Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Fromm Erich (1900-1980), challenge (angl.), kritické myšlení, pozitivní iluze, heuristická orientace, kontextualizace, problem solving (angl.), Spranger Eduard (1882-1963), Tomáš Akvinský (1225-1274), realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, Problem Solving Style (angl.), dysfunkční copingová strategie, funkční copingová strategie, suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, esteticky orientovaný personální typ, sakrblé, Angelmanův syndrom, nozognózie, subproblém, boiled frog syndrom, disturbance handler, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, klíčové kompetence, Metoda 635, reflexivní styl učení, systém VOKS, kompetence k řešení problémů, intuitivní, interpersonální senzitivita, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, metoda DITOR, kvadratura kruhu, trisekce úhlu, aktivní pozitivní imaginace, storming v týmu, reading difficulties (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, syndrom pomahačů, kognitivní a učební strategie, Problem Solving Process (angl.)), pozitivní imaginace, DITOR - heuristický model, Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, tractatio (lat.), adaptační kapacita, efekt kobří, John/Joane genderová kasuistika, sociální mozek, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Ariadnina nit, in vivo kód, afektualizace, paliativní medicina, Potential Trouble Source (PTS), politický, CHIPS-test, expresivní psaní, Situation, Salter Andrew, duplikace krychle, kruciálny, krizová komunikace, monotematik, videotrénink interakcí (VTI), CDR zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, syndrom spasitele, hlavní úkoly a cíle vědy, organizační učení, glokalizace, design výzkumu, difficulté (franc.), monografická metoda, holistický přístup, sekundární prevence, peer programy, vyhýbavá porucha osobnosti, technická kreativita, kultivace emocí, genderová dimenze, heuristický, agitace, inovátoři, heuristická výuka, konstruktivní myšlení, Club di Roma, kognitivizace, divergentní myšlení, aplikovaný výzkum, AHA Erlebnis, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, casus socialis, technokrat, synektika, gerontologie, globalistika, gnozeologie, gordický, geomechanika, deus ex machina, aporéma, aporie, bionika, heuristika, hypotéza, pragmatizmus, problematika, sociální, okazionalizmus, intervence, inkubace, inteligence, internacionalizmus, bioetika, chronemika, interaktivní deník, emoční opora, operacionalizace, predelikvence, optometrie, analytické schopnosti, hyperreflexe, exekutivní psychické funkce, domestic violence (angl.), tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), faktor redefinice, metaparadigma, klinické rodiny, Kohoutek Rudolf, kosmopolitní vůdci mínění, moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), amnestická afázie, century problems (angl.), technostres, punitivita, reinterpretace, hypokinéza, externí lokalizace řízení, vnitřní lokalizace řízení, ruminační strategie, DM (zkr.), psychagogika, postformální myšlení, aporetika, pragmatická pedagogika, sociální marketing, faktor komplexity inteligence, zdravotně orientovaná zdatnost, divergentní kognice, dvouhlavňové otázky, Diogenův syndrom, psychická ruminace, aplikaceKnihy

Problém jáství -- autor: Dolák Antonín
Filosofie 5. - Problém duše -- autor: Fuchs Jiří
Na problém orientovaná psychoterapia -- autor: al Blaser et A.
Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied -- autor: Černík Václav, Viceník Jozef
Problém bolesti -- autor: Lewis C.S.

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz