Pojem závady a poruchy emotivity (citů

Slovo:

závady a poruchy emotivity (citů, nálad a afektů)


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

City mohou být např. zvýšeně intenzivní nebo sníženě intenzivní, ploché, nedostatečně rozvinuté nebo porušené (na vrozené bázi nebo při organických postiženích centrální nervové soustavy).
Disociální porucha se projevuje anetičností, nedostatkem soucitu a empatie, extrémním egoismem, nezdrženlivostí, nedostatkem ohledů a pochopení pro sociální okolí, nelítostností, bezohledností vůči zdraví i životu ostatních lidí a vůči společenským normám, pravidlům a závazkům, absencí pocitu viny a neschopností poučit se z trestů.
Histrionská porucha se projevuje výraznou emoční nezralostí, nadměrnou povolností a závislostí na jedné straně a extrémním egocentrismem a hostilitou na straně druhé. Histrion touží být co nejvíce a často středem pozornosti, životní příběhy druhých lidí ho příliš nezajímají, má navenek velmi výraznou, ale labilní emotivitu a afektivitu. Snaží se o výhodný a přitažlivý zjev, chová se často teatrálně a hystericky.
Nálady mohou být např. extrémně intenzivní, mající hluboký vliv na jednání, chování, prožívání a osobnost postiženého i na jeho životní funkce.
Nebývají přístupné změně na základě logického a racionálního přesvědčování okolí.
Mezi abnormální nálady, které nemusí být trvalé patří např.:
manická-chorobně rozjařená a povznesená, provázená extrémní podnikavostí a hyperaktivitou, tachypsychismem a tachymotorikou (zrychlením pohyblivosti),
hypomanická –bujará nálada, zvýšená a zrychlená aktivita, nepřiměřeně zvýšený optimismus do budoucna,
subdepresivnídepresivní –smutná, extrémně pesimistická, často provázená myšlenkami na sebevraždu, redukované perspektivy do budoucnosti.
apatická – netečná, lhostejná, znechucená, plochá,
explozivní – výbušná, hněvivá, vyskytující se často např. u epileptiků a chronických alkoholiků,
expanzivníarogantní, podrážděná, hyperkritická, netrpělivá,
euforická – povznesená, blažená, a to často neadekvátně dané situaci.
Za trvalé poruchy nálady jsou považovány ty, jejichž trvání je delší než dva roky.
Řadí se sem cyklotymie a dystymie.
Cyklotymie trvale střídá stavy smutku a hypománie. Nesplňuje však diagnózu depresivní ani manické epizody.
Dysthymie znamená trvalou, mírnou, ale chronickou subdepresi až depresi.
Afekty mohou být také patické.
Projevují se chorobně přehnanými afektivními reakcemi (např. zlosti, vzteku) i na jen mírně nepříjemné, stresové podněty.
Afektivní reakce jsou provázeny bouřlivými motorickými výboji, poruchami vědomí (např. mrákotným stavem) a někdy i následnou amnézií na vyvrcholení afektu.
Jde např. o tyto afekty:
Patická afektivní iritabilita – projevuje se sklonem k nadměrně silným afektům a extrémní dráždivosti a podrážděnosti např. u osob mentálně retardovaných a dementních.
Příčinou afektů mohou být organické mozkové poruchy, ale i intoxikace (např. alkoholem nebo drogami).
Paroxysmální afekty –krátkodobé a prudké afektivní záchvaty např. velké úzkosti, někdy i zlosti. Mohou být způsobeny organickým onemocněním.
Afektivní a emoční inkontinence – neschopnost a nedovednost zadržet nebo ovládnout výrazové projevy afektů a emocí, a to ani na jen málo emoční nebo neemoční podněty,
rychlé střídání kladných i záporných reakcí. Jde často o organicky podmíněnou psychickou poruchu.
Fobie – vtíravé chorobné strachy.
Afektivní poruchy bez psychotických příznaků se dělí např. na manickou epizodu, bipolární afektivní poruchu, depresivní epizodu, periodickou (rekurentní) depresivní poruchu.
Manickou epizodu
charakterizuje hypománie nebo mánie, rozjařená nálada, zvýšená aktivita nebo neklid, zvýšená hovornost, utrácení, nadměrná familiárnost bez psychotických příznaků.
Bipolární afektivní poruchu
charakterizuje periodické střídání různě dlouhých manických (chorobně povznesených) a depresivních (chorobně smutných) epizod, úvahy o sebevraždě i dokonané pokusy o sebevraždu po různě dlouhých intervalech zdraví (remisích), bez psychotických příznaků.
Depresivní epizoda
je poměrně častá afektivní porucha: smutná až zoufalá nálada v trvání alespoň dvou týdnů, pokles energie, stupor nebo agitovanost, úzkost, úvahy o sebevraždě, avšak bez psychotických příznaků.
Pokud obsahují afektivní poruchy psychotické symptomy popisuje je současná psychiatrie jako schizoafektivní poruchy depresivního typu, manického typu a smíšeného typu.
U manického typu je typická expanzivní nálada se zvýšeným sebevědomím, vzrušením, někdy agresivitou. Současně jsou přítomny megalomanické nebo perzekuční bludy a halucinace.
U depresivního typu je depresivní nebo úzkostně depresivní nálada, ztráta životního elánu, sebeobviňování a sebepodceňování i autoakuzační nebo hypochondrické bludy, resp. bludy perzekuční,
Mezi emoční poruchy se začátkem specifickým pro dětství patří např.:
separační úzkostná porucha v dětství (dítě se např. obává, že ztratí nejbližší osoby),
fobická úzkostná porucha v dětství (dítě má strachy a úzkosti,
sociálně úzkostná porucha v dětství (dítě se vyhýbá neznámým dospělým i vrstevníkům),
porucha sourozenecké rivality (dítě projevuje negativní emoce k mladšímu sourozenci).
Jiné poruchy chování a emocí, začínající obvykle v dětství a v adolescenci:
neorganická enuréza (pomočování u dětí starších pěti let),
neorganická enkopréza (nevhodné defekování u dětí starších čtyř let),
poruchy příjmu jídla (trvalé odmítání jídla, ruminace – přežvykování již jednou polknuté potravy, která regurgitovala ze žaludku
(regurgitace je-návrat polknuté potravy zpět do hltanu a úst),
pika v útlém a dětském věku (pojídání nestravitelných látek),
poruchy se stereotypními pohyby,
koktavost (zadrhávání v řeči trvající nejméně tři měsíce),
breptavost (extrémně rychlá řeč s porušením plynulosti).

Komentáře ke slovu závady a poruchy emotivity (citů, nálad a afektů)


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků
následující slovo: » závady a poruchy intelektu
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3414
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz