Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dilthey Wilhelm (1833-1911), internalita, externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, abjekce, tendovat, Spranger Eduard (1882-1963), mantinelismus, holistický kognitivní styl, heuristika symetrie, persuasivně orientovaný personální typ, arbitrovský syndrom, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, tranzitivismus v psychopatologii, egomaniak, publikační bias, didaxe, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, reumatická osobnost, astmatická osobnost, normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, furor analysandi, sekundární vulnerabilita, arbitrovský typ, existenciální deprese, conatus essendi, projekce v psychologii, efekt planning fallacy, enneagram, adultomorfní, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, hormická psychologie, Lewin Kurt, afázie transkortikální motorická (echolalická, trendifikace, osobnost typu D, chování typu A, kontaktivnost, pudy, MMQ dotazník, zákon symetrie ve tvarové psychologii, dispoziční optimismus, aparigraha, humanistická psychologie, gestalt terapie, didaktismus, náboženský typ učitele, Koffka Kurt, underreporting (angl.), Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, informační kaskáda, psychologie puberty, overreporting (angl.), social desirability bias (angl.), sociální atitudy, Cooley Charles Horton, mirror self (angl.), hindsight bias (angl.), objectivity methods (angl.), distanciobilita, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, dermatilománie, Dominanzstreben (něm.), efekt jezera Wobegon, apofenie, Syndrom Wendy, Wendy syndrom, Peter Pan Syndrom ( PPS), confirmation bias (angl.), racionalizace v psychologii, intraindividuální konflikt, první dojem, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, autokratická persona, hyperdominantní persona, gestaltismus, komunikační klima defenzivní, Rosenzweig Saul, mocenský typ učitele, estetický typ učitele, testové metody v psychologii, efekt falešného konsensu, halový efekt v psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), symptomy normální osobnosti, motivační analýza, Döringova typologie učitelů, Vorwickelova typologie učitelů, centrovert, prosociální deficit, atitudy v sociální psychologii, zvyk, dysmotivační syndrom, apetitivní, chyba kontrastu, filantropická hysterie, Hawthornský efekt, psychické ekvilibrium, band wagon effect (angl.), ambitendence, ambivert, atribuční teorie, efekt novosti, inhibiční schopnost, autodestruktivní tendence, deprecionizace, favorizace, benefektance, centrální tendence, kauzální atribuce, ambitendenční, kognitivní rekonstrukce, egocentrická mluva, konformní hodnotová orientace, stihomam, entertainizace, obskurantismus, voyerství, neurotický paradox, disociální porucha osobnosti, neuroticismus, malevolence, izalobara, modernizmus, municipalizmus, neoklasicizmus, instinkt, image, baissa, didaktika, horizontalizmus, hostilita, neorenezance, princip, submisivita, neofilie, horizontální typ člověka, acidobazická rovnováha, psychocismus, trend, regionalizmus, revanšizmus, schizoidní, sociologizmus, monochromatická koncepce času, polychromatická koncepce času, hypogamie, hypergamie, zrcadlové já, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, genotropní, kardiotropismus, paganismus, prokrastinace, megatrend, neurotropismus, retroreflektor, konzumerismus, konativní perseverace, looking-glass-self (angl.), disowning projection(angl.), third - person effect, deromantizace, diachronní, efekt shovívavosti, pregnantnost percepce, sleeper effect (angl.), peutz-jeghersův syndrom, individuocentrismus, teilhardismus, genetické předprogramování, punitivita, psychologismus, restriktivní funkce, deprecionizující, segmentace spotřebitelů, opus perfektum, monochronická koncepce času, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, favorizující, submisivní tendence, vizualizátorský učební styl, psychosomatické ekvilibrium, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, genotropismus, egodefenzivní atribuce, ascendentní tendence, atribuční komponenta, Golemovský efekt, didaktizovat, agresivitaKnihy

Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vladimír
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Třídit slova -- autor: Buddeus Ondřej, Magidová Markéta

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz