pojem inherence až pojem injektáž - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
inherence  >>   vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost  » inherence
inherentní  >>   obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý  » inherentní
inhibice  >>   překážka, zábrana, zákaz; (práv.) úřední zákaz, obstávka; zpomalení některých procesů v organizmu  » inhibice
inhibitor  >>   látka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci 2 komentáře» inhibitor
iniciace  >>   vyvolání, podnět; zasvěcení do tajemství, uvedení 1 komentář» iniciace
iniciála  >>   počáteční písmeno textu  » iniciála
iniciativa  >>   popud k činnosti, podnět; podnikavost  » iniciativa
iniciátor  >>   původce, podněcovatel  » iniciátor
injekce  >>   vstřikování, vpravování, vhánění; látka k tomu určená  » injekce
injektáž  >>   vstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování 1 komentář» injektáž 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz