Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abdikace, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), ACFS zkratka, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, gut brain (angl.), syscall, intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, tyreostatika, chloragogenní tkáň, heautagogika, cerebrální nutrienty, dysfunkční emoce, plugin, antidementivum, depresivum, MDA, trojjedinost mozku, mama-san, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), aproximovat, tabelovat, dynamics assessment (angl.), ineligibilita, print screen, drogové závislosti, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, anamnéza dítěte, Úvod do sociální psychologie, Úvod do ontogenetické psychologie, akademické stresy, brain fog (angl.), Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, VFF zkratka ve zdravotnictví, deteriorizace pamětí, ES zkratka v humanitních vědách, RHB zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, BBT zkratka ve zdravotnictví, tónová (melodická) mluva, indukce učitelů, tranzitorní ischemická ataka, kosekans, saturace potřeb v rodině, human mentation (angl.), homo, Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, kolonopatie, surfaktant, Basal Metabolic Rate (BMR), Cattell James McKeen (1860-1944), haš, Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), Mattis dementia rating scale (MDRS), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metapaměť, velofaringální dysfunkce, kinémy, protopop, hašovací funkce, tangentoida, korupčník, kotangens, kosinus, sekans, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, interindividuální, kognitivum, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), personalistická psychologie, investitura, tangens, mentální kapacita, BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, NAT skr., Sperry R.W., lambda kalkul, biokoridor, funkční decerebrace, Edukace, biologické formativní vlivy, programátor, exekutivni funkce, Zjišťování záporů řídící práce, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, mutace hypomorfní, mutace amorfní, sociální interakce ve skupině, myšlení v pracovním procesu, normalita a psychické zdraví, pyramidové buňky, Happy Neuron Brain Jogging, autonomní nervový systém, plazí mozek, mozková smrt, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, schopnosti a nadání, muskulární dysfunkce, interakce, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, závady a poruchy pohybu, výkonnost lidské paměti, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, predemence, interfunkční přístup, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), dotazník jako výzkumná metoda, Edukativní determinanty psychiky, mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, nadání, vrozené závady a poruchy, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, osobnost a jeji poznavani, sebepoznání a sebeřízení, agresivita, myšlení a kreativita, Zásady a pravidla chování a jednání, poruchy a závady jazyka, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, Teoretická východiska psychologického poradenství, GAF zkratka, MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, osobnost učitelů, kulturní znevýhodnění, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, normy chování pro sociální komunikaci, charakter a jeho utváření, duševní vývoj člověka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, normální a abnormální stáří, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, expanzivní a extrapunitivní chování, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, Psychosociální a edukativní zanedbanost, burnout- stav osobnostního vyhoření, poznávací a intervenční interview, Filozofie, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, disability (angl.), presenilní demence, aparát, post, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, reedukace, reanimace, psychoterapie, protéza, protetika, predikát, pragmatizmus, pontifikát, sémiotika, patofyziologie, ortotika, orgán, orbital, nika, neurogenní, myologie, monobanka, monitor, monetarizmus, revmatizmus, spektrální, konjunktiv, erytrocyty, introny, kinantropologie, funkční rodina, kompartmentace buňky, cor pulmonale, kreatinin, betamimetika, adrenergní, paralingvistika, applet, apalický syndrom, suspendovat, redigovat, fce, vitamin, vikariát, vegetativní, uremie, trofika, trigonometrie, temporálie, šerif, konzistence, kofunkce, pseudodemence, decentralizace, extenze, exponenciála, dysfunkce, diferencovat, derivace, denervace, demise, dekompenzace, dekapitace, degradace, cyklometrický, farologie, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, bionika, biochemie, biodynamika, argument, apoplexie, aparatura, extrapolace, faxmodem, karyologie, imperativ, kanovník, kandidatura, kandidátka, kandidát, inženýr, interpolace, integrovat, integrovaný, infrastruktura, inaugurace, idiom, feromon, hypostáze, hormon, heteronomie, harmonický, goniometrie, goniometrický, funkcionální, funkcionalizmus, fungovat, foném, obranná reakce typu A, intronizace, komplementace genetická, papilární sval, latentní sociální funkce, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, neuroekonomika, life-span psychologie, utilitarian function (angl.), knowledge function (angl.), transfigurace, BATLS / BARTS zkr., dyspraxie motorická, kognitivní deficit, respirační insuficience, basso continuo, halže, RNA, Honores mutant mores, afunkční familie, dysfunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, tupinamba, Merton R.K., mnestické funkce, rodinná konstelace, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), organizing (angl.), diglosie, alfa element, teleologický, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), afázie globální (totální), Aphasia Screening Test (zkratka AST), rehabilitovat, Token test, akutní stres, stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, klinické rodiny, fyziologická adaptace, kariatida, functio laesa, horizontální sociální mobilita, nootropika, eufunkční rodina, problémová rodina, recall, PT-zkr., Portální hypertenze, HVPG-zkr., Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, afunkční rodina, dysfunkční rodina, horizontální mobilita, dysfunkční etapa života, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, aprozódie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, disabilita, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, eufunkce, WPW syndrom, eparcha, pozice ve skupině, efekt svatozáře, domurbia, kognitiva, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, evoluční dysfázie, dermatomyosidita, ekologická stabilita, identifikátory, familie, centurio, protektivní funkce, kvartérní prevence, quoad restitutionem, nootropicum, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, globální afázie, moribundní, závisle proměnná, genotropismus, zlatý padákKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil Milan
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová Michaela, Zahradníček M., Zahradníčková A.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin
Matematika 2 pro střední odborná učiliště -- autor: Marková Kateřina, Macálková Lenka

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz