Pojem struktura

Slovo:

struktura


Význam:

stavba, (způsob) uspořádání, organizace, vnitřní řád, soustava, složení, kompozice, systémGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

protofilament, imunofluorescence, Allgemeiner Interessen - Struktur - Test, Teacch, omentum, granuloplazma, Lewin Kurt, egopsychologie, Philip Lersch (1898-1972), sociální eufunkce, sociální dysfunkce, chromozomální aberace, strukturálně funkcionální metoda, pedagogický konstruktivismus, neuropsychologie, Spranger Eduard (1882-1963), funkce organizační struktury, sexuální diformismus lidského mozku, substruktura, teorie explanační, topografický, organogram, učení se ve spirále, Fregeho trojúhelník, panosteitida, Hipokampus, Frontáž, muchláž, Pay Structures, harmonický vývoj, kognitivní restrukturace, kognitivní schéma, faktor komplexity inteligence, faktor plasticity inteligence, T-S-I R. Amthauera, rodinná konstelace, IST zkratka, sustentaculum, nádor, herniace, HEICS zkr., biomechatronika, test inteligence, konceptuální dimenze znalostí, morfoplastický, sociální opora, pyknosa, analytický typ percepce, Organisation of the thesis (angl.), vnímání, porucha pohlavní identity u chlapců, meseta, typologie učitelů podle Kurta Lewina, persona jako bio-psycho-sociální a spirituální systém, porucha pohlavní identity dívek, personální struktura, eurooptimismus, indol, polylogismus (polylogism), bulbus glandis (lat.), kognitivní vývoj dětí a mládeže, knot, Olga Kolaříková (1927-2005), Kolaříková Olga (1927-2005), FIM, patterns (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, Koffka Kurt, brikoláž, palatabilita potravy, senzomotorická edukabilita, senzomotorická docilita, Moreno Jakob Levy, konstruktivismus v pedagogice, Chomsky Noam Avram, zeolit, Rosenberg´s Self Esteem Scale (RSES), Amthauer Rudolf, prion, synkriticizmus, gracilní osobnostní konstituce, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Titchener Edward Bradford (1867-1927), biomimetika, rapakivi, subcelulární, indoly, rekapitalizace, exocytóza, narativ, tvarová a celostní psychologie, personalistická psychologie, sférosiderit, fenyl, radioautografie, rentgenografie, stratovulkán, sociální a kulturní antropologie, lignit, léze (lése), lyzozom, metalografie, mikrostruktura, konvergence, kontinuum, kognitivní, kohorta, kombinatorika, konstituce, moaré, morfologie, progresivní, rastrovaný, redundance, rekurze, pemza, patriarchát, neotektonika, nika, oligopol, oligopson, karyologie, izomery, existenciální, fenomenologie, fládr, fondán, eutektikum, byrokracie, amorfní, artefakt, biomechanika, biostatika, formální, frotáž, homogenita, homomorfizmus, chitin, intence, heterogenní, heterogenita, gearing, genofor, granitoid, grupa, reorganizace, restrukturalizace, hardiness, izomorfismus, konceptuální znalosti, amorfní nerost, organigramy, Pickova choroba, superantigen, kinantropologie, modální osobnost, anaplázie, sociolingvistika, profesionalizace, status subjektivní, psychosociální zralost osobnosti, porfyr, senzorický stres, status objektivní, subpopulace, jáství, sociální schéma, egogram, dekrepitace, etnická menšina, sociální pozice, textura, trimortie, xylologie, vitrifikace, temperament, tektologie, sociohistorie, strukturní, syntagma, tektogeneze, grupoid, van der Waalsovy síly, bazální ganglia, extrapyramidový, konsociační demokracie, inhibitory, explanační teorie, hyperechogenní, amyloidóza, konstituční, anechogenní, hypoechogenní, akomodaceKnihy

Struktura vývoje -- autor: Vodička Felix
Struktura atomů a molekul -- autor: Otyepka Michal
Segmentální struktura čínské slabiky -- autor: Třísková Hana
Základní struktura filosofie moderní doby -- autor: Henrich Dietrich
Globální struktura vesmíru -- autor: Mazanec Jan

Komentáře ke slovu struktura


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » struktogram
následující slovo: » struktura osobnosti
slovo se nachází na stránce: S:104
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz