pojem Kohoutek Rudolf až pojem kokainizmus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
Kohoutek Rudolf  >>   Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSC. (nar. 14. ledna 1940, Brno) je český poradenský a pedagogický psycholog a vysokoškolský učitel. Základními dominantami jeho vědecké a odborné činnosti jsou psychologie zdraví, dificility chování a prožívání dětí a mládeže ve smyslu závad chování, (které ještě nemají kvalitu ani kvantitu poruch chování či specifických poruch osobnosti) a problematika sebepojetí jako centrální vlastnosti osobnosti. Knižní publikace: Psychologický profil osobnosti ředitelky mateřské školy. Brno: Krajský pedagogický ústav, 1972. – 81 s. Z áklady pedagogické psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. 184 s. ISBN 80-85867-94-X Základy sociální psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 181 s. ISBN 80-7204-064-2. Osobnost a sebepoznání studentů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. – 101 s. ISBN 80-7204-087-1. Základy psychologie osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000.-263 s. ISBN 80-7204-156-8. Poznávání a utváření osobnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM,2001.-275 s. ISBN 80-7204-200-9. Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. - 544 s. ISBN 80-214-2203-3. Sociální psychologie. Brno: IMS, 2004.-215 s. (Bez ISBN). Metodika řešení problémů v mezních situacích. Brno: IM S, 2005. – 123 s. Bez IBSN. Úvod do psychologie. Normalita a abnormalita psychiky a osobnosti. Brno: PF MU, 2005. – 63 s. ISBN 80-210-3795-4. Úvod do psychologie. Metody poznávání osobnosti a duševního zdraví žáka. Brno: PF MU, 2006.-96 s. ISBN 80-210-3932-9. Úvod do psychologie. Psychologie osobnosti a zdraví žáka. Brno: PF MU, 2006.-167 s. ISBN 80-210-4077-7. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy. Brno: PF MU, 2007.-260 s. ISBN 978-80-210-4434-0. Dějiny psychologie pro pedagogy. Brno: PF MU, 2008.-120 s. ISBN 978-80-210-4540-8. Psychologie duševního vývoje. Brno ICV MZLU Brno, 2008. 127 s.- ISBN 978-80-7375-185-2. Výchovné poradenství. Brno: ICV MZLU, 2008, 93 s. ISBN 978-80-7375-186-9  » Kohoutek Rudolf
koincidence  >>   souhlasnost, shoda, splývání; současný výskyt, časový souběh  » koincidence
koiné  >>   nadnářeční útvar staré řečtiny ; obecná podoba jazyka  » koiné
koitální  >>   týkající se koitu, pohlavního styku, soulože  » koitální
koitus, coitus [koitus]  >>   soulož, pohlavní styk, kopulace  » koitus
kóje  >>   pevně zabudované lodní lůžko; malý oddělený prostor  » kóje
kojot, koyot [kojot]  >>   stepní šelma  » kojot
koka  >>   tropický keř, jehož listy obsahují kokain; droga vyrobená z listů tohoto keře  » koka
kokain  >>   alkaloid obsažený v listech koky, koks  » kokain
kokainizmus, kokainismus  >>   drogová závislost na kokainu  » kokainizmushledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2018  --  ABZ.cz