Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ascii art, signum diaboli, katerizace, antimanipulace, nobilitování, futhark, Féničané, askriptivní, klasický pojem, aeskulap, imaginarius, dominantní dědičnost, virilizace, digitron, univerzálie, femininita, adultomorfní, biostratigrafie, pileus, fenogenetika, STH zkr., šibolet, regália, validity (angl.), basso continuo, operacionalizace, welfare state, percepční kategorizace, paternální heredita, grafická dyskalkulie, maternální heredita, komunikační kanál, kódování, lexická dyskalkulie, biotyp člověka, designát, semiperiferie, virilismus, marker, ráčna, poluarché, heritabilita, výběrový soubor, základní soubor, memy, archetypy, gynandromorfie, xichtíky, smajlíky, lektická dyskalkulie, differentia specifica (lat.), Makaton, emotikon, maskulinismus, abúzus na alkoholu typ gama, thinking (angl), porucha pohlavní identity dívek, brikoláž, fáze sociální komunikace, homo schizoides, Unicode, tweet, specifická diference, morseovka, asemie, EOL, asterisk, homo paranoides, symbolog, formativní vlivy člověka, erudice řešením problémů, myšlení (kogitace), positions (angl.), validnost poznávací metody, studijní maladaptace vysokoškoláků, afekty, prosociálnost v chování, psychologie puberty, hashtag, symboly, turicefalie, personalistická psychologie, dispenzarizace, markanty, numerická dyslexie, Stern William (1871-1938), Le Bon Gustav (1841-1931), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), majorgeny, abúzus na alkohol typu gama, minorgeny, polygeny, teratóza, poziční soustava, normostrana, glyf, pukrle, ampersand (&), furigana, fylaktéria, onomaziologie, core features (angl.), synapomorfie, pleziomorfní znaky, autapomorfie, Descartes René, etnická menšina, kresba, ideogram, chí, indikace, infantilizmus, informace, charakteristika, horizont, grafém, gama, gynandrie, helm, homologie, jer, jota, kritérium, korelace, kurzor, kvantil, kvartil, konvergence, kódovat, kappa, karikatura, kartuš, kód, foxteriér, font, centrace, beta, defeminizace, degenerativní, delta, balisáž, autentický, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, atribut, dimorfizmus, dzéta, feminizace, fantom, fenotyp, fermata, , facie, etnikum, emblém, epsilon, erb, éta, logogram, maskulinizace, théta, taxonomie, typ, typický, xenie, taxon, tau, subdukce, stigma, symbol, šifra, šifrovat, žánr, kontingence, asexuální, palingeneze, tonzura, Gaussova křivka, prekriminalita, thyrsos, anxiozita, blason, arbitrárnost, klínopis, humanoid, somatotyp, signum, , onomeziologie, piktogram, pinjin, polyarchie, omikron, omega, melodika, matroklinita, , , oligogen, postscript, recesivita, sigma, série, signet, signifiant, signifié, semióza, sémiotika, relátor, , rokoko, sémiologie, alelaKnihy

Řeč rukou – Znak do řeči 3.díl -- autor: Kubová Libuše, Škaloudová Renata
Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
S orlem ve znaku -- autor: Brzovský Marek
Od stromu k labyrintu -- autor: Eco Umberto
Odkaz v znaku svetla -- autor: Trajterová Mária Eva

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz