pojem persona non grata (lat.) až pojem perspektiva - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
persona non grata (lat.)  >>   osoba nežádoucí, nechtěná  » persona non grata (lat.)
persona, persóna  >>   osoba, osobnost (každý člověk jako integrovaný a integrující, organizovaný a organizující biopsychosociální celek se všemi svými relativně stálými individuálními vlastnostmi: konstitučními, výrazovými, charakterovými, temperamentovými a intelektovými).  » persona
personál  >>   kolektiv lidí zaměstnaných, obsluhujících  » personál
personálie  >>   osobní data, údaje  » personálie
personalistika  >>   osobní, zaměstnanecká agenda  » personalistika
personalizmus, personalismus  >>   názor o jedinečnosti člověka; učení, podle něhož člověk není jen složeninou prvků, ale celistvou bytostí (personou) neoddělitelnou od prostředí  » personalizmus
personalizovaný, personalisovaný  >>   určený konkrétní osobě 1 komentář» personalizovaný
personální  >>   osobní  » personální
personifikace  >>   přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy; zosobnění, ztělesnění, vtělení, inkarnace, exemplifikace  » personifikace
perspektiva  >>   zobrazení pohledu do vzdáleného prostoru do roviny, kdy se zobrazované předměty zdánlivě zmenšují a sbíhají; pohled do dálky; vyhlídky do budoucnosti; hledisko, stanovisko  » perspektivahledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz