Pojem myšlení

Slovo:

myšlení


Upozornění:
vložil uživatel Lejny** a ověřil editor

Význam:

Zprostředkovaný a zobecněný způsob poznávání vlastností předmětů a jevů, jakož vztahu mezi nimi. Základem jsou myšlenkové operace.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

altruizmus, Úvod do personalismu a charakterologie, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, normy chování pro sociální komunikaci, Úvod do behaviorismu, násilí, profesní dotazník, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, drogové závislosti, role a pozice dítěte mezi sourozenci, práce a její motivace, akademické stresy, nadané a tvořivé osobnosti, charakter a jeho utváření, osobnost patologicky cyklotymická, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, sebevědomí snížené, sebevědomí normální, výchova tvořivosti, Rodina a její sociální determinace, závady a poruchy myšlení, biologické determinanty osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Vaněk Jan, osobnost učitelů, osobnost dítěte, vývoj, teorie vývoje a utváření osobnosti, cogitation, formování chování a prožívání, symbolické funkce, verbální diarrhea, verbal diarrhea, funkctional skills (angl.), brikoláž, Improved Thinking (angl.), thoughts (angl.), cortex cerebri (lat.), intermodalita v oblasti mentální, deficit ticha, zoon logon echon (řec.), gestaltismus, Gordonův osobnostní profil - Inventarium (GPP-I), zlatý věk dětské hry, think aloud strategy (angl.), habituální myšlení a reagování, mindset (angl.), kreativní myšlení, mind (angl.), cognitive bias (angl.), afektivní bloky myšlení, hipsterka, preadaptace, TCT-DP zkratka v psychologii, TTCT zkratka ve školství, metaracionální myšlení, zákon identity (totožnosti) logického myšlení, child grooming (angl.), thinking fast (angl.), thinking slow (angl.), nosistické já, syntonie, group think (angl.), altruismus, sebeřízení, tunelové myšlení, myšlení a kreativita, psychologická charakteristika žáků a žákyň, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, Etický a morální charakter, poznávání dificilit, emoce, vrozené závady a poruchy, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, Osobnost s poruchami základní životní nálady, sociální interakce ve skupině, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, intrapunitivita, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), divergent thinking, ulek, management práce, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, analogizování, prevence syndromu vyhoření, mmorodinné a mimoškolní prostředí, prosociální a morální charakter, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, psychotické příznaky, disociální a asociální chování dětí a mládeže, stresy a psychická mikrotraumata na školách, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, talenty a jejich třídění, myšlení v pracovním procesu, osobnost a její poznávání, Normální a zdravá osobnost, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, škola a její formativní vlivy, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, psychosomaticky traumatizované osoby, Možnosti využití díla J. Foglara v práci s dětmi, Filozofie, novověká filozofie, osoby zvýšeně senzitivní a intropunitivní, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, normalita a psychické zdraví, Famile a persona, pracovní motivace a stimulace, Happy Neuron Brain Jogging, brain log (angl.), psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, schopnosti a nadání, mravní výchova ve společnosti, interakce, doplňující pedagogické studium, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, způsoby adaptace člověka, koridorové myšlení, probabilistic thinking (angl.), animizmus, utilitarizmus, divergentní, deviantní normy, perennalismus, tachypsychismus, bradypsychismus, Dialektický materialismus, tendence, puerilismus, talmudizmus, syndrom, sugestivní, sugesce, subjekt, stereotyp, docta ignorantia, blud, scholastik, mírná kognitivní porucha, divergentní myšlení, čučche, logastenie, dichotomní myšlení, katatymní myšlení, antropomorfizující, analogizace, předoperační stadium myšlení, kognitivní procesy, hebefrenní schizofrenie, Alzheimerova choroba, automatismy, anankasmus, nootropika, scholastika, schizofrenie, koherentní myšlení, fluence, kundalini, intencionalita, inteligence, intelekt, hédonizmus, glissando, evropocentrizmus, májá, ekologizace, egocentrizmus, dogmatizmus, diskursivní, dereizmus, archetyp, logika, materializmus, sapientace, paralelizmus, religionistika, reflexe, realizmus, psychóza, psychotik, psychologie, parafrenie, mentalita, panlogizmus, organon, objekt, nonkonformizmus, nomologie, noema-noesis, mystika, RWCT, software individuální psychiky, antropomorfický, aktivizační metody, kognitivní funkce, reflektorický styl učení, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metoda DITOR, KEMSAK zkratka, system thinking (angl.), dichotomous thinking (angl.), brain jogging (angl.), apotropaismus, fragmentární myšlení, prognostické myšlení, Smart Drugs (angl.), kognitivní blok, středně funkční autismus, fachidiot, Guilford Joy Paul (1897-1987), sacrificium intellectus, Lévy Bruhl Lucien (1857-1939), anticipační myšlení, jusnaturalismus, juspozitivismus, Amthauer Rudolf, kontrafaktuální myšlení, bradyfrenie, Strauss - Lévi Claude (1908-2009), Ramus Petrus (1515-1572), kognitivní psychologie, tangenciální myšlení, dyslogické myšlení, paralogické myšlení, antiscientismus, constructive thinking (angl.), Raven´s Advanced Progressive Matrices (angl.), algoritmické myšlení, elaborovaný jazykový kód, groupthink (angl.), mentální stres, kognitivní příznaky, reengineering, verbalizátorský učební styl, asocianismus, pluralistic ignorance, eklekticismus, group mind, černo-bílé myšlení, prokreativní faktory, nekritický konformismus, skupinový konformismus, paralogie, memy, hypersexuální, kognitiva, novoplatonizmus, konvergující žák, psychické procesy, strategic reasoning (angl.), tactical reasoning (angl.), critical thinking (angl.), ofelimita, positive thinking (angl.), dereistické myšlení, delirogeny, noesis, noema, kogitace, fronésis, změněné vědomí, obluzené vědomí, prakrti, convergent thinking (angl.)Knihy

Racionální myšlení a společensko-emocionální myšlení -- autor: Fernandes Evaristo V.
Myšlení hranice / hranice myšlení -- autor: Prášek Petr, Roreitnerová Alena
Pojednání o lidském myšlení II -- autor: Cipra Tomáš
Kritické myšlení -- autor: Gazda Jan, Liška Václav, Marek Bořivoj
Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání -- autor: Holman Robert

Komentáře ke slovu myšlení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » myství
následující slovo: » myšlenkové mapování
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2024
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz