Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

korupčník, distinktivní (funkce), personalistická psychologie, tangens, mentální kapacita, FF zkratka ve zdravotnictví, kognitivum, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, interindividuální, BBC, myofunční terapie (MFT), hašovací funkce, investitura, haš, protopop, homo, funkční decerebrace, biokoridor, měknutí mozku, NAT skr., Sperry R.W., lambda kalkul, sekans, kosinus, depresivum, antidementivum, kognitivní vývoj dětí a mládeže, psychometrické metody, prevence a její typy, plugin, dysfunkční emoce, tyreostatika, chloragogenní tkáň, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), heautagogika, eliptická typologie učitelů, volní složka osobnosti, print screen, tranzitorní ischemická ataka, kosekans, tangentoida, kotangens, tabelovat, aproximovat, MDA, trojjedinost mozku, mama-san, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, auxiliární funkce, steatorea (steatorrhoea), enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), teleologický, alfa element, komplementace genetická, organizing (angl.), diglosie, psychosociální zanedbanost, afázie globální (totální), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), sinus, genová exprese, klinické rodiny, fyziologická adaptace, kariatida, metoda instrumentálního obohacování, strukturálně funkcionální metoda, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, akutní stres, stress (angl.), presenilní demence, programátor, drogy, surfaktant, Basal Metabolic Rate (BMR), human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), kolonopatie, persuasivní orientace osobnosti, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), metapaměť, velofaringální dysfunkce, kinémy, disability (angl.), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), neuropsychologie, Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Mattis dementia rating scale (MDRS), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), DNR zkratka ve zdravotnictví, intermodalita v oblasti mentální, způsobilost pro školní docházku, normální novorozeně, schopnosti a dovednosti, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, hereditární (genetické) závady a poruchy, zdraví, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), batole (toddler), předškolní dítě, prepubescence, dospívání, sebevzdělávání, vývoj jedince, autokognice a self-management, Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), psychometrika v praxi, agrese a šikana, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, drogové a jiné závislosti dětí, vyučovací a učební styly, klientelismus a ritualizované chování, poznávání psychiky a osobnosti, tvořivost (kreativita), výchova a učení, typy osobnosti učitelů a učitelek, První česká školská psychologická poradna a klinika, patopsychologie ve školství, vzdělávací potíže, psychomotorická instabilita dětí, novorozenecké období vývoje dítěte, didaktické testy, školy podporující zdraví, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, charakter v psychologii, paměť člověka, komunikace nonverbální, novověká psychologie a pedagogika, Tělesné, Představivost a obrazotvornost, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, longevita, normalita statistická, familiární milieu, tónová (melodická) mluva, formativní vlivy člověka, myšlení (kogitace), BBT zkratka ve zdravotnictví, afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, indukce učitelů, Caselmann Christian Theobald, nonkognitivní vlastnosti, MMSE zkratka ve zdravotnictví, RSVP, gut brain (angl.), syscall, reliability methods (angl.), ACFS zkratka, brain fog (angl.), ineligibilita, cerebrální nutrienty, dynamics assessment (angl.), didaktika a psychodidaktika, psychodidaktika, behaviorismus a reflexologie, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, will (angl.), memory (angl.), experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, vlivy přírody na duševno, psychologické poradenství na vysokých školách, schopnosti intelektu, osobnost v psychologii, normality (angl.), accident, paliativní péče ve zdravotnictví, prevence ve zdravotnictví, psychická způsobilost pro školu, TKF zkratka ve zdravotnictví, personality (angl.), motorika člověka, Envy (angl.), anxiety (angl.), koherence, aberace, protetika, protéza, predikát, pragmatizmus, post, psychoterapie, reanimace, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, reedukace, pontifikát, patofyziologie, monitor, monobanka, monetarizmus, konzistence, konjunktiv, myologie, neurogenní, ortotika, orgán, orbital, nika, revmatizmus, sémiotika, PNO, erytrocyty, kyslík O2, van der Waalsovy síly, kyslíkové radikály, applet, paralingvistika, kreatinin, betamimetika, adrenergní, betablokátory, apalický syndrom, redigovat, temporálie, trigonometrie, šerif, suspendovat, spektrální, trofika, uremie, fce, vitamin, vikariát, vegetativní, kofunkce, karyologie, demise, denervace, dekompenzace, dekapitace, degradace, derivace, diferencovat, extrapolace, extenze, exponenciála, dysfunkce, decentralizace, cyklometrický, argument, biodynamika, apoplexie, aparatura, aparát, biochemie, bionika, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, farologie, faxmodem, integrovaný, integrovat, infrastruktura, inaugurace, imperativ, interpolace, inženýr, kanovník, kandidatura, kandidátka, kandidát, idiom, hypostáze, funkcionalizmus, fungovat, foném, feromon, funkcionální, goniometrický, hormon, heteronomie, harmonický, goniometrie, vzruch, cor pulmonale, rodinná konstelace, Mozartův efekt, horizontální sociální mobilita, pozice ve skupině, Quickův test, functio laesa, tupinamba, afunkční familie, dysfunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, domurbia, kognitiva, familie, identifikátory, efekt svatozáře, centurio, kvartérní prevence, ekologická stabilita, dermatomyosidita, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, evoluční dysfázie, Honores mutant mores, RNA, egopsychologie, konfiguracionismus, obročí, neuroekonomika, life-span psychologie, manifestní sociální funkce, latentní sociální funkce, rehabilitovat, mnestické funkce, kognitivní deficit, Merton R.K., profesiogram, utilitarian function (angl.), dyspraxie motorická, respirační insuficience, basso continuo, halže, papilární sval, psychostimulační, knowledge function (angl.), transfigurace, cholinesteráza, BATLS / BARTS zkr., quoad restitutionem, nootropicum, disabilita, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, aprozódie, funkční norma v psychologii, eufunkční rodina, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, eufunkce, nootropika, funkční rodina, kinantropologie, kompartmentace buňky, kompartmentový syndrom, triumfální oblouk, oxid dusnatý, obranná reakce typu A, intronizace, pseudodemence, psychometrika, apgar skóre, dysfunkční rodina, afunkční rodina, genotropismus, závisle proměnná, subarachnoidální krvácení, protektivní funkce, eparcha, moribundní, globální afázie, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, moteto, dysfunkční etapa života, ARDS, Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, HVPG-zkr., Portální hypertenze, WPW syndrom, problémová rodina, recall, PT-zkr., abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová M., Zahradníček M., Zahradníčková A.
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil M.
Matematika pro střední školy 5.díl Pracovní sešit -- autor: Kodejška Č., Ort J.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz