Pojem problém

Slovo:

problém


Význam:

věc k řešení, sporná otázka, otázka k rozhodnutíGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

heuristická orientace, Fromm Erich (1900-1980), challenge (angl.), kritické myšlení, kontextualizace, Tomáš Akvinský (1225-1274), sakrblé, problem solving (angl.), Spranger Eduard (1882-1963), pozitivní iluze, realisticky a motoricky orientovaný personální typ, dysfunkční copingová strategie, realistická orientace osobnosti, intelektuální modální orientace osobnosti, funkční copingová strategie, esteticky orientovaný personální typ, kognitivně, suportivně orientovaný personální typ, konformně orientovaný personální typ, Angelmanův syndrom, kompetence k řešení problémů, nozognózie, subproblém, boiled frog syndrom, praktická inteligence, exekutivní schopnosti a dovednosti, sociální dovednosti, metoda Colective Notebook, abreaktivní psychoterapie, disturbance handler, klíčové kompetence, intuitivní, reflexivní styl učení, systém VOKS, interpersonální senzitivita, metoda DITOR, Metoda 635, Gordonova metoda, Metoda Philips 66, Problem Solving Style (angl.), kvadratura kruhu, kognitivní a učební strategie, syndrom pomahačů, aktivní pozitivní imaginace, storming v týmu, DITOR - heuristický model, pozitivní imaginace, paliativní medicina, afektualizace, Problem Solving Process (angl.)), reading difficulties (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, sociální mozek, John/Joane genderová kasuistika, tractatio (lat.), in vivo kód, Ariadnina nit, Philippsův efekt, ICD zkratka ve zdravotnictví, International Statistical Classification of Diseases and Realated Health Problems, syndrom spasitele, Bateson Gregory, Situation, Potential Trouble Source (PTS), politický, Salter Andrew, krizová komunikace, trisekce úhlu, duplikace krychle, kruciálny, CHIPS-test, expresivní psaní, organizační učení, hlavní úkoly a cíle vědy, CDR zkratka ve zdravotnictví, difficulté (franc.), design výzkumu, monotematik, videotrénink interakcí (VTI), glokalizace, monografická metoda, holistický přístup, kultivace emocí, sekundární prevence, peer programy, vyhýbavá porucha osobnosti, genderová dimenze, inovátoři, technokrat, heuristický, agitace, technická kreativita, heuristická výuka, aplikovaný výzkum, Club di Roma, kognitivizace, AHA Erlebnis, casus socialis, konstruktivní myšlení, pozitivní reinterpretace, ventilace v psychologii, synektika, sociální, gerontologie, globalistika, gnozeologie, geomechanika, deus ex machina, aporéma, aporie, bionika, gordický, heuristika, okazionalizmus, pragmatizmus, problematika, intervence, internacionalizmus, hypotéza, inkubace, inteligence, divergentní myšlení, bioetika, optometrie, interaktivní deník, emoční opora, operacionalizace, analytické schopnosti, domestic violence (angl.), century problems (angl.), hyperreflexe, exekutivní psychické funkce, predelikvence, tactical reasoning (angl.), faktor redefinice, metaparadigma, klinické rodiny, kosmopolitní vůdci mínění, amnestická afázie, strategic reasoning (angl.), moderate drinking (angl.), Leonťjev Alexej Nikolajevič (1903-1979), technostres, faktor komplexity inteligence, externí lokalizace řízení, punitivita, reinterpretace, vnitřní lokalizace řízení, psychagogika, chronemika, ruminační strategie, DM (zkr.), hypokinéza, postformální myšlení, zdravotně orientovaná zdatnost, pragmatická pedagogika, sociální marketing, divergentní kognice, psychická ruminace, aporetika, dvouhlavňové otázky, Diogenův syndrom, aplikaceKnihy

Problém jáství -- autor: Dolák Antonín
Problém Spinoza -- autor: Yalom Irvin D.
Na problém orientovaná psychoterapia -- autor: al Blaser et A.
Problém rekonštrukcie sociálnych a humanitných vied -- autor: Černík Václav, Viceník Jozef
Problém bolesti -- autor: Lewis C.S.

Komentáře ke slovu problém


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » probiont
následující slovo: » problem - focused coping
slovo se nachází na stránce: P:120
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz