Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, Edukace, Úvod do kognitivní psychologie, násilí, Úvod do humanistické psychologie, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, osobnost učitelů, osobnost dítěte, rozhovor jako poznávací metoda, Úvod do sociální psychologie, teorie vývoje a utváření osobnosti, personální profesní potenciál, restrategizace, participant, inkamerace, inkamerovat, ipsocentrické chování, psychická deprivace až subdeprivace, start-up (angl.), defekce, alogon, FIM, komunikace intrapersonální, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, myšlení a kreativita, výkonnost lidské paměti, myšlení v pracovním procesu, akronym KEMSAK, osobnost a jeji poznavani, talent v otázkách a odpovědích, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, dotazník jako výzkumná metoda, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, biohacking (angl.), self-actualisation (angl.), Úvod do duchovědné psychologie, škola a její formativní vlivy, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, sebeřízení, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Mládí a jeho vývoj, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, myství, psychologie osobnosti učitele a učitelky, rodina a saturace potřeb, aktuální mimořádné nadání, pozitivní iluze, multilaterární, opozice, monopol, mikroekonomika, konfuze, konsorcium, predikace, predikát, substance, transsubjektivní, subjektivizmus, restituent, privatizace, koalice, investor, cover story, diktatura, behaviorizmus, autostylizace, asiento, ekonomie, filmografie, hédonizmus, holding, garant, galerista, fyzický, benchmarking, proxemika, intersubjektivní, ARES, persona sui juris, status naplněné identity, subjekt reálný, lobbista, subiectum (lat.), underachievers (angl.), acedia (lat.), ideal realismus, pursuit of potentialities (angl.), komparativní efekt, subjekt potenciální, komisivní, automanažerství, amensalismus, hylémorfismus, multilaterální, politický kapitál, distorze - daňová, somatický potenciál, reverzal, automanažerské učební strategie, divestice, deficient, sebeaktualizace, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Subjekt a kosmos -- autor: Ivanov Vjačeslav
Človek ako subjekt moci - Racionalita ako zhoda ideí -- autor: Kulašiková Zuzana

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz