Pojem znak

Slovo:

znak


Význam:

• charakteristická vlastnost, rys

• vnější projev, příznak

• smluvené, konvenční označeníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

ampersand (&), glyf, pukrle, furigana, fylaktéria, turicefalie, personalistická psychologie, onomaziologie, core features (angl.), poziční soustava, numerická dyslexie, normostrana, synapomorfie, autapomorfie, pleziomorfní znaky, morseovka, specifická diference, hashtag, symbolog, symboly, markanty v psychologii, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, homo paranoides, homo schizoides, EOL, asemie, asterisk, tweet, brikoláž, Unicode, dispenzarizace, markanty, katerizace, ascii art, antimanipulace, nobilitování, digitron, virilizace, signum diaboli, futhark, klasický pojem, welfare state, askriptivní, aeskulap, dominantní dědičnost, imaginarius, regália, šibolet, abúzus na alkohol typu gama, abúzus na alkoholu typ gama, majorgeny, minorgeny, teratóza, polygeny, maskulinismus, pileus, operacionalizace, basso continuo, fenogenetika, femininita, adultomorfní, univerzálie, Úvod do sociální psychologie, Úvod do experimentální psychologie, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, myšlení v pracovním procesu, extrapunitivita a agresivní chování, Osobnost s poruchami základní životní nálady, sociální interakce ve skupině, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, skupina schizofrenií, vrozené závady a poruchy, dotazník jako výzkumná metoda, determinanty psychiky a osobnosti, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), teorie vysokoškolského psychologického poradenství, zděšení a hrůza, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prosociální a morální charakter, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, expanzivní a extrapunitivní chování, Filozofie, adaptivní chování a prožívání, poznávací metody psychiky a osobnosti, pozice a role ve skupinách, hlubinná psychologie, osobnost dítěte, Quetelet L.A., pracovní a osobní hodnocení, zábavy v mládí, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, metoda pozorování v psychologii, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Teoretická východiska psychologického poradenství, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, profesní a studijní orientacei, vůle a diagnostika jejich závad, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, sekty, dystymická osobnost, sebevědomí zvýšené, percepční kategorizace, gynandromorfie, kód, kartuš, karikatura, kódovat, korelace, kurzor, kritérium, kappa, jota, chí, charakteristika, ideogram, indikace, jer, infantilizmus, kvantil, kvartil, onomeziologie, omikron, , piktogram, polyarchie, pinjin, omega, oligogen, maskulinizace, logogram, matroklinita, melodika, , , horizont, homologie, defeminizace, centrace, degenerativní, delta, emblém, dzéta, beta, balisáž, antroposociologie, alfa, aspekt, atavizmus, autentický, atribut, epsilon, erb, foxteriér, font, gama, grafém, helm, gynandrie, , fermata, etnikum, éta, facie, fantom, fenotyp, feminizace, postscript, recesivita, marker, virilismus, designát, ráčna, biotyp člověka, grafická dyskalkulie, lexická dyskalkulie, semiperiferie, etnická menšina, palingeneze, thyrsos, asexuální, tonzura, prekriminalita, Gaussova křivka, paternální heredita, maternální heredita, xichtíky, smajlíky, základní soubor, výběrový soubor, archetypy, memy, emotikon, Makaton, kódování, komunikační kanál, poluarché, heritabilita, differentia specifica (lat.), lektická dyskalkulie, anxiozita, humanoid, signifiant, signet, signifié, signum, stigma, somatotyp, sigma, série, , relátor, rokoko, sémiologie, semióza, sémiotika, subdukce, symbol, žánr, xenie, kontingence, blason, klínopis, arbitrárnost, typický, typ, šifrovat, šifra, tau, taxon, théta, taxonomie, alelaKnihy

Peter Roller : bod čiara znak pismeno/point line sign letter -- autor: Longauer Ľubomír
Říše znaků -- autor: Barthes Roland
2800 znaků s mezerami -- autor: Kraus Ivan
Odkaz v znaku svetla -- autor: Trajterová Mária Eva
Hološka Príbeh znaku -- autor: Juríčková Božena

Komentáře ke slovu znak


 
» přidat nový komentář

Jiné definice neregistrovaný 19.05.2009 20:51
» reagovat
Dovolím si přispět dalšími definicemi přebranými od Ing. Antonína Rosického, CSc, částečně formulováno Ondřejem Bečevem. Bohužel nemám podloženo konkrétním zdrojem, bylo by třeba převzít přímo z primárního pramene..
1) Znak, který zastupuje určitou skutečnost a nebo představu (fikci) – má vždy fyzikální povahu a formu (rozmanitost). Podle zakladatele sémiotiky (věda o znacích) Charlese Peirce jsou tři základní typy znaků: ikony, indexy a symboly:
a) U ikon je vztah mezi označujícím a označovaným dán „společným sdílením nějaké vlastnosti“. Znaky v těchto vztazích jsou tedy ovlivněné objektem, jeho vnitřní přirozeností, sdílí s ním podobnost, nebo stejné uspořádání vzhledu, které znak vysílá a adresát přijímá. Tyto znaky patrně vznikají v člověku na základě schopnosti abstrahovat objekt a tak k němu vytvořit znak (ikonu). Např.: obrazy, portréty, fotografie, schémata, diagramy, grafy.
b) U indexu má vztah mezi znakem a objektem podobu konkrétního, aktuálního vztahu, příčinnosti, či posloupnosti. Existuje zde reálný vztah mezi příčinou a následkem, niterného vztahu označujícího a označovaného. Např.: stopa v písku značí přítomnost člověka, kouř znakem ohně, ukazující prst je označujícím, který má vůči označovanému indexální vztah. Zahoukání klaksonu auta. Zaklepání na dveře je indexem něčí přítomnosti.
c)U symbolu je vztah mezi znakem a významem zcela arbitrární (volný, nenutný). Bez aktivního přispění interpreta, který by mu dodal označující spojení, nemá symbol význam. Znak je tedy možno interpretovat pouze na základě konvencí, nebo předem dohodnutých významů (kódu). Proto do této kategorie spadá většina přirozených jazyků.
2) Znak jako stavební prvek slov (ve většině jazyků) – existuje pak abeceda jako soubor elementárních) znaků, používaných pro presentaci (konceptuální informace).
 Navigace

předchozí slovo: » zmoralizovaný
následující slovo: » znakovka
slovo se nachází na stránce: Z:3
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz