Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

mem, bioaugmentace, hungarofil, kulturtrégr, akademická kultura, secento, paranoidní kultura organizace, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), oikofobie, UNESCO (zkratka, apollonské hodnoty, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), bazální struktura osobnosti, majority culture (angl.), epimeleia ( řec.), cultura animi (lat.), intercultural communication (angl.), determinace psychiky a osobnosti, culture relevant tests (angl.), glokalizace, Valpuržina noc, bazální persona, judaistika, Crossroads, world music, kulturní diverzita, kulturní analýza, psychologie kultury, kulturní relativismus, jóni, kiva, kulturní evropocentrismus, popkultura, genderová studia, quetzal, antropogeografie, amerikanistika, Culture of Language, Language Culture (angl.), multikultura, primitivismus, mazeway, difuzionismus, etnosémantika, konfiguracionismus, kontrakultura, culture-fair (angl.), onion model, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, zájmy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, škola a její formativní vlivy, formování chování a prožívání, závady a poruchy vývoje řeči, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, pracovní prostředí a psychosomatika, edukativní a sociální zanedbanost, dlouhověkost, Styly a strategie vyučování a učení, Etický a morální charakter, specifika národní kultury, edukativní, psychologie biologická, skupina schizofrenií, vrozené závady a poruchy, kulturní znevýhodnění, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, mykénologie, homo mundanus, chinolfilie, kontingentní lidská důstojnost, zábavy v mládí, zdravá škola, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, media (angl.), osobnost dítěte, Beneš Edvard, práce a její motivace, psychologické aspekty pracovní činnosti, Jung, hlubinná psychologie, spondyl, lengyelský kulturní okruh, italianistika, instituce, japanologie, keltologie, kosmopolitizmus, inkulturace, industrie, hispanistika, hungaristika, chetitologie, indologie, litvanistika, magdalénien, polonistika, proletkult, romanistika, romfest, orientalistika, nordistika, megaron, misionář, nederlandistika, negrituda, helénizmus, hebreistika, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, baltistika, bohemistika, filologie, folklor, germanistika, globalizace, fenistika, explantát, byzantologie, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, rusistika, semitologie, subkultura, exogenní determinanta, barbarizace, expolingua, levirát, interkulturní komunikace, gravettien, memy, kulturace, normativní systém, sociální determinace, asimilace minorit, eponym, aurignacien, azilien, halštatský, laténská kultura, protohistorie, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, halštat, incestové tabu, organizační kultura, tuberkulin, ugrofinistika, kulturní evolucionismus, inokulum, sorabistika, slovenistika, sinologie, skandinavistika, slavistika, slovakistika, gender, kulturní vzorce, kulturologie, Kulturflucht, interkulturální kompetence, autoprezentace, fermentor, modální osobnost, rozvilina, kultivovaná osobnost, Multikulturní centrum Praha, anarchoautonomy, afrikanistikaKnihy

Kultura organizace je cestou ke strategii -- autor: Bloudek Jan, Müller David, Kubátová Sláva, Bujna Tomáš
Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. -- autor: Kováč Dušan, Marková Michala, Pešek Jiří, Prahl Roman
Kultura 2 / Architektura stalinské epochy -- autor: Papernyj Vladimir
Počátky populární kultury v českých zemích -- autor: Machek Jakub

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultivovat
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz