Pojem forma

Slovo:

forma


Význam:

• vzor, podoba, vzhled

• to, co věc tvaruje

• způsob provedení, jednání, projevu

• kondice, dobrý stav a výkonnost

• společenské zvyklosti a chováníGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

etnolekt, presbyteriánství, haiku, korekvizita, kakawin, sirvent, metalepse, lucidář, ureotelní živočich, villonský, mandingo, pársí, ustav, bokmål, bokmål, infibulace; faraónská obřízka, memotrénink, bronz, spongioblast, moment musical, abstraktní, abstrakce, občina, fibrinogen, form of study, Lebensformen (něm.), chairing (angl.), aberace, emfyteutický, odlitek, HEELP zkr., oblongáta, novorenesance, ajllu, interdialekt, daktylografie, obrajes, bronchiektazie, passiofilie, genetické předprogramování, moteto, barbarizace, in optima forma, rastafari, cheláty, metamorfopsie, opus perfektum, demonstrativní konzum, hyalin, Ragnarök, impromptu, subfrustrace, isoprenalin, transferin, psychagogika, homozygot, machismus, onkomarker, technostres, syndikalizmus, infotainment, politainment (angl.), dominát, Living Apart Together (LAT), konidiový, tetismus, sickle cell anemia, acheuléen, aurignacien, pseudofiligrán, principát, atticismus, halka, in optima forum, epithalamion, formaliter, stavové, chrismon, tabele, netholismus, šaluňk, konstituce člověka, temperament jako personální složka, ofset, aforistický, kancion, rejstřík, regrese psychiky a osobnosti, gestaltismus, anafylaktický šok, Berelson Bernard Reuben, flair, s.c., spirostichie, sport, remediace, infografika, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, reliability methods (angl.), stereotypy v sociální psychologii, Hashtag, Hashtag, silent ischemia, product placement (angl.), nefelomantie, ALS zkratka v lékařství, joik, interview podobný dramatu, histiotrofie, Malakas, orální léky, mode (angl.), Stress Profile (SP), bomba, Spranger Eduard (1882-1963), vývod, operát, iraciocentrismus, nátlaková kultura organizace, kreativní průmysl, kreativní třída, Paivio Allan, solecizmus, komplementace genetická, corporate design, claim, extrapyramidové příznaky, cyberchondria, retikulocyt, self-parody (angl.), Locke, matrix, mezostich, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Westův syndrom, mode of study (angl.), kultigen, bakchantický, mirabelka, perversní, berakah, fangle, virelai (virle), imamát, instrumentální psychosociální opora, orto-, kakotopie, silikagel, autocenzura, indoktrinace, genetická paměť, kalorescence, joint venture, jazz rock, kancóna, karavanink, kokila, kimenokata, katechizmus, interpret, idiotizmus, gazel, gándhizmus, fyzika, glosátor, hetérizmus, hřivna, holding, kolektor, koloid, matriarchát, marazmus, likvidita, matrice, medailon, morfologie, monarchie, moder, libertarianizmus, lepek, konkurz, komuna, kóma, kroketa, kuplet, laminát, lamaizmus, futurizmus, fuga, atlas, asimilace, artistní, balet, bios, diktatura, depotní, carmen figuratum, arch, anabióza, alabastr, akademizmus, aforizmus, album, alela, alpinizmus, alchymie, dimorfizmus, dramatizace, formalizace, formalista, formace, formální, formulace, freelance, frankizmus, forfeiting, foliace, epigram, energie, energetika, expandér, fantazie, fazona, fašizmus, neandrtálec, , merchandising, brainwriting, SIRS, haptika, digoxin, kalcitriol, neutrofilní segment, psychická deprivace a subdeprivace, MODS, islamismus, verbalizovat, vegan, travestie, vir, zen buddhizmus, intrastat, móta, hagioterapie, neurocirkulační astenie NCA, paranoidní schizofrenie, sofistika, anaplázie, hebefrenní schizofrenie, katatonní schizofrenie, strategické aliance, biblioholik, simplexní schizofrenie, subdeprivace, zlato, instrumentální opora, rekurentní depresivní porucha, LDL, osvojení dítěte prosté, osvojení dítěte nezrušitelné, advanced directives (angl.), cabalus, trast, transgrese, preludium, poster, polyp, protektorát, protokol, rekurence, rapsodie, racemát, per rollam, patronát, organum, offset, notifikace, parageneze, paralelizmus, patriarchát, parnasizmus, responzorium, ritornel, tarhoňa, tanka, talmudizmus, technopop, termit, tokáta, titulatura, syndikát, symfonie, rondo, robinzonáda, ritus, screening, socializace, spora, sopor, adaptaceKnihy

Forma mezinárodních institucí: teoretická analýza -- autor: Karlas Jan
Mentorink -- autor: Petrášová Marta Anna, Prausová Ilona, Štěpánek Zdeněk
Forma sleduje smysl / na okraj architektury -- autor: Kohout Michal
Římský katolicismus a politická forma -- autor: Schmitt Carl
Otevřené dílo -- autor: Eco Umberto

Komentáře ke slovu forma


 
» přidat nový komentář

V určitém kontextu může znamenat neregistrovaný 27.01.2012 11:52
» reagovat
skupenství
 Navigace

předchozí slovo: » Form-Lege-Test (F.L.T.)
následující slovo: » formace
slovo se nachází na stránce: F:45
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz