Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

mama-san, trojjedinost mozku, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), aproximovat, tabelovat, MDA, depresivum, heautagogika, dysfunkční emoce, plugin, antidementivum, tranzitorní ischemická ataka, print screen, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, interindividuální, kognitivum, endokrinní systém, sekans, kosekans, tangentoida, kotangens, kosinus, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), chloragogenní tkáň, BBT zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, tónová (melodická) mluva, indukce učitelů, brain fog (angl.), RHB zkratka ve zdravotnictví, ES zkratka v humanitních vědách, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, VFF zkratka ve zdravotnictví, deteriorizace pamětí, ineligibilita, cerebrální nutrienty, syscall, intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, tyreostatika, gut brain (angl.), RSVP, dynamics assessment (angl.), ACFS zkratka, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metapaměť, Mattis dementia rating scale (MDRS), Harvey William (1578-1657), Basal Metabolic Rate (BMR), human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), Fayol Henry (1841-1925), velofaringální dysfunkce, kinémy, alfa element, teleologický, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, diglosie, organizing (angl.), disability (angl.), programátor, presenilní demence, komplementace genetická, surfaktant, kolonopatie, NAT skr., měknutí mozku, Sperry R.W., lambda kalkul, biokoridor, myofunční terapie (MFT), BBC, korupčník, personalistická psychologie, tangens, mentální kapacita, funkční decerebrace, investitura, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, vikarizace smyslů, Norm - Referenced Tests(NRTs), hašovací funkce, haš, protopop, homo, akademické stresy, drogové závislosti, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, muskulární dysfunkce, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, edukativní, psychologie biologická, autonomní nervový systém, výkonnost lidské paměti, závady a poruchy pohybu, Zjišťování záporů řídící práce, Základní vrstvy lidského mozku, vrozené závady a poruchy, myšlení a kreativita, edukativní a sociální zanedbanost, prostředí a psychosomatika člověka, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, exekutivni funkce, Happy Neuron Brain Jogging, plazí mozek, mozková smrt, pyramidové buňky, normalita a psychické zdraví, mutace hypomorfní, mutace amorfní, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, psychologické aspekty pracovní činnosti, poznávací metody psychiky a osobnosti, předmět psychologie duševního vývoje, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, saturace potřeb v rodině, Edukace, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, Úvod do behaviorismu, Úvod do experimentální psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, osobnost dítěte, osobnost učitelů, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, charakter a jeho utváření, GAF zkratka, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), pragmatizmus, predikát, post, pontifikát, patofyziologie, protetika, protéza, rehabilitace, reedukace, reanimace, psychoterapie, ortotika, orgán, monetarizmus, konzistence, konjunktiv, kofunkce, monitor, monobanka, orbital, nika, neurogenní, myologie, reinstalace, resuscitace, erytrocyty, applet, apalický syndrom, redigovat, fce, paralingvistika, adrenergní, kompartmentace buňky, cor pulmonale, kreatinin, betamimetika, vitamin, vikariát, suspendovat, spektrální, sémiotika, revmatizmus, šerif, temporálie, vegetativní, uremie, trofika, trigonometrie, karyologie, kanovník, dekompenzace, demise, dekapitace, degradace, decentralizace, denervace, derivace, extenze, exponenciála, dysfunkce, diferencovat, cyklometrický, cirkadiánní, argument, apoplexie, aparatura, aparát, biodynamika, biochemie, cejch, blokáda, biostatika, bionika, extrapolace, farologie, infrastruktura, integrovaný, inaugurace, imperativ, idiom, integrovat, interpolace, kandidatura, kandidátka, kandidát, inženýr, hypostáze, hormon, fungovat, foném, feromon, faxmodem, funkcionalizmus, funkcionální, heteronomie, harmonický, goniometrie, goniometrický, funkční rodina, kinantropologie, halže, basso continuo, RNA, Honores mutant mores, afunkční familie, respirační insuficience, dyspraxie motorická, knowledge function (angl.), transfigurace, BATLS / BARTS zkr., papilární sval, dysfunkční familie, eufunkční familie, domurbia, kognitiva, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), pozice ve skupině, horizontální sociální mobilita, solfeggio, tupinamba, functio laesa, rodinná konstelace, utilitarian function (angl.), life-span psychologie, strukturálně funkcionální metoda, stress (angl.), metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, akutní stres, Token test, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), afázie globální (totální), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), klinické rodiny, fyziologická adaptace, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, neuroekonomika, latentní sociální funkce, Merton R.K., kariatida, rehabilitovat, mnestické funkce, kognitivní deficit, monosenzoriální, evoluční dysfázie, horizontální mobilita, eufunkční rodina, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, dysfunkční rodina, afunkční rodina, HVPG-zkr., Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, aprozódie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, intronizace, pseudodemence, obranná reakce typu A, introny, nootropika, eufunkce, disabilita, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, Portální hypertenze, PT-zkr., quoad restitutionem, kvartérní prevence, nootropicum, konvoluce, suspendování, centurio, efekt svatozáře, dermatomyosidita, ekologická stabilita, identifikátory, familie, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, dysfunkční etapa života, WPW syndrom, problémová rodina, recall, eparcha, protektivní funkce, globální afázie, moribundní, závisle proměnná, genotropismus, abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil Milan
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová M., Zahradníček M., Zahradníčková A.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin
Matematika 2 pro střední odborná učiliště -- autor: Marková Kateřina, Macálková Lenka

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz