Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

dispenzarizace, markanty, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), numerická dyslexie, Stern William (1871-1938), poziční soustava, Le Bon Gustav (1841-1931), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), teratóza, abúzus na alkoholu typ gama, maskulinismus, abúzus na alkohol typu gama, majorgeny, polygeny, minorgeny, normostrana, synapomorfie, fylaktéria, furigana, personalistická psychologie, turicefalie, specifická diference, morseovka, ampersand (&), glyf, autapomorfie, pleziomorfní znaky, Descartes René, core features (angl.), pukrle, onomaziologie, pileus, biostratigrafie, imaginarius, aeskulap, dominantní dědičnost, Féničané, signum diaboli, futhark, askriptivní, klasický pojem, memy, výběrový soubor, archetypy, gynandromorfie, welfare state, percepční kategorizace, ascii art, katerizace, STH zkr., operacionalizace, fenogenetika, femininita, adultomorfní, univerzálie, basso continuo, validity (angl.), nobilitování, antimanipulace, virilizace, digitron, šibolet, regália, asemie, EOL, genderové vlastnosti, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, charakter v psychologii, temperament a jeho poznávání, pozorování, Tělesné, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, handicapované děti, autokognice a self-management, dotazník (questionnaire), rodové (genderové) studie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, sebevědomí a jeho poruchy, První česká školská psychologická poradna a klinika, druhy učení, city zaměřené na sebe, city zaměřené na vnější svět, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, klientelismus a ritualizované chování, poznávání psychiky a osobnosti, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, komunikace nonverbální, mládí, tvořivost (kreativita), sebevýchova, předškolní dítě, batole (toddler), symbolog, homo paranoides, prosociálnost v chování, psychologie puberty, symboly, hashtag, homo schizoides, fáze sociální komunikace, tweet, asterisk, Unicode, porucha pohlavní identity dívek, brikoláž, thinking (angl), afekty, studijní maladaptace vysokoškoláků, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, moralitas (lat.), dospívání, postpubescence, asocianistická psychologie, will (angl.), formativní vlivy člověka, erudice řešením problémů, myšlení (kogitace), positions (angl.), Respect and Disrespect, validnost poznávací metody, základní soubor, xichtíky, karikatura, kappa, jota, kartuš, kód, konvergence, kódovat, jer, informace, charakteristika, horizont, chí, ideogram, infantilizmus, indikace, korelace, kritérium, oligogen, , omega, omikron, , onomeziologie, , melodika, kvantil, kurzor, kvartil, logogram, matroklinita, maskulinizace, homologie, helm, defeminizace, centrace, degenerativní, delta, dzéta, dimorfizmus, beta, balisáž, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, autentický, atribut, emblém, epsilon, font, , foxteriér, gama, gynandrie, grafém, fermata, fenotyp, éta, erb, etnikum, facie, feminizace, fantom, piktogram, pinjin, kresba, prekriminalita, etnická menšina, semiperiferie, virilismus, designát, Gaussova křivka, tonzura, humanoid, klínopis, anxiozita, thyrsos, asexuální, palingeneze, marker, ráčna, lektická dyskalkulie, heritabilita, differentia specifica (lat.), Makaton, smajlíky, emotikon, poluarché, kódování, lexická dyskalkulie, biotyp člověka, grafická dyskalkulie, paternální heredita, komunikační kanál, maternální heredita, arbitrárnost, blason, série, semióza, sigma, signet, signifié, signifiant, sémiotika, sémiologie, postscript, polyarchie, recesivita, relátor, rokoko, , signum, somatotyp, typ, théta, typický, xenie, kontingence, žánr, taxonomie, taxon, subdukce, stigma, symbol, šifra, tau, šifrovat, alelaKnihy

Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Znak, sebevědomí a čas -- autor: Ajvaz Michal
SYMBOLY a jak jim rozumět - O smyslu znaků a znamení -- autor: Reed Henry
Archeologie znaku -- autor: Charvát Martin, Karľa Michal, Švantner Martin
Od stromu k labyrintu -- autor: Eco Umberto

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz