pojem inklinace až pojem inkonsekvence - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
inklinace  >>   naklonění; sklon, náklonnost, záliba  » inklinace
inkluze  >>   uzavření, uzávěr, zahrnutí (do něčeho);vztah podřazenosti mezi rozsahy pojmů;vztah obsažení množiny v množině;cizí látka v urč. prostředí;disperzní soustava, kde v tuhé látce jsou bublinky plynu;útvary v buňce skládající se ze zásobních nebo odpadových látek;cizorodá hmota v nerostu nebo ve vyvřelé hornině, uzavřenina;nežádoucí přimísená částice (např. v oceli), vměstek 1 komentář» inkluze
inkluze, inkluse  >>   uzávěr; vztah mezi tridami, množinami vyjadřovaný slovy je podmnožinou  » inkluze
inkluzive, inklusive, inclusive [inkluzíve]  >>   včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to  » inkluzive
inkognito, incognito [inkognyto]  >>   neznámý, utajený, nazapřenou  » inkognito
inkoherence  >>   nedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad  » inkoherence
inkolát  >>   státní příslušnost, občanství 2 komentáře» inkolát
inkompatibilita  >>   vzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost  » inkompatibilita
inkompetence  >>   neoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost  » inkompetence
inkonsekvence  >>   nedůslednost  » inkonsekvence 
hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2014  --  ABZ.cz