Pojem závady a poruchy intelektu

Slovo:

závady a poruchy intelektu


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

V současné době se poruchy intelektu označují jako mentální retardace, které se podle Mezinárodní decenální klasifikace nemocí – dělí na lehkou, středně těžkou, těžkou a hlubokou:
Lehce mentálně retardovaní ve standardizovaných inteligenčních testech vykazují výkon mezi 50–69 IQ. Jejich mentální věk je i v dospělosti mezi devíti až dvanácti roky.
Středně těžká mentální retardace je diagnostikována v rozmezí 35-49 IQ. Mentální věk i v dospělosti je zde mezi šesti a devíti roky.
Za těžkou mentální retardaci se považuje rozmezí 20 až 34 IQ. Mentální věk je zde mezi třemi až šesti roky.
Za hlubokou mentální retardaci se uvádí výkon v testech inteligence pod IQ 20. Mentální věk je zde méně než tři roky.
Závadou či poruchou mentálních schopností je i syndrom idiot savant (učený idiot). Jde o jedince s nerovnoměrně rozvinutými mentálními schopnosti, celkově do pásma podprůměru nebo až do pásma mentální retardace, který však má např. velmi dobrý memory kvocient, který zpravidla přeceňuje a o který opírá svou sebedůvěru. Navenek působí (alespoň po určitou dobu) jako vzdělanec.
Mezi poruchy inteligence patří demence, tj. pokles kognitivních schopností a dovedností po druhém roce života.
Z hlediska kvantitativního můžeme klasifikovat demence na lehké (postižení jsou ještě nezávislí na druhých osobách), středně těžké (postižení již jsou závislí na druhých osobách a těžké demence (postižení již nepozná nejbližší příbuzné).
Z hlediska kvalitativního může jít např. o symptomatickou demenci traumatického původu (např. po autohavárii), demenci při epilepsii, demenci farmakogenní, demenci infekční etilogie, demenci způsobenou priony (pomalými viry), metabolickou demenci, demenci při endokrinopatiích, demenci intoxikační etiologie, demenci při kolagenózách,demenci při tumorech a paraneoplastické demence.
Další rozdělení (podle příčin demence) je na demence ischemicko- vaskulární, mezi něž patří např. multiinfarktová demence (vzniklá na základě mnohočetných drobných mozkových infarktů (korových i podkorových), Binswangerova choroba, dále demence při status lacunaris , což je stav postižení malých cév, přítomnost četných dutinek v mozkové tkáni v důsledku aterosklerózy mozkových tepen, což způsobuje nejen demenci, ale i poruchy hybnosti).
Příčinou úbytku kognitivních schopností a dovedností mohou být atroficko- degenerativní demence, např. Alzheimerova choroba, Lewy body disease (druh demence zapříčiněný postižením mozku s degenerací nervových buněk obsahujících tzv. Lewyho tělíska), demence při Parkinsonově chorobě ( s poruchami hybnosti s třesem horních končetin, tj. s tardivní dyskinezou), dále Huntingtonova chorea (druh demence středního věku, dědičné onemocnění mozku) , progresivní supranukleární obrna, Pickova choroba ( demence podobná Alzheimerově chorobě rychlým průběhem: zhoršení paměti a řeči, dysartrie, agramatická struktura mluvy, změna osobnosti ve smyslu apatie, ztráta iniciativy) a jiné převážně lobární atrofie, jejichž rozsah nemusí vždy zákonitě korespondovat se stupněm demence.Některá související slova

IDDs zkratka

Komentáře ke slovu závady a poruchy intelektu


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » závady a poruchy emotivity (citů, nálad a afektů)
následující slovo: » závady a poruchy jednání a vůle
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3414
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz