Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

altruizmus, Úvod do kognitivní psychologie, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, práce a její motivace, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, normy chování pro sociální komunikaci, závady a poruchy myšlení, teorie vývoje a utváření osobnosti, výchova tvořivosti, altruismus, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, nadané a tvořivé osobnosti, vývoj, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Vaněk Jan, osobnost učitelů, osobnost dítěte, drogové závislosti, akademické stresy, sebeřízení, symbolické funkce, verbální diarrhea, verbal diarrhea, funkctional skills (angl.), brikoláž, Improved Thinking (angl.), thoughts (angl.), cortex cerebri (lat.), intermodalita v oblasti mentální, deficit ticha, zoon logon echon (řec.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), zlatý věk dětské hry, think aloud strategy (angl.), habituální myšlení a reagování, mindset (angl.), cogitation, TTCT zkratka ve školství, kreativní myšlení, cognitive bias (angl.), afektivní bloky myšlení, hipsterka, preadaptace, TCT-DP zkratka v psychologii, mind (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, metaracionální myšlení, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), nosistické já, syntonie, group think (angl.), formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, tunelové myšlení, agresivita, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Etický a morální charakter, emoce, vrozené závady a poruchy, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, talenty a jejich třídění, prevence syndromu vyhoření, convergent thinking (angl.), divergent thinking, ulek, management práce, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, analogizování, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychotické příznaky, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, sociální interakce ve skupině, intrapunitivita, vůle a diagnostika jejich závad, psychodidaktika ve školství, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Normální a zdravá osobnost, rodina a saturace potřeb, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, psychosomaticky traumatizované osoby, mravní výchova ve společnosti, myšlení v pracovním procesu, kreativní a talentované osoby, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, Happy Neuron Brain Jogging, brain log (angl.), psychologie biologická, edukativní, Famile a persona, způsoby adaptace člověka, schopnosti a nadání, interakce, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, koridorové myšlení, probabilistic thinking (angl.), animizmus, utilitarizmus, divergentní, deviantní normy, perennalismus, tachypsychismus, bradypsychismus, Dialektický materialismus, tendence, puerilismus, talmudizmus, syndrom, sugestivní, sugesce, subjekt, stereotyp, docta ignorantia, blud, scholastik, mírná kognitivní porucha, divergentní myšlení, čučche, logastenie, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, antropomorfizující, analogizace, předoperační stadium myšlení, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, automatismy, anankasmus, nootropika, scholastika, schizofrenie, koherentní myšlení, fluence, kundalini, intencionalita, inteligence, intelekt, hédonizmus, glissando, evropocentrizmus, májá, ekologizace, egocentrizmus, dogmatizmus, diskursivní, dereizmus, archetyp, logika, materializmus, sapientace, paralelizmus, religionistika, reflexe, realizmus, psychóza, psychotik, psychologie, parafrenie, mentalita, panlogizmus, organon, objekt, nonkonformizmus, nomologie, noema-noesis, mystika, RWCT, software individuální psychiky, antropomorfický, aktivizační metody, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, KEMSAK zkratka, system thinking (angl.), dichotomous thinking (angl.), brain jogging (angl.), apotropaismus, fragmentární myšlení, prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), kognitivní blok, středně funkční autismus, fachidiot, Guilford Joy Paul (1897-1987), sacrificium intellectus, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), anticipační myšlení, jusnaturalismus, juspozitivismus, Amthauer Rudolf, kontrafaktuální myšlení, bradyfrenie, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), Ramus Petrus (1515-1572), kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, antiscientismus, constructive thinking (angl.), Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), algoritmické myšlení, elaborovaný jazykový kód, groupthink (angl.), mentální stres, kognitivní příznaky, reengineering, verbalizátorský učební styl, asocianismus, pluralistic ignorance, eklekticismus, group mind, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, nekritický konformismus, skupinový konformismus, paralogie, memy, hypersexuální, kognitiva, novoplatonizmus, konvergující žák, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), ofelimita, positive thinking (angl.), dereistické myšlení, delirogeny, noesis, noema, kogitace, fronésis, změněné vědomí, obluzené vědomí, prakrti, ektopsychické funkce člověkaKnihy

Racionální myšlení a společensko-emocionální myšlení -- autor: Fernandes Evaristo V.
Myšlení hranice / hranice myšlení -- autor: Prášek Petr, Roreitnerová Alena
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Kritické myšlení -- autor: Gazda Jan, Liška Václav, Marek Bořivoj
Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání -- autor: Holman Robert

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2600
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz