pojem intervence až pojem intimus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
intervence  >>   zásah, zákrok v něčí prospěch, přímluva;úřední zásah;(práv.) zajištění uspokojení věřitele;násilný zásah, vměšování státu do vnitřních záležitostí jiného státu nebo do jeho vztahů se státem třetím; takový zásah do určité situace nebo procesu, který mění nebo narušuje jeho vývoj; systematický proces hodnocení a plánování sloužící ke nápravě nebo prevenci sociálních, vzdělávacích nebo vývojových problémů; setkání s člověkem se závažnými osobními problémy (nap�  » intervence
interview [intervjú]  >>   rozhovor  » interview
intestát  >>   osoba, která zemřela bez závěti  » intestát
intestinum  >>   střevo  » intestinum
intimace, intimát  >>   sdělení zúčastněné straně, vyššího orgánu nižšímu  » intimace
intimidace  >>   zastrašování, nátlak  » intimidace
intimita  >>   soukromí, důvěrnost, útulnost, intimnost  » intimita
intimní  >>   důvěrný, soukromý; erotický, sexuální  » intimní
intimsprej  >>   kosmetický dezodorační přípravek  » intimsprej
intimus  >>   důvěrný přítel, blízký společník  » intimushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz