Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

FIM, alogon, komunikace intrapersonální, psychická deprivace až subdeprivace, ipsocentrické chování, start-up (angl.), defekce, Úvod do humanistické psychologie, násilí, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, restrategizace, personální profesní potenciál, underachievers (angl.), ideal realismus, pursuit of potentialities (angl.), komparativní efekt, acedia (lat.), pozitivní iluze, participant, inkamerace, inkamerovat, aktuální mimořádné nadání, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, škola a její formativní vlivy, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Úvod do duchovědné psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, Mládí a jeho vývoj, rodina a saturace potřeb, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, myství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, sebeřízení, sebevědomí normální, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, rozhovor jako poznávací metoda, osobnost dítěte, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, subiectum (lat.), lobbista, konsorcium, mikroekonomika, konfuze, koalice, investor, monopol, multilaterární, privatizace, predikát, predikace, opozice, holding, hédonizmus, cover story, behaviorizmus, autostylizace, asiento, diktatura, ekonomie, garant, galerista, fyzický, filmografie, restituent, subjektivizmus, automanažerské učební strategie, komisivní, reverzal, divestice, deficient, subjekt potenciální, subjekt reálný, ARES, intersubjektivní, persona sui juris, status naplněné identity, sebeaktualizace, somatický potenciál, proxemika, benchmarking, transsubjektivní, substance, politický kapitál, multilaterální, distorze - daňová, amensalismus, automanažerství, hylémorfismus, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu -- autor: Slezáková Andrea, Tkáč Peter, Novotná Michaela
Človek ako subjekt moci - Racionalita ako zhoda ideí -- autor: Kulašiková Zuzana

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz