Pojem informace

Slovo:

informace


Význam:

• zpráva, údaj

• informování, poučení

• (kyb., v teorii informace) číselné vyjádření množství údajů přenesené sdělovacím kanálem za časovou jednotku při přenosu zpráv

• kvantitativní míra neurčitosti výsledku určitého experimentu, jenž má být proveden

• znalost, poznatek získaný šetřením, výzkumem, poučením

• znak, jehož podstatou je výskyt jedné z dvou a více alternativních sekvencí nebo uspořádání něčeho (např. nukleotidů v DNA nebo dvojkových číslic, bitů), který je takto kódován a který vede ke specifickýGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afázie transkortikální senzorická (echolalická, amnestický syndrom, amnézie anterográdní, filadelfský chromozom, skimming (angl.), komunikace adaptivní, metoda patrontašky, metoda Colective Notebook, sekundární analýza dokumentů, reporting (angl.), genová exprese, cytoskelet, ARES, word of mouth, cyberchondria, claim, expresivní komunikace, informační stres, Sociální inženýrství, Neisser Ulric, mentální mapy, Pretexting, konektivismus, strategie osekávání, psychoedukace, kompetence k učení, rodokmen, bulvární média, personalizovaná medicina, Crossroads, latentní učení, pedagogický konstruktivismus, Ribotovo pravidlo, duální kódování, pseudokomunikace, additional information (angl.), Office of War Information (angl.), nedeklarativní paměť, scanning (angl.), HEICS zkr., mind mapping (angl.), polysémantický, kariérní poradenství, auditivní paměť, vizuální paměť, princip hologramu, infosféra, RNA, informační smog, intergenerační dialog, operacionalismus, Brocův index, novelty seeking (angl.), recipient informace, preliterární svět, Selective Dissemination of Information, Information Dissemination, projektová fiše, kognitivní deficit, information identifying the qualification (angl.), morfizmus, information searching behavior, information seeking behavior (angl.), efekt primárnosti percepce, efekt expektace při percepci, geomatika, self report (angl.), recipientní pozitivní komunikace, Euroguidance, strategie rostoucí perly, field independent, fáze sociální komunikace, Broadbent Donald Eric, interview podobný dramatu, teorie filtru pozornosti, sociální odkazování, sociální atitudy, kognitivní nastavení, převáděč, kognitivní a učební strategie, nibble, radiostanice, netholismus, informativní výuka, family genogram (angl.), vnímání, imagination (angl.), kleptografie, rizom, kvalitativn? a kvantitativn? interpretovatenost v diagnostice, messenger, strategie noetické triangulace, kvalitativní a kvantitativní interpretovatenost v diagnostice, kompatibilní sociální komunikace, confirmation bias (angl.), mentální filtrace, personální psychický filtr, infografika, repozitář, , hestická komunikace, fytopatie, inquire (angl.), informační embargo, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, sluchová dyslexie, kryptoanalýza, vizuální styl učení, auditivní styl učení, mem, naivní realismus, dekognitivizace, autocenzura, účelové prezentace, Delfská metoda, subkortikální komunikace, business intelligence (zkratka BI), obrepce, somatosenzorická oblast mozkové kůry, akrostich, hypersaturace, Paivio Allan, elicitace, akusmatik, teorie informace, cognitive support (angl.), appraisal information (angl.), syndikace online, negativistický, Projekt RWCT v edukaci, Q-data v psychologii, konstruktivismus v pedagogice, Kondylomata, pedagogická komunikace, centrální koherence, trychtýřové kladení otázek, reciproční centrální koherence, deficitni reciproční centrální koherence, elicitování, podcast, genomika, genogram, telekomunikace, telegrafie, statistika, telematika, telepatie, teletext, telestezie, skener, shannon, polyarchie, plazmid, output, redakce, redundance, revue, rešerše, televize, transfer, spyware, torrent, deskriptor, netsurfer, komunikátor, esencionalismus v pedagogice, mediální gramotnost, cytokiny, firewall, videotex, transpirace, transgenoze, videotext, phishing, press relations, controlling, optoelektronika, multimédium, deoxyribonukleový, dekódovat, databáze, dezinformace, diskrece, diskrétnost, diskrétní, brief, bit, agnózie, aferentace, ad informandum medici, akomodace, akrostich, bibliografie, bajt, entropie, explorace, kognitivní, kódovat, insider, komunikace, kybernetika, multimediální, médium, informátor, informatika, fleš, fabrikovat, genofor, heuristika, image, holografie, rekontextualizace, explicitní paměť, vizuální logogen, auditivní logogen, vizuální gramotnost, piktogen, vizuální myšlení, mentální stres, Ibrahím inb Jakúb, nonverbální (vizuální) negramotnost, psychogenní algie, komunikační manévry, recency effect, primacy effect, mentální mapa, TGA, PET zkr., loci communes, volatilní paměť, non-volatilní paměť, metoda etnografie, autoanamnéza, infotainment, obsahová analýza, Human Resource Information System, Reading and Writing for Critical Thinking, krátkodobá paměť, žákovské portfolio, rekapitulační otázky, loci metoda, gender schema, metoda loci, intelektuální kapitál, diseminace informací, narativní interview, epercepce, informetrie, Korsakovův syndrom, zpětná aferentace, telereceptor, komunikační kanál, kódování, těžká demence, středně těžká demence, biologický materiál, horizontální komunikace, kognitivní dovednosti, informační opora, double bind, sine ira et studio (lat.), efekt novosti, percepční obrana, předsudek, recipovat, prenatální anamnéza, inkongruentní komunikace, komunikace auditivní, konotativní význam, metakomunikační klíč, kontextové atributy, exteroreceptory, manipulativní chování, indoktrinace, konvergentní myšlení, informační exploze, edukační hodnotová orientace, geodata, pro foro externo (lat.), implicitní paměť, epizodická paměť, ad informandumKnihy

Filosofie informace -- autor: Stodola Jiří
Informace -- autor: Gleick James
Informace -- autor: Gleick James
Člověk a příroda – Informace a komunikace -- autor: kolektiv autorů
Přehled judikatury ve věcech práva na informace -- autor: Korbel František

Komentáře ke slovu informace


 
» přidat nový komentář

výklad slova informace Poisonica** 26.09.2010 14:51
» reagovat
"V nejobecnějším slova smyslu se informací chápe jako údaj o reálném prostředí, o jeho stavu a procesech v něm probíhajících. Informace snižuje nebo odstraňuje neurčitost systému (např. příjemce informace); množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neurčitosti systému (entropie), kterou měl systém před přijetím informace a stavem neurčitosti, která se přijetím informace odstranila. V tomto smyslu může být informace považována jak za vlastnost organizované hmoty vyjadřující její hloubkovou strukturu (varietu), tak za produkt poznání fixovaný ve znakové podobě v informačních nosičích. V informační vědě a knihovnictví se informací rozumí především sdělení, komunikovatelný poznatek, který má význam pro příjemce nebo údaj usnadňující volbu mezi alternativními rozhodovacími možnostmi. Významné pro informační vědu je také pojetí informace jako psychofyziologického jevu a procesu, tedy jako součásti lidského vědomí (např. N. Wiener definuje informaci jako "obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním"). V exaktní vědě se např. za informaci považuje sdělení, které vyhovuje přísným kriteriím logiky či příslušné vědy. V ekonomické vědě se informací rozumí sdělení, jehož výsledkem může být zisk nebo užitek. V oblasti výpočetní techniky se za informaci považuje kvantitativní vyjádření obsahu zprávy. Za jednotku informace se ve výpočetní technice považuje rozhodnutí mezi dvěma alternativami (0, 1) a vyjadřuje se jednotkou nazvanou bit."

Podle Knihovnické terminologické databáze NK ČR
 Navigace

předchozí slovo: » infogram
následující slovo: » informační embargo
slovo se nachází na stránce: I:31
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2017  --  ABZ.cz