pojem koercitivní až pojem koheze - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
koercitivní  >>   donucovací, nátlakový; stlačující, zabraňující  » koercitivní
koexistence  >>   společný výskyt, trvání; existence vedle sebe, soužití  » koexistence
kofein  >>   alkaloid nacházející se v rostlinách, zejm. v semenech kávovníku, koly a v listech čajovníku  » kofein
kofóza, kofosa  >>   úplná hluchota  » kofóza
kofunkce  >>   funkce doplňkového úhlu (kosinus, kotangens)  » kofunkce
koga  >>   obchodní a válečná, obv. dvou nebo třístěžňová těžká plachetní loď s nástavbami na přední i zadní části  » koga
kogentní  >>   nařizující, donucující, přikazující; přesvědčivý, pádný 1 komentář» kogentní
kognece  >>   právo pokrevní příbuzenství; příbuznost  » kognece
kognitivní  >>   (psych.) k. psychologie, teorie zaměřená na zpracování informací, získávání obecných poznatků a procesů chápání;(sociol.) k. teorie, názor, že poznávácí procesy v sociální interakci mají zákládní význam pro existenci sociální struktury; mající poznávací význam 1 komentář» kognitivní
koheze, kohese  >>   soudržnost; (fyz.) fyzikální síla držící pohromadě atomy či molekuly téže látky či tělesa (zejména kapalného a pevného); (bot.) spojení určitých částí rostlin, např. okvětních lístků, které obvykle rostou odděleně 5 komentářů» kohezehledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz