Pojem žé

Slovo:

žé


Upozornění:
vložil uživatel varan**** a ověřil editor

Význam:

rodina jihoamerických indiánských jazyků užív. ve vých. Brazílii a části Bolívie a ParaguyaeNěkterá související slova

a posteriori, organizing (angl.), Maslow, Cum tacent, Per longum et latum (lat.)., Ebola, sense of coherence (angl.), Fregoliho syndrom, Cotardův syndrom, Cotard, penze, falibismus, multifinalita, SOC dotazník, invertor, smegma, projektivní metody psychologie, sense of belonging (angl.), demagog, Sophiina volba, déja vu, duální kódování, pábitel, Gordonova metoda, anakreontika, pudy, niqáb, In-depth interview, primární scéna, dementia praecox, scriptofobie, objektivní metody psychologie, emisní limit, bustr - dioda, gelotofobie, nomofobie, defaming (angl.), Chapters from Social Psychology, Ethopedy (angl.), Thales Milétský (624-543 př.n.l.), circumambulatio, renderování, etnogamie, komunitarismus, knock-outové faktory v humanitní oblasti, antimobbing, antibossing, skatofobie, apitofobie, izolofobie, fantom, vysokofunkční autista, coming out (of the closet), kognitivní motivace učení, výkonová motivace učení, Jeruzalémský syndrom, sekundární analýza dokumentů, psychická rezidua, coping self efficacy (angl.), morální hazard, psychoneuroimunologie, infrasauna, ranidafobie, autorita neformální, Scio me nihil scire (lat.), glottochronologie, telencephalon, dualismus v psychologii, dichotomická otázka, Garciův efekt, buřeň, primární psychická traumatizace, repudiační postoje k nemoci, DJ, heteronormativita, debaras, kvadratura kruhu, trisekce úhlu, duplikace krychle, Self-Directed Search (SDS), Meichenbaum Donald, Strauss, Allenovo pravidlo, biofilní orientace, bioptická diagnostika, Chronovizor, presupozice, operculum, Anaximandros, solenoid, stabilitas loci (lat.), šněrovat, staffing, dysmorfofobický blud, blud metamorfózy, Szilárd Leo, pandeterminismus, Tuareg, tachyonová energie, ideal realismus, arachnoidea (lat.), Learning Style Questionnaire (LSQ), De duobus malis minus est semper eligendum., De die in diem., Binet-Simonova inteligenční škála, cutting, equifinalita, karcinogenní osobnost, ubi lex, Plotínos (205-270 n.l.), Chrýsippos (280-207př.n.l.), Weyer Johannes (1515-1588), reflexní terapie, greenhouse effect, euthanasie, antichretická smlouva, Spiegelova terapie, metoda sněhové koule, fenomenalismus, kontrafaktuální, Klages Ludwig (1872-1956), Ebbinghaus Hermann (1850-1909), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), magické číslo zapamatování, logocentrismus, enteroragie, synderesis, sanoterapie, gelotophobia, klimatron, Capgrasův syndrom, zapotek, psychegroup, labrador, lilium, antimanipulace, konzumerismus, Interetnický konflikt, plutonium, ladino, landsmål, nynorsk, Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam., miao, spolium, sleeper effect (angl.), klatratace, redefinování, markytánka, steganografie, arbitrovský komplex, pozitivní diskriminace, statistická signifikantnost, infibulace; faraónská obřízka, protaktinium, soloď, villonský, idola theatri, gramota, dendrofobie, relativní deprivace, kataif, coma vigile, koluzní důvody, ascii art, titulární biskup, difiereciální diagnostika (diff. dg.), Didaktika magna, avenida, dikólon, pedagogická akontabilita, not- knowing approach, informální edukace, eufonium, mikanit, mikalex, leányka, patrinomie, velín, matrinomie, peirafobie, kognitiva, donatismus, alogenní, inkretin, similia similibus solvuntur, ložisko, Frontáž, kalám, karet, sebemonitorování, explicitní diagnostikování, dolní duta žila, dentofobie, říhání, obligatorní, faktualistické paradigma, empty shell family (angl.), kulturní relativismus, potutelný, anticipovaná psychosociální opora, haecceitas, gametangiogamie, psychologická přednost v dopravě, katotrofobie, sciofobie, dorafobie, injektomanie, sendvičová generace, operacionalismus, eupraten, motiv Mengeleho, junkční rytmus, lyzin, a fortiori, tilit, Holding Environment, kastrační komplex, societas, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), komunikační bariéry, Vilém Chmelař (1892-1988), hysterofobie, Qui tacet, heterosexismus, argotismus, karmanový zákon, šibolet, hepatopatie, prelegát, afunkční familie, psychický vampyrismus, chionofobie, induktivismus, akrifobie, amneziofobie, japrak, járek, Memento homo, denonsace, argumentum ad numerum, apotéma, hínajána, tjuringa, tonalit, spodumen, ašram, fiduciant, ytong, zeatin, zebrano, šúdra, ouroboros, perikarp, kantismus, augit, reálné vědy, jezuita, inró, vitarián, Planckův kvantový princip, omatajo, aritomantie, historismus v humanitních vědách, histiotrofie, nomophobia (angl.), school phobia (angl.), Method of dark glasses (angl.), Max Ringelmanův efekt, heliocentrismus, armotaj, atrioporus, dominikalista, artrodéza, parciální subdeprivace, nervus olfactorius (lat.), alektryomantie, hindsight bias (angl.), bibliomantie, dafnomantie, entomomantie, fylomantie, chaomantie, kapnomantie, katoptromantie, nefelomantie, nekromantie, oenomantie, oneiromantie, skatomantie, tefromantie, sabatický rok, altait, autohostilita, bazální důvěra, sandbox, polylogismus (polylogism), panfyzikalismus (panphysicalism), startovací drogy, zoosadismus, šaluňk, Avicenův pokus s beranem a vlkem, Transcript of Records (angl.), nibble, TCP, UDP, podfuk, fetišistický transvesticismus, bazální nedůvěra, uchronie, sport, ignorantio elenchi, syndrom open space, noofobie, emotivní konzumace jídel a nápojů, pekkatofobie, teorie mysli, reaktivní výtvor, kurzarbeit, latimerie podivná, reaktivní agrese, arachnoiditida, public support (angl.), Poludnica, Marseillaisa, zákon vyloučení třetího v klasické logice, inchoativum, grief counseling (angl.), Patchworková rodina, Numquam erit felix quem torquebit felicior (lat.), kortikofobie, Persaepe accidit ut utilitas cum honestate certet (lat.), idempotentní, death anxiety (angl.), fear of death (angl.), not just right feeling (angl.), eisotrofobie, zásada opportunity, reciproční prosocialita, recipročni sociabilita, tónová (melodická) mluva, Thule ostrov, efekt jezera Wobegon, emoční závady a poruchy se začátkem specifickým pro dětství, instructional scaffolding (angl.), CWFT zkratka ve školství, stasibazifobie, Credulity (angl.), Ut aliquid fieri videatur (lat.), poltergeist, negativní identifikace, teoretická saturace, intrinsic, quidditas, duševní pohoda, podkápky, demokratický styl řízení a vedení, pansexualismus, kibucový efekt, EOF, kakorafiafobie, déjá entendu (franc.), skrupulózní, homomensura (lat.), agerexie, gerascofobie, sonomní, kognitivní disonance, à deux, flebotomie, RSVP, ekleziofobie, opiofobie, surogátní mateřství, spektrofobie, verkšucák, peculium, konfereace, dikofobie, diskvalifikace pozitivního, ex malitia (lat.), homo ferreus, Aškenáziové, agender, halitofobie, somnifobie, turofobie, sic!, Stanford Binet Intelligence Scale, fear of missing out (angl.), Turingov test, substanciálny dualizmus, koro, ajvar, Pesah, Charybda, Scylla, dromotropie, tvarová a celostní psychologie, pronunciamento, alkoholdehydrogenáza, dehydrogenáza, anomální trichromazie, kvintdecima, ditón, šperky, efekt morčete, politikařit, siderit (), efekt falešného konsensu, sporran, brok, fajrovat, synoptická evangelia, posestrima, pobratim, tovar, lucid dream (angl.), humogen, syndrom barona Prášila, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, prákrt, apriorní negativismus, pandekty, sloka, Úlehla Josef, tut, litratmosféra, paramagnetismus, diamagnetismus, Ad honorem Jesu (lat.), svarabhakti, negaholici, debarasování, glyf, Potential Trouble Source (PTS), keriofobie, entaktogen, ab-, břitva Humeova, polyfyletismus, hypofora, sulfonyl, glykogenolýza, bukolika, aspektabilita, Markionismus, diauxie, pípa, sansculot, mocenský typ učitele, terroir, bazitonie, xylopodium, monofyletismus, sandhi, sóma, psilocybin, xylitol, Villonská balada, Ignosticizmus, thaumatin, surka, nikl, gerontofobie, bazální struktura osobnosti, duumvir, postmalatická pseudocysta, dispozicionismus, psychologický situacionismus, supralapsarie, peer group (angl.), triplex, akrescence, whistleblower (angl.), angiom, adenocarcinom, akát, kancion, škálovatelnost, indium, -filie, -fobie, levohemisférový typ dyslexie, L typ dyslexie, lingvistický typ dyslexie, zoosexualita, rejdovat, Anaximenes, non testatur, neonatální kolika, bipartismus, Read-Dick Grantly, kvinterna, duplika, bulík, heliotropin, titla, perversní, kotár, Taygetská skála, PFAS zkratka ve zdravotnictví, morbus cadacus, identifikace dítěte s rodičem stejného pohlaví, panspermie, faradayova klec, -gamie, diskurzivní myšlení, monofaciální, tefilin, micva, Exodus, šluk, di-, guajak, gestaltismus, Logický inkrementalizmus, validita zjevná, hypotéza kontinua, esparto, syndrom zneuznaného genia, laktovegetarián, norleucin, abreografie, paranoidní, omnium, oneiromantie, osmóza, ostrakizovat, ovomaltina, ozon, pacifizmus, pandántiv, panerotizmus, panfobie, papyrus, paradesantní, paralaxa, pare, oligoklas, participace, pasát, periklinální, perseverance, pilastr, pistácie, placebo, placeboefekt, polyptych, póza, pragmatizmus, precese, primadona, omise, okazionalizmus, profil, metalizmus, kvadrofonie, laicizace, lanthanoid, limita, listerióza, logizmus, luterství, lykantropie, lyrika, majonéza, makrofotografie, malström, meliorizmus, metoda, neoliberalizmus, mezenchym, mirákl, monogram, mufle, muliné, municipium, musaka, nasciturus, nastie, nativizmus, natrolit, naveta, nefelin, nefrit, procento, pudink, kvadrant, tukan, šek, tantiéma, ternární, tetralogie, tetrapodie, toxoplazmóza, traducianizmus, tréma, triatlon, trikolora, trilogie, triplet, tripodie, uracil, šambrána, vadózní, viking, wei-su, whippet, xenon, ytterbium, yttrium, zoofobie, iatrokracie, EVA, amoeba, profét, autofobie, šči, šachmat, puma, sling, punc, racionalizmus, reimport, relativní, revue, rezervní, rozkolník, rubidium, saprofilie, semtex, senior, sic, signifikace, slovakizmus, synonymie, slovenizmus, snajpr, solomit, somnilokvie, sonorita, spektrální, spilit, spiritualizmus, stalagmit, stroncium, subdukce, swap, synekdocha, synergie, kvadrivium, kuváda, křížení, emerze, deklasovat, depersonalizace, derealizace, desubstantivum, determinizmus, dilogie, disjunkce, distance, doketizmus, drop-out, ejakulace, ekofarma, ekvivalence, emitor, deflexe, empirický, estradiol, estriol, estron, eutanazie, evangelista, evropocentrizmus, ex-, ex lege, exclusi tertii principium, exemplář, exil, expropriace, dehydratace, defekace, fantazírovat, archeopteryx, adenom, afirmace, afterpills, aktinoid, akulturace, alegace, alegát, alibi, alkaloid, amatérizmus, antropozoonóza, apokarpium, arachnoentomologie, artificializmus, dárlink, autotrofie, bakelit, basa, bilokace, binární, biopsie, biotin, biotit, bižuterie, bonsaj, calofrig, cefalosporin, cynik, čorba, fábor, fideizmus, krystalomantie, klišé, indeterminizmus, infanticida, inference, integrál, inzula, ironie, jamb, jaspé, jitterbug, kafr, kandyt, kinetika, klastr, kobler, iluzionizmus, kognitivní, kokarda, kokršpaněl, kolegium, kompenzace, komtesa, konciliarizmus, konjunkce, kontaktní, konzola, konzul, koštýř, kovbojka, krypton, imise, iglú, filtr, gumotyp, filtrace, fitink, fotogrammetrie, frakce, galenika, gamofobie, geomantie, geotextilie, glacifikace, glycin, gomasio, goral, grupa, halušky, chutney, harmatan, hédonizmus, helénizmus, helmintozoonóza, hiragana, HIV, homeopatie, homoiomerie, hostilita, hot money, hyfa, charm, chlorit, cholesterol, outsourcing, yterbium, plagiátorství, externí lokalizace řízení, lucid dreaming, lucidní snění, Karmapa, Ásové, Vánové, čadó, interoreceptory, vnitřní řeč, lišejník, grafoterapie, verboterapie, junkční, vnitřní lokalizace řízení, branding (z angl.), edukace hyperdominantní, inkluzivní pedagogika, Scio me nihil scire., apatheia, implicitní teorie osobnosti, social loafing, cohoba, brownfield, hloubkový styl učení, ideální já, egalitární postoj, NSA zkr., tromboxany, gemfibrozil, memoid, manipulování s lidmi, fenytoin, Stockholmský syndrom, egodystonická sexuální orientace, gnostik, bludy kontrolovanosti, pasivně agresivní (negativistická) porucha osobnosti, stav posedlosti, dysmorfická porucha, elektromyogram, Paretovo pravidlo, musturbace, Golem efekt, presuicidální syndrom, kastrační anxieta, probabilismus, hereditarismus, homo viator, preformismus, horror mortis, amfiktyonie, nihil obstat, afunkční rodina, rudimentární osobnost, Makaton, Index lidského rozvoje, Non est ad astra mollis e terris via., vypárovat, Ex animo., off-line komunikace, náhodný výběr, trubka, olifant, verapamil, skoptofobie, CE (zkratka), špády, bola, sociální deziderabilita, crush syndrom, íván, pelagianista, Credo quia absurdum(lat.), nominalista, dualismus (v náboženství), seniorita, trialistický, Hjulströmův diagram, kognitariát, erbium, Medúza, geotermický stupeň, narativní psychologie, redukcionismus, biologický esencialismus, primordialistický, enoftalmus, clarissimus omnium, Omnium rerum mors est extremum., Lex mortis omnium legum est certissima., Via Lucis (lat.), paňatno, hahnium, urda, Ex malis eligere minima., sestercius, tardenoisien, grafofobie, one best way, verbofobie, operotropismus, libidotropismus, spirakula, selektivní ignorování, hraniční výzkum, tit for tat (angl.), fonofobie, odorofobie, sindefendologie, monosignální, de lege ferenda, karboxyhemoglobin, symforofilie, jadeit, situační krize, erytrofobie, hedenofobie, mechanofobie, indult, Hominem te esse memento., Audiatur et altera pars, dominantní smyslová orientace, relegace ( z lat.), Lugnasad, Ibrahím inb Jakúb, triptych, descholarizace, bioakumulace, atefobie, peccatofobie, anxiozita, xixi, prostacyklin, flash back, čaturanga, sociální izolace, amensalismus, dippoldismus, eser, galikanismus, antropozoonózy, Lazarův syndrom, satanizace, sociální role, managerogenie, favorizace, perennalismus, lysozym, autentifikace, superkonformita, teorie H.C.Quaye, inkluze, muládhára, lenienční chyba, siderodromofobie, sociální fobie, xenofilie, thanatofobie, tanatofobie, sub speciae aeternitatis (lat.), SWOT, esencionalismus v pedagogice, achluofobie, ahoj, pektorál, bruchy, bainit, agnostik, afirmativní, EMS, porfirogeneze, disaptibilita, diskreční, kvalita života, merycismus, kreatika, lyofilizace, transsubstanciace, vývojová dyspraxie, tonzura, BATNA, lanceta, pasáty, nosofobie, suicentrizmus, deja vu, Alhambra, Progresivní zjevení, aviární, devoční, amotivační syndrom, naučená bezmocnost, hyperkriticismus, somnilogie, balistofobie, alektorofobie, harpaxofobie, dissociativní fuga, dilematický, pseudofobie, traumatofobie, koaktivní pracovní skupina, emetofobie, impulzivita, fetišistický transvestitismus, akutní intoxikace opioidy, zelofobie, timidita, batmofobie, vertigofobie, fobie školní, generalizovaná úzkostná porucha, kakotechnofobie, pagofobie, sorrorigenie, taurofobie, kopofobie, keraunofobie, melissofobie, symbolofobie, alienofobie, pnigerofobie, hypegiafobie, fobie deflorační, hyalofobie, pedikulofobie, hypochondrická porucha, panická porucha, ostrakizace, zprofanovaný, ráčna, nekrofobie, kairofobie, risky-shift phenomen(angl.), sociální dědičnost, modální osobnost, fotofobie, casus socialis, edukace živelně náhodná, skotofobie, pantofobie, keirofobie, egotismus, pediculofobie, perzekuční blud, hyperdominantní edukace, haló efekt, batrachofobie, blud eternity, apifobie, kynofobie, lyssofobie, orální optimismus, syndrom druhého břehu, syndrom prázdného hnízda, selektivita pozornosti, makropsie, psychedelismus, dysmorfofobie, MME zkratka v humanitních vědáchKnihy

Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský
Pravopisné křižovatky -- autor: Topil Zdeněk, Tučková Kristýna, Chroboková Dagmar
Pravopisné křižovatky -- autor: Topil Zdeněk, Tučková Kristýna, Chroboková Dagmar
Procvičuj - Pravopis podstatných jmen -- autor: Víchová Lucie
Budem vedieť pravopis pre 8. ročník ZŠ -- autor: Lukačková Renáta, Solčanská Beata

Komentáře ke slovu žé


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » žargon
následující slovo: » žehrat
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3372
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz