Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

alela, personalistická psychologie, numerická dyslexie, poziční soustava, normostrana, synapomorfie, pleziomorfní znaky, autapomorfie, core features (angl.), onomaziologie, pukrle, glyf, ampersand (&), furigana, fylaktéria, turicefalie, markanty, morseovka, specifická diference, asemie, EOL, asterisk, tweet, Unicode, brikoláž, homo schizoides, homo paranoides, symbolog, hashtag, symboly, dispenzarizace, teratóza, psychoterapeutická péče obětem násilí, digitron, welfare state, klasický pojem, askriptivní, aeskulap, imaginarius, dominantní dědičnost, futhark, signum diaboli, ascii art, katerizace, antimanipulace, nobilitování, virilizace, regália, polygeny, šibolet, basso continuo, operacionalizace, fenogenetika, femininita, univerzálie, adultomorfní, pileus, maskulinismus, abúzus na alkoholu typ gama, abúzus na alkohol typu gama, majorgeny, minorgeny, markanty v psychologii, Úvod do sociální psychologie, gynandromorfie, skupina schizofrenií, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, sociální interakce ve skupině, Osobnost s poruchami základní životní nálady, vrozené závady a poruchy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, Úvod do experimentální psychologie, osobnost dítěte, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, hlubinná psychologie, Quetelet L.A., Teoretická východiska psychologického poradenství, Úvod do duchovědné psychologie, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, sebevědomí zvýšené, dystymická osobnost, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, percepční kategorizace, archetypy, alfa, kurzor, chí, ideogram, indikace, infantilizmus, jer, jota, kappa, karikatura, kartuš, kód, kódovat, korelace, kritérium, kvantil, horizont, kvartil, logogram, maskulinizace, matroklinita, melodika, , , oligogen, omega, omikron, onomeziologie, , piktogram, charakteristika, homologie, polyarchie, epsilon, antroposociologie, aspekt, atavizmus, atribut, autentický, balisáž, beta, centrace, defeminizace, degenerativní, delta, dzéta, emblém, erb, helm, éta, etnikum, facie, fantom, feminizace, fenotyp, fermata, , font, foxteriér, gama, grafém, gynandrie, pinjin, postscript, memy, grafická dyskalkulie, palingeneze, asexuální, tonzura, Gaussova křivka, prekriminalita, etnická menšina, semiperiferie, designát, virilismus, marker, ráčna, biotyp člověka, lexická dyskalkulie, paternální heredita, anxiozita, maternální heredita, komunikační kanál, kódování, poluarché, heritabilita, lektická dyskalkulie, differentia specifica (lat.), Makaton, emotikon, smajlíky, xichtíky, základní soubor, výběrový soubor, thyrsos, humanoid, recesivita, stigma, relátor, , rokoko, sémiologie, sémiotika, semióza, série, sigma, signet, signifiant, signifié, signum, somatotyp, subdukce, klínopis, symbol, šifra, šifrovat, tau, taxon, taxonomie, théta, typ, typický, xenie, žánr, kontingence, blason, arbitrárnost, zděšení a hrůza

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz