Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

akademická kultura, kulturtrégr, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), hungarofil, mem, apollonské hodnoty, paranoidní kultura organizace, secento, bioaugmentace, glokalizace, Valpuržina noc, cultura animi (lat.), culture-fair (angl.), onion model, mykénologie, epimeleia ( řec.), majority culture (angl.), bazální persona, determinace psychiky a osobnosti, intercultural communication (angl.), bazální struktura osobnosti, UNESCO (zkratka, oikofobie, psychologie kultury, kulturní analýza, quetzal, antropogeografie, difuzionismus, kulturní diverzita, world music, popkultura, genderová studia, jóni, kulturní relativismus, etnosémantika, konfiguracionismus, multikultura, Crossroads, judaistika, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), Language Culture (angl.), Culture of Language, kontrakultura, mazeway, primitivismus, amerikanistika, homo mundanus, chinolfilie, Famile a persona, zájmy, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, poruchy a závady jazyka, výchova a její prostředky, novověká filozofie, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, rodina a saturace potřeb, skupina schizofrenií, vrozené závady a poruchy, determinanty psychiky a osobnosti, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, management práce, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, specifika národní kultury, Etický a morální charakter, dlouhověkost, prosociální a morální charakter, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, zdravá škola, práce a její motivace, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, kontingentní lidská důstojnost, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, psychologické aspekty pracovní činnosti, Jung, media (angl.), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kulturní znevýhodnění, formování chování a prožívání, výchova tvořivosti, Rodina a její sociální determinace, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, kulturní evropocentrismus, kiva, japanologie, italianistika, keltologie, kosmopolitizmus, litvanistika, instituce, inkulturace, hungaristika, chetitologie, indologie, industrie, magdalénien, megaron, proletkult, romanistika, romfest, rusistika, polonistika, orientalistika, misionář, nederlandistika, negrituda, nordistika, hispanistika, helénizmus, astroarcheologie, armenistika, asyriologie, balkanistika, baltistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, bohemistika, byzantologie, folklor, germanistika, globalizace, hebreistika, filologie, fenistika, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, explantát, semitologie, sinologie, barbarizace, exogenní determinanta, expolingua, sociální determinace, asimilace minorit, subkultura, levirát, memy, kulturace, normativní systém, interkulturní komunikace, separace minorit, integrace minorit, azilien, halštatský, lengyelský kulturní okruh, spondyl, aurignacien, eponym, marginalizace minorit, halštat, protohistorie, laténská kultura, gravettien, incestové tabu, ugrofinistika, kulturní evolucionismus, inokulum, gender, tuberkulin, sorabistika, skandinavistika, slavistika, slovakistika, slovenistika, kulturní vzorce, rozvilina, Kulturflucht, interkulturální kompetence, autoprezentace, organizační kultura, kulturologie, fermentor, kultivovaná osobnost, Multikulturní centrum Praha, anarchoautonomy, modální osobnost, afrikanistikaKnihy

Struktury významu -- autor: Skovajsa Marek
Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Kultura jako všelék? -- autor: Horáková Hana
Počátky populární kultury v českých zemích -- autor: Machek Jakub
Kultura organizace je cestou ke strategii -- autor: Bloudek Jan, Müller David, Kubátová Sláva, Bujna Tomáš

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultovní
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz