Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel neznámý a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

altruizmus, školská poradenská psychologie, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, závady a poruchy myšlení, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, práce a její motivace, vývoj, teorie vývoje a utváření osobnosti, sebevědomí normální, formování chování a prožívání, altruismus, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, sebevědomí snížené, výchova tvořivosti, osobnost dítěte, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Vaněk Jan, osobnost učitelů, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, osobnost a její poznávání, symbolické funkce, verbální diarrhea, verbal diarrhea, funkctional skills (angl.), brikoláž, Improved Thinking (angl.), thoughts (angl.), cortex cerebri (lat.), intermodalita v oblasti mentální, deficit ticha, zoon logon echon (řec.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), zlatý věk dětské hry, think aloud strategy (angl.), habituální myšlení a reagování, mindset (angl.), cogitation, TTCT zkratka ve školství, kreativní myšlení, cognitive bias (angl.), afektivní bloky myšlení, hipsterka, preadaptace, TCT-DP zkratka v psychologii, mind (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, metaracionální myšlení, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), nosistické já, syntonie, group think (angl.), sebeřízení, vůle a diagnostika jejich závad, tunelové myšlení, rozhovor a jeho typy, prosociální a morální charakter, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, osobnost a jeji poznavani, stresy a psychická mikrotraumata na školách, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, emoce, vrozené závady a poruchy, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, disociální a asociální chování dětí a mládeže, skupina schizofrenií, management práce, denkpsychologie, denken (něm.), ektopsychické funkce člověka, convergent thinking (angl.), divergent thinking, ulek, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, psychotické příznaky, analogizování, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, Základní vrstvy lidského mozku, Osobnost s poruchami základní životní nálady, závady a poruchy vývoje řeči, expanzivní a extrapunitivní chování, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, psychologie osobnosti učitele a učitelky, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, způsoby adaptace člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, sociální interakce ve skupině, brain log (angl.), talenty a jejich třídění, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, Happy Neuron Brain Jogging, psychologie biologická, poruchy a závady jazyka, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, koridorové myšlení, probabilistic thinking (angl.), animizmus, utilitarizmus, divergentní, deviantní normy, perennalismus, tachypsychismus, bradypsychismus, Dialektický materialismus, tendence, puerilismus, talmudizmus, syndrom, sugestivní, sugesce, subjekt, stereotyp, docta ignorantia, blud, scholastik, mírná kognitivní porucha, divergentní myšlení, čučche, logastenie, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, antropomorfizující, analogizace, předoperační stadium myšlení, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, automatismy, anankasmus, nootropika, scholastika, schizofrenie, koherentní myšlení, fluence, kundalini, intencionalita, inteligence, intelekt, hédonizmus, glissando, evropocentrizmus, májá, ekologizace, egocentrizmus, dogmatizmus, diskursivní, dereizmus, archetyp, logika, materializmus, sapientace, paralelizmus, religionistika, reflexe, realizmus, psychóza, psychotik, psychologie, parafrenie, mentalita, panlogizmus, organon, objekt, nonkonformizmus, nomologie, noema-noesis, mystika, RWCT, software individuální psychiky, antropomorfický, aktivizační metody, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, KEMSAK zkratka, system thinking (angl.), dichotomous thinking (angl.), brain jogging (angl.), apotropaismus, fragmentární myšlení, prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), kognitivní blok, středně funkční autismus, fachidiot, Guilford Joy Paul (1897-1987), sacrificium intellectus, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), anticipační myšlení, jusnaturalismus, juspozitivismus, Amthauer Rudolf, kontrafaktuální myšlení, bradyfrenie, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), Ramus Petrus (1515-1572), kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, antiscientismus, constructive thinking (angl.), Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), algoritmické myšlení, elaborovaný jazykový kód, groupthink (angl.), mentální stres, kognitivní příznaky, reengineering, verbalizátorský učební styl, asocianismus, pluralistic ignorance, eklekticismus, group mind, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, nekritický konformismus, skupinový konformismus, paralogie, memy, hypersexuální, kognitiva, novoplatonizmus, konvergující žák, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), ofelimita, positive thinking (angl.), dereistické myšlení, delirogeny, noesis, noema, kogitace, fronésis, změněné vědomí, obluzené vědomí, prakrti, bias blind spot (angl.)

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2057
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz