Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

fylaktéria, furigana, ampersand (&), personalistická psychologie, turicefalie, specifická diference, morseovka, glyf, pukrle, synapomorfie, normostrana, pleziomorfní znaky, autapomorfie, onomaziologie, core features (angl.), asemie, EOL, markanty v psychologii, symboly, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, hashtag, symbolog, tweet, asterisk, Unicode, brikoláž, homo paranoides, homo schizoides, poziční soustava, numerická dyslexie, nobilitování, antimanipulace, katerizace, virilizace, digitron, šibolet, regália, ascii art, signum diaboli, askriptivní, klasický pojem, aeskulap, imaginarius, futhark, dominantní dědičnost, basso continuo, operacionalizace, minorgeny, majorgeny, polygeny, teratóza, dispenzarizace, markanty, abúzus na alkohol typu gama, abúzus na alkoholu typ gama, femininita, fenogenetika, univerzálie, adultomorfní, maskulinismus, pileus, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, extrapunitivita a agresivní chování, myšlení v pracovním procesu, psychologie biologická, sociální interakce ve skupině, Osobnost s poruchami základní životní nálady, vrozené závady a poruchy, skupina schizofrenií, edukativní, kreativní a talentované osoby, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, determinanty psychiky a osobnosti, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Úvod do patopsychologie, posuzovací stupnice (škály), mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, pracovní prostředí a psychosomatika, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, Historie psychologických aktivit ve školství, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, hlubinná psychologie, pozice a role ve skupinách, Quetelet L.A., osobnost dítěte, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, adaptivní chování a prožívání, poznávací metody psychiky a osobnosti, biologické formativní vlivy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, biologické determinanty osobnosti, vůle a diagnostika jejich závad, profesní a studijní orientacei, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, expanzivní a extrapunitivní chování, Filozofie, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, sekty, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí zvýšené, dystymická osobnost, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, welfare state, percepční kategorizace, kódovat, kód, kartuš, korelace, kritérium, kvantil, kurzor, karikatura, kappa, ideogram, chí, indikace, infantilizmus, jota, jer, kvartil, logogram, , onomeziologie, piktogram, pinjin, postscript, polyarchie, omikron, omega, matroklinita, maskulinizace, melodika, , oligogen, , charakteristika, horizont, degenerativní, defeminizace, centrace, delta, dzéta, epsilon, emblém, beta, balisáž, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, autentický, atribut, erb, éta, gama, foxteriér, grafém, gynandrie, homologie, helm, font, , facie, etnikum, fantom, feminizace, fermata, fenotyp, recesivita, relátor, ráčna, marker, virilismus, biotyp člověka, lexická dyskalkulie, paternální heredita, grafická dyskalkulie, designát, semiperiferie, asexuální, palingeneze, tonzura, Gaussova křivka, etnická menšina, prekriminalita, maternální heredita, komunikační kanál, základní soubor, xichtíky, výběrový soubor, memy, gynandromorfie, archetypy, smajlíky, emotikon, poluarché, kódování, heritabilita, lektická dyskalkulie, Makaton, differentia specifica (lat.), thyrsos, anxiozita, signifié, signifiant, signum, somatotyp, subdukce, stigma, signet, sigma, rokoko, , sémiologie, sémiotika, série, semióza, symbol, šifra, kontingence, žánr, blason, arbitrárnost, humanoid, klínopis, xenie, typický, tau, šifrovat, taxon, taxonomie, typ, théta, alelaKnihy

Řeč rukou – znak do řeči -- autor: Kubová Libuše
Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Říše znaků -- autor: Barthes Roland
Odkaz v znaku svetla -- autor: Trajterová Mária Eva
SYMBOLY a jak jim rozumět - O smyslu znaků a znamení -- autor: Reed Henry

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz