Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

culture relevant tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), glokalizace, Valpuržina noc, bazální persona, Culture Free Tests (angl.), akademická kultura, bioaugmentace, mem, hungarofil, kulturtrégr, determinace psychiky a osobnosti, intercultural communication (angl.), homo mundanus, mykénologie, chinolfilie, kontingentní lidská důstojnost, Úvod do personalismu a charakterologie, onion model, culture-fair (angl.), bazální struktura osobnosti, majority culture (angl.), epimeleia ( řec.), cultura animi (lat.), secento, paranoidní kultura organizace, difuzionismus, antropogeografie, etnosémantika, konfiguracionismus, kontrakultura, quetzal, psychologie kultury, kulturní relativismus, world music, kulturní diverzita, kulturní analýza, mazeway, primitivismus, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), oikofobie, UNESCO (zkratka, apollonské hodnoty, judaistika, Crossroads, amerikanistika, Culture of Language, Language Culture (angl.), multikultura, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, vrozené závady a poruchy, skupina schizofrenií, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, pracovní prostředí a psychosomatika, psychologie biologická, edukativní, poruchy a závady jazyka, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní a sociální zanedbanost, dlouhověkost, psychologické poradenství ve školství, determinanty psychiky a osobnosti, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Úvod do patopsychologie, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, Styly a strategie vyučování a učení, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, studijní a profesní poradenství, výchova a její prostředky, rodina a saturace potřeb, Jung, psychologické aspekty pracovní činnosti, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost dítěte, práce a její motivace, zdravá škola, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, závady a poruchy vývoje řeči, formování chování a prožívání, výchova tvořivosti, media (angl.), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kulturní znevýhodnění, jóni, genderová studia, japanologie, italianistika, keltologie, kosmopolitizmus, litvanistika, instituce, inkulturace, hungaristika, chetitologie, indologie, industrie, magdalénien, megaron, romanistika, proletkult, romfest, rusistika, semitologie, polonistika, orientalistika, misionář, nederlandistika, negrituda, nordistika, hispanistika, helénizmus, astroarcheologie, armenistika, asyriologie, balkanistika, baltistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, bohemistika, byzantologie, folklor, germanistika, globalizace, hebreistika, filologie, fenistika, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, explantát, sinologie, skandinavistika, sociální determinace, expolingua, asimilace minorit, separace minorit, integrace minorit, barbarizace, exogenní determinanta, normativní systém, interkulturní komunikace, levirát, subkultura, marginalizace minorit, halštat, spondyl, lengyelský kulturní okruh, kiva, kulturní evropocentrismus, popkultura, halštatský, azilien, protohistorie, laténská kultura, eponym, aurignacien, kulturace, memy, inokulum, kulturní evolucionismus, gender, kulturní vzorce, rozvilina, ugrofinistika, tuberkulin, slavistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, kultivovaná osobnost, Multikulturní centrum Praha, autoprezentace, organizační kultura, incestové tabu, gravettien, interkulturální kompetence, Kulturflucht, anarchoautonomy, modální osobnost, fermentor, kulturologie, afrikanistikaKnihy

Kultura a organizace je cestou ke strategii -- autor: Müller David, Bujna Tomáš, Bloudek Jan, Kubátová Sláva
Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Kultura 2 / Architektura stalinské epochy -- autor: Papernyj Vladimir
Počátky populární kultury v českých zemích -- autor: Machek Jakub
Valašsko - historie a kultura, -- autor: Urbanová Svatava, Dokoupil Lumír

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultovní
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz