Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

metaracionální myšlení, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), mind (angl.), TTCT zkratka ve školství, preadaptace, TCT-DP zkratka v psychologii, thinking slow (angl.), nosistické já, intermodalita v oblasti mentální, habituální myšlení a reagování, mindset (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, syntonie, group think (angl.), hipsterka, afektivní bloky myšlení, násilí, profesní dotazník, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, kreativní myšlení, cognitive bias (angl.), cogitation, akademické stresy, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, verbální diarrhea, verbal diarrhea, kontrafaktuální myšlení, bradyfrenie, Amthauer Rudolf, juspozitivismus, anticipační myšlení, jusnaturalismus, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Strauss - Lévi Claude (1908-2009), antiscientismus, constructive thinking (angl.), paralogické myšlení, dyslogické myšlení, kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, antropomorfický, probabilistic thinking (angl.), symbolické funkce, cortex cerebri (lat.), thoughts (angl.), Improved Thinking (angl.), funkctional skills (angl.), brikoláž, deficit ticha, zoon logon echon (řec.), koridorové myšlení, tunelové myšlení, think aloud strategy (angl.), zlatý věk dětské hry, gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, myšlení v pracovním procesu, intrapunitivita, sociální interakce ve skupině, talenty a jejich třídění, Happy Neuron Brain Jogging, brain log (angl.), schopnosti a nadání, interakce, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, psychologie biologická, edukativní, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osobnost učitelů, osobnost dítěte, Vaněk Jan, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, vývoj, závady a poruchy myšlení, saturace potřeb v rodině, Edukace, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, novověká filozofie, sebeřízení, formování chování a prožívání, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnost patologicky cyklotymická, altruismus, charakter a jeho utváření, Ramus Petrus (1515-1572), Guilford Joy Paul (1897-1987), syndrom, sugestivní, sugesce, talmudizmus, tendence, Dialektický materialismus, utilitarizmus, subjekt, stereotyp, religionistika, reflexe, sapientace, schizofrenie, scholastika, scholastik, bradypsychismus, tachypsychismus, automatismy, anankasmus, Alzheimerova choroba, hebefrenní schizofrenie, analogizace, kognitivní procesy, nootropika, předoperační stadium myšlení, deviantní normy, perennalismus, divergentní, docta ignorantia, blud, puerilismus, realizmus, psychóza, glissando, fluence, hédonizmus, intelekt, intencionalita, inteligence, evropocentrizmus, ekologizace, archetyp, animizmus, dereizmus, diskursivní, egocentrizmus, dogmatizmus, kundalini, logika, panlogizmus, organon, parafrenie, paralelizmus, psychotik, psychologie, objekt, nonkonformizmus, materializmus, májá, mentalita, mystika, nomologie, noema-noesis, mírná kognitivní porucha, antropomorfizující, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), novoplatonizmus, algoritmické myšlení, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), sacrificium intellectus, tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), noesis, noema, dereistické myšlení, konvergující žák, ofelimita, positive thinking (angl.), středně funkční autismus, kognitivní blok, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, reflektorický styl učení, kognitivní funkce, brain jogging (angl.), fachidiot, KEMSAK zkratka, system thinking (angl.), prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), fragmentární myšlení, apotropaismus, aktivizační metody, dichotomous thinking (angl.), kogitace, fronésis, memy, elaborovaný jazykový kód, paralogie, skupinový konformismus, prokreativní faktory, nekritický konformismus, software individuální psychiky, koherentní myšlení, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, logastenie, čučche, RWCT, divergentní myšlení, černo-bílé myšlení, eklekticismus, kognitiva, group mind, delirogeny, prakrti, změněné vědomí, obluzené vědomí, hypersexuální, mentální stres, pluralistic ignorance, groupthink (angl.), asocianismus, verbalizátorský učební styl, kognitivní příznaky, reengineering, altruizmusKnihy

ŠPL 8 - Rozvoj logického myšlení -- autor: Kárová, Věra
Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Zákony myšlení a víry -- autor: Murphy Joseph
Kritické myšlení -- autor: Gazda Jan, Liška Václav, Marek Bořivoj

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1944
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz