Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

UNESCO (zkratka, oikofobie, apollonské hodnoty, paranoidní kultura organizace, secento, Dilthey Wilhelm (1833-1911), Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), multikultura, Crossroads, judaistika, nemateriální prvky organizační kultury, bioaugmentace, mem, glokalizace, Valpuržina noc, bazální persona, determinace psychiky a osobnosti, culture relevant tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), hungarofil, kulturtrégr, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), Language Culture (angl.), Culture of Language, genderová studia, jóni, kulturní relativismus, world music, popkultura, kulturní evropocentrismus, halštatský, lengyelský kulturní okruh, spondyl, kiva, kulturní diverzita, kulturní analýza, kontrakultura, mazeway, primitivismus, amerikanistika, konfiguracionismus, etnosémantika, psychologie kultury, quetzal, antropogeografie, difuzionismus, intercultural communication (angl.), bazální struktura osobnosti, Postmoderní směr psychologie, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, středověká psychologie, závady a poruchy řeči, rodové (genderové) studie, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, rodinná konstelace a rozvoj dětí, zdraví, novověká psychologie, komunikace nonverbální, etika a mravní výchova, persona a její poznávání, úraz (trauma), pubertální stadium vývoje, vzdělávací potíže, První česká školská psychologická poradna a klinika, školy podporující zdraví, školní neúspěšnost, prokreativní antikreativní podmínky, genderové problémy člověka, organizační kultura pracoviště, škola podporující zdraví, prosociálnost v chování, mykénologie, gender v humanitních vědách, homo mundanus, onion model, culture-fair (angl.), porucha pohlavní identity dívek, majority culture (angl.), epimeleia ( řec.), cultura animi (lat.), familiární milieu, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, moralitas (lat.), Profesní (kariérní) psychologické poradenství, sebevzdělávání, psychologie práce a řízení, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, formativní vlivy člověka, accident, normality (angl.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, azilien, aurignacien, instituce, italianistika, japanologie, keltologie, inkulturace, industrie, hispanistika, hungaristika, chetitologie, indologie, kosmopolitizmus, litvanistika, nordistika, orientalistika, polonistika, proletkult, negrituda, nederlandistika, magdalénien, marginální, megaron, misionář, helénizmus, hebreistika, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, baltistika, bohemistika, filologie, folklor, germanistika, globalizace, fenistika, explantát, byzantologie, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, romanistika, romfest, normativní systém, interkulturní komunikace, levirát, subkultura, kulturace, memy, organizační kultura, modální persona, incestové tabu, gravettien, exogenní determinanta, barbarizace, halštat, protohistorie, laténská kultura, eponym, marginalizace minorit, integrace minorit, expolingua, sociální determinace, asimilace minorit, separace minorit, autoprezentace, interkulturální kompetence, slovenistika, sorabistika, tuberkulin, ugrofinistika, slovakistika, slavistika, rusistika, semitologie, sinologie, skandinavistika, kulturní evolucionismus, inokulum, modální osobnost, fermentor, kulturologie, Kulturflucht, anarchoautonomy, Multikulturní centrum Praha, gender, kulturní vzorce, rozvilina, kultivovaná osobnost, afrikanistikaKnihy

Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Kultura 2 / Architektura stalinské epochy -- autor: Papernyj Vladimir
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. -- autor: Kováč Dušan, Marková Michala, Pešek Jiří, Prahl Roman
Kultura jako všelék? -- autor: Horáková Hana
Víra, kultura a společnost: Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století -- autor: Havelka Miloš

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultivovat
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz