pojem vezír až pojem vibro- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
vezír  >>   vysoký státní hodnostář v některých islámských zemích  » vezír
via  >>   cesta; silnice, ulice 1 komentář» via
via facti  >>   vývojem věci, ve skutečnosti  » via facti
viadukt  >>   obloukový most převádějící dopravu přes široké údolí, vodní toky  » viadukt
vibrace  >>   chvění, vibrování; kmitání  » vibrace
vibrafon  >>   samoznějící ladný hudební bicí nástroj  » vibrafon
vibranta  >>   hláska vznikající chvěním jazyka kmitavá souhláska  » vibranta
vibrato  >>   hud. chvějivě; přirozené kolísání frekvence a amplitudy tónu při zpěvu nebo nástrojové hře  » vibrato
vibrátor  >>   zařízení budící chvění, vibraci, kmitání; vibrující zařízení  » vibrátor
vibro-  >>   první část složených slov mající význam, chvění, kmitání, vibrace  » vibro-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz