Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, profesní dotazník, násilí, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, teorie vývoje a utváření osobnosti, akademické stresy, hipsterka, preadaptace, TCT-DP zkratka v psychologii, afektivní bloky myšlení, cognitive bias (angl.), cogitation, kreativní myšlení, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do kognitivní psychologie, osobnost dítěte, vývoj, závady a poruchy myšlení, osobnost učitelů, Vaněk Jan, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, práce a její motivace, normy chování pro sociální komunikaci, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Edukace, saturace potřeb v rodině, role a pozice dítěte mezi sourozenci, biologické formativní vlivy, TTCT zkratka ve školství, mind (angl.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), zlatý věk dětské hry, zoon logon echon (řec.), deficit ticha, symbolické funkce, cortex cerebri (lat.), think aloud strategy (angl.), koridorové myšlení, jusnaturalismus, juspozitivismus, Amthauer Rudolf, anticipační myšlení, antropomorfický, tunelové myšlení, probabilistic thinking (angl.), thoughts (angl.), Improved Thinking (angl.), nosistické já, syntonie, group think (angl.), thinking slow (angl.), thinking fast (angl.), metaracionální myšlení, child grooming (angl.), zákon identity (totožnosti) logického myšlení, mindset (angl.), funkctional skills (angl.), brikoláž, verbal diarrhea, verbální diarrhea, intermodalita v oblasti mentální, habituální myšlení a reagování, Rodina a její sociální determinace, nadané a tvořivé osobnosti, intrapunitivita, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, talenty a jejich třídění, sociální interakce ve skupině, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, pracovní motivace a stimulace, Happy Neuron Brain Jogging, Famile a persona, schopnosti a nadání, interakce, kreativní a talentované osoby, edukativní, brain log (angl.), psychologie biologická, Základní vrstvy lidského mozku, vrozené závady a poruchy, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, dlouhověkost, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, edukativní a sociální zanedbanost, Etický a morální charakter, emoce, myšlení a kreativita, agresivita, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, sebepoznání a sebeřízení, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, závady a poruchy vývoje řeči, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, Filozofie, novověká filozofie, formování chování a prožívání, altruismus, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, sebevědomí snížené, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, normální a abnormální stáří, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, psychosomaticky traumatizované osoby, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, Mládí a jeho vývoj, afekty člověka a jejich zvládání, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, kontrafaktuální myšlení, bradyfrenie, Dialektický materialismus, utilitarizmus, tendence, bradypsychismus, tachypsychismus, deviantní normy, perennalismus, talmudizmus, syndrom, scholastika, scholastik, schizofrenie, stereotyp, subjekt, sugestivní, sugesce, divergentní, docta ignorantia, mírná kognitivní porucha, analogizace, kognitivní procesy, antropomorfizující, katatymní myšlení, logastenie, dichotomní myšlení, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, blud, puerilismus, předoperační stadium myšlení, nootropika, automatismy, anankasmus, sapientace, religionistika, intelekt, hédonizmus, glissando, inteligence, intencionalita, logika, kundalini, fluence, evropocentrizmus, dereizmus, archetyp, animizmus, diskursivní, dogmatizmus, ekologizace, egocentrizmus, májá, materializmus, psychologie, paralelizmus, parafrenie, psychotik, psychóza, reflexe, realizmus, panlogizmus, organon, mystika, mentalita, noema-noesis, nomologie, objekt, nonkonformizmus, čučche, divergentní myšlení, fragmentární myšlení, prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), apotropaismus, dichotomous thinking (angl.), system thinking (angl.), aktivizační metody, kognitivní blok, středně funkční autismus, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), novoplatonizmus, algoritmické myšlení, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), sacrificium intellectus, KEMSAK zkratka, metoda DITOR, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, antiscientismus, tangenciální myšlení, kognitivní psychologie, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Strauss - Lévi Claude (1908-2009), constructive thinking (angl.), Ramus Petrus (1515-1572), reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), kognitivní funkce, fachidiot, Guilford Joy Paul (1897-1987), brain jogging (angl.), critical thinking (angl.), ofelimita, eklekticismus, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, groupthink (angl.), pluralistic ignorance, verbalizátorský učební styl, asocianismus, nekritický konformismus, skupinový konformismus, koherentní myšlení, RWCT, software individuální psychiky, elaborovaný jazykový kód, paralogie, memy, reengineering, kognitivní příznaky, noema, kogitace, fronésis, noesis, dereistické myšlení, positive thinking (angl.), konvergující žák, změněné vědomí, obluzené vědomí, hypersexuální, mentální stres, group mind, kognitiva, prakrti, delirogeny, altruizmusKnihy

Myšlení hranice / hranice myšlení -- autor: Prášek Petr, Roreitnerová Alena
Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Zákony myšlení a víry -- autor: Murphy Joseph
Pokušení neviditelného -- autor: Papoušek Vladimír

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1956
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz