Pojem tendence

Slovo:

tendence


Význam:

• sklon, směřování, směr

• významná pravděpodobnost něčeho

• sklon, náchylnost k určitému způsobu myšlení, jednání, ubírání se určitým směrem

• implicitní směřování, implicitní účelná snaha

• implicitní stanovisko, úhel pohledu, z kterého vychází určitý text, zaujatost, předpojatostGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Prosocial Tendencies Measure (PTM), Dilthey Wilhelm (1833-1911), internalita, externalita v psychologii, sebeaktualizační tendence, abjekce, tendovat, Spranger Eduard (1882-1963), mantinelismus, holistický kognitivní styl, heuristika symetrie, persuasivně orientovaný personální typ, arbitrovský syndrom, tranzitivismus v psychopatologii, Woodworth - Mathews Personal Data Sheet, egomaniak, publikační bias, self - serving bias (angl.), kontrafaktuální myšlení, reumatická osobnost, astmatická osobnost, normalita statistická, suportivní orientace osobnosti, furor analysandi, sekundární vulnerabilita, arbitrovský typ, existenciální deprese, conatus essendi, projekce v psychologii, efekt planning fallacy, enneagram, adultomorfní, efekt atribuce, fundamentální atribuční chyba, hormická psychologie, Lewin Kurt, afázie transkortikální motorická (echolalická, trendifikace, osobnost typu D, chování typu A, kontaktivnost, pudy, MMQ dotazník, zákon symetrie ve tvarové psychologii, dispoziční optimismus, aparigraha, humanistická psychologie, gestalt terapie, didaxe, didaktismus, overreporting (angl.), social desirability bias (angl.), underreporting (angl.), Koffka Kurt, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, hindsight bias (angl.), mirror self (angl.), intraindividuální konflikt, racionalizace v psychologii, sociální atitudy, Cooley Charles Horton, informační kaskáda, psychologie puberty, apofenie, efekt jezera Wobegon, anchoring effect (angl.), efekt ukotvení v psychologii, confirmation bias (angl.), Peter Pan Syndrom ( PPS), objectivity methods (angl.), distanciobilita, Syndrom Wendy, Wendy syndrom, Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, komunikační klima defenzivní, Ontogenetické stadium mladší dospělosti, první dojem, autokratická persona, Rosenzweig Saul, efekt falešného konsensu, náboženský typ učitele, mocenský typ učitele, estetický typ učitele, testové metody v psychologii, hyperdominantní persona, gestaltismus, prosociální deficit, centrovert, symptomy normální osobnosti, motivační analýza, apetitivní, dysmotivační syndrom, halový efekt v psychologii, Bayley Nancy (1899-1994), atitudy v sociální psychologii, zvyk, chyba kontrastu, filantropická hysterie, band wagon effect (angl.), Hawthornský efekt, ambitendence, ambivert, benefektance, psychické ekvilibrium, atribuční teorie, autodestruktivní tendence, deprecionizace, favorizace, efekt novosti, centrální tendence, entertainizace, ambitendenční, kognitivní rekonstrukce, egocentrická mluva, monochromatická koncepce času, kauzální atribuce, konformní hodnotová orientace, obskurantismus, voyerství, neurotický paradox, stihomam, inhibiční schopnost, neuroticismus, malevolence, izalobara, modernizmus, municipalizmus, neoklasicizmus, instinkt, image, baissa, didaktika, horizontalizmus, hostilita, neorenezance, princip, submisivita, neofilie, horizontální typ člověka, acidobazická rovnováha, psychocismus, trend, regionalizmus, revanšizmus, schizoidní, sociologizmus, polychromatická koncepce času, monochronická koncepce času, hypogamie, hypergamie, zrcadlové já, homogenní skupina, centrální tendence v hodnocení, genotropní, kardiotropismus, paganismus, prokrastinace, megatrend, neurotropismus, retroreflektor, konzumerismus, konativní perseverace, looking-glass-self (angl.), disowning projection(angl.), third - person effect, deromantizace, diachronní, efekt shovívavosti, pregnantnost percepce, sleeper effect (angl.), peutz-jeghersův syndrom, individuocentrismus, teilhardismus, genetické předprogramování, psychologismus, restriktivní funkce, deprecionizující, punitivita, segmentace spotřebitelů, polychronická koncepce času, vnitřní lokalizace řízení, externí lokalizace řízení, opus perfektum, favorizující, submisivní tendence, vizualizátorský učební styl, psychosomatické ekvilibrium, kulturní evropocentrismus, androcentrismus, genotropismus, egodefenzivní atribuce, ascendentní tendence, atribuční komponenta, Golemovský efekt, didaktizovat, agresivitaKnihy

Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vlastimil
Squaty a jejich revoluční tendence -- autor: Růžička Vladimír
Vývojové tendence velkých podniků -- autor: Hučka Miroslav, Kislingerová Eva, Malý Milan, kolektiv
Vietnamci v Česku a ve světě -- autor: Freidingerová Tereza
Třídit slova -- autor: Buddeus Ondřej, Magidová Markéta

Komentáře ke slovu tendence


 
» přidat nový komentář

další význam neregistrovaný 24.08.2009 12:19
» reagovat
domnívám se, že dalším synonymem je "sklon"
 
> Další význam - sklon neregistrovaný 19.07.2014 22:41
» reagovat
  s tím naprosto souhlasím a dík, najednou jsem si nemohla vzpomenout
   Navigace

předchozí slovo: » tenata
následující slovo: » tendence k rovnováze v sociálních interakcích
slovo se nachází na stránce: T:23
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz