Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

altruizmus, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, školská poradenská psychologie, vývoj, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, závady a poruchy myšlení, osobnost dítěte, psychoterapeutická péče obětem násilí, sebevědomí snížené, sebeřízení, formování chování a prožívání, altruismus, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, sebevědomí normální, osobnost učitelů, výchova tvořivosti, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Vaněk Jan, Úvod do pedagogické psychologie, drogové závislosti, vůle a diagnostika jejich závad, Improved Thinking (angl.), intermodalita v oblasti mentální, habituální myšlení a reagování, verbální diarrhea, verbal diarrhea, funkctional skills (angl.), brikoláž, thoughts (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, symbolické funkce, cortex cerebri (lat.), deficit ticha, zoon logon echon (řec.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), mindset (angl.), group think (angl.), teorie vývoje a utváření osobnosti, preadaptace, akademické stresy, cogitation, kreativní myšlení, cognitive bias (angl.), afektivní bloky myšlení, hipsterka, TCT-DP zkratka v psychologii, syntonie, TTCT zkratka ve školství, mind (angl.), metaracionální myšlení, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), nosistické já, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, think aloud strategy (angl.), osobnost a jeji poznavani, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávání dificilit, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, sebepoznání a sebeřízení, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, agresivita, myšlení a kreativita, Etický a morální charakter, emoce, vrozené závady a poruchy, Základní vrstvy lidského mozku, prosociální a morální charakter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, Osobnost s poruchami základní životní nálady, management práce, denkpsychologie, denken (něm.), ektopsychické funkce člověka, convergent thinking (angl.), divergent thinking, ulek, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, disociální a asociální chování dětí a mládeže, analogizování, prevence syndromu vyhoření, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), mmorodinné a mimoškolní prostředí, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychotické příznaky, skupina schizofrenií, sociální interakce ve skupině, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, škola a její formativní vlivy, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, způsoby adaptace člověka, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, mravní výchova ve společnosti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, talenty a jejich třídění, psychologie biologická, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pracovní motivace a stimulace, Happy Neuron Brain Jogging, brain log (angl.), edukativní, Extrapunitivní a agresivní osobnost, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, zlatý věk dětské hry, koridorové myšlení, animizmus, utilitarizmus, divergentní, deviantní normy, perennalismus, tachypsychismus, bradypsychismus, Dialektický materialismus, tendence, puerilismus, talmudizmus, syndrom, sugestivní, sugesce, subjekt, stereotyp, docta ignorantia, blud, scholastik, antropomorfizující, RWCT, divergentní myšlení, čučche, logastenie, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, mírná kognitivní porucha, předoperační stadium myšlení, analogizace, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, automatismy, anankasmus, nootropika, scholastika, schizofrenie, software individuální psychiky, fluence, kundalini, intencionalita, inteligence, intelekt, hédonizmus, glissando, evropocentrizmus, májá, ekologizace, egocentrizmus, dogmatizmus, diskursivní, dereizmus, archetyp, logika, materializmus, sapientace, paralelizmus, religionistika, reflexe, realizmus, psychóza, psychotik, psychologie, parafrenie, mentalita, panlogizmus, organon, objekt, nonkonformizmus, nomologie, noema-noesis, mystika, koherentní myšlení, elaborovaný jazykový kód, tunelové myšlení, system thinking (angl.), fachidiot, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, KEMSAK zkratka, aktivizační metody, Guilford Joy Paul (1897-1987), dichotomous thinking (angl.), apotropaismus, fragmentární myšlení, prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), kognitivní blok, brain jogging (angl.), Ramus Petrus (1515-1572), Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), kontrafaktuální myšlení, probabilistic thinking (angl.), antropomorfický, anticipační myšlení, jusnaturalismus, juspozitivismus, Amthauer Rudolf, bradyfrenie, constructive thinking (angl.), Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Strauss - Lévi Claude (1908-2009), kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, antiscientismus, středně funkční autismus, sacrificium intellectus, memy, pluralistic ignorance, hypersexuální, mentální stres, kognitivní příznaky, reengineering, verbalizátorský učební styl, asocianismus, groupthink (angl.), kognitiva, eklekticismus, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, nekritický konformismus, skupinový konformismus, paralogie, group mind, delirogeny, algoritmické myšlení, positive thinking (angl.), novoplatonizmus, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), ofelimita, konvergující žák, prakrti, dereistické myšlení, noesis, noema, kogitace, fronésis, změněné vědomí, obluzené vědomí, bias blind spot (angl.)

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2123
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz