Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abdikace, intermodalita v oblasti mentální, brain fog (angl.), ineligibilita, cerebrální nutrienty, dynamics assessment (angl.), ACFS zkratka, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, gut brain (angl.), syscall, DNR zkratka ve zdravotnictví, tónová (melodická) mluva, tyreostatika, chloragogenní tkáň, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), heautagogika, dysfunkční emoce, plugin, antidementivum, depresivum, MDA, trojjedinost mozku, indukce učitelů, BBT zkratka ve zdravotnictví, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), násilí, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, anamnéza dítěte, TKF zkratka ve zdravotnictví, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, drogové závislosti, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, VFF zkratka ve zdravotnictví, deteriorizace pamětí, ES zkratka v humanitních vědách, RHB zkratka ve zdravotnictví, mama-san, aproximovat, zdravá škola, kolonopatie, hašovací funkce, haš, protopop, homo, Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, surfaktant, funkční decerebrace, Basal Metabolic Rate (BMR), human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), Mattis dementia rating scale (MDRS), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), investitura, biokoridor, tabelovat, interindividuální, tranzitorní ischemická ataka, print screen, kosekans, tangentoida, kotangens, kosinus, sekans, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, kognitivum, lambda kalkul, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), korupčník, personalistická psychologie, tangens, mentální kapacita, BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, NAT skr., Sperry R.W., normy chování pro sociální komunikaci, pracovní a osobní hodnocení, velofaringální dysfunkce, sociální interakce ve skupině, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, závady a poruchy pohybu, Zjišťování záporů řídící práce, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, mutace hypomorfní, mutace amorfní, myšlení v pracovním procesu, agresivita, normalita a psychické zdraví, pyramidové buňky, exekutivni funkce, Happy Neuron Brain Jogging, plazí mozek, mozková smrt, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, muskulární dysfunkce, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), ZŽF zkratka, kyborgizace člověka, GSS zkratka ve zdravotnictví, FFI zkratka ve zdravotnictví, zlatý padák, predemence, interfunkční přístup, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, dotazník jako výzkumná metoda, osobnost a jeji poznavani, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, schopnosti a nadání, interakce, psychologické aspekty pracovní činnosti, nadané a tvořivé osobnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, GAF zkratka, MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), Rodina a její sociální determinace, formování chování a prožívání, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, expanzivní a extrapunitivní chování, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, sebeřízení, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, metapaměť, kinémy, aparát, pragmatizmus, revmatizmus, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, reedukace, reanimace, psychoterapie, protéza, protetika, predikát, post, spektrální, pontifikát, patofyziologie, ortotika, orgán, orbital, nika, neurogenní, myologie, monobanka, monitor, sémiotika, suspendovat, konzistence, paralingvistika, pseudodemence, obranná reakce typu A, introny, kinantropologie, funkční rodina, kompartmentace buňky, cor pulmonale, kreatinin, betamimetika, adrenergní, applet, šerif, erytrocyty, apalický syndrom, redigovat, fce, vitamin, vikariát, vegetativní, uremie, trofika, trigonometrie, temporálie, monetarizmus, konjunktiv, nootropika, decentralizace, extenze, exponenciála, dysfunkce, diferencovat, derivace, denervace, demise, dekompenzace, dekapitace, degradace, cyklometrický, farologie, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, bionika, biochemie, biodynamika, argument, apoplexie, aparatura, extrapolace, faxmodem, kofunkce, inaugurace, karyologie, kanovník, kandidatura, kandidátka, kandidát, inženýr, interpolace, integrovat, integrovaný, infrastruktura, imperativ, feromon, idiom, hypostáze, hormon, heteronomie, harmonický, goniometrie, goniometrický, funkcionální, funkcionalizmus, fungovat, foném, intronizace, eufunkce, disability (angl.), transfigurace, kognitivní deficit, Merton R.K., latentní sociální funkce, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, neuroekonomika, life-span psychologie, utilitarian function (angl.), knowledge function (angl.), BATLS / BARTS zkr., rehabilitovat, papilární sval, dyspraxie motorická, respirační insuficience, basso continuo, halže, RNA, Honores mutant mores, afunkční familie, dysfunkční familie, eufunkční familie, mnestické funkce, kariatida, tupinamba, Stroop test CWT (angl.), programátor, presenilní demence, komplementace genetická, organizing (angl.), diglosie, alfa element, teleologický, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), fyziologická adaptace, afázie globální (totální), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, akutní stres, stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, klinické rodiny, solfeggio, functio laesa, pletysmografie, afunkční rodina, dysfunkční etapa života, WPW syndrom, problémová rodina, recall, PT-zkr., Portální hypertenze, HVPG-zkr., Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, dysfunkční rodina, protektivní funkce, eufunkční rodina, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, aprozódie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, disabilita, Alzheimerova choroba, malfunkce, eparcha, genotropismus, rodinná konstelace, identifikátory, horizontální sociální mobilita, pozice ve skupině, domurbia, kognitiva, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, evoluční dysfázie, dermatomyosidita, ekologická stabilita, familie, závisle proměnná, efekt svatozáře, centurio, kvartérní prevence, quoad restitutionem, nootropicum, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, globální afázie, moribundní, Whatsapp: +33 7 55 53 15 33//Kde se připojit k bratrstvu iluminátů ((Freemason)).

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz