Pojem psychický

Slovo:

psychický


Význam:

duševní, týkající se duševních projevů člověkaGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Mattis dementia rating scale (MDRS), DIAROS, vulnerabilní stres, psychologická vulnerabilita, sekundární vulnerabilita, biologická vulnerabilita, current concern (angl.), Meisterův dotazník HPZ, auxiliární funkce, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), abúzus alkoholu typu epsilon, emoční zátěž, inaktivita, optimální psychická zátěž, Brentano Franz (1838-1917), Cattell James McKeen (1860-1944), bonding (angl.), Stern William (1871-1938), Dilthey Wilhelm (1833-1911), Titchener Edward Bradford (1867-1927), Le Bon Gustav (1841-1931), Janov Artur (nar. 1924), burn out syndrom, introtenzivní, efekt perlorodky, Sečenov Ivan Michajlovič (1829- 1905), Spranger Eduard (1882-1963), Simon Herbert Alexander (1916-2001), asortativnost, projekce v psychologii, choreoterapie, antiepileptikum, kariérní poradenství, profesiogram, reward dependence, life-span psychologie, domestic violence (angl.), paravoltiž, flashbacky, intrusions, psychická konstrikce, terciární psychická traumatizace, kvartérní psychická traumatizace, fundamentální atribuční chyba, Pygmalionský efekt, folie au deux, indukovaný blud, komunikace destruktivní, anxiózní typ učení, psychická mikrotraumata, invulnerability (angl.), antibossing, antimobbing, desenzibilizovat, self conception (angl.), femininita, emanace, koherence, syndrom burnout, mutizmus, eliptická typologie učitelů, city v lidském životě, typologie učitelů podle Kurta Lewina, interpersonální konflikt, labor (lat.), kognitivní a učební strategie, temperament jako personální složka, psychická traumata, vývojová psychologie, prenatální psychologie, netholismus, disabilities (angl.), Avicenův pokus s beranem a vlkem, integrace osobnosti, mental maturity (angl.), psychický diskomfort, feminoidní, John/Joane genderová kasuistika, faktitivní porucha, Caselmann Christian Theobald, character armoring (angl.), maskuloidní, efektivita psychických stimulů, Malakas, perignóza, encefalopatie, Freud Sigmund (1856-1939) a jeho vývojová teorie, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, burnout a jeho fáze, anamnéza v psychologii, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, gama typ konzumace alkoholu, delta typ konzumace alkoholu, posttraumatická intervenční péče, kofeinismus, Forerův efekt, hemung, autokognice, psychosomatické choroby, psychická makrotraumata, sekundární psychická traumatizace, sekundární psychotraumatizace, resomatizace, emoční inteligence, defekt u člověka, morální, psychosomatická retardace, psychická deprivace až subdeprivace, práce, cortex cerebri (lat.), limerent, limerence, doula, destabilizovaná psychika a osobnost, vnitřní dítě, Verny Thomas R., Ontogenetické stadium puberta a adolescence, antistresové programy, vigilambulantní chování, trauma, suicidium, ventil, wellnesscentrum, cyklotymie, trichotilomanie, sugestopedie, sugesce, relaxace, puberta, somatizace, spiritualizmus, stupor, anxiozita, respitní, intropunitivní reakce, etnická menšina, maladaptivní profesní a studijní orientace, artefiletika, buffering effect, manický trias, flash back, neuroticismus, ontogenetická psychologie, konstituční, centering, peptický vřed, psychoticismus, psychotronika, psychotik, euforie, elektrošok, frenologie, gerontopsychiatrie, hypnabilita, grafologie, determinant, deprivovaný, autizmus, alergie, autoregulace, autosugesce, brainwashing, image, infantilizmus, psychodiagnostika, psychiatrie, psychofyzika, psychogenní, psychosomatický, psycholingvistika, perseverance, paranoia, libido, konzistence, mikrotrauma, okazionalizmus, oniomanie, egopatogenie, sekundární viktimizace, chronická bolest, kumulovaná krize, psychogenní algie, telefonní skatologie, quoad restitutionem, socioterapie, asocianismus, večerní pessima, hédonické tendence, jáství, hyperthyreoza, kefalea, stigmatizované nemoci, sociální klima ve škole, mentální stres, funkční normalita, bilanční diagnostika, retroreflektor, autoprojekce, skupinové vědomí, postabortivní syndrom, katexe, Conduct Disorder, aktuální geneze, androgynie, assessment (angl.), Assessment Centrum, mikrotraumatizace, syndrom opuštěného hnízda, traumatická krize, anxiogenní, emoční inkontinence, puerperální, grafomotorika, zdraví, zoopsychologie, allopsychická orientace, psychoimunologie, novoklasicismus, kandaulismus, dispozice v psychologii, edukace represivní, psychické ekvilibrium, benjamin fenomen, generalizovaná úzkostná porucha, primární viktimizace, retraumatizace, reviktimizace, deprivující, aktualizační tendence, hyperarousal, katarzní afekt, sociopatie, disabilita, egodystonická sexuální orientace dívek, porucha sexuálního vyzrávání, egodystonická sexuální orientace, abstinenčni syndromKnihy

Bůh jako psychický virus -- autor: Bakalář Petr
Raný psychický vývoj dítěte -- autor: Šulová Lenka
13 vecí, ktoré psychicky silní ľudia nerobia -- autor: Morinová Amy
Psychická sebeobrana -- autor: Fortune Dion
Jak být psychicky odolný -- autor: Luitjens Ulrich Siegrist Martin

Komentáře ke slovu psychický


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » psychické zdraví
následující slovo: » psychický abstinenční syndrom
slovo se nachází na stránce: P:143
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz