Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afrikanistika, culture relevant tests (angl.), paranoidní kultura organizace, secento, bioaugmentace, mem, hungarofil, kulturtrégr, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), glokalizace, UNESCO (zkratka, Valpuržina noc, bazální persona, determinace psychiky a osobnosti, intercultural communication (angl.), bazální struktura osobnosti, majority culture (angl.), epimeleia ( řec.), cultura animi (lat.), culture-fair (angl.), apollonské hodnoty, oikofobie, mykénologie, difuzionismus, genderová studia, jóni, kulturní relativismus, world music, kulturní diverzita, kulturní analýza, psychologie kultury, quetzal, antropogeografie, etnosémantika, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), konfiguracionismus, kontrakultura, mazeway, primitivismus, amerikanistika, Culture of Language, Language Culture (angl.), multikultura, Crossroads, judaistika, onion model, homo mundanus, kulturní evropocentrismus, psychologie biologická, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, skupina schizofrenií, Úvod do duchovědné psychologie, vrozené závady a poruchy, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, dlouhověkost, prosociální a morální charakter, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, novověká filozofie, závady a poruchy vývoje řeči, chinolfilie, práce a její motivace, kontingentní lidská důstojnost, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, zdravá škola, psychologické aspekty pracovní činnosti, formování chování a prožívání, Jung, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, media (angl.), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kulturní znevýhodnění, popkultura, kiva, afrikanizace, litvanistika, chetitologie, indologie, industrie, inkulturace, instituce, italianistika, japanologie, keltologie, kosmopolitizmus, magdalénien, hispanistika, megaron, misionář, nederlandistika, negrituda, nordistika, orientalistika, polonistika, proletkult, romanistika, hungaristika, helénizmus, rusistika, baltistika, akulturace, anglistika, anima, arabistika, archetyp, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, bohemistika, hebreistika, byzantologie, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, explantát, fenistika, filologie, folklor, germanistika, globalizace, romfest, semitologie, spondyl, asimilace minorit, kulturace, normativní systém, interkulturní komunikace, levirát, subkultura, exogenní determinanta, barbarizace, expolingua, sociální determinace, separace minorit, gravettien, integrace minorit, marginalizace minorit, halštat, protohistorie, laténská kultura, eponym, aurignacien, azilien, halštatský, lengyelský kulturní okruh, memy, incestové tabu, sinologie, gender, skandinavistika, slavistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, tuberkulin, ugrofinistika, kulturní evolucionismus, inokulum, kulturní vzorce, organizační kultura, rozvilina, kultivovaná osobnost, Multikulturní centrum Praha, anarchoautonomy, modální osobnost, fermentor, kulturologie, Kulturflucht, interkulturální kompetence, autoprezentace, management práceKnihy

Struktury významu -- autor: Skovajsa Marek
Kultura a organizace je cestou ke strategii -- autor: Müller David, Bujna Tomáš, Bloudek Jan, Kubátová Sláva
Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Počátky populární kultury v českých zemích -- autor: Machek Jakub
Kultura jako všelék? -- autor: Horáková Hana

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultovní
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz