Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

postoje a vztahy, infantilismus osobnostní a školní docházka, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, organizační kultura pracoviště, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, interview (rozhovor), rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, zdraví, starořečtí myslitelé, novověká psychologie, typy adaptace člověka, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, typy osobnosti učitelů a učitelek, senzitivní osoby s intropunitivitou, patopsychologie ve školství, Submisivní a intropunitivní chování, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, školní neúspěšnost, tvořivost (kreativita), únava, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, mládí, didaktické testy, zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, sebevýchova, autokognice a self-management, edukační psychologie, kreativita (tvořivost), myšlení a jeho závady a poruchy, myšlení (kogitace), formativní vlivy člověka, Disease, psychická způsobilost pro školu, hipsterka, preadaptace, TCT-DP zkratka v psychologii, TTCT zkratka ve školství, erudice řešením problémů, pojmové (myšlenkové) učení, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), psychologie adolescence, Ravenův test inteligence, metaracionální myšlení, longevita, mind (angl.), duševno, autokognice a autoregulace, fury (angl.), Motives (angl.), psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, talent a tvořivost dětí i dospělých, sebevzdělávání, postpubescence, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, dospívání, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, senzitivita s intropunitivitou, will (angl.), afektivní bloky myšlení, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, charakteristika dětí, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, celostní a tvarová psychologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, cognitive bias (angl.), sebevědomí a jeho poruchy, psychologie gestaltistická, psychická mikrotraumata studentů, psychologie kognitivní, cogitation, sociální psychologie rodiny, sebepoznávání a sebeřízení, psychologie zdraví a nemoci, přizpůsobovací metody a techniky, úspěšné studium, syndrom vyhoření (burnout), Lehká (mírná) subnorma intrelektu, sociální komunikace a interakce, Vlivy mimorodinného a mimoškolního prostředí, vývoj poznávání dětí ve školní edukaci, styly učení a vyučování, Foglar Jaroslav, stres člověka a choroby, kognitivní vývoj a jeho optimalizace, kogitace (myšlení), sociální psychologie školy, autodidakce (sebevzdělávání), snahy (tendence), percepce (vnímání), vědomí v humanitních vědách, akademické stresy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, normy chování pro sociální komunikaci, práce a její motivace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, vývoj, závady a poruchy myšlení, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, profesní dotazník, násilí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, agresivní a extrapunitivní chování, podmínky tvořivosti, hry dětí předškolního věku, stáří jako vývojová etapa, pubertální stadium vývoje, mladší školní věk (prepuberta), sebehodnocení, intelektové závady a poruchy, vývojové stadium předškolní, kognitivismus v psychologii, citové procesy a stavy člověka, psychologie vyučování a výchovy, vývojové období batolete, životní strategie, vyučování, výsledky učení (vědomosti, druhy učení, kreativní myšlení, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, testy inteligence, city zaměřené na vnější svět, vývojové stadium mládí, vývojové stadium pozdního stáří, pozorování při verbální komunikaci, socializace osobnosti člověka, klasifikace sociálních skupin, komunikace verbální, pracovní činnosti, sociální determinace psychiky, škála pro hodnocení pracovníků, parciální nedostatky řeči, řešení výrobních nástrojů, Psychologické aspekty při řešení výrobních nástrojů, normalita osobnosti, klasifikace psychických jevů, vývojové stadium prepuberty, vývojová etapa puberty, vývojová etapa puberty, vývojové stadium dlouhověkosti, ontogenetická stadia lidského jedince, genialita a tvořivost, intropunitivní zaměření osobnosti, učení a výkon, pracovní prostředí a jeho vliv, dějiny psychologie, psychologie puberty, psychologie batolete, analogizace, mírná kognitivní porucha, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, antropomorfizující, katatymní myšlení, divergentní myšlení, čučche, logastenie, dichotomní myšlení, automatismy, anankasmus, deviantní normy, perennalismus, tachypsychismus, bradypsychismus, divergentní, docta ignorantia, nootropika, předoperační stadium myšlení, blud, puerilismus, RWCT, koherentní myšlení, kognitivní příznaky, reengineering, verbalizátorský učební styl, asocianismus, mentální stres, hypersexuální, prakrti, delirogeny, kognitiva, group mind, pluralistic ignorance, groupthink (angl.), paralogie, memy, elaborovaný jazykový kód, software individuální psychiky, skupinový konformismus, nekritický konformismus, eklekticismus, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, sociální učení, Dialektický materialismus, utilitarizmus, kundalini, intencionalita, inteligence, intelekt, logika, májá, noema-noesis, mystika, mentalita, materializmus, hédonizmus, glissando, diskursivní, dereizmus, archetyp, animizmus, dogmatizmus, egocentrizmus, fluence, filozofie, evropocentrizmus, ekologizace, nomologie, nonkonformizmus, stereotyp, scholastika, scholastik, schizofrenie, subjekt, sugesce, tendence, talmudizmus, syndrom, sugestivní, sapientace, religionistika, parafrenie, panlogizmus, organon, objekt, paralelizmus, psychologie, reflexe, realizmus, psychóza, psychotik, Reading and Writing for Critical Thinking, obluzené vědomí, zlatý věk dětské hry, learning (angl.), think aloud strategy (angl.), koridorové myšlení, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), gestaltismus, cortex cerebri (lat.), deficit ticha, Projekt RWCT v edukaci, zoon logon echon (řec.), tunelové myšlení, probabilistic thinking (angl.), Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, kontrafaktuální myšlení, Forerův efekt, juspozitivismus, jusnaturalismus, perseverace myšlení, estetický typ učitele, antropomorfický, anticipační myšlení, digitální demence, symbolické funkce, intermodalita v oblasti mentální, habituální myšlení a reagování, verbální diarrhea, verbal diarrhea, mindset (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, nosistické já, syntonie, group think (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, funkctional skills (angl.), sociální atitudy, thinking (angl), city v lidském životě, Improved Thinking (angl.), thoughts (angl.), vnímání, Döringova typologie učitelů, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, brikoláž, kognitivní vývoj dětí a mládeže, Vorwickelova typologie učitelů, bradyfrenie, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Sokrates (469-399př.n.l), novoplatonizmus, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), algoritmické myšlení, sacrificium intellectus, Smart Drugs (angl.), kognitivní blok, středně funkční autismus, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), kogitace, fronésis, vědomí, změněné vědomí, noema, noesis, ofelimita, positive thinking (angl.), konvergující žák, dereistické myšlení, prognostické myšlení, fragmentární myšlení, constructive thinking (angl.), nemateriální prvky organizační kultury, Ramus Petrus (1515-1572), Guilford Joy Paul (1897-1987), antiscientismus, paralogické myšlení, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, brain jogging (angl.), fachidiot, aktivizační metody, dichotomous thinking (angl.), apotropaismus, sugestivní psychoterapie, system thinking (angl.), KEMSAK zkratka, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, altruizmusKnihy

Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Designové myšlení -- autor: Ambrose Gavin, Harris Paul
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Zákony myšlení a víry -- autor: Murphy Joseph
Kritické myšlení -- autor: Gazda Jan, Liška Václav, Marek Bořivoj

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mystika
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1875
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz