Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

psychická deprivace až subdeprivace, sociální percepce a kognice, ipsocentrické chování, restrategizace, personální profesní potenciál, komunikace intrapersonální, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, defekce, autokognice a autoregulace, start-up (angl.), alogon, FIM, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Ontogenetické stadium latence, underachievers (angl.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), ideal realismus, pursuit of potentialities (angl.), komparativní efekt, acedia (lat.), pozitivní iluze, participant, inkamerace, inkamerovat, aktuální mimořádné nadání, percepčně motorické učení, myšlení (kogitace), disharmonická a abnormální osobnost dětí, genderové vlastnosti, rodové (genderové) studie, rodina a vývoj dětí, škola podporující zdraví, paměť člověka, školy podporující zdraví, vyučovací a učební styly, tvořivost (kreativita), sebevýchova, mládí, psychologie práce a řízení, dotazník (questionnaire), memory (angl.), will (angl.), osobnost v psychologii, personality (angl.), healthy lifestyle, asocianistická psychologie, talent a tvořivost dětí i dospělých, agrese a šikana, autokognice a self-management, postpubescence, perinatální období vývoje, komprehenze, subiectum (lat.), mikroekonomika, monopol, konsorcium, konfuze, koalice, multilaterární, opozice, restituent, privatizace, predikát, predikace, investor, holding, cover story, diktatura, behaviorizmus, autostylizace, asiento, ekonomie, filmografie, hédonizmus, garant, galerista, fyzický, subjektivizmus, substance, subjekt potenciální, subjekt reálný, komisivní, automanažerské učební strategie, reverzal, status naplněné identity, persona sui juris, lobbista, ARES, analytický, intersubjektivní, divestice, deficient, politický kapitál, multilaterální, proxemika, benchmarking, transsubjektivní, hylémorfismus, automanažerství, sebeaktualizace, somatický potenciál, distorze - daňová, amensalismus, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Subjekt a kosmos -- autor: Ivanov Vjačeslav
Za lyrický subjekt -- autor: Oválská Jaroslava

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz