Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

alela, morseovka, normostrana, synapomorfie, pleziomorfní znaky, autapomorfie, core features (angl.), onomaziologie, pukrle, glyf, ampersand (&), furigana, fylaktéria, personalistická psychologie, turicefalie, specifická diference, numerická dyslexie, asemie, EOL, asterisk, tweet, Unicode, brikoláž, homo schizoides, homo paranoides, symbolog, hashtag, symboly, markanty v psychologii, drogové závislosti, poziční soustava, dispenzarizace, Úvod do sociální psychologie, regália, klasický pojem, askriptivní, aeskulap, imaginarius, dominantní dědičnost, futhark, signum diaboli, ascii art, katerizace, antimanipulace, nobilitování, virilizace, digitron, šibolet, markanty, basso continuo, operacionalizace, fenogenetika, femininita, univerzálie, adultomorfní, pileus, maskulinismus, abúzus na alkoholu typ gama, abúzus na alkohol typu gama, majorgeny, minorgeny, polygeny, teratóza, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, percepční kategorizace, skupina schizofrenií, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, sociální interakce ve skupině, Osobnost s poruchami základní životní nálady, vrozené závady a poruchy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, expanzivní a extrapunitivní chování, Úvod do personalismu a charakterologie, Teoretická východiska psychologického poradenství, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, zábavy v mládí, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, adaptivní chování a prožívání, pozice a role ve skupinách, hlubinná psychologie, Quetelet L.A., osobnost dítěte, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Filozofie, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, sebevědomí zvýšené, dystymická osobnost, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost patologicky cyklotymická, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, vůle a diagnostika jejich závad, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, welfare state, gynandromorfie, alfa, kvantil, ideogram, indikace, infantilizmus, jer, jota, kappa, karikatura, kartuš, kód, kódovat, korelace, kritérium, kurzor, kvartil, charakteristika, logogram, maskulinizace, matroklinita, melodika, , , oligogen, omega, omikron, onomeziologie, , piktogram, pinjin, chí, horizont, postscript, epsilon, antroposociologie, aspekt, atavizmus, atribut, autentický, balisáž, beta, centrace, defeminizace, degenerativní, delta, dzéta, emblém, erb, homologie, éta, etnikum, facie, fantom, feminizace, fenotyp, fermata, , font, foxteriér, gama, grafém, gynandrie, helm, polyarchie, recesivita, archetypy, paternální heredita, asexuální, tonzura, Gaussova křivka, prekriminalita, etnická menšina, semiperiferie, designát, virilismus, marker, ráčna, biotyp člověka, lexická dyskalkulie, grafická dyskalkulie, maternální heredita, thyrsos, komunikační kanál, kódování, poluarché, heritabilita, lektická dyskalkulie, differentia specifica (lat.), Makaton, emotikon, smajlíky, xichtíky, základní soubor, výběrový soubor, memy, palingeneze, anxiozita, relátor, subdukce, , rokoko, sémiologie, sémiotika, semióza, série, sigma, signet, signifiant, signifié, signum, somatotyp, stigma, symbol, humanoid, šifra, šifrovat, tau, taxon, taxonomie, théta, typ, typický, xenie, žánr, kontingence, blason, arbitrárnost, klínopis, zděšení a hrůzaKnihy

Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Říše znaků -- autor: Barthes Roland
Hološka Príbeh znaku -- autor: Juríčková Božena
Odkaz v znaku svetla -- autor: Trajterová Mária Eva
2800 znaků s mezerami -- autor: Kraus Ivan

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz