Pojem syndrom

Slovo:

syndrom


Význam:

skupina, současný výskyt, charakteristické seskupení několika typických příznaků.
Je to jakýsi komplex symptomů. Např. pro depresi se považuje za charakteristické trias: smutná nálada, zpomalené myšlení a útlum psychomotoriky. U mánie je naproti tomu typická trias: rozjařeně veselá nálada, zrychlené myšlení a zvýšené psychomotorické tempo.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

sarkopenie, mesiášský komplex, RLS zkratka ve zdravotnictví, plantární fascitida, zkratka SIDS ve zdravotnictví, fascitis plantaris (lat.), amotivace, Irritable Bowel Syndrome (IBS) angl., burnout a jeho fáze, Freudenberger Herbert, Battered Child Syndrome (angl.), persona typu C, syndrom vyhoření, syndrom pomahačů, efektivita psychických stimulů, PTS zkratka ve zdravotnictví, OSAS zkratka ve zdravotnictví, klinická jednotka, sas zkratka ve zdravotnictvi, profesní deformace učitelů, indispensable necessity syndrome (angl.), Odysseův syndrom, fear of missing out (angl.), PCOS zkratka ve zdravotnictví, NLD syndrom, broken home syndrome (angl.), SSA zkratka ve zdravotnictví, jet syndrom (angl.), AS. zkratka ve zdravotnictví, SBS zkratka ve zdravotnictví, komplex pomocníka, syndrom spasitele, dificility motoriky a praxie, kofeinismus, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), OAS zkratka v alergologii, mnichovské srdce, myofunční terapie (MFT), benzodiazepiny, patognomika, radikulární syndrom, fragilitas ossium, torakodorzalgie, False Memory Syndrome (FMS), VAS páteře, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, savantism, aleidygismus, Fetal Alcohol Syndrome (angl.), PFAS zkratka ve zdravotnictví, hoarding disorder (angl.), pathological collecting (angl.), dysmotivační syndrom, simultánní agnózie, FASD zkratka ve zdravotnictví, DD zkratka ve zdravotnictví, refeeding syndrome (angl.), broken heart syndrome (angl.), syndrom barona Prášila, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, SY zkratka ve zdravotnictví, Respiratory Distress Syndrome (RDS), NES zkratka ve zdravotnictví, HSP zkratka v humanitních vědách, psychosomatická tenze u dětí, stresy a psychická traumata na školách., infantilismus osobnostní a školní docházka, genderové vlastnosti, paměť člověka, strukturální vlastnosti osobnosti, prenatální vývoj a porod, závady a poruchy řeči, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, drogové a jiné závislosti dětí, únava, únava a vyčerpání, úraz (trauma), CHTC zkratka ve zdravotnictví, mladší školní věk (prepuberta), stáří jako vývojová etapa, intelektové závady a poruchy, perinatalita, RDS zkratka ve zdravotnictví, patopsychologie ve školství, školní neúspěšnost, volba a výběr povolání a studia, typy osobnosti učitelů a učitelek, psychomotorická instabilita dětí, etika a mravní výchova, vzdělávací potíže, anormativni chovani dětí, zdraví, Disease, accident, messy house syndrom, PWS zkratka ve zdravotnictví, syndromologie, motorika člověka, paliativní péče ve zdravotnictví, vigilita a její závady a poruchy, CC syndrom, prefrontální syndrom, CB syndrom, VAS zkratka ve zdravotnictví, adultopsychologie interevia, longevita, vědomí a jeho závady a poruchy, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, schopnosti a dovednosti, dotazník (questionnaire), způsobilost pro školní docházku, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, duševní zdraví člověka, stresory učitelů a učitelek, handicapované děti, psychická traumata ve školství, seniorita normální a abnormální, dospělost, perinatální období vývoje, prepubescence, osteogenesis imperfecta (OI), sundown syndrom (fenomén), dantrolen, sick sinus syndrom, benzatropin, Cushingův syndrom, night eating syndrome (angl.), NS zkr., kefalea, vigilní kóma, Portální hypertenze, HVPG-zkr., WPW syndrom, fenomén opuštěného hnízda, keratokonjunktivitis, nekritický konformismus, hypertrichóza, chronizující VAS, RSI syndrom, Loweho syndrom, progerie adultorum, Repetition Strain Injury, failed back surgery syndrom (FFSS), syndrom abdominální dekomprese, Seasonal Affective Disorder, epicondylitis ulnaris humeru, akathisie, AFS zkr., General Adaptation Syndrome (GAS), ADD - Attention Deficit Disorder, epicondylitis radialis humeri, SIDS (zkratka), ARDS, CAN syndrom, arachnodaktylie, kalcitonin, sprue, kompartment, burnout, kompartmentový syndrom, peptický vřed, Ganserův syndrom, MODS, akatizie, SIRS, celiakie, apaticko-abulický syndrom, amotivační syndrom, EBV, HKS, pervazivní vývojové poruchy, pervazivní vývojová porucha, Münchhausenův syndrom by proxy, trizomie, Stockholmský syndrom, hypokinetický syndrom, Korsakovův syndrom, subakutní, pseudodemence, SCHU, hexadaktylie, burn-out efekt, anaklitická deprese, bronchiektazie, prepsychose, Fregoliho syndrom, locked - in syndrome (angl.)n, Stendhalův syndrom, hyperkulturémie, Stendhal (pseudonym), Florentský syndrom, apalik, false memory syndrome (angl.), kondukční afázie, Child Abuse and Neglect Syndrome (angl.)., dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), survival syndrom, neglect levé poloviny zorného pole, Cotardův syndrom, Cotard, Stauderova katatonie, oneirofrenie, Angelmanův syndrom, Selye Hans (1907-1982), drogy, parkinsonismus, sirenomelie, dezintegrační dětská porucha, abúzus alkoholu typu delta, steatorea (steatorrhoea), GAS H.Selye, post vietnamský syndrom, Maslach Burnout Inventory (MBI), postvietnamský syndrom, superžena, supermuž, shaken baby syndrome (SBS), syllogomanie, self - harm (angl.), HELLP zkr., syndrom zavrženého rodiče, SARS zkr., bigarexie, syndrom PAS, MS zkratka, AKS zkratka, PAS zkratka ve zdravotnictví, peutz-jeghersův syndrom, coma vigile, perzistentní vegetativní stav, Gardner Richard A., Sick Building Syndrome (SBS), Severe Acute Respiratory Syndrome (angl.), AHA syndrom, Chronic Fatique Syndrome, Sudden Infant Death Syndrome (angl.), FAS zkratka, chronický stres, extrapyramidové příznaky, bulimarexie, CFS ve zdravotnictví, epikantus, syndroma, syndrom hopelessness-helplessness, Asperger Syndrome Screening Questionnaire, aidsKnihy

Revoluce v léčení obezity, cukrovky, vysokého tlaku a cholesterolu -- autor: Roux Daniel
Kardiometabolický syndrom
Hemolyticko-uremický syndrom -- autor: Matějková Eva
Syndrom E -- autor: Thilliez Franck
Aspergerův syndrom -- autor: Attwood Tony

Komentáře ke slovu syndrom


 
» přidat nový komentář

zdravotnicky neregistrovaný - avarto 23.04.2006 16:46
» reagovat
Výklad hesla
syndrom (zkr. sy) – typická kombinace příznaků (symptomů), určitého onemocnění. Často bývá nazván podle objevitele. Někdy se jako s. označuje nahromadění příznaků charakteristické pro určitou nemoc, ale na rozdíl od ní vyvolané jinou chorobou. Např. Meničrova nemoc je onemocněním vnitřního ucha neznámé příčiny, Meničrův s., který má podobné příznaky, je způsoben např. poruchami krční páteře

Etymologie – vysvětlení původu slova:
řec. syndrome souběh: syn-; dromos běh
 Navigace

předchozí slovo: » syndikát
následující slovo: » syndrom 47, XXX
slovo se nachází na stránce: S:128
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz