovědné psychologie, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, edukativní, kulturní znevýhodnění, myšlení a kreativita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, mmorodinné a mimoškolní prostředí, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), hegelovská triáda, kategorický imperativ, Tonton Macoutes, enumerativnost veřejnoprávních pretenzí, duševní vývoj člověka, osobnost revmatická či reumatoidní, lex talionis, Úvod do ontogenetické psychologie, Kyrios, komicium, Miserere nostri, oktateuch, oktroj, Jób, Judáš, promulgace zákonů, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, teorie vývoje a utváření osobnosti, Úvod do personalismu a charakterologie, osobnost dítěte, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Edukace, biologické formativní vlivy, psychologické aspekty pracovní činnosti, závady a poruchy myšlení, vývoj, Jung, hlubinná psychologie, předmět psychologie duševního vývoje, Thorndike Edward L., Weber Ernst, ignoratia iuris non excusat, sine lege, abolicionizmus, nomotetický, kasace, kontingent, law and order, lege artis, legizmus, lex, litera, nomo-, nomokracie, nomologie, omerta, inerciální, paradox, paragraf, paralelizmus, paranomie, pentateuch, proskribovat, proskripce, reductio ad absurdum, rekodifikace, revize, status, iniciativa, ilegalita, suprema lex, dharma, absurdní, aeromechanika, alegace, alegát, apokalypsa, axiom, bible, daimonium, desperát, deuterokanonický, díké, hydraulický, distributivní, Elohim, evangelium, ex lege, ex lex, exclusi tertii principium, extra legem, farizej, generalizace, halacha, heteronomie, superpozice, Talmud, Princeps legibus solutus., trestné činy, Vigilantibus iura scripta sunt., de lege lata, leviatan, Septuaginta, objev, ipso iure, Lex mortis omnium legum est certissima., finanční prokura, ulema, Ignorantia iuris nocet, nomologická skupina, Salus patriae- suprema lex., principium sive lex rationis sufficientis (lat.), prýglpatent, lex privata, nomos, antilegomenon, Salus Populi Suprema Lex Esto., contra legem (lat.), Salus animarum suprema lex., Lex injusta non est lex., De Lege et Iustitia, Lege et Fide., lex non scripta, Nulla poena sine lege., targúmy, Kitáb-i-Aqdas, teorie, inominální, Dialektický materialismus, unbundling, remedium, napomenutí, mandatorní, titanismus, demeritní, podindosament, hic sunt leones, Nullum crimen sine lege., Yerkes-Dodsonův zákon, kulturní vzorce, dispozitiv, lex aeterna, humanitas suprema lex (lat.), zákon Yerkes-Dodsonův, epikie, Dura lex, lex generalis, lex specialis (lat.), Salus aegroti, legality (angl.)

Komentáře ke slovu zákon


 
» přidat nový komentář

zákon neregistrovaný 03.04.2012 16:10
» reagovat
Etymologie - Za konáním - pravidlo
 Navigace

předchozí slovo: » zakomplexovaný
následující slovo: » zákon přirozených následků
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3411
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz