Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

markanty, teratóza, dispenzarizace, numerická dyslexie, normostrana, poziční soustava, polygeny, minorgeny, pileus, adultomorfní, maskulinismus, abúzus na alkoholu typ gama, majorgeny, abúzus na alkohol typu gama, synapomorfie, pleziomorfní znaky, personalistická psychologie, fylaktéria, turicefalie, morseovka, asemie, specifická diference, furigana, ampersand (&), core features (angl.), autapomorfie, onomaziologie, pukrle, glyf, univerzálie, femininita, percepční kategorizace, gynandromorfie, welfare state, klasický pojem, aeskulap, askriptivní, archetypy, memy, smajlíky, emotikon, xichtíky, základní soubor, výběrový soubor, imaginarius, dominantní dědičnost, regália, digitron, šibolet, basso continuo, fenogenetika, operacionalizace, virilizace, nobilitování, signum diaboli, futhark, ascii art, katerizace, antimanipulace, EOL, asterisk, profesní a studijní orientacei, charakter a jeho utváření, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, osobnost patologicky cyklotymická, osobnosti s vážnými poruchami nálady, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, sekty, sebevědomí zvýšené, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, dystymická osobnost, expanzivní a extrapunitivní chování, Smyslové vnímání a vědomí člověka, edukativní, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, extrapunitivita a agresivní chování, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, markanty v psychologii, symboly, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, hashtag, symbolog, Unicode, tweet, brikoláž, homo schizoides, homo paranoides, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, pozice a role ve skupinách, adaptivní chování a prožívání, hlubinná psychologie, Quetelet L.A., Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, poznávací metody psychiky a osobnosti, pracovní a osobní hodnocení, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, Makaton, differentia specifica (lat.), kappa, jota, karikatura, kartuš, kódovat, kód, jer, infantilizmus, horizont, homologie, charakteristika, chí, indikace, ideogram, korelace, kritérium, , , oligogen, omega, onomeziologie, omikron, melodika, matroklinita, kvantil, kurzor, kvartil, logogram, maskulinizace, helm, gynandrie, centrace, beta, defeminizace, degenerativní, dzéta, delta, balisáž, autentický, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, atribut, emblém, epsilon, , fermata, font, foxteriér, grafém, gama, fenotyp, feminizace, éta, erb, etnikum, facie, fantom, , piktogram, asexuální, palingeneze, tonzura, Gaussova křivka, etnická menšina, prekriminalita, thyrsos, anxiozita, blason, kontingence, arbitrárnost, klínopis, humanoid, semiperiferie, designát, komunikační kanál, maternální heredita, kódování, poluarché, lektická dyskalkulie, heritabilita, paternální heredita, grafická dyskalkulie, marker, virilismus, ráčna, biotyp člověka, lexická dyskalkulie, žánr, xenie, sémiotika, sémiologie, semióza, série, signet, sigma, rokoko, , polyarchie, pinjin, postscript, recesivita, relátor, signifiant, signifié, taxon, tau, taxonomie, théta, typický, typ, šifrovat, šifra, somatotyp, signum, stigma, subdukce, symbol, alelaKnihy

Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
2800 znaků s mezerami -- autor: Kraus Ivan
Archeologie znaku -- autor: Charvát Martin, Karľa Michal, Švantner Martin
S orlem ve znaku -- autor: Brzkovský Marek
Od stromu k labyrintu -- autor: Eco Umberto

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz