ABZ.cz: slovník cizích slov - online hledání

Výsledky hledání výrazu diskurs

cizí slovo    odpovídající významvlastnostidetail
diskurs >>  rozmluva; intelektuální postup  » diskurs
diskursivní >>  diskurzivní  » diskursivní
diskursivní, diskurzivní >>  rozbíhavý; (myšlení) pojmové; (úvaha) vykládající a odvozující  » diskursivní
diskurz, diskurs, diškurs >>  rozmluva, dialog, debata, rozprava, vyprávění, rozhovor; výklad, pojednání, přednáška; verbalizované vědění, způsob, jak stav věcí, sociální kontext, jazykový projev (ústní i písemný) racionálně popisujeme a vysvětlujeme, jak vypovídáme o nějakém tématu či o určité věci, jaký význam tématu či věci připisujeme; způsob utváření a organizace vědění, myšlenek či zkušeností zakotvený v jazyce a jeho konkrétním užívání, ve společenských pravidlech a praktik ách, subjektivním nazírání vloženo uživatelem
2 komentáře
» diskurzhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz