ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu inkluze

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
inkluze >>  uzavření, uzávěr, zahrnutí (do něčeho);vztah podřazenosti mezi rozsahy pojmů;vztah obsažení množiny v množině;cizí látka v urč. prostředí;disperzní soustava, kde v tuhé látce jsou bublinky plynu;útvary v buňce skládající se ze zásobních nebo odpadových látek;cizorodá hmota v nerostu nebo ve vyvřelé hornině, uzavřenina;nežádoucí přimísená částice (např. v oceli), vměstek 8 komentářů» inkluze
inkluze ve školství >>  společné vzdělávání dětí, včetně těch které mají speciální edukativní (vzdělávací a výchovné) potřeby, protože jsou mimořádně nadané nebo jsou sociálně, duševně, tělesně nebo psychosomaticky handikepované a mají závady a poruchy v chování. Opakem inkluze je exkluze (vyloučení). vloženo uživatelem
3 komentáře
» inkluze ve školství
inkluze, inkluse >>  uzávěr; vztah mezi tridami, množinami vyjadřovaný slovy je podmnožinou  » inkluzehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz