Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

alogon, start-up (angl.), FIM, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, komunikace intrapersonální, defekce, autokognice a autoregulace, personality (angl.), osobnost v psychologii, healthy lifestyle, myšlení (kogitace), percepčně motorické učení, sociální percepce a kognice, psychická deprivace až subdeprivace, aktuální mimořádné nadání, inkamerovat, pozitivní iluze, acedia (lat.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), inkamerace, participant, restrategizace, ipsocentrické chování, personální profesní potenciál, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Ontogenetické stadium latence, memory (angl.), will (angl.), tvořivost (kreativita), vyučovací a učební styly, sebevýchova, mládí, školy podporující zdraví, druhy učení, city zaměřené na sebe, sociální kognice a percepce, sebehodnocení, perinatalita, vůle a jednání člověka, persona a její poznávání, paměť člověka, genderové vlastnosti, postpubescence, autokognice a self-management, perinatální období vývoje, talent a tvořivost dětí i dospělých, asocianistická psychologie, agrese a šikana, dotazník (questionnaire), rodové (genderové) studie, disharmonická a abnormální osobnost dětí, rodina a vývoj dětí, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, underachievers (angl.), ideal realismus, monopol, multilaterární, mikroekonomika, konsorcium, konfuze, opozice, predikace, subjektivizmus, substance, restituent, privatizace, predikát, koalice, investor, cover story, diktatura, behaviorizmus, autostylizace, asiento, ekonomie, filmografie, hédonizmus, holding, garant, galerista, fyzický, transsubjektivní, benchmarking, persona sui juris, intersubjektivní, status naplněné identity, subjekt reálný, subjekt potenciální, analytický, ARES, komparativní efekt, pursuit of potentialities (angl.), komprehenze, subiectum (lat.), lobbista, komisivní, automanažerské učební strategie, hylémorfismus, automanažerství, multilaterální, politický kapitál, proxemika, amensalismus, distorze - daňová, divestice, reverzal, deficient, sebeaktualizace, somatický potenciál, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Subjekt a kosmos -- autor: Ivanov Vjačeslav
Človek ako subjekt moci - Racionalita ako zhoda ideí -- autor: Kulašiková Zuzana

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz