Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kontextualizace, heuristická orientace, Fromm Erich (1900-1980), challenge (angl.), Tomáš Akvinský (1225-1274), Spranger Eduard (1882-1963), Angelmanův syndrom, sakrblé, problem solving (angl.), kritické myšlení, pozitivní iluze, funkční copingová strategie, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, esteticky orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, kognitivně, suportivně orientovaný personální typ, kompetence k řešení problémů, systém VOKS, praktická inteligence, nozognózie, subproblém, exekutivní schopnosti a dovednosti, abreaktivní psychoterapie, monografická metoda, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, boiled frog syndrom, disturbance handler, interpersonální senzitivita, intuitivní, reflexivní styl učení, metoda DITOR, Metoda Philips 66, klíčové kompetence, Metoda 635, Gordonova metoda, intelektuální modální orientace osobnosti, Problem Solving Style (angl.), DITOR - heuristický model, kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, aktivní pozitivní imaginace, pozitivní imaginace, Problem Solving Process (angl.)), syndrom spasitele, paliativní medicina, afektualizace, storming v týmu, reading difficulties (angl.), in vivo kód, sociální mozek, John/Joane genderová kasuistika, Ariadnina nit, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, Bateson Gregory, CDR zkratka ve zdravotnictví, Salter Andrew, Situation, Potential Trouble Source (PTS), krizová komunikace, kruciálny, kvadratura kruhu, trisekce úhlu, duplikace krychle, politický, CHIPS-test, difficulté (franc.), organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, design výzkumu, glokalizace, expresivní psaní, monotematik, videotrénink interakcí (VTI), holistický přístup, klinické rodiny, kultivace emocí, sekundární prevence, peer programy, vyhýbavá porucha osobnosti, genderová dimenze, inovátoři, technokrat, heuristický, agitace, technická kreativita, heuristická výuka, aplikovaný výzkum, Club di Roma, kognitivizace, AHA Erlebnis, casus socialis, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, synektika, sociální, gerontologie, globalistika, gnozeologie, geomechanika, deus ex machina, aporéma, aporie, bionika, gordický, heuristika, okazionalizmus, pragmatizmus, problematika, intervence, internacionalizmus, hypotéza, inkubace, inteligence, divergentní myšlení, bioetika, optometrie, interaktivní deník, emoční opora, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), century problems (angl.), hyperreflexe, exekutivní psychické funkce, operacionalizace, predelikvence, kosmopolitní vůdci mínění, faktor redefinice, metaparadigma, amnestická afázie, Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), technostres, faktor komplexity inteligence, externí lokalizace řízení, punitivita, reinterpretace, vnitřní lokalizace řízení, psychagogika, chronemika, ruminační strategie, DM (zkr.), hypokinéza, postformální myšlení, zdravotně orientovaná zdatnost, pragmatická pedagogika, sociální marketing, divergentní kognice, psychická ruminace, aporetika, dvouhlavňové otázky, Diogenův syndrom, aplikaceKnihy

Problém jáství -- autor: Dolák Antonín
Problém bolesti -- autor: Lewis C.S.
Problém Spinoza -- autor: Yalom Irvin D.
Na problém orientovaná psychoterapia -- autor: al Blaser et A.
Faustovský problém -- autor: Steiner Rudolf

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz