Pojem forenzní

Slovo:

forenzní, forensní


Upozornění:
vložil uživatel yvosch*** a ověřil editor

Význam:

• vztahující se k použití vědeckých a technologických postupů při zjišťování, prokazování a vyšetřování skutečností a ověřování důkazů v rámci trestního i občanského práva

• soudní

• kriminologickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Schmidt H.D.

Komentáře ke slovu forenzní, forensní


 
» přidat nový komentář

pořád nevím to, co bych vědět chtěl neregistrovaný 28.10.2016 16:09
» reagovat
jaký je původ slova FORENZNÍ? Proč to slovo nezní jinak? Třeba befelemepeseveze.... to je důvod, proč jsem se sem podíval... a koukám, neví to nikdo...
 
forenzní audit neregistrovaný 01.01.2013 21:29
» reagovat
tForenzní audit se využívá všude tam, kde by řešení obchodních a finančních záležitostí mohlo mít za následek vznik jakéhokoliv druhu soudního řízení. Poskytujeme podporu organizacím, které mají podezření ze spáchání podvodu či jiného neetického nebo nezákonného finančního nebo obchodního jednání. Pomáháme organizacím, které se již staly účastníky soudních řízení nebo sporů. Prostřednictvím analýzy rizik a návrhů opatření k jejich účinnému snížení napomáháme organizacím předcházet vzniku podvodného jednání a soudních sporů.

Naše služby v oblasti forenzního auditu zahrnují:

Vyšetřování podvodů - prošetření Vašich podezření a získání jasných důkazů;Řízení rizika podvodu - prošetření správného fungování kontrolních systémů, návrh opatření na jejich optimalizaci;Podporu při vedení sporů – řešení problémů souvisejících s možnými nebo již probíhajícími spory.
 
To se nepovedlo! neregistrovaný 11.12.2012 01:37
» reagovat
Tak jsem magor z uvedených vysvětlení slova forenzní.
Mohl by mi někdo jasně a srozumitelně vysvětlit význam slova "forenzní"?
Děkuji!!!
 
> co je forenzní neregistrovaný 20.01.2013 14:31
» reagovat
  hledajíci důkaz takovými způsoby, které jsou akceptovatelné v trestně právním řízení
   
>   neregistrovaný 20.01.2018 17:14
» reagovat
  ...bylo by dobré se slovem "forenzní" už nezabývat a třeba se věnovat jiné činnosti, kterou budete chápat
   
Dotaz neregistrovaný 08.09.2012 18:17
» reagovat
forenzní audit?
 
význam slova forenzní: neregistrovaný 29.01.2012 03:22
» reagovat
jest - VYŠETŘUJÍCÍ "přestupek" či "trestný čin"
 
ze seriálu BenjaminSiegel 01.10.2011 21:09
» reagovat
forenzní krevní analytik Dexter :)
 
Forensní - forenzní psychologie neregistrovaný 09.09.2007 21:36
» reagovat
Forenzní psychologie

Co je to forenzní psychologie?

Je to aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá chováním a prožíváním lidí v situacích regulovaných právem. V současné době představuje forenzní psychologie rychle se rozvíjející oblast poznání a současně téměř běžně dostupný servis pro soudní, vyšetřovací a policejní praxi. Forenzní psychologie se vyučuje na vysokých školách, forenzní psychologové se uplatňují ve školících a výzkumných centrech nebo také v terénu jako soudní znalci.

Máme 5 druhů forenzní psychologie:

1.Kriminalistická psychologie- zahrnuje využití psychologie v rámci objasňování a vyšetřování kriminálních případů

2.Soudní psychologie- zabývá se psychologickými stránkami soudního projednávání věci

3.Penitenciární psychologie- zabývá se psychologickou problematikou spjatou s výkonem trestu

4.Postpenitenciární psychologie- zabývá se psychologickou problematikou opětovného začleňování jedince do normálního života po odpykání trestu

5.Kriminologická psychologie- je ztělesňována psychologickou teorií kriminálního jednání

Metody forenzní psychologie:

1.teoretické výzkumné postupy- např. analýza, syntéza, abstrakce, srovnání

2.empirické výzkumné postupy- pozorování, experiment, explorační metody(tj. rozhovor a dotazník), psychologická analýza produktů činnosti

Historie forenzní psychologie:

4 základní okruhy vzniku:

1.nastolení forenzně psychologické problematiky ve druhé polovině 18.století- k zániku středověké právní kultury přispěl svými názory Ital C. Beccaria. Právě on je považován za zakladatele Klasické kriminologické školy. Dále zde byli badatelé Eckerthausena a Schaumann. Schaumann poprvé používá pojmu kriminální psychologie.

2.vývoj forenzně psychologického zkoumání v 19.století- pokud jde o psychologii je 19.století využito k přerodu psychologie ze spekulativní vědy vznikající v pracovnách filozofujících myslitelů na vědu empirickou. Poprvé se zde objevují problémové okruhy(např. omyly ve výpovědích, existence justičních omylů, poznání o nespolehlivosti doznání, apod.).

3.vznik forenzní psychologie jako experimentální disciplíny na počátku 20.století- ve druhé polovině 20.století dominuje především kriminálně antropologická škola založena Italem C. Lombrosem. Vzniká Lombrosova typologie kriminálních osobností.

4.rozvoj forenzní psychologie ve 20.století- centrem rozvoje forenzního zkoumání výpovědi bylo především Německo.


 
> doplnění neregistrovaný 19.04.2014 22:05
» reagovat
  ...
Existuje 5 druhů forenzní psychologie:
1.Kriminalistická psychologie- zahrnuje využití psychologie v rámci objasňování a vyšetřování kriminálních případů
2.Soudní psychologie- zabývá se psychologickými stránkami soudního projednávání věci
3.Penitenciární psychologie- zabývá se psychologickou problematikou spjatou s výkonem trestu
4.Postpenitenciární psychologie- zabývá se psychologickou problematikou opětovného začleňování jedince do normálního života po odpykání trestu
5.Kriminologická psychologie- je ztělesňována psychologickou teorií kriminálního jednání
Metody forenzní psychologie:
1.teoretické výzkumné postupy- např. analýza, syntéza, abstrakce, srovnání
2.empirické výzkumné postupy- pozorování, experiment, explorační metody (tj. rozhovor a dotazník), psychologická analýza produktů činnosti.
3. interpretace a zhodnocení dopadů.
MK
   
forenzní George 04.08.2005 23:33
» reagovat
Multidisciplinární soudní expert, zabývající se souvistlostmi
 Navigace

předchozí slovo: » forenzní psychologie
následující slovo: » forénzní
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1036
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz