Pojem kultura

Slovo:

kultura


Význam:

• souhrn hmotných a duchovních hodnot vytvořených lidstvem

• soubor buněk, tkání, mikroorganizmů jedné mikrobiální populace vypěstované v umělém živném prostředí

• způsob využívání pozemku, způsob zakládání a ošetřování porostuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

afrikanistika, glokalizace, secento, bioaugmentace, mem, hungarofil, kulturtrégr, akademická kultura, Culture Free Tests (angl.), Culture Fair Tests (angl.), culture relevant tests (angl.), Valpuržina noc, apollonské hodnoty, bazální persona, determinace psychiky a osobnosti, intercultural communication (angl.), bazální struktura osobnosti, majority culture (angl.), epimeleia ( řec.), cultura animi (lat.), culture-fair (angl.), onion model, paranoidní kultura organizace, UNESCO (zkratka, homo mundanus, etnosémantika, jóni, kulturní relativismus, world music, kulturní diverzita, kulturní analýza, psychologie kultury, quetzal, antropogeografie, difuzionismus, konfiguracionismus, oikofobie, kontrakultura, mazeway, primitivismus, amerikanistika, Culture of Language, Language Culture (angl.), multikultura, Crossroads, judaistika, Cattell Culture Fair Intelligence Test (C.F.2 A), mykénologie, chinolfilie, popkultura, vrozené závady a poruchy, rodina a saturace potřeb, výchova a její prostředky, poruchy a závady jazyka, zájmy, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, psychologie biologická, skupina schizofrenií, specifika národní kultury, škola a její formativní vlivy, Etický a morální charakter, dlouhověkost, prosociální a morální charakter, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, determinanty psychiky a osobnosti, výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, management práce, makrosociální faktory, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Úvod do duchovědné psychologie, kontingentní lidská důstojnost, psychologické aspekty pracovní činnosti, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Edukace, saturace potřeb v rodině, biologické formativní vlivy, role a pozice dítěte mezi sourozenci, zábavy v mládí, zdravá škola, práce a její motivace, Jung, závady a poruchy vývoje řeči, hlubinná psychologie, Beneš Edvard, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, media (angl.), osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kulturní znevýhodnění, formování chování a prožívání, genderová studia, kulturní evropocentrismus, afrikanizace, litvanistika, chetitologie, indologie, industrie, inkulturace, instituce, italianistika, japanologie, keltologie, kosmopolitizmus, magdalénien, hispanistika, megaron, misionář, nederlandistika, negrituda, nordistika, orientalistika, polonistika, proletkult, romanistika, romfest, hungaristika, helénizmus, semitologie, baltistika, akulturace, anglistika, anima, arabistika, archetyp, armenistika, astroarcheologie, asyriologie, balkanistika, bohemistika, hebreistika, byzantologie, egyptologie, enkulturace, evropocentrizmus, explantát, fenistika, filologie, folklor, germanistika, globalizace, rusistika, sinologie, kiva, separace minorit, normativní systém, interkulturní komunikace, levirát, subkultura, exogenní determinanta, barbarizace, expolingua, sociální determinace, asimilace minorit, integrace minorit, memy, marginalizace minorit, halštat, protohistorie, laténská kultura, eponym, aurignacien, azilien, halštatský, lengyelský kulturní okruh, spondyl, kulturace, gravettien, skandinavistika, kulturní vzorce, slavistika, slovakistika, slovenistika, sorabistika, tuberkulin, ugrofinistika, kulturní evolucionismus, inokulum, gender, rozvilina, incestové tabu, kultivovaná osobnost, Multikulturní centrum Praha, anarchoautonomy, modální osobnost, fermentor, kulturologie, Kulturflucht, interkulturální kompetence, autoprezentace, organizační kultura, LBK zkratka v archeologii

Komentáře ke slovu kultura


 
» přidat nový komentář

  neregistrovaný 11.05.2015 09:34
» reagovat
hustyyy
 Navigace

předchozí slovo: » kultovní
následující slovo: » kulturace
slovo se nachází na stránce: K:134
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz