Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abdikace, heautagogika, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, gut brain (angl.), syscall, intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, tyreostatika, chloragogenní tkáň, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), dysfunkční emoce, dynamics assessment (angl.), plugin, antidementivum, depresivum, MDA, trojjedinost mozku, mama-san, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), aproximovat, tabelovat, tranzitorní ischemická ataka, ACFS zkratka, cerebrální nutrienty, kosekans, akademické stresy, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, ineligibilita, pedagogicko psychologické výzkumy, VFF zkratka ve zdravotnictví, deteriorizace pamětí, ES zkratka v humanitních vědách, RHB zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, BBT zkratka ve zdravotnictví, tónová (melodická) mluva, indukce učitelů, brain fog (angl.), print screen, tangentoida, Edukace, Cattell James McKeen (1860-1944), Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, kolonopatie, surfaktant, Basal Metabolic Rate (BMR), human mentation (angl.), Fayol Henry (1841-1925), protopop, Harvey William (1578-1657), Mattis dementia rating scale (MDRS), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metapaměť, velofaringální dysfunkce, kinémy, disability (angl.), homo, haš, kotangens, personalistická psychologie, kosinus, sekans, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, interindividuální, kognitivum, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), korupčník, tangens, hašovací funkce, mentální kapacita, BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, NAT skr., Sperry R.W., lambda kalkul, biokoridor, funkční decerebrace, investitura, školská poradenská psychologie, saturace potřeb v rodině, presenilní demence, plazí mozek, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, mutace hypomorfní, mutace amorfní, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pyramidové buňky, exekutivni funkce, Happy Neuron Brain Jogging, mozková smrt, Zjišťování záporů řídící práce, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, muskulární dysfunkce, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, Základní vrstvy lidského mozku, závady a poruchy pohybu, Extrapunitivní a agresivní osobnost, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nadání, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, autonomní nervový systém, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, poruchy a závady jazyka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, biologické formativní vlivy, osobnost učitelů, MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost dítěte, charakter a jeho utváření, předmět psychologie duševního vývoje, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, normy chování pro sociální komunikaci, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, GAF zkratka, kulturní znevýhodnění, mravní výchova ve společnosti, poznávací a intervenční interview, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Filozofie, duševní vývoj člověka, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, burnout- stav osobnostního vyhoření, programátor, komplementace genetická, aparát, post, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, reedukace, reanimace, psychoterapie, protéza, protetika, predikát, pragmatizmus, pontifikát, sémiotika, patofyziologie, ortotika, orgán, orbital, nika, neurogenní, myologie, monobanka, monitor, monetarizmus, revmatizmus, spektrální, konjunktiv, erytrocyty, introny, kinantropologie, funkční rodina, kompartmentace buňky, cor pulmonale, kreatinin, betamimetika, adrenergní, paralingvistika, applet, apalický syndrom, suspendovat, redigovat, fce, vitamin, vikariát, vegetativní, uremie, trofika, trigonometrie, temporálie, šerif, konzistence, kofunkce, pseudodemence, decentralizace, extenze, exponenciála, dysfunkce, diferencovat, derivace, denervace, demise, dekompenzace, dekapitace, degradace, cyklometrický, farologie, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, bionika, biochemie, biodynamika, argument, apoplexie, aparatura, extrapolace, faxmodem, karyologie, imperativ, kanovník, kandidatura, kandidátka, kandidát, inženýr, interpolace, integrovat, integrovaný, infrastruktura, inaugurace, idiom, feromon, hypostáze, hormon, heteronomie, harmonický, goniometrie, goniometrický, funkcionální, funkcionalizmus, fungovat, foném, obranná reakce typu A, intronizace, organizing (angl.), dyspraxie motorická, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, neuroekonomika, life-span psychologie, utilitarian function (angl.), knowledge function (angl.), transfigurace, BATLS / BARTS zkr., papilární sval, respirační insuficience, Merton R.K., basso continuo, halže, RNA, Honores mutant mores, afunkční familie, dysfunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, tupinamba, functio laesa, latentní sociální funkce, kognitivní deficit, horizontální sociální mobilita, Aphasia Screening Test (zkratka AST), diglosie, alfa element, teleologický, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), afázie globální (totální), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Token test, mnestické funkce, akutní stres, stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, klinické rodiny, fyziologická adaptace, kariatida, rehabilitovat, rodinná konstelace, pozice ve skupině, nootropika, eufunkční rodina, problémová rodina, recall, PT-zkr., Portální hypertenze, HVPG-zkr., Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, afunkční rodina, dysfunkční rodina, horizontální mobilita, dysfunkční etapa života, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, aprozódie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, disabilita, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, eufunkce, WPW syndrom, eparcha, domurbia, centurio, kognitiva, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, evoluční dysfázie, dermatomyosidita, ekologická stabilita, identifikátory, familie, efekt svatozáře, kvartérní prevence, protektivní funkce, quoad restitutionem, nootropicum, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, globální afázie, moribundní, závisle proměnná, genotropismus, interfunkční přístupKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil Milan
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová Michaela, Zahradníček M., Zahradníčková A.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin
Matematika 2 pro střední odborná učiliště -- autor: Marková Kateřina, Macálková Lenka

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz