Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

FF zkratka ve zdravotnictví, kognitivum, distinktivní (funkce), korupčník, personalistická psychologie, interindividuální, kompartmentace, kosinus, sekans, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, tangens, mentální kapacita, funkční decerebrace, biokoridor, investitura, hašovací funkce, haš, lambda kalkul, Sperry R.W., BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, NAT skr., kotangens, tangentoida, plugin, dysfunkční emoce, antidementivum, depresivum, kognitivní vývoj dětí a mládeže, heautagogika, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, tyreostatika, chloragogenní tkáň, psychometrické metody, prevence a její typy, tabelovat, aproximovat, tranzitorní ischemická ataka, print screen, kosekans, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), mama-san, eliptická typologie učitelů, volní složka osobnosti, MDA, trojjedinost mozku, protopop, homo, steatorea (steatorrhoea), teleologický, auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), alfa element, psychosociální zanedbanost, presenilní demence, komplementace genetická, organizing (angl.), diglosie, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), afázie globální (totální), genová exprese, metoda instrumentálního obohacování, sinus, klinické rodiny, fyziologická adaptace, strukturálně funkcionální metoda, stress (angl.), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, akutní stres, programátor, disability (angl.), kolonopatie, persuasivní orientace osobnosti, surfaktant, drogy, Basal Metabolic Rate (BMR), nonkognitivní, VDT ve zdravotnické dokumentaci, Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, Amthauer Rudolf, human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), neuropsychologie, metapaměť, velofaringální dysfunkce, kinémy, Age Related Cognitive Decline (ARCD), deteriorace intelektu, Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Mattis dementia rating scale (MDRS), syscall, gut brain (angl.), duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, vývoj jedince, autokognice a self-management, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, agrese a šikana, psychometrika v praxi, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, První česká školská psychologická poradna a klinika, novorozenecké období vývoje dítěte, typy osobnosti učitelů a učitelek, klientelismus a ritualizované chování, vyučovací a učební styly, psychomotorická instabilita dětí, vzdělávací potíže, nálady člověka, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, vyučování, patopsychologie ve školství, poznávání psychiky a osobnosti, tvořivost (kreativita), paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, charakter v psychologii, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, výchova a učení, didaktické testy, školy podporující zdraví, komunikace nonverbální, dospívání, sebevzdělávání, formativní vlivy člověka, myšlení (kogitace), longevita, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, normalita statistická, psychologické vědy, nálady a jejich závady a poruchy, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, BBT zkratka ve zdravotnictví, afekty a jejich závady a poruchy, familiární milieu, tónová (melodická) mluva, reliability methods (angl.), ACFS zkratka, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, dynamics assessment (angl.), cerebrální nutrienty, indukce učitelů, Caselmann Christian Theobald, brain fog (angl.), ineligibilita, prevence ve zdravotnictví, paliativní péče ve zdravotnictví, experimentální psychologie, poradenská pedagogická psychologie, personalismus a charakterologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, will (angl.), memory (angl.), TKF zkratka ve zdravotnictví, psychická způsobilost pro školu, normality (angl.), accident, anxiety (angl.), Envy (angl.), schopnosti intelektu, osobnost v psychologii, personality (angl.), motorika člověka, kariatida, koherence, protetika, protéza, predikát, pragmatizmus, post, psychoterapie, reanimace, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, reedukace, pontifikát, patofyziologie, monitor, monobanka, monetarizmus, konzistence, konjunktiv, myologie, neurogenní, ortotika, orgán, orbital, nika, revmatizmus, sémiotika, PNO, erytrocyty, kyslík O2, van der Waalsovy síly, kyslíkové radikály, applet, paralingvistika, kreatinin, betamimetika, adrenergní, betablokátory, apalický syndrom, redigovat, temporálie, trigonometrie, šerif, suspendovat, spektrální, trofika, uremie, fce, vitamin, vikariát, vegetativní, kofunkce, karyologie, demise, denervace, dekompenzace, dekapitace, degradace, derivace, diferencovat, extrapolace, extenze, exponenciála, dysfunkce, decentralizace, cyklometrický, argument, biodynamika, apoplexie, aparatura, aparát, biochemie, bionika, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, farologie, faxmodem, integrovaný, integrovat, infrastruktura, inaugurace, imperativ, interpolace, inženýr, kanovník, kandidatura, kandidátka, kandidát, idiom, hypostáze, funkcionalizmus, fungovat, foném, feromon, funkcionální, goniometrický, hormon, heteronomie, harmonický, goniometrie, vzruch, cor pulmonale, rodinná konstelace, Mozartův efekt, horizontální sociální mobilita, pozice ve skupině, Quickův test, functio laesa, tupinamba, afunkční familie, dysfunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, domurbia, kognitiva, familie, identifikátory, efekt svatozáře, centurio, kvartérní prevence, ekologická stabilita, dermatomyosidita, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, evoluční dysfázie, Honores mutant mores, RNA, konfiguracionismus, manifestní sociální funkce, egopsychologie, obročí, neuroekonomika, latentní sociální funkce, Merton R.K., aberace, rehabilitovat, mnestické funkce, kognitivní deficit, life-span psychologie, profesiogram, dyspraxie motorická, papilární sval, respirační insuficience, basso continuo, halže, psychostimulační, BATLS / BARTS zkr., utilitarian function (angl.), knowledge function (angl.), transfigurace, cholinesteráza, quoad restitutionem, nootropicum, disabilita, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, aprozódie, funkční norma v psychologii, eufunkční rodina, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, eufunkce, nootropika, funkční rodina, kinantropologie, kompartmentace buňky, kompartmentový syndrom, triumfální oblouk, oxid dusnatý, obranná reakce typu A, intronizace, pseudodemence, psychometrika, apgar skóre, dysfunkční rodina, afunkční rodina, genotropismus, závisle proměnná, subarachnoidální krvácení, protektivní funkce, eparcha, moribundní, globální afázie, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, moteto, dysfunkční etapa života, ARDS, Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, HVPG-zkr., Portální hypertenze, WPW syndrom, problémová rodina, recall, PT-zkr., abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 5.díl Pracovní sešit -- autor: Kodejška Č., Ort J.
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová M., Zahradníček M., Zahradníčková A.
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil M.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz