Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

zdravá škola, rozhovor jako poznávací metoda, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Edukace, saturace potřeb v rodině, osobnost dítěte, osobnost učitelů, sebevědomí normální, sebeřízení, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do humanistické psychologie, psychická deprivace až subdeprivace, komunikace intrapersonální, ipsocentrické chování, restrategizace, participant, personální profesní potenciál, FIM, alogon, Úvod do sociální psychologie, násilí, teorie vývoje a utváření osobnosti, defekce, start-up (angl.), osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, pracovní prostředí a psychosomatika, sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, agresivita, Styly a strategie vyučování a učení, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Úvod do patopsychologie, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, výkonnost lidské paměti, akronym KEMSAK, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, Úvod do duchovědné psychologie, psychologie osobnosti učitele a učitelky, myství, biohacking (angl.), myšlení v pracovním procesu, self-actualisation (angl.), kreativní a talentované osoby, Famile a persona, inkamerace, inkamerovat, opozice, predikace, multilaterární, monopol, konsorcium, mikroekonomika, predikát, privatizace, transsubjektivní, benchmarking, substance, subjektivizmus, restituent, konfuze, koalice, diktatura, ekonomie, cover story, behaviorizmus, asiento, autostylizace, filmografie, fyzický, holding, investor, hédonizmus, garant, galerista, proxemika, politický kapitál, lobbista, subiectum (lat.), ARES, intersubjektivní, status naplněné identity, persona sui juris, komparativní efekt, pursuit of potentialities (angl.), pozitivní iluze, aktuální mimořádné nadání, acedia (lat.), underachievers (angl.), ideal realismus, subjekt reálný, subjekt potenciální, amensalismus, distorze - daňová, automanažerství, hylémorfismus, multilaterální, somatický potenciál, sebeaktualizace, automanažerské učební strategie, komisivní, reverzal, divestice, deficient, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Mlhoviny diskursu -- autor: Kalaga Wojciech
Človek ako subjekt moci - Racionalita ako zhoda ideí -- autor: Kulašiková Zuzana

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz