Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

(lingv.) něco, co něco jiného zastupujeGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aeskulap, askriptivní, imaginarius, dominantní dědičnost, Féničané, klasický pojem, welfare state, memy, archetypy, gynandromorfie, percepční kategorizace, futhark, signum diaboli, šibolet, regália, validity (angl.), basso continuo, operacionalizace, digitron, virilizace, ascii art, katerizace, antimanipulace, nobilitování, výběrový soubor, základní soubor, marker, virilismus, ráčna, biotyp člověka, lexická dyskalkulie, designát, semiperiferie, Gaussova křivka, prekriminalita, kresba, etnická menšina, grafická dyskalkulie, paternální heredita, Makaton, differentia specifica (lat.), emotikon, smajlíky, xichtíky, lektická dyskalkulie, heritabilita, maternální heredita, komunikační kanál, kódování, poluarché, STH zkr., fenogenetika, turicefalie, personalistická psychologie, morseovka, specifická diference, asemie, fylaktéria, furigana, onomaziologie, pukrle, glyf, ampersand (&), EOL, asterisk, symbolog, homo paranoides, prosociálnost v chování, psychologie puberty, hashtag, homo schizoides, fáze sociální komunikace, Unicode, porucha pohlavní identity dívek, thinking (angl), brikoláž, core features (angl.), Descartes René, abúzus na alkohol typu gama, abúzus na alkoholu typ gama, majorgeny, minorgeny, polygeny, maskulinismus, pileus, femininita, univerzálie, adultomorfní, biostratigrafie, teratóza, Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), normostrana, poziční soustava, synapomorfie, pleziomorfní znaky, autapomorfie, Le Bon Gustav (1841-1931), Stern William (1871-1938), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), markanty, dispenzarizace, numerická dyslexie, tonzura, asexuální, charakteristika, horizont, chí, ideogram, indikace, homologie, helm, foxteriér, gama, grafém, gynandrie, infantilizmus, informace, konvergence, kódovat, korelace, kritérium, kurzor, kód, kartuš, jer, jota, kappa, karikatura, font, , beta, balisáž, centrace, defeminizace, degenerativní, autentický, atribut, alfa, antroposociologie, aspekt, atavizmus, delta, dimorfizmus, fantom, facie, feminizace, fenotyp, fermata, etnikum, éta, dzéta, emblém, epsilon, erb, kvantil, kvartil, šifrovat, šifra, tau, taxon, taxonomie, symbol, subdukce, signifié, signum, somatotyp, stigma, théta, typ, humanoid, klínopis, anxiozita, thyrsos, palingeneze, arbitrárnost, blason, typický, xenie, žánr, kontingence, signifiant, signet, omega, oligogen, omikron, onomeziologie, , , , logogram, maskulinizace, matroklinita, melodika, piktogram, pinjin, sémiotika, sémiologie, semióza, série, sigma, rokoko, , polyarchie, postscript, recesivita, relátor, alelaKnihy

Řeč rukou – Znak do řeči 3.díl -- autor: Kubová Libuše, Škaloudová Renata
Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Léčení se symboly -- autor: Neumayer Petra, Stark Roswitha
Hološka Príbeh znaku -- autor: Juríčková Božena
Archeologie znaku -- autor: Charvát Martin, Karľa Michal, Švantner Martin

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz