Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

fachidiot, kognitivní funkce, brain jogging (angl.), Guilford Joy Paul (1897-1987), Ramus Petrus (1515-1572), reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), aktivizační metody, system thinking (angl.), KEMSAK zkratka, metoda DITOR, nemateriální prvky organizační kultury, constructive thinking (angl.), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), bradyfrenie, Forerův efekt, kontrafaktuální myšlení, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), kognitivní psychologie, antiscientismus, paralogické myšlení, dyslogické myšlení, tangenciální myšlení, dichotomous thinking (angl.), apotropaismus, ofelimita, critical thinking (angl.), tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), positive thinking (angl.), konvergující žák, fronésis, noema, noesis, dereistické myšlení, psychické procesy, novoplatonizmus, Smart Drugs (angl.), prognostické myšlení, fragmentární myšlení, sugestivní psychoterapie, kognitivní blok, středně funkční autismus, Sokrates (469-399př.n.l), algoritmické myšlení, sacrificium intellectus, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), Amthauer Rudolf, Symptom Schecklist (SCL 90), verbal diarrhea, verbální diarrhea, habituální myšlení a reagování, intermodalita v oblasti mentální, funkctional skills (angl.), sociální atitudy, Vorwickelova typologie učitelů, kognitivní vývoj dětí a mládeže, brikoláž, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, mindset (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, psychologie adolescence, thinking slow (angl.), thinking fast (angl.), child grooming (angl.), psychologie puberty, psychologie batolete, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, group think (angl.), syntonie, nosistické já, Döringova typologie učitelů, thinking (angl), probabilistic thinking (angl.), tunelové myšlení, koridorové myšlení, think aloud strategy (angl.), perseverace myšlení, estetický typ učitele, juspozitivismus, jusnaturalismus, anticipační myšlení, antropomorfický, zlatý věk dětské hry, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), symbolické funkce, thoughts (angl.), Improved Thinking (angl.), city v lidském životě, digitální demence, cortex cerebri (lat.), gestaltismus, zoon logon echon (řec.), Projekt RWCT v edukaci, deficit ticha, vědomí, změněné vědomí, psychóza, psychotik, realizmus, reflexe, religionistika, psychologie, paralelizmus, objekt, organon, panlogizmus, parafrenie, sapientace, schizofrenie, syndrom, talmudizmus, tendence, utilitarizmus, sugestivní, sugesce, scholastik, scholastika, stereotyp, subjekt, nonkonformizmus, nomologie, ekologizace, evropocentrizmus, filozofie, fluence, egocentrizmus, dogmatizmus, animizmus, archetyp, dereizmus, diskursivní, glissando, hédonizmus, materializmus, mentalita, mystika, noema-noesis, májá, logika, intelekt, inteligence, intencionalita, kundalini, Dialektický materialismus, bradypsychismus, prokreativní faktory, černo-bílé myšlení, eklekticismus, groupthink (angl.), nekritický konformismus, skupinový konformismus, software individuální psychiky, elaborovaný jazykový kód, memy, paralogie, pluralistic ignorance, asocianismus, delirogeny, prakrti, Reading and Writing for Critical Thinking, obluzené vědomí, group mind, hypersexuální, verbalizátorský učební styl, reengineering, kognitivní příznaky, mentální stres, koherentní myšlení, RWCT, blud, předoperační stadium myšlení, nootropika, anankasmus, puerilismus, docta ignorantia, tachypsychismus, perennalismus, deviantní normy, divergentní, automatismy, Alzheimerova choroba, dichotomní myšlení, logastenie, čučche, divergentní myšlení, katatymní myšlení, antropomorfizující, hebefrenní schizofrenie, kognitivní procesy, analogizace, mírná kognitivní porucha, altruizmusKnihy

Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Jazyk a myšlení -- autor: Imaiová Mucumi
Scientologie Základy myšlení -- autor: Hubbard Ron L.
SCIENTOLOGIE-ZÁKLADY MYŠLENÍ -- autor: Hubbard L. Ron
Destrukce myšlení -- autor: Finkielkraut Alain

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mystika
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1765
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz