pojem indikativ až pojem individuální - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
indikativ  >>   oznamovací způsob 2 komentáře» indikativ
indikativní  >>   oznamovací  » indikativní
indikátor  >>   ukazatel;látka ukazující svou reakcí, nejčastěji barevným přechodem stav, změnu chem. složení;přístroj k zjišťování procenta otravných a nedýchatelných plynů v dolech;strojní zařízení měřidla ukazující na stupnici výsledný údaj měřícího procesu 1 komentář» indikátor
indikce  >>   1. oznámení, ohlášení; 2. při starořímském datování číslo, které označuje pořadí roku v patnáctiletých cyklech  » indikce
indikovaný  >>   oznámený, udávaný; předepsaný  » indikovaný
indiskrece  >>   nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost  » indiskrece
indispozice, indisposice  >>   dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav  » indispozice
individualita  >>   vyhraněná osobnost; osobitost, svéráznost 1 komentář» individualita
individualizmus, individualismus  >>   nezávislost jedince na skupinových a společenských normách či standardech 1 komentář» individualizmus
individuální  >>   jednotlivý, zvláštní, osobitý  » individuální 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz