Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

nonkognitivní vlastnosti, MMSE zkratka ve zdravotnictví, RSVP, gut brain (angl.), syscall, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), indukce učitelů, tónová (melodická) mluva, brain fog (angl.), ineligibilita, cerebrální nutrienty, intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, depresivum, antidementivum, MDA, trojjedinost mozku, mama-san, plugin, dysfunkční emoce, tyreostatika, chloragogenní tkáň, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), heautagogika, BBT zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Edukace, saturace potřeb v rodině, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, Úvod do behaviorismu, násilí, VFF zkratka ve zdravotnictví, pedagogicko psychologické výzkumy, deteriorizace pamětí, ES zkratka v humanitních vědách, RHB zkratka ve zdravotnictví, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, akademické stresy, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), aproximovat, tyreopatie, vikarizace smyslů, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, Norm - Referenced Tests(NRTs), homo, investitura, funkční decerebrace, hašovací funkce, haš, protopop, kolonopatie, surfaktant, Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metapaměť, Mattis dementia rating scale (MDRS), Harvey William (1578-1657), Basal Metabolic Rate (BMR), human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), Fayol Henry (1841-1925), biokoridor, lambda kalkul, sekans, kosinus, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, kotangens, tangentoida, tabelovat, tranzitorní ischemická ataka, print screen, kosekans, interindividuální, kognitivum, myofunční terapie (MFT), BBC, měknutí mozku, NAT skr., Sperry R.W., mentální kapacita, tangens, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), korupčník, personalistická psychologie, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, Zjišťování záporů řídící práce, závady a poruchy pohybu, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, autonomní nervový systém, výkonnost lidské paměti, sebepoznání a sebeřízení, prostředí a psychosomatika člověka, agresivita, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, mutace hypomorfní, mutace amorfní, mozková smrt, plazí mozek, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Happy Neuron Brain Jogging, exekutivni funkce, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pyramidové buňky, edukativní a sociální zanedbanost, osobnost a jeji poznavani, Edukativní determinanty psychiky, psychologické poradenství ve školství, mravnost a její výchova a sebvýchova, Osobní pracovní motivovanost, studijní a profesní poradenství, mobilita, dotazník jako výzkumná metoda, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, Úvod do patopsychologie, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, hyperkinetické závady a poruchy, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, náladovost člověka, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Historie psychologických aktivit ve školství, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, emoční poruchy, Famile a persona, schopnosti a nadání, GAF zkratka, charakter a jeho utváření, MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, kulturní znevýhodnění, duševní vývoj člověka, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), předmět psychologie duševního vývoje, osobnost dítěte, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, osobnost učitelů, Teoretická východiska psychologického poradenství, nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, prevence, osobnost a její poznávání, psychologie osobnosti učitele a učitelky, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, poruchy a závady jazyka, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, muskulární dysfunkce, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Filozofie, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, Psychosociální a edukativní zanedbanost, normální a abnormální stáří, expanzivní a extrapunitivní chování, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, velofaringální dysfunkce, kinémy, psychoterapie, reanimace, protéza, protetika, predikát, reedukace, rehabilitace, sémiotika, spektrální, revmatizmus, resuscitace, reinstalace, pragmatizmus, post, myologie, neurogenní, monobanka, monitor, monetarizmus, nika, orbital, pontifikát, patofyziologie, ortotika, orgán, suspendovat, šerif, cor pulmonale, kompartmentace buňky, kreatinin, betamimetika, adrenergní, funkční rodina, kinantropologie, intronizace, pseudodemence, obranná reakce typu A, introny, paralingvistika, applet, uremie, vegetativní, trofika, trigonometrie, temporálie, vikariát, vitamin, erytrocyty, apalický syndrom, redigovat, fce, konzistence, konjunktiv, demise, denervace, dekompenzace, dekapitace, degradace, derivace, diferencovat, extrapolace, farologie, extenze, exponenciála, dysfunkce, decentralizace, cyklometrický, argument, biodynamika, apoplexie, aparatura, aparát, biochemie, bionika, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, faxmodem, feromon, interpolace, inženýr, integrovat, integrovaný, infrastruktura, kandidát, kandidátka, kofunkce, karyologie, kanovník, kandidatura, inaugurace, imperativ, funkcionální, goniometrický, funkcionalizmus, fungovat, foném, goniometrie, harmonický, idiom, hypostáze, hormon, heteronomie, nootropika, eufunkce, neuroekonomika, egopsychologie, life-span psychologie, utilitarian function (angl.), knowledge function (angl.), konfiguracionismus, manifestní sociální funkce, mnestické funkce, rehabilitovat, kognitivní deficit, Merton R.K., latentní sociální funkce, transfigurace, BATLS / BARTS zkr., afunkční familie, Honores mutant mores, dysfunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, RNA, halže, papilární sval, dyspraxie motorická, respirační insuficience, basso continuo, kariatida, fyziologická adaptace, teleologický, alfa element, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), diglosie, organizing (angl.), disability (angl.), programátor, presenilní demence, komplementace genetická, Stroop test CWT (angl.), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), metoda instrumentálního obohacování, strukturálně funkcionální metoda, genová exprese, sinus, klinické rodiny, stress (angl.), akutní stres, afázie globální (totální), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, tupinamba, functio laesa, HVPG-zkr., Portální hypertenze, Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, PT-zkr., recall, eparcha, protektivní funkce, dysfunkční etapa života, WPW syndrom, problémová rodina, afunkční rodina, dysfunkční rodina, disabilita, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, aprozódie, funkční norma v psychologii, eufunkční rodina, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, genotropismus, závisle proměnná, monosenzoriální, kardiopulmonální resuscitace (KPR), evoluční dysfázie, dermatomyosidita, ekologická stabilita, karierní růst, kognitiva, rodinná konstelace, horizontální sociální mobilita, pozice ve skupině, domurbia, identifikátory, familie, degradace osobnosti, suspendování, nízkofunkční autismus, globální afázie, moribundní, konvoluce, nootropicum, efekt svatozáře, centurio, kvartérní prevence, quoad restitutionem, abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová M., Zahradníček M., Zahradníčková A.
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil Milan
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin
Matematika 2 pro střední odborná učiliště -- autor: Marková Kateřina, Macálková Lenka

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz