pojem zoofág až pojem zoologický - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
zoofág  >>   živočich živící se jinými živočichy, masožravec (op. fytofág)  » zoofág
zoofagie  >>   masožravost  » zoofagie
zooforos  >>   vlys zdobený zvířecími motivy  » zooforos
zoogamie  >>   zvěrosnubnost  » zoogamie
zoogeneze  >>   vývoj všeho živočišstva  » zoogeneze
zoogenní  >>   živočišného původu  » zoogenní
zoogeografie  >>   nauka o rozšíření živočichů na Zemi  » zoogeografie
zoohygiena  >>   nauka o ochraně zdraví zvířat, hygiena zvířat  » zoohygiena
zoochorie  >>   šíření diaspor živočichy  » zoochorie
zoologický  >>   určený na chov a vystavování zvířat; živočišný, zvířecí.  » zoologickýhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz