Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

pursuit of potentialities (angl.), komparativní efekt, komprehenze, subiectum (lat.), ideal realismus, underachievers (angl.), pozitivní iluze, acedia (lat.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), lobbista, ARES, subjekt potenciální, komisivní, automanažerské učební strategie, subjekt reálný, status naplněné identity, analytický, intersubjektivní, persona sui juris, aktuální mimořádné nadání, inkamerovat, alogon, FIM, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, start-up (angl.), defekce, myšlení (kogitace), percepčně motorické učení, autokognice a autoregulace, komunikace intrapersonální, sociální percepce a kognice, Ontogenetické stadium latence, participant, inkamerace, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, personální profesní potenciál, psychická deprivace až subdeprivace, ipsocentrické chování, restrategizace, reverzal, divestice, investor, holding, hédonizmus, koalice, konfuze, monopol, mikroekonomika, konsorcium, garant, galerista, behaviorizmus, autostylizace, asiento, cover story, diktatura, fyzický, filmografie, ekonomie, multilaterární, opozice, automanažerství, hylémorfismus, multilaterální, amensalismus, distorze - daňová, deficient, sebeaktualizace, somatický potenciál, politický kapitál, proxemika, privatizace, predikát, predikace, restituent, subjektivizmus, benchmarking, transsubjektivní, substance, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Za lyrický subjekt -- autor: Oválská Jaroslava
Subjekt a kosmos -- autor: Ivanov Vjačeslav

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz