Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

majorgeny, abúzus na alkohol typu gama, minorgeny, polygeny, markanty, teratóza, abúzus na alkoholu typ gama, maskulinismus, femininita, fenogenetika, univerzálie, adultomorfní, pileus, dispenzarizace, numerická dyslexie, glyf, pukrle, ampersand (&), furigana, personalistická psychologie, fylaktéria, onomaziologie, core features (angl.), normostrana, poziční soustava, synapomorfie, pleziomorfní znaky, autapomorfie, operacionalizace, basso continuo, memy, výběrový soubor, archetypy, gynandromorfie, welfare state, percepční kategorizace, základní soubor, xichtíky, differentia specifica (lat.), lektická dyskalkulie, Makaton, emotikon, smajlíky, klasický pojem, askriptivní, nobilitování, antimanipulace, virilizace, digitron, šibolet, regália, katerizace, ascii art, imaginarius, aeskulap, dominantní dědičnost, futhark, signum diaboli, turicefalie, morseovka, sebevědomí zvýšené, sekty, dystymická osobnost, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost patologicky cyklotymická, osobnosti s vážnými poruchami nálady, nadané a tvořivé osobnosti, biologické determinanty osobnosti, osobnost dítěte, Quetelet L.A., Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, charakter a jeho utváření, profesní a studijní orientacei, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, Mládí a jeho vývoj, Extrapunitivní a agresivní osobnost, poruchy a závady jazyka, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, Filozofie, expanzivní a extrapunitivní chování, hlubinná psychologie, pozice a role ve skupinách, homo paranoides, homo schizoides, symbolog, hashtag, markanty v psychologii, symboly, brikoláž, Unicode, asemie, specifická diference, EOL, asterisk, tweet, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, zábavy v mládí, metoda pozorování v psychologii, pracovní a osobní hodnocení, poznávací metody psychiky a osobnosti, adaptivní chování a prožívání, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, heritabilita, poluarché, jer, infantilizmus, jota, kappa, kartuš, karikatura, indikace, ideogram, homologie, helm, horizont, charakteristika, chí, kód, kódovat, melodika, matroklinita, , , omega, oligogen, maskulinizace, logogram, kritérium, korelace, kurzor, kvantil, kvartil, gynandrie, grafém, centrace, beta, defeminizace, degenerativní, dzéta, delta, balisáž, autentický, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, atribut, emblém, epsilon, , fermata, font, foxteriér, gama, fenotyp, feminizace, éta, erb, etnikum, facie, fantom, omikron, onomeziologie, anxiozita, humanoid, thyrsos, palingeneze, tonzura, asexuální, klínopis, arbitrárnost, xenie, typický, žánr, kontingence, blason, Gaussova křivka, prekriminalita, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, paternální heredita, maternální heredita, kódování, komunikační kanál, biotyp člověka, ráčna, semiperiferie, etnická menšina, designát, virilismus, marker, typ, théta, rokoko, , sémiologie, sémiotika, série, semióza, relátor, recesivita, piktogram, , pinjin, polyarchie, postscript, sigma, signet, šifrovat, šifra, tau, taxon, taxonomie, symbol, subdukce, signifié, signifiant, signum, somatotyp, stigma, alelaKnihy

Řeč rukou – Znak do řeči 3.díl -- autor: Kubová Libuše, Škaloudová Renata
Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Říše znaků -- autor: Barthes Roland
SYMBOLY a jak jim rozumět - O smyslu znaků a znamení -- autor: Reed Henry
Odkaz v znaku svetla -- autor: Trajterová Mária Eva

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz