Pojem subjekt

Slovo:

subjekt


Význam:

• jedinec, jednotlivec

• podmět

• osoba nebo věc, která je předmětem popisu, pojednání, diskuze ap.

• osoba, která je předmětem vědeckého bádání bádání, experimentu ap., pokusná osoba, proband

• ta část výroku, o které se něco vypovídá

• jsoucno schopné myšlení či prožívání, vědomá mysl, ego (na rozdíl od věcí vnějších)Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

aktuální mimořádné nadání, pozitivní iluze, acedia (lat.), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), inkamerovat, inkamerace, personální profesní potenciál, Ontogenetické stadium lokomotoricky genitální, Ontogenetické stadium latence, participant, underachievers (angl.), ideal realismus, ARES, analytický, intersubjektivní, persona sui juris, lobbista, subiectum (lat.), pursuit of potentialities (angl.), komparativní efekt, komprehenze, restrategizace, ipsocentrické chování, memory (angl.), osobnost v psychologii, personality (angl.), healthy lifestyle, will (angl.), asocianistická psychologie, postpubescence, perinatální období vývoje, talent a tvořivost dětí i dospělých, myšlení (kogitace), percepčně motorické učení, Erikson Homburger Erik (1902-1994) a jeho vývojová teorie, komunikace intrapersonální, sociální percepce a kognice, psychická deprivace až subdeprivace, FIM, alogon, autokognice a autoregulace, defekce, start-up (angl.), status naplněné identity, subjekt reálný, konfuze, koalice, investor, holding, konsorcium, mikroekonomika, predikace, opozice, multilaterární, monopol, hédonizmus, garant, cover story, behaviorizmus, autostylizace, asiento, diktatura, ekonomie, galerista, fyzický, filmografie, predikát, privatizace, deficient, sebeaktualizace, somatický potenciál, distorze - daňová, divestice, reverzal, subjekt potenciální, komisivní, automanažerské učební strategie, amensalismus, automanažerství, transsubjektivní, substance, subjektivizmus, restituent, benchmarking, proxemika, hylémorfismus, multilaterální, politický kapitál, afilaceKnihy

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci -- autor: Dolák Antonín
Príťažlivá osudovosť: subjekt a tragédia -- autor: Kozak Krištof Jacek
Autor a subjekt -- autor: Schmarcová Ľubica
Subjekt -- autor: Svoboda Patrik
Samostaný finančný agent ako dohliadaný subjekt finančného trhu -- autor: Slezáková Andrea, Tkáč Peter, Novotná Michaela

Komentáře ke slovu subjekt


 
» přidat nový komentář

Potíže se \"subjektem\" Laslav Hedak 31.07.2008 16:53
» reagovat
Původem bylo latinského slova \"subiectum\" užíváno jako překladu jednak řeckého slova hypokeimenon (to, co leží pod), ale také slova hypostasis (to, co stojí pod); první termín zavedl Aristotelés ve smyslu gramatickém (dodnes: subjekt a predikát, podmět a přísudek). Téměř po celý středověk znamenal \"subjekt\" vlastně objekt, předmět. Pak došlo k obrovskému přelomu díky německé romantické filosofii: subjekt se stal \"non-objektem\", \"ne-předmětem\". Jazyky odvozené z latiny si však často podržují starý zvyk chápat subjekt jako objekt, předmět. Odtud už vzešla spousta potíží a nedorozumění, trvajících dodnes.
 Navigace

předchozí slovo: » Subjective Well-Being (angl.)
následující slovo: » subjekt mezný
slovo se nachází na stránce: S:108
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz