Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Le Bon Gustav (1841-1931), Stern William (1871-1938), numerická dyslexie, poziční soustava, normostrana, pleziomorfní znaky, synapomorfie, dispenzarizace, markanty, minorgeny, majorgeny, polygeny, teratóza, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Hegel Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831), autapomorfie, Descartes René, morseovka, turicefalie, specifická diference, asemie, asterisk, EOL, personalistická psychologie, fylaktéria, onomaziologie, core features (angl.), pukrle, glyf, furigana, ampersand (&), abúzus na alkohol typu gama, abúzus na alkoholu typ gama, futhark, Féničané, dominantní dědičnost, signum diaboli, ascii art, antimanipulace, katerizace, imaginarius, aeskulap, gynandromorfie, archetypy, percepční kategorizace, welfare state, askriptivní, klasický pojem, nobilitování, virilizace, univerzálie, femininita, adultomorfní, biostratigrafie, maskulinismus, pileus, fenogenetika, STH zkr., regália, digitron, šibolet, validity (angl.), operacionalizace, basso continuo, tweet, Unicode, pozorování, Tělesné, temperament a jeho poznávání, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, bezpečnost práce, charakter v psychologii, genderové vlastnosti, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, komunikace nonverbální, mládí, vůle a jednání člověka, city zaměřené na vnější svět, vývojové období batolete, pubertální stadium vývoje, sebehodnocení, hry dětí předškolního věku, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, city zaměřené na sebe, tvořivost (kreativita), sebevýchova, poznávání psychiky a osobnosti, klientelismus a ritualizované chování, druhy učení, sebevědomí a jeho poruchy, rodové (genderové) studie, dotazník (questionnaire), symboly, hashtag, psychologie puberty, afekty, studijní maladaptace vysokoškoláků, formativní vlivy člověka, erudice řešením problémů, prosociálnost v chování, symbolog, thinking (angl), porucha pohlavní identity dívek, brikoláž, fáze sociální komunikace, homo paranoides, homo schizoides, myšlení (kogitace), positions (angl.), dospívání, postpubescence, batole (toddler), předškolní dítě, handicapované děti, autokognice a self-management, moralitas (lat.), talent a tvořivost dětí i dospělých, Respect and Disrespect, validnost poznávací metody, will (angl.), asocianistická psychologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, memy, výběrový soubor, kartuš, karikatura, kappa, kód, kódovat, korelace, konvergence, jota, jer, chí, charakteristika, ideogram, indikace, informace, infantilizmus, kritérium, kurzor, omega, oligogen, omikron, onomeziologie, piktogram, , , , kvartil, kvantil, logogram, maskulinizace, melodika, matroklinita, horizont, homologie, degenerativní, defeminizace, centrace, delta, dimorfizmus, emblém, dzéta, beta, balisáž, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, autentický, atribut, epsilon, erb, foxteriér, font, gama, grafém, helm, gynandrie, , fermata, etnikum, éta, facie, fantom, fenotyp, feminizace, pinjin, polyarchie, semiperiferie, etnická menšina, kresba, designát, virilismus, ráčna, marker, prekriminalita, Gaussova křivka, anxiozita, humanoid, thyrsos, palingeneze, tonzura, asexuální, biotyp člověka, lexická dyskalkulie, Makaton, differentia specifica (lat.), emotikon, smajlíky, základní soubor, xichtíky, lektická dyskalkulie, heritabilita, paternální heredita, grafická dyskalkulie, maternální heredita, komunikační kanál, poluarché, kódování, klínopis, arbitrárnost, sigma, série, signet, signifiant, signum, signifié, semióza, sémiotika, recesivita, postscript, relátor, , sémiologie, rokoko, somatotyp, stigma, typický, typ, xenie, žánr, blason, kontingence, théta, taxonomie, symbol, subdukce, šifra, šifrovat, taxon, tau, alelaKnihy

Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Znak, sebevědomí a čas. -- autor: Ajvaz Michal
Odkaz v znaku svetla -- autor: Trajterová Mária Eva
Říše znaků -- autor: Barthes Roland
Hološka Príbeh znaku -- autor: Juríčková Božena

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz