Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, Úvod do behaviorismu, násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, cogitation, drogové závislosti, psychoterapeutická péče obětem násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, normy chování pro sociální komunikaci, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí snížené, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, vývoj, závady a poruchy myšlení, práce a její motivace, osobnost dítěte, osobnost učitelů, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Vaněk Jan, kreativní myšlení, cognitive bias (angl.), thoughts (angl.), symbolické funkce, cortex cerebri (lat.), Improved Thinking (angl.), brikoláž, verbal diarrhea, funkctional skills (angl.), deficit ticha, zoon logon echon (řec.), koridorové myšlení, tunelové myšlení, probabilistic thinking (angl.), think aloud strategy (angl.), zlatý věk dětské hry, gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), verbální diarrhea, habituální myšlení a reagování, TTCT zkratka ve školství, mind (angl.), metaracionální myšlení, TCT-DP zkratka v psychologii, preadaptace, afektivní bloky myšlení, hipsterka, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, mindset (angl.), intermodalita v oblasti mentální, group think (angl.), syntonie, thinking slow (angl.), nosistické já, altruismus, formování chování a prožívání, agresivita, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, sebepoznání a sebeřízení, osobnost a jeji poznavani, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, emoce, vrozené závady a poruchy, talenty a jejich třídění, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, Osobnost s poruchami základní životní nálady, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mmorodinné a mimoškolní prostředí, analogizování, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, ulek, management práce, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, psychotické příznaky, disociální a asociální chování dětí a mládeže, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, škola a její formativní vlivy, expanzivní a extrapunitivní chování, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, novověká filozofie, Mládí a jeho vývoj, psychosomaticky traumatizované osoby, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, edukativní, psychologie biologická, Happy Neuron Brain Jogging, brain log (angl.), interakce, doplňující pedagogické studium, způsoby adaptace člověka, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, antropomorfický, anticipační myšlení, bradypsychismus, Dialektický materialismus, utilitarizmus, tachypsychismus, perennalismus, divergentní, deviantní normy, tendence, talmudizmus, stereotyp, scholastika, scholastik, subjekt, sugesce, syndrom, sugestivní, docta ignorantia, puerilismus, katatymní myšlení, antropomorfizující, mírná kognitivní porucha, dichotomní myšlení, logastenie, divergentní myšlení, čučche, analogizace, kognitivní procesy, nootropika, předoperační stadium myšlení, blud, anankasmus, automatismy, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, schizofrenie, sapientace, intelekt, hédonizmus, glissando, inteligence, intencionalita, logika, kundalini, fluence, evropocentrizmus, dereizmus, archetyp, animizmus, diskursivní, dogmatizmus, ekologizace, egocentrizmus, májá, materializmus, psychotik, psychologie, paralelizmus, psychóza, realizmus, religionistika, reflexe, parafrenie, panlogizmus, noema-noesis, mystika, mentalita, nomologie, nonkonformizmus, organon, objekt, RWCT, koherentní myšlení, system thinking (angl.), aktivizační metody, dichotomous thinking (angl.), KEMSAK zkratka, metoda DITOR, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), apotropaismus, fragmentární myšlení, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), sacrificium intellectus, algoritmické myšlení, středně funkční autismus, kognitivní blok, prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), kognitivní funkce, fachidiot, bradyfrenie, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Strauss - Lévi Claude (1908-2009), kontrafaktuální myšlení, Amthauer Rudolf, jusnaturalismus, juspozitivismus, kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, Ramus Petrus (1515-1572), Guilford Joy Paul (1897-1987), brain jogging (angl.), constructive thinking (angl.), antiscientismus, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, novoplatonizmus, psychické procesy, asocianismus, pluralistic ignorance, groupthink (angl.), verbalizátorský učební styl, reengineering, mentální stres, kognitivní příznaky, eklekticismus, černo-bílé myšlení, memy, elaborovaný jazykový kód, software individuální psychiky, paralogie, skupinový konformismus, prokreativní faktory, nekritický konformismus, hypersexuální, group mind, positive thinking (angl.), konvergující žák, dereistické myšlení, ofelimita, critical thinking (angl.), strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), noesis, noema, prakrti, delirogeny, kognitiva, obluzené vědomí, změněné vědomí, kogitace, fronésis, altruizmusKnihy

Myšlení hranice / hranice myšlení -- autor: Prášek Petr, Roreitnerová Alena
Racionální myšlení a společensko-emocionální myšlení -- autor: Fernandes Evaristo V.
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Zákony myšlení a víry -- autor: Murphy Joseph
Kritické myšlení -- autor: Gazda Jan, Liška Václav, Marek Bořivoj

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1992
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz