Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

judaistika, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), oikofobie, UNESCO (zkratka, Crossroads, multikultura, primitivismus, amerikanistika, Culture of Language, Language Culture (angl.), apollonské hodnoty, paranoidní kultura organizace, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), kulturtrégr, hungarofil, secento, bioaugmentace, mem, mazeway, kontrakultura, kiva, kulturní evropocentrismus, popkultura, genderová studia, spondyl, lengyelský kulturní okruh, eponym, aurignacien, azilien, halštatský, jóni, kulturní relativismus, antropogeografie, difuzionismus, etnosémantika, konfiguracionismus, quetzal, psychologie kultury, world music, kulturní diverzita, kulturní analýza, glokalizace, Valpuržina noc, výchova tvořivosti, media (angl.), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kulturní znevýhodnění, Rodina a její sociální determinace, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Jung, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost dítěte, formování chování a prožívání, závady a poruchy vývoje řeči, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, zájmy, Famile a persona, rodina a saturace potřeb, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Úvod do duchovědné psychologie, novověká filozofie, škola a její formativní vlivy, psychologické aspekty pracovní činnosti, práce a její motivace, cultura animi (lat.), culture-fair (angl.), onion model, mykénologie, epimeleia ( řec.), majority culture (angl.), bazální persona, determinace psychiky a osobnosti, intercultural communication (angl.), bazální struktura osobnosti, homo mundanus, chinolfilie, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, zdravá škola, saturace potřeb v rodině, Edukace, kontingentní lidská důstojnost, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, laténská kultura, protohistorie, inkulturace, instituce, italianistika, japanologie, industrie, indologie, helénizmus, hispanistika, hungaristika, chetitologie, keltologie, kosmopolitizmus, negrituda, nordistika, orientalistika, polonistika, nederlandistika, misionář, litvanistika, magdalénien, megaron, hebreistika, globalizace, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, archetyp, arabistika, afrikanizace, akulturace, anglistika, anima, baltistika, bohemistika, fenistika, filologie, folklor, germanistika, explantát, evropocentrizmus, byzantologie, egyptologie, enkulturace, proletkult, romanistika, memy, kulturace, normativní systém, interkulturní komunikace, gravettien, incestové tabu, Kulturflucht, interkulturální kompetence, autoprezentace, organizační kultura, levirát, subkultura, separace minorit, integrace minorit, marginalizace minorit, halštat, asimilace minorit, sociální determinace, exogenní determinanta, barbarizace, expolingua, kulturologie, fermentor, slavistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, skandinavistika, sinologie, romfest, rusistika, semitologie, tuberkulin, ugrofinistika, kultivovaná osobnost, Multikulturní centrum Praha, anarchoautonomy, modální osobnost, rozvilina, kulturní vzorce, kulturní evolucionismus, inokulum, gender, afrikanistikaKnihy

Struktury významu -- autor: Skovajsa Marek
Kultura Biokulturologická perspektiva -- autor: Soukup Martin
Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. -- autor: Kováč Dušan, Marková Michala, Pešek Jiří, Prahl Roman
Kultura 2 / Architektura stalinské epochy -- autor: Papernyj Vladimir
Počátky populární kultury v českých zemích -- autor: Machek Jakub

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultivovat
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz