Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

longevita, mind (angl.), duševno, pojmové (myšlenkové) učení, erudice řešením problémů, myšlení a jeho závady a poruchy, myšlení (kogitace), formativní vlivy člověka, metaracionální myšlení, Ravenův test inteligence, psychologie puberty, psychologie batolete, nosistické já, psychologie adolescence, thinking slow (angl.), child grooming (angl.), thinking fast (angl.), kreativita (tvořivost), Disease, charakteristika dětí, senzitivita s intropunitivitou, will (angl.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, behaviorismus a reflexologie, experimentální psychologie, personalismus a charakterologie, afektivní bloky myšlení, Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, TCT-DP zkratka v psychologii, TTCT zkratka ve školství, psychická způsobilost pro školu, preadaptace, hipsterka, Motives (angl.), fury (angl.), syntonie, group think (angl.), zoon logon echon (řec.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), Projekt RWCT v edukaci, deficit ticha, symbolické funkce, digitální demence, cortex cerebri (lat.), zlatý věk dětské hry, think aloud strategy (angl.), estetický typ učitele, antropomorfický, anticipační myšlení, perseverace myšlení, probabilistic thinking (angl.), koridorové myšlení, tunelové myšlení, thoughts (angl.), Improved Thinking (angl.), habituální myšlení a reagování, verbální diarrhea, verbal diarrhea, intermodalita v oblasti mentální, mindset (angl.), Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, funkctional skills (angl.), sociální atitudy, Döringova typologie učitelů, thinking (angl), city v lidském životě, Vorwickelova typologie učitelů, kognitivní vývoj dětí a mládeže, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, brikoláž, celostní a tvarová psychologie, poradenská pedagogická psychologie, hodnocení a klasifikace ve škole, výchova a učení, sebevýchova, zkoušení (examinace) ve školách, tvořivost (kreativita), vyučovací a učební styly, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, didaktické testy, mládí, novověká psychologie a pedagogika, novověká psychologie, starořečtí myslitelé, komunikace sociální, adaptace člověka v náročných situacích, únava a vyčerpání, únava, prokreativní antikreativní podmínky, typy adaptace člověka, vyučování, výsledky učení (vědomosti, druhy učení, city zaměřené na sebe, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, šmrdochel, city zaměřené na vnější svět, kreativní myšlení, sebevědomí a jeho poruchy, prehistorie filozofie, senzitivní osoby s intropunitivitou, typy osobnosti učitelů a učitelek, etika a mravní výchova, Submisivní a intropunitivní chování, cognitive bias (angl.), patopsychologie ve školství, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, edukační psychologie, autokognice a self-management, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, interview (rozhovor), dospívání, postpubescence, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, seniorita normální a abnormální, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, psychická traumata ve školství, organizační kultura pracoviště, rodina a vývoj dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., strukturální vlastnosti osobnosti, charakter v psychologii, paměť člověka, temperament a jeho poznávání, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, anormativni chovani dětí, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, disharmonická a abnormální osobnost dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, jusnaturalismus, juspozitivismus, bradypsychismus, Dialektický materialismus, utilitarizmus, tachypsychismus, perennalismus, docta ignorantia, divergentní, deviantní normy, tendence, talmudizmus, stereotyp, scholastika, scholastik, subjekt, sugesce, syndrom, sugestivní, puerilismus, blud, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, antropomorfizující, logastenie, čučche, RWCT, divergentní myšlení, mírná kognitivní porucha, analogizace, anankasmus, nootropika, předoperační stadium myšlení, automatismy, Alzheimerova choroba, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, schizofrenie, sapientace, hédonizmus, glissando, fluence, intelekt, inteligence, logika, kundalini, intencionalita, filozofie, evropocentrizmus, dereizmus, archetyp, animizmus, diskursivní, dogmatizmus, ekologizace, egocentrizmus, májá, materializmus, psychotik, psychologie, paralelizmus, psychóza, realizmus, religionistika, reflexe, parafrenie, panlogizmus, noema-noesis, mystika, mentalita, nomologie, nonkonformizmus, organon, objekt, koherentní myšlení, software individuální psychiky, system thinking (angl.), aktivizační metody, dichotomous thinking (angl.), KEMSAK zkratka, metoda DITOR, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), apotropaismus, sugestivní psychoterapie, středně funkční autismus, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), sacrificium intellectus, kognitivní blok, Smart Drugs (angl.), fragmentární myšlení, prognostické myšlení, fachidiot, brain jogging (angl.), bradyfrenie, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), Strauss - Lévi Claude (1908-2009), Forerův efekt, kontrafaktuální myšlení, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, nemateriální prvky organizační kultury, Ramus Petrus (1515-1572), Guilford Joy Paul (1897-1987), constructive thinking (angl.), antiscientismus, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, algoritmické myšlení, Sokrates (469-399př.n.l), verbalizátorský učební styl, asocianismus, pluralistic ignorance, reengineering, kognitivní příznaky, group mind, hypersexuální, mentální stres, groupthink (angl.), eklekticismus, paralogie, memy, elaborovaný jazykový kód, skupinový konformismus, nekritický konformismus, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, delirogeny, prakrti, critical thinking (angl.), ofelimita, positive thinking (angl.), tactical reasoning (angl.), strategic reasoning (angl.), novoplatonizmus, psychické procesy, konvergující žák, dereistické myšlení, změněné vědomí, obluzené vědomí, Reading and Writing for Critical Thinking, vědomí, fronésis, noesis, noema, altruizmusKnihy

Logické myšlení -- autor: Phillips Charles
Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Designové myšlení -- autor: Ambrose Gavin, Harris Paul
Síla alfa myšlení -- autor: Stearn Jess
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mystika
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1840
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz