Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

tyreostatika, DNR zkratka ve zdravotnictví, chloragogenní tkáň, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), heautagogika, intermodalita v oblasti mentální, syscall, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, gut brain (angl.), dysfunkční emoce, plugin, tabelovat, aproximovat, tranzitorní ischemická ataka, print screen, kosekans, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), mama-san, antidementivum, depresivum, MDA, trojjedinost mozku, ACFS zkratka, dynamics assessment (angl.), Úvod do sociální psychologie, anamnéza dítěte, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, akademické stresy, násilí, Úvod do behaviorismu, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, indukce učitelů, tónová (melodická) mluva, brain fog (angl.), ineligibilita, cerebrální nutrienty, BBT zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, VFF zkratka ve zdravotnictví, deteriorizace pamětí, ES zkratka v humanitních vědách, RHB zkratka ve zdravotnictví, tangentoida, kotangens, surfaktant, kolonopatie, Basal Metabolic Rate (BMR), human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), nonkognitivní, VDT ve zdravotnické dokumentaci, Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, Amthauer Rudolf, Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), kinémy, velofaringální dysfunkce, disability (angl.), programátor, presenilní demence, metapaměť, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), Mattis dementia rating scale (MDRS), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, homo, protopop, FF zkratka ve zdravotnictví, kognitivum, distinktivní (funkce), korupčník, personalistická psychologie, interindividuální, kompartmentace, kosinus, sekans, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, tangens, mentální kapacita, funkční decerebrace, biokoridor, investitura, hašovací funkce, haš, lambda kalkul, Sperry R.W., BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, NAT skr., školská poradenská psychologie, Edukace, pyramidové buňky, normalita a psychické zdraví, exekutivni funkce, Happy Neuron Brain Jogging, plazí mozek, myšlení v pracovním procesu, sociální interakce ve skupině, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, mutace hypomorfní, mutace amorfní, mozková smrt, psychologie biologická, Zásady a pravidla chování a jednání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, interakce, muskulární dysfunkce, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, Základní vrstvy lidského mozku, Zjišťování záporů řídící práce, závislost na alkoholu, mravnost a její výchova a sebvýchova, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, vrozené závady a poruchy, myšlení a kreativita, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, závady a poruchy pohybu, agresivita, sebepoznání a sebeřízení, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Rodina a její sociální determinace, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, nadané a tvořivé osobnosti, media (angl.), MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, normy chování pro sociální komunikaci, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, pracovní a osobní hodnocení, psychologické aspekty pracovní činnosti, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, GAF zkratka, charakter a jeho utváření, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, expanzivní a extrapunitivní chování, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, komplementace genetická, organizing (angl.), protéza, psychoterapie, protetika, predikát, pragmatizmus, reanimace, reedukace, revmatizmus, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, post, pontifikát, monobanka, myologie, monitor, monetarizmus, konzistence, neurogenní, nika, patofyziologie, ortotika, orgán, orbital, sémiotika, spektrální, betamimetika, kreatinin, adrenergní, paralingvistika, applet, cor pulmonale, kompartmentace buňky, obranná reakce typu A, introny, kinantropologie, funkční rodina, erytrocyty, apalický syndrom, trigonometrie, trofika, temporálie, šerif, suspendovat, uremie, vegetativní, redigovat, fce, vitamin, vikariát, konjunktiv, kofunkce, demise, denervace, dekompenzace, dekapitace, degradace, derivace, diferencovat, extrapolace, extenze, exponenciála, dysfunkce, decentralizace, cyklometrický, argument, biodynamika, apoplexie, aparatura, aparát, biochemie, bionika, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, farologie, faxmodem, integrovat, interpolace, integrovaný, infrastruktura, inaugurace, inženýr, kandidát, karyologie, kanovník, kandidatura, kandidátka, imperativ, idiom, funkcionalizmus, funkcionální, fungovat, foném, feromon, goniometrický, goniometrie, hypostáze, hormon, heteronomie, harmonický, pseudodemence, intronizace, transfigurace, knowledge function (angl.), BATLS / BARTS zkr., papilární sval, dyspraxie motorická, utilitarian function (angl.), life-span psychologie, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, neuroekonomika, respirační insuficience, basso continuo, tupinamba, solfeggio, functio laesa, rodinná konstelace, horizontální sociální mobilita, eufunkční familie, dysfunkční familie, halže, RNA, Honores mutant mores, afunkční familie, latentní sociální funkce, Merton R.K., Wisconsin Card Sorting Test (angl.), Stroop test CWT (angl.), afázie globální (totální), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), enantiodromie (z řeč.), auxiliární funkce, diglosie, alfa element, teleologický, steatorea (steatorrhoea), Token test, akutní stres, kariatida, fyziologická adaptace, rehabilitovat, mnestické funkce, kognitivní deficit, klinické rodiny, sinus, stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, pozice ve skupině, domurbia, sociolingvistika, Njörd, genetická paměť, afunkční rodina, dysfunkční rodina, HVPG-zkr., Portální hypertenze, WPW syndrom, problémová rodina, recall, PT-zkr., eufunkční rodina, horizontální mobilita, malfunkce, Alzheimerova choroba, pletysmografie, eufunkce, nootropika, disabilita, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, aprozódie, dysfunkční etapa života, eparcha, identifikátory, ekologická stabilita, familie, efekt svatozáře, centurio, dermatomyosidita, evoluční dysfázie, kognitiva, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, kvartérní prevence, quoad restitutionem, moribundní, závisle proměnná, genotropismus, protektivní funkce, globální afázie, nízkofunkční autismus, nootropicum, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová Michaela, Zahradníček M., Zahradníčková A.
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil Milan
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin
Matematika 2 pro střední odborná učiliště -- autor: Marková Kateřina, Macálková Lenka

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz