Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

oikofobie, UNESCO (zkratka, apollonské hodnoty, paranoidní kultura organizace, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), judaistika, Culture of Language, Language Culture (angl.), multikultura, Crossroads, secento, bioaugmentace, culture relevant tests (angl.), glokalizace, Valpuržina noc, bazální persona, Culture Fair Tests (angl.), Culture Free Tests (angl.), mem, hungarofil, kulturtrégr, akademická kultura, amerikanistika, primitivismus, popkultura, genderová studia, jóni, kulturní relativismus, kulturní evropocentrismus, kiva, azilien, halštatský, lengyelský kulturní okruh, spondyl, world music, kulturní diverzita, etnosémantika, konfiguracionismus, kontrakultura, mazeway, difuzionismus, antropogeografie, kulturní analýza, psychologie kultury, quetzal, determinace psychiky a osobnosti, intercultural communication (angl.), kulturní znevýhodnění, formování chování a prožívání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, media (angl.), osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, novověká filozofie, škola a její formativní vlivy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, zájmy, poruchy a závady jazyka, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, Beneš Edvard, hlubinná psychologie, mykénologie, homo mundanus, chinolfilie, kontingentní lidská důstojnost, onion model, culture-fair (angl.), bazální struktura osobnosti, majority culture (angl.), epimeleia ( řec.), cultura animi (lat.), Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, zdravá škola, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, Jung, zábavy v mládí, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, aurignacien, eponym, inkulturace, instituce, italianistika, japanologie, industrie, indologie, helénizmus, hispanistika, hungaristika, chetitologie, keltologie, kosmopolitizmus, nordistika, orientalistika, polonistika, proletkult, negrituda, nederlandistika, litvanistika, magdalénien, megaron, misionář, hebreistika, globalizace, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, baltistika, bohemistika, fenistika, filologie, folklor, germanistika, explantát, evropocentrizmus, byzantologie, egyptologie, enkulturace, romanistika, romfest, normativní systém, interkulturní komunikace, levirát, subkultura, kulturace, memy, autoprezentace, organizační kultura, incestové tabu, gravettien, exogenní determinanta, barbarizace, marginalizace minorit, halštat, protohistorie, laténská kultura, integrace minorit, separace minorit, expolingua, sociální determinace, asimilace minorit, interkulturální kompetence, Kulturflucht, slovenistika, sorabistika, tuberkulin, ugrofinistika, slovakistika, slavistika, rusistika, semitologie, sinologie, skandinavistika, kulturní evolucionismus, inokulum, anarchoautonomy, modální osobnost, fermentor, kulturologie, Multikulturní centrum Praha, kultivovaná osobnost, gender, kulturní vzorce, rozvilina, afrikanistikaKnihy

Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. -- autor: Kováč Dušan, Marková Michala, Pešek Jiří, Prahl Roman
Kultura 2 / Architektura stalinské epochy -- autor: Papernyj Vladimir
Kultura jako všelék? -- autor: Horáková Hana
Kultura organizace je cestou ke strategii -- autor: Bloudek Jan, Müller David, Kubátová Sláva, Bujna Tomáš

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultivovat
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz