pojem proporce až pojem proscénium - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
proporce  >>   rozměry dané vzájemným poměrem jednotlivých složek  » proporce
proporcionalita  >>   poměrnost, úměrnost částí v rámci celku  » proporcionalita
proporční  >>   odpovídající proporcím, úměrný, proporcionální  » proporční
propozice, proposice  >>   plán, rozvrh, záměr, rozpis, program; (lingv.) zprav. jazykově zpracovaný odraz úseků skutečnosti, o kterých mluvčí vypovídá  » propozice
proprieta  >>   drobný předmět osobní potřeby; vlastnictví  » proprieta
propulze, propulse  >>   bezděčný, překotný pohyb dopředu; vyvozování tahu potřebného k překonání odporů, např. při pohybu letadla, lodi  » propulze
propyleje, propylaje  >>   v antické architektuře monumentální vstupní brána ke svatyni nebo hrazenému okrsku; předbraní  » propyleje
prorektor  >>   zástupce rektora vysoké školy  » prorektor
prorogace  >>   dohoda sporných stran o tom, který soud bude spor rozhodovat  » prorogace
proscénium  >>   div. předscéna, prostor před oponou  » proscéniumhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz