Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), Ravenův test inteligence, metaracionální myšlení, mind (angl.), duševno, psychologie adolescence, psychologie puberty, Piaget Jean (1896-1980) a jeho vývojová teorie, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, mindset (angl.), group think (angl.), syntonie, psychologie batolete, nosistické já, longevita, pojmové (myšlenkové) učení, fury (angl.), hipsterka, preadaptace, Motives (angl.), Hypersenzitivní a intropunitivní osobnosti, will (angl.), afektivní bloky myšlení, TCT-DP zkratka v psychologii, TTCT zkratka ve školství, myšlení (kogitace), formativní vlivy člověka, erudice řešením problémů, myšlení a jeho závady a poruchy, kreativita (tvořivost), psychická způsobilost pro školu, Disease, intermodalita v oblasti mentální, habituální myšlení a reagování, think aloud strategy (angl.), koridorové myšlení, tunelové myšlení, zlatý věk dětské hry, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), zoon logon echon (řec.), gestaltismus, probabilistic thinking (angl.), perseverace myšlení, juspozitivismus, Symptom Schecklist (SCL 90), Amthauer Rudolf, jusnaturalismus, anticipační myšlení, estetický typ učitele, antropomorfický, Projekt RWCT v edukaci, deficit ticha, stadia kognitivního vývoje podle Jeana Piageta, brikoláž, kognitivní vývoj dětí a mládeže, sociální atitudy, funkctional skills (angl.), verbální diarrhea, verbal diarrhea, Vorwickelova typologie učitelů, Döringova typologie učitelů, symbolické funkce, digitální demence, cortex cerebri (lat.), thoughts (angl.), Improved Thinking (angl.), thinking (angl), city v lidském životě, senzitivita s intropunitivitou, charakteristika dětí, adaptace člověka v náročných situacích, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, únava, únava a vyčerpání, didaktické testy, mládí, novověká psychologie, starořečtí myslitelé, charakter v psychologii, strukturální vlastnosti osobnosti, infantilismus osobnostní a školní docházka, temperament a jeho poznávání, paměť člověka, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, sebevýchova, výchova a učení, etika a mravní výchova, prehistorie filozofie, senzitivní osoby s intropunitivitou, Submisivní a intropunitivní chování, patopsychologie ve školství, sebevědomí a jeho poruchy, cognitive bias (angl.), typy osobnosti učitelů a učitelek, typy adaptace člověka, tvořivost (kreativita), zkoušení (examinace) ve školách, hodnocení a klasifikace ve škole, školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, prokreativní antikreativní podmínky, vyučovací a učební styly, postoje a vztahy, stresy a psychická traumata na školách., psychická traumata ve školství, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, mikrotraumatizace osobnosti studentů a studentek, sebevzdělávání, postpubescence, prepubescence, dospívání, talent a tvořivost dětí i dospělých, efektivní styly učení a vyučování, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, experimentální psychologie, celostní a tvarová psychologie, seniorita normální a abnormální, poradenská pedagogická psychologie, batole (toddler), předškolní dítě, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, drogové a jiné závislosti dětí, DIFICILITY chování a prožívání dětí, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, zdraví, rodinná konstelace a rozvoj dětí, interview (rozhovor), autokognice a self-management, edukační psychologie, schopnosti a dovednosti, způsobilost pro školní docházku, rodina a vývoj dětí, organizační kultura pracoviště, kontrafaktuální myšlení, Forerův efekt, Dialektický materialismus, utilitarizmus, tendence, bradypsychismus, tachypsychismus, deviantní normy, perennalismus, talmudizmus, syndrom, scholastika, scholastik, schizofrenie, stereotyp, subjekt, sugestivní, sugesce, divergentní, docta ignorantia, antropomorfizující, mírná kognitivní porucha, analogizace, katatymní myšlení, dichotomní myšlení, čučche, logastenie, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, předoperační stadium myšlení, blud, puerilismus, nootropika, anankasmus, Alzheimerova choroba, automatismy, sapientace, religionistika, hédonizmus, glissando, fluence, intelekt, inteligence, kundalini, intencionalita, filozofie, evropocentrizmus, dereizmus, archetyp, animizmus, diskursivní, dogmatizmus, ekologizace, egocentrizmus, logika, májá, psychologie, paralelizmus, parafrenie, psychotik, psychóza, reflexe, realizmus, panlogizmus, organon, mystika, mentalita, materializmus, noema-noesis, nomologie, objekt, nonkonformizmus, divergentní myšlení, RWCT, apotropaismus, sugestivní psychoterapie, fragmentární myšlení, dichotomous thinking (angl.), aktivizační metody, KEMSAK zkratka, system thinking (angl.), prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), algoritmické myšlení, Sokrates (469-399př.n.l), novoplatonizmus, sacrificium intellectus, Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), kognitivní blok, středně funkční autismus, metoda DITOR, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, kognitivní psychologie, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), bradyfrenie, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), antiscientismus, constructive thinking (angl.), fachidiot, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, brain jogging (angl.), Guilford Joy Paul (1897-1987), nemateriální prvky organizační kultury, Ramus Petrus (1515-1572), psychické procesy, strategic reasoning (angl.), pluralistic ignorance, groupthink (angl.), eklekticismus, asocianismus, verbalizátorský učební styl, kognitivní příznaky, reengineering, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, elaborovaný jazykový kód, software individuální psychiky, koherentní myšlení, memy, paralogie, nekritický konformismus, skupinový konformismus, mentální stres, hypersexuální, konvergující žák, dereistické myšlení, noesis, positive thinking (angl.), ofelimita, tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), noema, fronésis, prakrti, delirogeny, group mind, Reading and Writing for Critical Thinking, obluzené vědomí, vědomí, změněné vědomí, altruizmusKnihy

Vizuální myšlení -- autor: Phillips Charles
Logické myšlení -- autor: Phillips Charles
Umění a myšlení -- autor: Bouzek Jan
Designové myšlení -- autor: Ambrose Gavin, Harris Paul
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » mystika
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:1834
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz