Pojem syndrom

Slovo:

syndrom


Význam:

skupina, současný výskyt, charakteristické seskupení několika typických příznaků.
Je to jakýsi komplex symptomů. Např. pro depresi se považuje za charakteristické trias: smutná nálada, zpomalené myšlení a útlum psychomotoriky. U mánie je naproti tomu typická trias: rozjařeně veselá nálada, zrychlené myšlení a zvýšené psychomotorické tempo.Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aids, messy house syndrom, sas zkratka ve zdravotnictvi, profesní deformace učitelů, Picwickův syndrom, OHS zkratka ve zdravotnictví, Odysseův syndrom, indispensable necessity syndrome (angl.), NES zkratka ve zdravotnictví, HSP zkratka v humanitních vědách, prefrontální syndrom, CC syndrom, CB syndrom, VAS zkratka ve zdravotnictví, PWS zkratka ve zdravotnictví, klinická jednotka, syndromologie, RDS zkratka ve zdravotnictví, markanty v psychologii, split-brain syndrome, CVS zkratka ve zdravotnictví, akademické stresy, biologické formativní vlivy, psychologické aspekty pracovní činnosti, eretismus, závady a poruchy vědomí, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, osobnosti s vážnými poruchami nálady, osobnost mentálně anorektická, OSAS zkratka ve zdravotnictví, fear of missing out (angl.), závady a poruchy intelektu, Irritable Bowel Syndrome (IBS) angl., Capgrasův syndrom u postnatální psychózy, Respiratory Distress Syndrome (RDS), SY zkratka ve zdravotnictví, DD zkratka ve zdravotnictví, FASD zkratka ve zdravotnictví, PFAS zkratka ve zdravotnictví, hoarding disorder (angl.), pathological collecting (angl.), simultánní agnózie, dysmotivační syndrom, syndrom spasitele, komplex pomocníka, Battered Child Syndrome (angl.), amotivace, Peter Pan literární postava, mesiášský komplex, sarkopenie, RLS zkratka ve zdravotnictví, plantární fascitida, fascitis plantaris (lat.), PTS zkratka ve zdravotnictví, broken home syndrome (angl.), SSA zkratka ve zdravotnictví, jet syndrom (angl.), SBS zkratka ve zdravotnictví, AS. zkratka ve zdravotnictví, PCOS zkratka ve zdravotnictví, Peter Pan Syndrom ( PPS), osobnost mentálně bulimická, Cattell 16 PF zkratka v psychologii, refeeding syndrome (angl.), aging male syndrome (angl.), dlouhověkost, poznávání dificilit, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, prosociální a morální charakter, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mravnost a její výchova a sebvýchova, determinanty psychiky a osobnosti, EHS zkratka ve zdravotnictví, SEH zkratka ve zdravotnictví, dotazník jako výzkumná metoda, prevence syndromu vyhoření, syndrom třeseného dítěte, syndroma canalis carpi (lat.), závady a poruchy mobility a pozornosti, KRBS zkratka ve zdravotnictví, hyperalimentace, syndrom modré masky, IBS zkratka ve zdravotnictví, SKT zkratka ve zdravotnictví, KCS zkratka ve zdravotnictví, plagiocefalie, GSS zkratka ve zdravotnictví, rekurentní hypersomnie, syndrom Šípkové Růženky, long covid 19, Episodic Dyscontrol Syndrome, taktilni halucinóza, zvýšená psychosomatická tenze, PANSS zkratka ve zdravotnictví, zvýšená psychosomatická tenze u dětí, burnout- stav osobnostního vyhoření, prevence, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, psychologické příznaky závad a poruch zdraví, normální a abnormální stáří, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Smyslové vnímání a vědomí člověka, psychosomaticky traumatizované osoby, Pozitiva a negativa a učitelské profese, mravní výchova ve společnosti, poruchy a závady jazyka, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, sy AP zkratka ve zdravotnictví, Etický a morální charakter, jet-lag, syndrom hadích ocásků, KCC zkratka ve zdravotnictví, CBsy zkratka ve zdravotnictví, ARDS zkratka ve zdravotnictví, arthrogryposis multiplex congenita, syndrom transverzální spinální léze, psychonervová labilita, fas zkratka v humanitních vědách, Osobnost s poruchami základní životní nálady, skupina schizofrenií, závady a poruchy pohybu, výběr a volba povolání, syndrom barona Prášila, broken heart syndrome (angl.), akatizie, RSI syndrom, NS zkr., night eating syndrome (angl.), hypertrichóza, chronizující VAS, AFS zkr., akathisie, General Adaptation Syndrome (GAS), ADD - Attention Deficit Disorder, epicondylitis radialis humeri, epicondylitis ulnaris humeru, Seasonal Affective Disorder, Loweho syndrom, progerie adultorum, benzatropin, Repetition Strain Injury, syndrom abdominální dekomprese, failed back surgery syndrom (FFSS), prepsychose, AKS zkratka, MS zkratka, PAS zkratka ve zdravotnictví, peutz-jeghersův syndrom, perzistentní vegetativní stav, coma vigile, syndrom PAS, bigarexie, syllogomanie, Cushingův syndrom, dantrolen, self - harm (angl.), anaklitická deprese, MODS, SIRS, amotivační syndrom, apaticko-abulický syndrom, Ganserův syndrom, arachnodaktylie, sprue, burnout, HKS, SCHU, pseudodemence, hexadaktylie, burn-out efekt, subakutní, sick sinus syndrom, Korsakovův syndrom, pervazivní vývojová porucha, pervazivní vývojové poruchy, Münchhausenův syndrom by proxy, trizomie, Stockholmský syndrom, CAN syndrom, HVPG-zkr., Portální hypertenze, WPW syndrom, fenomén opuštěného hnízda, nekritický konformismus, keratokonjunktivitis, shaken baby syndrome (SBS), HELLP zkr., aleidygismus, parkinsonismus, Cotard, steatorea (steatorrhoea), abúzus alkoholu typu delta, GAS H.Selye, Battered Woman Syndrom, post vietnamský syndrom, postvietnamský syndrom, Maslach Burnout Inventory (MBI), sirenomelie, oneirofrenie, Stauderova katatonie, Angelmanův syndrom, Selye Hans (1907-1982), sundown syndrom (fenomén), Stendhal (pseudonym), osteogenesis imperfecta (OI), fragilitas ossium, radikulární syndrom, torakodorzalgie, False Memory Syndrome (FMS), VAS páteře, patognomika, benzodiazepiny, kofeinismus, OAS zkratka v alergologii, myofunční terapie (MFT), mnichovské srdce, savantism, Cotardův syndrom, Florentský syndrom, SARS zkr., Chronic Fatique Syndrome, Parental Alienation Syndrome (angl.), syndrom zavrženého rodiče, Gardner Richard A., Sick Building Syndrome (SBS), epikantus, CFS ve zdravotnictví, syndroma, syndrom hopelessness-helplessness, Asperger Syndrome Screening Questionnaire, bulimarexie, extrapyramidové příznaky, AHA syndrom, Severe Acute Respiratory Syndrome (angl.), Sudden Infant Death Syndrome (angl.), hyperkulturémie, chronický stres, FAS zkratka, supermuž, superžena, Child Abuse and Neglect Syndrome (angl.)., kondukční afázie, neglect levé poloviny zorného pole, survival syndrom, false memory syndrome (angl.), apalik, locked - in syndrome (angl.)n, Fregoliho syndrom, Stendhalův syndrom, DSPD zkratka ve zdravotnictví

Komentáře ke slovu syndrom


 
» přidat nový komentář

zdravotnicky neregistrovaný - avarto 23.04.2006 16:46
» reagovat
Výklad hesla
syndrom (zkr. sy) – typická kombinace příznaků (symptomů), určitého onemocnění. Často bývá nazván podle objevitele. Někdy se jako s. označuje nahromadění příznaků charakteristické pro určitou nemoc, ale na rozdíl od ní vyvolané jinou chorobou. Např. Meničrova nemoc je onemocněním vnitřního ucha neznámé příčiny, Meničrův s., který má podobné příznaky, je způsoben např. poruchami krční páteře

Etymologie – vysvětlení původu slova:
řec. syndrome souběh: syn-; dromos běh
 Navigace

předchozí slovo: » syndikát
následující slovo: » syndrom 47, XXX
slovo se nachází na stránce: S:128
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz