Pojem frenologie

Slovo:

frenologie


Význam:

teorie usuzující na psychické vlastnosti člověka z tvaru jeho lebky, též kraniologie a kranioskopie

Komentáře ke slovu frenologie


 
» přidat nový komentář

lacinost neregistrovaný 11.08.2013 15:25
» reagovat
Dobrý den.
Pochopitelně je úplně nejsnazsi smest ze stolu něčí dlouholetý výzkum a jeho výsledky prohlásit za neplatne. Obvykle je to reakce člověka, kterému se na základě takového poznání výrysuje závazek práce na sobě. Platí to i ve velkém. Nyní se zde řídíme jakýmsi humanismem, kvůli čemuž sem proniká vliv elementů nepodlehajicich tomuto pseudomyslenkovemu směru, až to povede nezvratne k zániku humanistickeho přístupu. Frenologie platí u soudnych lidí.
 
praxe 40letá neregistrovaný 27.09.2011 12:59
» reagovat
Vážení, mám 40letou praxi v oboru klinický psycholog, vystudoval jsem na Oxfordské univerzitě,katedra psychologie.
Velice mě zaujal příspěvek studentek medicíny,každá využila svůj sebereflex a pojala tak jak jí vzdělanost dovoluje. Musím uznat jeden fakt, že ve 20stol.n.l.se Frenologie dostala na rozcestí vědy. Pravdou ale je že většina světově uznávaných kapacit v oboru psychologie a psychiatrie využívá tento směr Frenologie. Osobně mám atestaci s Frenologie a skládal jsem tyto zkoušky na Oxfordu !! navíc jí dodnes používám a je to nesmírná zbraň pro psychologa.
prof. Paeddr.MUDr. R.Šawčík DrSc
 
> čarodejnice neregistrovaný 11.11.2011 00:57
» reagovat
  Věřte či ne, i mne frenologie i fysiognomie velmi zaujala a to jsem jen obyčejná čarodejnice. Vykládám karty už přes 20 let a tato pozorování i s chiromantií (význam pih v obličeji) mě lépe pomohou nahlédnout do lidského nitra. I mé články ve Věštírně Květy Fialové obsahují pár malých nahlédnutích (v mém podání velmi neodborných) do těchto oborů. Je velice snadné cokoliv smést ze stolu, ale i v obecně neuznaných směrech lze nalézt mnoho moudrého a zajímavého.
S úctou
Lucie Stehlíková
   
> Frenologie neregistrovaný 04.08.2019 14:03
» reagovat
  Dobrý den. Velmi mě zaujal Váš komentář stran otázky relevance frenologie. By by jste ochoten osobně sdělit víc a odpovědět na mé všetečné dotazy? S pozdravem Tobiáš Pojsl
   
To snad ne neregistrovaný 31.03.2009 21:10
» reagovat
Nestačim se divit, čemu jsou lidé schopni věřit. Tvrdit, že tvar lebky odpovídá něco o duševních a jiných schopnostech člověka je asi na té úrovni, jako že země je placatá. Tento názor plně odpovídá době, ve které vznikl. Kdokoli ví něco o psychologii, psychiatrii nebo neurologii a příbuzných vědách se musí smíchy za břicho popadat.
 
Já se picnu! neregistrovaný 02.03.2009 16:01
» reagovat
Opravdu budeme věřit těm nesmyslům, co nám tu předkládá paní Švandová k věření? Frenologie opravdu vznikla, rostla a vzhledem ke své jalovosti zanikla. V obličeji mají leccos společného např. dlouholetí kriminálníci, ale to se netýká frenologie. Její poslední výstřelek je v "pahrbku geniality" Járy Cimrmana, který údajně zdědil jeho vnuk; je to zmínka o frenologii ovšem žertovná a tam už je také její místo.
 
Já se picnu! neregistrovaný 02.03.2009 16:00
» reagovat
Opravdu budeme věřit těm nesmyslům, co nám tu předkládá paní Švandová k věření? Frenologie opravdu vznikla, rostla a vzhledem ke své jalovosti zanikla. V obličeji mají leccos společného např. dlouholetí kriminálníci, ale to se netýká frenologie. Její poslední výstřelek je v "pahrbku geniality" Járy Cimrmana, který údajně zdědil jeho vnuk; je to zmínka o frenologii ovšem žertovná a tam už je také její místo.
 
frenologie je umění se umět dobře dívat... neregistrovaný 03.10.2007 17:12
» reagovat
na www.frenologie.blog.cz...najdete vše o čem jste ještě nikde nečetli.Linerární kresby hlav a jejich popis se všemi jejími vlohami. Kdo chce poznávat lidskou povahu čeká ho dlouhá cesta.
 
pavěda neregistrovaný 26.03.2007 19:59
» reagovat
dobrý den,
ráda bych reagovala na prispevek o frenologii, popisujici ji jako fungujici metodu. neni to pravda, tvar lebky nema nic spolecneho s povahou, ani inteligenci cloveka. Nenechte se zmast.
diky
Pavla
studentka psychologie
 
> frenologie neregistrovaný 20.11.2009 18:41
» reagovat
  Kraniometr doma mám a s oblibou ho používám...a nenechte se zmást, ale myslím si, že Vy budete mít asi lebku velmi podivuhodných rozměrů :-)) díky Magdaléna studentka medicíny
   
Historie frenologie Hana Švejdová 26.09.2005 22:06
» reagovat
Koho by nelákalo umět z výrazu tváře přečíst povahové vlastnosti člověka. Kdo by nechtěl lehce a na první pohled vědět s kým má tu čest. Pojďme se tedy ponořit do tajů čtení lidské tváře, třeba proto, abychom uměli správně zvolit toho pravého či pravou.
Nejdříve trochu historických paralel ....
Pojem frenologie a fyziognomie je mnohdy směšován a navíc k nim bývá přiřazován i tzv. typologie a nauka o řeči těla. Při studiu student objeví, že nejsou tak jednoduše jednotlivé pojmy zaměnitelné.
Frenologie byla představena vědecké i laické veřejnosti dr. Franzem Josephem Gallem v roce 1796. Dr. Gall se zabýval studiem vlastní teorie, že jak myslíme tak se tvaruje naše lebka. Z těchto znaků lze proto vyčíst predispozice k různým druhům chování. Frenologie se stala na dlouhou dobu velmi vnímanou metodou a dokonce byla v Edinburgu založena frenologická společnost, která vydávala svůj vlastní časopis. Do Anglie přinesl frenologii přítel dr. Galla - Spurzheim. Pokračovatelem byl po té G.Combé, který založil dlouhou tradici frenologického zkoumání v Německu, kde získala mnoho příznivců. Svoji roli frenologie sehrála i v moderní kriminalistice, kde položila základ tvorby profilů pachatelů a tvorby prevence. Frenologie se úspěšně rozvíjela do poloviny 19. století, kdy již bylo definováno 42 jednotlivých schopností. V dnešním pojetí lze mnohé z frenologie využít, ale je třeba podotknout, že frenologie jistě není metodou "rychlého úsudku" a nelze očekávat, že se lze naučit celé problematice bez dostatečných zkušeností. Studium frenologie lze doporučit pro celkové pochopení celistvosti vnímání jedince a zákonitostí s tím spojených. Praktický význam potom má frenologie zvláště v oblasti volby partnera či vhodného pracovníka. V kombinaci s dalšími pozorováními lze po té dosáhnout dobrých výsledků. Nezaměňujte frenologii s typologií.
Když už jsme u lidského obličeje neměli bychom opomenout moleoskopii, popisující význam mateřských znamének v obličeji a na těle. Již ve starém Řecku lze nalézt pokusy vysvětlit vztah mezi znaménkem a povahou jedince jej nosícího. Vrchol moleoskopie byl v 16. a 17. století. Bohužel ne vždy byly výklady vedeny s cílem získat objektivní výsledek, ale naopak nositele očernit. Hon na čarodějnice není ale výsadou pouze těchto temných dějin lidstva. Moleoskopie je jistě velmi zajímavá a v mnohém novátorská metoda jak přistoupit ke studiu charakteru. Je třeba připomenout, že samotná znalost je podmíněna možností dlouhodobého studia a získávání zkušeností. Pro zájemce odkazujeme na vhodnou literaturu
Dějiny fyziognomie lze sledovat daleko do historie. Umění siang-mien je staré přes tři tisíce let. Rozkvět metody se datuje do doby Konfuciánského období.
Zkoumání vzhledu lze objevit i ve starověkém Řecku, kde Pythagorejci nepřipustili nikoho do své školy, aniž by dříve fyziognomicky přesvědčili o jeho schopnostech. Zrovna tak Platon vyžadoval u svých žáků zevnějšek předurčující schopnosti.
Fyziognomií se vážně zabýval rovněž Hippokrates , který se domníval, že základem bytí jsou čtyři blahodárné síly - šťávy , které určují tělesný typ. Na náhodou byly tyto spojeny se čtyřmi základními živly (vodou, vzduchem, zemí a ohněm). Podle principů rovnováhy bylo usuzováno, že jakákoliv výchylka způsobuje nemoc. Postupem času se však projevilo, že čtyři základní typy lidí nejsou vyčerpávajícím výčtem.
První písemnou práci o fyziognomii sepsal Aristoteles pod názvem Obraz tajemství přírody. Aristotelovo dílo se posléze stalo základním pramenem západní myšlenkové školy. Aristoteles přidal k Hippokratovým živlům ještě jeden - éter, který si představoval jako božský a nezničitelný. podobný přístup je u Číňanů, kteří vyvinuli systém pěti živlů.
S nástupem křesťanství byla fyziognomika zahnána do ústranní jako dílo ďáblovo (jako ostatně všechny okultní vědy, i když víme že fyziognomie je těžko jednoznačně okultní vědou. Jak potvrzuje svědectví cestovatele Marco Pola a Aviceny , arabský svět se dále fyziognomií zabýval.
Čínská fyziognomická škola, která nám dnes reprezentuje východní myšlenkovou školu , má velmi staré kořeny. V Číně, ale i v Indii a dalších oblastech, byla fyziognomie chápána jako velmi významná metoda předpovídání osudu a zdravotního stavu. Staré učení o pěti prvcích hrálo ústřední roli ve čtení z obličeje. Ty symbolizují pět lidských typů, z nichž každý se vyznačuje jinými rysy, právě tak jako v západním pojetí reprezentuje čtyři základní živly, čtyři typy. Je zajímavé, že první tři prvky jsou stejné pro obě pojetí.
Mezitím v Evropě v 15. století v Itálii nastupuje renesance a s ní i návrat ke kořenům a tím návrat vědy. Fyziognomie slaví svůj triumfální návrat. Rozvoj knihtisku napomáhá šíření vzdělanosti a různá pojednání o fyziognomii se se objevují v mnohem dostupnější formě. Namátkou můžeme například jmenovat Gerolama Cardanu tento široce zaměřený učenec se zabýval matematikou, astronomií, astrologií. Psal mnoho statí o fyzice, teologii, hazardních hrách. Pro nás je zajímavá jeho práce o meteoskopii , kterou dnes řadíme k frenologii.
Dějiny moderní fyziognomie započal Johann Kaspar Lavanter. Jeho čtyřsvazkové dílo Fyziognomické fragmenty pro podporu lidské znalosti a lásky vzbudilo neuvěřitelný rozruch. Značnou pozornost mu věnoval i J.W. Goethe. Z odkazu J.K.Lavantera čerpáme dnes při výkladu moderní fyziognomie. Druhým pilířem je východní myšlenková škola, která se v moderním pojetí na několika místech s západním přístupem prolíná, jinde se doplňují.

 
> hmm neregistrovaný 19.11.2006 12:34
» reagovat
  No je to zajímavé, ale dosti se to dchýlilo od původního tématu a pojmu frenologie, takze se to tu ani moc nehodí, až na první odstavec.
   


Knihy
ODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBYODHALENIE SLOVENSKEJ INFORMAČNEJ SLUŽBY
autor: Hakl Eduard, Kvalténi Roman
Milý BeneMilý Bene
autor: Pawlowská Halina
Růže a tisRůže a tis
autor: Christie Agatha

Navigace

předchozí slovo: » freno-
následující slovo: » frenulum
slovo se nachází na stránce: F:57
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz