Pojem bit

Slovo:

bit


Význam:

• jednotka pro měření množství informace

• dvojková číslice (0 a 1)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

prýglpatent, šlinec, nibble, caning (angl.), spanking, plagis, skrambler, brutální edukace, mastigofobie, bajtKnihy

...bít či nebít... -- autor: Michalec Jan
Tom Gates 7 A Tiny Bit Lucky -- autor: Pichon Liz
Byť židom/Biť žida -- autor: Frankl Peter
Prašina 3 - Bílá komnata -- autor: Matocha Vojtěch
Smrtící bílá -- autor: Galbraith Robert, Rowlingové pseudonym J. K.

Komentáře ke slovu bit


 
» přidat nový komentář

bit Karel Kubelka* 02.05.2011 09:34
» reagovat
Nabízím novou definici bitu, resp. bitových stavů, včetně komentáře: "Bitové stavy jsou nematematické, pozičně vázané indexy (ukazatele, symboly) fyzikální dvojúčinnosti těchto bitových stavů, řazených do bajtů". Jedna verze výkladu tvrdí, že slovo bit se odvíjí od slov binary digit. Údajně tedy binární, neboli dvojková číslice. Proto se vyskytuje také tvrzení, že podstatou bitu je jeho číselná reprezentace. Tedy binární, neboli dvojková číslice. Proti tomu lze namítnout, že slovo digit znamená index či ukazatel a bit se opírá o fyzikální, a nikoli matematickou podstatu. A proto: "Ovládání stavu fyzikálního objektu, kterým bit ve skutečnosti je, a kde nás zajímá kvalitativní (intenzivní, účinnostní) stránka tohoto objektu, a nikoli stránka kvantitativní (extenzivní, množstevní), nelze provádět matematickými nástroji. Použití dvojkové poziční číselné soustavy (místních hodnot) pro tento účel je proto naprosto vyloučené. Za příčinu této současné politováníhodné situace lze vidět v totální nevhodnosti použití poziční číselné soustavy místních hodnot, v důsledku nepochopení / upadnutí do zapomnění principu této soustavy, ačkoli jsou její přednosti, pokud jsou ovšem namístě, v Evropě využívány již od 12. století našeho letopočtu. Kde o její rozšíření se zasloužil arabský vědec Muchammed ibn Músá al Chvarizmi (viz slov. vydání knihy Egmont Colerus, Od násobilky po integrál). Ovšem v případě využívání bitů, jde sice v něčem o něco podobného s výše zmíněnou soustavou, ale v něčem jiném již nikoli. Shodnost lze například vidět v tom, že jak soustava al Chvarizmiho, tak i soustava bitů je poziční. Rozdíl je však v tom, co se k těmto pozicím (řádům, kategoriím apod.) váže. Soustava al Chvarizmiho je číselná (a nikoli číslicová) a číslům, je-li jich více než jedno, je na jednotlivých pozicích, viděno zprava doleva, přiřazena variabilně progresivní a zleva doprava variabilně degresivní řádová hodnota. U soustavy bitů procesoru datového manipulátoru, kde na jednotlivých pozicích je ostatně ve hře nikoli bit samotný, ale jeho jeden nebo druhý ze dvou možných stavů, což však nejsou čísla, ale indexy (ukazatele, resp. číslice), které mohou být v přípravném programovém návrhu zapsány různými symboly, případně i zmíněnými,číslicemi (1, 0). Ale jelikož tyto indexy nejsou čísla, nelze s nimi provádět výpočetní operace. Dalším rozdílem je, že význam pozičnosti soustavy bitových stavů (narozdíl od řádově variabilních hodnot čísel al Chvarizmiho) spočívá v neměnném (fixním) řazení bitových stavů formou bajtů datového signálu. A to v zájmu kompatibility s řazením příslušných datových snímačů procesoru, činných při každém kroku (pulzu) tohoto procesoru. A propojených s příslušnými integrovanými elektrickými obvody datového manipulátoru. Velikost bajtů není bitovými stavy omezena číslem osm, jak se mnohdy tvrdí, ale v současnosti jich může být až 64. Kde namísto 2^8 bajtů, například z původních 8 bitových stavů, by se dalo získat až 2^64 bajtů. Jiná matematika, snad ještě kromě toho, že se jedná o číslem dvě vyjádřené bitové stavy, se v této souvislosti nekoná. Vše ostatní probíhá na fyzikální bázi.
 
bit Karel Kubelka* 24.04.2011 22:54
» reagovat
Prosím smazat můj příspěvek z 8.4.11.
Nově: Bit je zkratka z angl. slov "binary digit" a týká se dvou možných, fyzikálně účinných (datový signál aktivujících nebo neaktivujících) stavů bitu. Takže slovo digit, je v podstatě index neboli ukazatel dvojúčinnosti. V programovém návrhu se zmíněné stavy značí dvojími symboly, např. jedničkou nebo nulou, ale i jinak.
 
bit Karel Kubelka* 23.04.2011 13:11
» reagovat
Aby nedošlo k omylu, k té, dle mého názoru zcela pochybené definici bitu úplně nahoře (o ani které nevím od koho je) se rozhodně nehlásím!

a. Protože: bit je asi taková jednotka informace, jako samostatná hláska v mluveném, nebo písmeno v psaném projevu.

b. O nějaké hodnotě bitu se dá také ztěží hovořit, protože bit je fyzikální, nevyčíslitelný, a může to být buď aktivující nebo neaktivující, tedy dvojúčinný stav výkonného činitele systému, značený v programovém návrhu dvěma různými indexy (symboly). Je tu jistá podobnost (ovšem jen co se týče následného posuzování), např. s růzností síly větru nebo intenzity zemětřesení apod., rozdělené do stupnic, tříd, nebo kategorií, upřesněných rozsahy fyzikální účinnosti.

K tomu viz také: Poziční soustavy.
 Navigace

předchozí slovo: » bistro
následující slovo: » bitcoin
slovo se nachází na stránce: B:38
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz