Pojem syndrom

Slovo:

syndrom


Význam:

skupina, současný výskyt, charakteristické seskupení několika typických příznaků.
Je to jakýsi komplex symptomů. Např. pro depresi se považuje za charakteristické trias: smutná nálada, zpomalené myšlení a útlum psychomotoriky. U mánie je naproti tomu typická trias: rozjařeně veselá nálada, zrychlené myšlení a zvýšené psychomotorické tempo.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

syndrom vyhoření, syndrom pomahačů, Irritable Bowel Syndrome (IBS) angl., amotivace, sarkopenie, mesiášský komplex, persona typu C, Battered Child Syndrome (angl.), dysmotivační syndrom, simultánní agnózie, syndrom spasitele, komplex pomocníka, burnout a jeho fáze, Freudenberger Herbert, RLS zkratka ve zdravotnictví, plantární fascitida, SBS zkratka ve zdravotnictví, jet syndrom (angl.), AS. zkratka ve zdravotnictví, PCOS zkratka ve zdravotnictví, klinická jednotka, fear of missing out (angl.), SSA zkratka ve zdravotnictví, NLD syndrom, zkratka SIDS ve zdravotnictví, fascitis plantaris (lat.), efektivita psychických stimulů, PTS zkratka ve zdravotnictví, broken home syndrome (angl.), pathological collecting (angl.), hoarding disorder (angl.), patognomika, VAS páteře, benzodiazepiny, kofeinismus, Non- verbal Learning Disability (NLD resp.NVLD syndrom), dificility motoriky a praxie, Nonverbal Learning Disability (syndrom NDL, False Memory Syndrome (FMS), sundown syndrom (fenomén), drogy, osteogenesis imperfecta (OI), fragilitas ossium, torakodorzalgie, radikulární syndrom, OAS zkratka v alergologii, myofunční terapie (MFT), SY zkratka ve zdravotnictví, Respiratory Distress Syndrome (RDS), DD zkratka ve zdravotnictví, FASD zkratka ve zdravotnictví, Fetal Alcohol Syndrome (angl.), PFAS zkratka ve zdravotnictví, Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, syndrom barona Prášila, savantism, mnichovské srdce, aleidygismus, broken heart syndrome (angl.), refeeding syndrome (angl.), OSAS zkratka ve zdravotnictví, sas zkratka ve zdravotnictvi, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, závady a poruchy řeči, stresy a psychická traumata na školách., prenatální vývoj a porod, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, duševní zdraví člověka, normální prenatální vývoj a porod, osobnosti typu A, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, anormativni chovani dětí, psychosomatická tenze u dětí, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychomotorická instabilita dětí, typy osobnosti učitelů a učitelek, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, RDS zkratka ve zdravotnictví, patopsychologie ve školství, školní neúspěšnost, volba a výběr povolání a studia, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové vlastnosti, paměť člověka, únava, únava a vyčerpání, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, longevita, VAS zkratka ve zdravotnictví, adultopsychologie interevia, vigilita a její závady a poruchy, accident, paliativní péče ve zdravotnictví, CB syndrom, CC syndrom, Odysseův syndrom, profesní deformace učitelů, indispensable necessity syndrome (angl.), NES zkratka ve zdravotnictví, prefrontální syndrom, HSP zkratka v humanitních vědách, Disease, messy house syndrom, perinatální období vývoje, dospělost, prepubescence, handicapované děti, dotazník (questionnaire), stresory učitelů a učitelek, psychická traumata ve školství, seniorita normální a abnormální, motorika člověka, PWS zkratka ve zdravotnictví, syndromologie, vědomí a jeho závady a poruchy, neuroticismus a neurotické závady a poruchy, parkinsonismus, Selye Hans (1907-1982), dantrolen, sick sinus syndrom, benzatropin, Cushingův syndrom, night eating syndrome (angl.), NS zkr., kefalea, vigilní kóma, Portální hypertenze, HVPG-zkr., WPW syndrom, fenomén opuštěného hnízda, keratokonjunktivitis, nekritický konformismus, hypertrichóza, chronizující VAS, Loweho syndrom, Seasonal Affective Disorder, RSI syndrom, progerie adultorum, syndrom abdominální dekomprese, Repetition Strain Injury, epicondylitis ulnaris humeru, epicondylitis radialis humeri, akathisie, AFS zkr., General Adaptation Syndrome (GAS), ADD - Attention Deficit Disorder, SIDS (zkratka), ARDS, CAN syndrom, arachnodaktylie, kalcitonin, sprue, kompartment, burnout, kompartmentový syndrom, peptický vřed, Ganserův syndrom, MODS, akatizie, SIRS, celiakie, apaticko-abulický syndrom, amotivační syndrom, EBV, HKS, pervazivní vývojové poruchy, pervazivní vývojová porucha, Münchhausenův syndrom by proxy, trizomie, Stockholmský syndrom, hypokinetický syndrom, Korsakovův syndrom, subakutní, pseudodemence, SCHU, hexadaktylie, burn-out efekt, anaklitická deprese, failed back surgery syndrom (FFSS), bronchiektazie, apalik, false memory syndrome (angl.), locked - in syndrome (angl.)n, Fregoliho syndrom, hyperkulturémie, Stendhalův syndrom, survival syndrom, neglect levé poloviny zorného pole, superžena, supermuž, Child Abuse and Neglect Syndrome (angl.)., kondukční afázie, dysartrie hyperkinetická (extrapyramidová), dysartrie hypokinetická (extrapyramidová), Florentský syndrom, Stendhal (pseudonym), dezintegrační dětská porucha, Maslach Burnout Inventory (MBI), sirenomelie, oneirofrenie, Angelmanův syndrom, Stauderova katatonie, postvietnamský syndrom, post vietnamský syndrom, Cotard, Cotardův syndrom, steatorea (steatorrhoea), abúzus alkoholu typu delta, GAS H.Selye, FAS zkratka, chronický stres, bigarexie, syndrom PAS, syllogomanie, shaken baby syndrome (SBS), HELLP zkr., self - harm (angl.), coma vigile, perzistentní vegetativní stav, AKS zkratka, prepsychose, MS zkratka, PAS zkratka ve zdravotnictví, peutz-jeghersův syndrom, SARS zkr., syndrom zavrženého rodiče, extrapyramidové příznaky, bulimarexie, AHA syndrom, Severe Acute Respiratory Syndrome (angl.), Sudden Infant Death Syndrome (angl.), Chronic Fatique Syndrome, Asperger Syndrome Screening Questionnaire, syndrom hopelessness-helplessness, Sick Building Syndrome (SBS), Gardner Richard A., epikantus, CFS ve zdravotnictví, syndroma, aidsKnihy

Revoluce v léčení obezity, cukrovky, vysokého tlaku a cholesterolu -- autor: Roux Daniel
Syndrom E -- autor: Thilliez Franck
Hemolyticko-uremický syndrom -- autor: Matějková Eva
Kardiometabolický syndrom
Učitel a syndrom vyhoření -- autor: Čapek Robert, Šmejkal Jiří, Příkazská Irena

Komentáře ke slovu syndrom


 
» přidat nový komentář

zdravotnicky neregistrovaný - avarto 23.04.2006 16:46
» reagovat
Výklad hesla
syndrom (zkr. sy) – typická kombinace příznaků (symptomů), určitého onemocnění. Často bývá nazván podle objevitele. Někdy se jako s. označuje nahromadění příznaků charakteristické pro určitou nemoc, ale na rozdíl od ní vyvolané jinou chorobou. Např. Meničrova nemoc je onemocněním vnitřního ucha neznámé příčiny, Meničrův s., který má podobné příznaky, je způsoben např. poruchami krční páteře

Etymologie – vysvětlení původu slova:
řec. syndrome souběh: syn-; dromos běh
 Navigace

předchozí slovo: » syndikát
následující slovo: » syndrom 47, XXX
slovo se nachází na stránce: S:128
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz