ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu arch

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
archetyp >>  pravzor, prototyp, původní vzor, typ nebo model, přičemž všechny objekty, které se mu podobají, jsou jeho reprezentací či kopií; výchovou i kulturou předávaný a přejímaný vzor; typický příklad, ideální typ, dokonalý příklad; vrozená idea (představa, myšlenka) nebo způsob myšlení a nazírání, jež má svůj původ ve fylogenetických, rodových zkušenostech a je součástí kolektivního nevědomí (pojem C. G. Junga); často se opakující symbol či motiv (např. v literatuře, malířství apod.)  » archetyp
archetypální fantazie >>  evokace, vyvolávání a zpřístupňování archetypů uložených v kolektivním nevědomí individuální imaginací vloženo uživatelem» archetypální fantazie
archetypální masky >>  masky inspirované z podvědomí a nevědomí, které si lidé "nasazují" v mimořádně náročných situacích vloženo uživatelem» archetypální masky
archetypální, archetypový, archetypický >>  původní, společný symbolický vzor, abstrakce typu  » archetypální
archetypy >>  vrozené ,,praobrazy", symboly či znaky kolektivního nevědomí (C.G.Jung) vloženo uživatelem» archetypy
archeus >>  životní síla  » archeus
archi-, arch- >>  první část složených slov mající význam -vedoucí, první, vyšší, -starý, starobylý, dávný, původní, pra- 1 komentář» archi-
archicortex >>  vývojově starší část mozkové kůry než neocortex vloženo uživatelem» archicortex
archidiákon [archidyjákon] >>  (círk.) (dříve) jeden z nejbližších spolupracovníků biskupových; (nyní) čestný titul některých duchovních vloženo uživatelem» archidiákon
archiereus >>  (gr.) biskup, niekedy aj "veľkňaz" vloženo uživatelem» archiereushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz