Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Dilthey Wilhelm (1833-1911), oikofobie, UNESCO (zkratka, apollonské hodnoty, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), nemateriální prvky organizační kultury, Language Culture (angl.), multikultura, Crossroads, judaistika, paranoidní kultura organizace, secento, Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), glokalizace, Valpuržina noc, Culture Free Tests (angl.), akademická kultura, bioaugmentace, mem, hungarofil, kulturtrégr, Culture of Language, amerikanistika, popkultura, genderová studia, jóni, kulturní relativismus, kulturní evropocentrismus, kiva, azilien, halštatský, lengyelský kulturní okruh, spondyl, world music, kulturní diverzita, konfiguracionismus, kontrakultura, mazeway, primitivismus, etnosémantika, difuzionismus, kulturní analýza, psychologie kultury, quetzal, antropogeografie, bazální persona, determinace psychiky a osobnosti, zdraví, rodové (genderové) studie, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, rodinná konstelace a rozvoj dětí, rodina a vývoj dětí, psychologie práce a řízení, škola podporující zdraví, organizační kultura pracoviště, duševní zdraví člověka, genderové vlastnosti, strukturální vlastnosti osobnosti, genderové problémy člověka, První česká školská psychologická poradna a klinika, vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, prokreativní antikreativní podmínky, školní neúspěšnost, středověká psychologie, novověká psychologie, komunikace nonverbální, školy podporující zdraví, sebevzdělávání, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, culture-fair (angl.), onion model, prosociálnost v chování, mykénologie, cultura animi (lat.), epimeleia ( řec.), intercultural communication (angl.), bazální struktura osobnosti, porucha pohlavní identity dívek, majority culture (angl.), gender v humanitních vědách, homo mundanus, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, personalismus a charakterologie, poradenská pedagogická psychologie, moralitas (lat.), klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, normality (angl.), familiární milieu, sociálně psychologické faktory školní neúspěšnosti, formativní vlivy člověka, accident, aurignacien, eponym, instituce, italianistika, japanologie, keltologie, inkulturace, industrie, hispanistika, hungaristika, chetitologie, indologie, kosmopolitizmus, litvanistika, nordistika, orientalistika, polonistika, proletkult, negrituda, nederlandistika, magdalénien, marginální, megaron, misionář, helénizmus, hebreistika, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, baltistika, bohemistika, filologie, folklor, germanistika, globalizace, fenistika, explantát, byzantologie, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, romanistika, romfest, kulturace, normativní systém, interkulturní komunikace, levirát, memy, gravettien, autoprezentace, organizační kultura, modální persona, incestové tabu, subkultura, exogenní determinanta, marginalizace minorit, halštat, protohistorie, laténská kultura, integrace minorit, separace minorit, barbarizace, expolingua, sociální determinace, asimilace minorit, interkulturální kompetence, Kulturflucht, slovenistika, sorabistika, tuberkulin, ugrofinistika, slovakistika, slavistika, rusistika, semitologie, sinologie, skandinavistika, kulturní evolucionismus, inokulum, anarchoautonomy, modální osobnost, fermentor, kulturologie, Multikulturní centrum Praha, kultivovaná osobnost, gender, kulturní vzorce, rozvilina, afrikanistikaKnihy

Spotřební kultura -- autor: Zahrádka Pavel
Počátky populární kultury v českých zemích -- autor: Machek Jakub
Kultura 2 / Architektura stalinské epochy -- autor: Papernyj Vladimir
Víra, kultura a společnost: Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století -- autor: Havelka Miloš
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. -- autor: Kováč Dušan, Marková Michala, Pešek Jiří, Prahl Roman

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultivovat
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz