Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, normy chování pro sociální komunikaci, práce a její motivace, osobnost dítěte, vývoj, závady a poruchy myšlení, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, osobnost učitelů, Vaněk Jan, formování chování a prožívání, altruismus, charakter a jeho utváření, sebeřízení, osobnost a její poznávání, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, verbální diarrhea, verbal diarrhea, funkctional skills (angl.), habituální myšlení a reagování, intermodalita v oblasti mentální, group think (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, mindset (angl.), brikoláž, Improved Thinking (angl.), zoon logon echon (řec.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), deficit ticha, cortex cerebri (lat.), thoughts (angl.), symbolické funkce, syntonie, nosistické já, kreativní myšlení, cognitive bias (angl.), afektivní bloky myšlení, cogitation, akademické stresy, drogové závislosti, teorie vývoje a utváření osobnosti, hipsterka, preadaptace, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), metaracionální myšlení, mind (angl.), TCT-DP zkratka v psychologii, TTCT zkratka ve školství, novověká filozofie, Filozofie, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, Styly a strategie vyučování a učení, psychologická charakteristika žáků a žákyň, osobnost zvýšeně senzitivní a intropunitivní, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, emoce, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, edukativní a sociální zanedbanost, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), osobnost submisivní a intropunitivní, psychologické poradenství ve školství, Úvod do patopsychologie, prevence syndromu vyhoření, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, analogizování, mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, psychotické příznaky, mravnost a její výchova a sebvýchova, prioritní a cílové hodnoty člověka, vrozené závady a poruchy, Základní vrstvy lidského mozku, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, Zásady a pravidla chování a jednání, doplňující pedagogické studium, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, pracovní motivace a stimulace, Happy Neuron Brain Jogging, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, kreativní a talentované osoby, edukativní, brain log (angl.), psychologie biologická, zlatý věk dětské hry, think aloud strategy (angl.), tachypsychismus, bradypsychismus, Dialektický materialismus, perennalismus, deviantní normy, puerilismus, docta ignorantia, divergentní, utilitarizmus, tendence, subjekt, stereotyp, scholastika, sugesce, sugestivní, talmudizmus, syndrom, blud, předoperační stadium myšlení, logastenie, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, čučche, divergentní myšlení, software individuální psychiky, koherentní myšlení, RWCT, antropomorfizující, mírná kognitivní porucha, automatismy, anankasmus, nootropika, Alzheimerova choroba, hebefrenní schizofrenie, analogizace, kognitivní procesy, scholastik, schizofrenie, intelekt, hédonizmus, glissando, inteligence, intencionalita, májá, logika, kundalini, fluence, evropocentrizmus, dereizmus, archetyp, animizmus, diskursivní, dogmatizmus, ekologizace, egocentrizmus, materializmus, mentalita, psychóza, psychotik, psychologie, realizmus, reflexe, sapientace, religionistika, paralelizmus, parafrenie, nomologie, noema-noesis, mystika, nonkonformizmus, objekt, panlogizmus, organon, elaborovaný jazykový kód, memy, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, kognitivní funkce, fachidiot, Ramus Petrus (1515-1572), Guilford Joy Paul (1897-1987), brain jogging (angl.), KEMSAK zkratka, system thinking (angl.), prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), kognitivní blok, fragmentární myšlení, apotropaismus, aktivizační metody, dichotomous thinking (angl.), constructive thinking (angl.), antiscientismus, anticipační myšlení, jusnaturalismus, juspozitivismus, antropomorfický, probabilistic thinking (angl.), koridorové myšlení, tunelové myšlení, Amthauer Rudolf, kontrafaktuální myšlení, tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, kognitivní psychologie, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), bradyfrenie, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), středně funkční autismus, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), kognitivní příznaky, reengineering, verbalizátorský učební styl, mentální stres, hypersexuální, delirogeny, kognitiva, group mind, asocianismus, pluralistic ignorance, nekritický konformismus, skupinový konformismus, paralogie, prokreativní faktory, černo-bílé myšlení, groupthink (angl.), eklekticismus, prakrti, obluzené vědomí, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), psychické procesy, novoplatonizmus, sacrificium intellectus, algoritmické myšlení, ofelimita, positive thinking (angl.), kogitace, fronésis, změněné vědomí, noema, noesis, konvergující žák, dereistické myšlení, altruizmusKnihy

Myšlení hranice / hranice myšlení -- autor: Prášek Petr, Roreitnerová Alena
Od epochy objevů po současnost - Dějiny náboženského myšlení IV. -- autor: Eliade Mircea
Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Zákony myšlení a víry -- autor: Murphy Joseph

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1976
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz