Pojem transpersonální směr v psychologii

Slovo:

transpersonální směr v psychologii


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

V roce 1968 prohlásil A. H. Maslow, že se připravuje nadpersonální psychologie překračující hranice konvenčního psychologického empirismu. Ohlásil tak vznik transpersonální psychologie, zaměřené do oblastí dosud neprobádaného lidského duchovního života. Podle Stanislava Grofa, amerického psychiatra českého původu, který je považován za jednoho ze zakladatelů transpersonální psychologie, jde o jevy, jež vystupují mimo rámec empiricky pojaté osobnosti a empiricky pojatého času a prostoru. Grof napsal např. knihu Dobrodružství sebeobjevování (1992) a Za hranicemi mozku (1992). Diskutabilní je Grofova psychoterapie prostřednictvím tzv. holotropního dýchání. Občas jsou transpersonální jevy označované jako „mystické zkušenosti“. Na jejich existenci upozornil z psychologů již dříve William James (1842–1910), zakladatel funkcionalismu a pragmatismu. Podle Jamese naše běžné pojetí vědomí jako bdělého racionálního stavu mysli je jen jedním druhem vědomí a naše poznání světa nemůže být úplné, ponecháme-li tyto další druhy vědomí nepovšimnuty. O některé tyto jevy se zajímá i parapsychologie a okultismus. Dochází zde k určitému sbližování s transpersonální psychologií, což však přináší určitá rizika.
Někteří psychologové, které můžeme řadit také mezi transpersonální psychology, např. americký psycholog Timothy Leary (1920–1996), iniciovali psychedelické hnutí, ve kterém navozovali změněné a „rozšířené“ vědomí pomocí různých drog, zejména LSD. Dalším výrazným představitelem transpersonální psychologie je americký psycholog Charles Theodore Tart, jenž zkoumal např. sny, spánek, hypnózu, osobnost. Tart má asi pravdu v tom, že skutečné není pouze to, co je vnímatelné známými smysly, případně registrované pomocí fyzikálních aparatur. Mystické zkušenosti nemusí být vždy pouhými patologickými stavy mozku a psychiky. Rozšířené a mystické vědomí může odhalovat jinou skutečnost než tu, na kterou jsme zvyklí z běžného, každodenního života. Existuje určitá pravděpodobnost, že můžeme zakusit vědomí svých prapředků nebo že můžeme v sobě hluboce prožít skryté významy symbolů, jak na to upozorňoval např. C. G. Jung.
Transpersonální psychoterapie využívá např. meditativní techniky vedoucí k rozvoji spirituality či psychospirituality osobnosti, ke katarzi (vnitřní očistě člověka, uvolnění napětí, odreagování, povznesení, přeladění) nebo dokonce k revelaci, což je jakési ,,poodhalení roušky", duchovní ,,zření", odkrytí vyšších pravd. Jsou využívány i mystické praktiky a rituály, a to i pocházející z orientu.
Aplikují se také techniky práce se změněnými stavy vědomí a metody práce s tělem (bodywork).
Např. aquatic bodywork používá masáže, protahování, uvolňování kloubů, kolébání v teplé vodě. Docházívá k relaxaci, uvolňování chronického napětí, stresů a psychotraumat, zklidňuje se mysl.
Rebalancing bodywork je tělesné orientovaná psychosomatická terapie, která přivádí člověka zpět do celkové rovnováhy a harmonie. Vychází se přitom s předpokladu, že tělo, duše a duch tvoří jednotný celek, který je třeba respektovat. Vzniká dokonce nová profese rebalancera (maséra, terapeuta a trenéra).
Transpersonální psychologie dosud není jednoznačně přijata mezi vědecké obory.
Literatura
HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. 712 s.
ISBN 80-7178-386-2.
KOHOUTEK, R. Dějiny psychologie pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 120 stran.
ISBN 978-80-210.4540-8.
PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Praha: Grada, 2006. 328 s.
ISBN 978-80-247-0871-3.

Knihy

Súčasné smery v psychológii -- autor: Bačová Viera
Archea 2019
Co je nového v psychologii -- autor: Vybíral Zbyněk
Psychologie budoucnosti -- autor: Grof Stanislav
Pětifaktorový model v psychologii osobnosti -- autor: Hřebíčková Martina

Komentáře ke slovu transpersonální směr v psychologii


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » transpersonální psychologie
následující slovo: » transpirace
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:3076
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz