Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

násilí, Úvod do humanistické psychologie, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, defekce, Úvod do kognitivní psychologie, Edukace, zdravá škola, rozhovor jako poznávací metoda, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, start-up (angl.), alogon, inkamerovat, inkamerace, aktuální mimořádné nadání, pozitivní iluze, acedia (lat.), participant, personální profesní potenciál, komunikace intrapersonální, FIM, psychická deprivace až subdeprivace, ipsocentrické chování, restrategizace, osobnost dítěte, osobnost učitelů, self-actualisation (angl.), biohacking (angl.), kreativní a talentované osoby, Famile a persona, myství, myšlení v pracovním procesu, akronym KEMSAK, sebepoznání a sebeřízení, pracovní prostředí a psychosomatika, agresivita, myšlení a kreativita, výkonnost lidské paměti, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, sebevědomí normální, sebeřízení, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost a její poznávání, vůle a diagnostika jejich závad, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, Úvod do duchovědné psychologie, underachievers (angl.), ideal realismus, mikroekonomika, monopol, konsorcium, konfuze, koalice, multilaterární, opozice, restituent, subjektivizmus, privatizace, predikát, predikace, investor, holding, cover story, diktatura, behaviorizmus, autostylizace, asiento, ekonomie, filmografie, hédonizmus, garant, galerista, fyzický, substance, transsubjektivní, subjekt reálný, status naplněné identity, subjekt potenciální, komisivní, automanažerské učební strategie, persona sui juris, intersubjektivní, komparativní efekt, pursuit of potentialities (angl.), subiectum (lat.), lobbista, ARES, reverzal, divestice, multilaterální, hylémorfismus, politický kapitál, proxemika, benchmarking, automanažerství, amensalismus, deficient, sebeaktualizace, somatický potenciál, distorze - daňová, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Subjekt -- autor: Svoboda Patrik
Za lyrický subjekt -- autor: Oválská Jaroslava

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz