Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afilace, Úvod do humanistické psychologie, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, osobnost učitelů, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, sebevědomí normální, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, defekce, start-up (angl.), alogon, FIM, komunikace intrapersonální, psychická deprivace až subdeprivace, ipsocentrické chování, restrategizace, personální profesní potenciál, participant, nadané a tvořivé osobnosti, sebeřízení, inkamerovat, akronym KEMSAK, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, talent v otázkách a odpovědích, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, výkonnost lidské paměti, myšlení v pracovním procesu, osobnost a její poznávání, biohacking (angl.), self-actualisation (angl.), kreativní a talentované osoby, Famile a persona, myství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, Mládí a jeho vývoj, Smyslové vnímání a vědomí člověka, škola a její formativní vlivy, Úvod do duchovědné psychologie, vůle a diagnostika jejich závad, inkamerace, aktuální mimořádné nadání, asiento, konfuze, substance, subjektivizmus, restituent, privatizace, predikát, predikace, opozice, multilaterární, monopol, mikroekonomika, konsorcium, koalice, benchmarking, investor, holding, hédonizmus, garant, galerista, fyzický, filmografie, ekonomie, diktatura, cover story, behaviorizmus, autostylizace, transsubjektivní, proxemika, pozitivní iluze, subjekt reálný, acedia (lat.), underachievers (angl.), ideal realismus, pursuit of potentialities (angl.), komparativní efekt, subiectum (lat.), lobbista, ARES, intersubjektivní, persona sui juris, status naplněné identity, subjekt potenciální, politický kapitál, komisivní, automanažerské učební strategie, reverzal, divestice, deficient, sebeaktualizace, somatický potenciál, distorze - daňová, amensalismus, automanažerství, hylémorfismus, multilaterální, ultimální cíl

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz