Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

organizing (angl.), diglosie, psychosociální zanedbanost, alfa element, komplementace genetická, presenilní demence, kinémy, disability (angl.), programátor, teleologický, steatorea (steatorrhoea), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, akutní stres, afázie globální (totální), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), velofaringální dysfunkce, metapaměť, kolonopatie, surfaktant, drogy, Basal Metabolic Rate (BMR), persuasivní orientace osobnosti, nonkognitivní, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, human mentation (angl.), Cattell James McKeen (1860-1944), Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), deteriorace intelektu, Mattis dementia rating scale (MDRS), Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, papilární sval, dyspraxie motorická, respirační insuficience, basso continuo, psychostimulační, BATLS / BARTS zkr., knowledge function (angl.), transfigurace, cholinesteráza, halže, RNA, tupinamba, functio laesa, Mozartův efekt, rodinná konstelace, solfeggio, eufunkční familie, Honores mutant mores, afunkční familie, dysfunkční familie, utilitarian function (angl.), profesiogram, kariatida, koherence, aberace, rehabilitovat, fyziologická adaptace, klinické rodiny, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, mnestické funkce, kognitivní deficit, obročí, neuroekonomika, life-span psychologie, egopsychologie, konfiguracionismus, Merton R.K., latentní sociální funkce, manifestní sociální funkce, vikarizace smyslů, Norm - Referenced Tests(NRTs), MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, gut brain (angl.), reliability methods (angl.), ACFS zkratka, ineligibilita, cerebrální nutrienty, dynamics assessment (angl.), syscall, intermodalita v oblasti mentální, dysfunkční emoce, plugin, antidementivum, depresivum, heautagogika, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), DNR zkratka ve zdravotnictví, tyreostatika, chloragogenní tkáň, brain fog (angl.), Caselmann Christian Theobald, psychodidaktika, didaktika a psychodidaktika, BBT zkratka ve zdravotnictví, afekty a jejich závady a poruchy, prevence ve zdravotnictví, paliativní péče ve zdravotnictví, psychická způsobilost pro školu, normality (angl.), accident, nálady a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, familiární milieu, tónová (melodická) mluva, indukce učitelů, normalita statistická, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, myšlení (kogitace), formativní vlivy člověka, longevita, kognitivní vývoj dětí a mládeže, psychometrické metody, mentální kapacita, BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, tangens, personalistická psychologie, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), korupčník, NAT skr., Sperry R.W., haš, protopop, homo, hašovací funkce, investitura, lambda kalkul, biokoridor, funkční decerebrace, kognitivum, interindividuální, mama-san, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), aproximovat, tabelovat, trojjedinost mozku, MDA, prevence a její typy, eliptická typologie učitelů, volní složka osobnosti, tranzitorní ischemická ataka, print screen, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, sekans, kosinus, kosekans, tangentoida, kotangens, horizontální sociální mobilita, pozice ve skupině, myologie, monobanka, monitor, monetarizmus, neurogenní, nika, ortotika, orgán, orbital, konzistence, konjunktiv, kandidát, inženýr, interpolace, integrovat, kandidátka, kandidatura, kofunkce, karyologie, kanovník, patofyziologie, pontifikát, spektrální, sémiotika, revmatizmus, resuscitace, suspendovat, šerif, trofika, trigonometrie, temporálie, reinstalace, rehabilitace, predikát, pragmatizmus, post, protetika, protéza, reedukace, reanimace, psychoterapie, integrovaný, infrastruktura, degradace, decentralizace, cyklometrický, cirkadiánní, dekapitace, dekompenzace, derivace, denervace, demise, cejch, blokáda, apoplexie, aparatura, aparát, argument, biodynamika, biostatika, bionika, biochemie, diferencovat, dysfunkce, heteronomie, harmonický, goniometrie, goniometrický, hormon, hypostáze, inaugurace, imperativ, idiom, funkcionální, funkcionalizmus, extrapolace, extenze, exponenciála, farologie, faxmodem, fungovat, foném, feromon, uremie, vegetativní, eparcha, moteto, dysfunkční etapa života, WPW syndrom, protektivní funkce, subarachnoidální krvácení, moribundní, závisle proměnná, genotropismus, problémová rodina, recall, sociolingvistika, genetická paměť, afunkční rodina, dysfunkční rodina, Njörd, ARDS, PT-zkr., Portální hypertenze, HVPG-zkr., globální afázie, nízkofunkční autismus, monosenzoriální, evoluční dysfázie, dermatomyosidita, ekologická stabilita, kardiopulmonální resuscitace (KPR), karierní růst, Quickův test, domurbia, kognitiva, identifikátory, familie, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nootropicum, quoad restitutionem, efekt svatozáře, centurio, kvartérní prevence, eufunkční rodina, horizontální mobilita, adrenergní, betablokátory, paralingvistika, applet, betamimetika, kreatinin, triumfální oblouk, cor pulmonale, vzruch, erytrocyty, PNO, fce, vitamin, vikariát, redigovat, apalický syndrom, kyslík O2, van der Waalsovy síly, kyslíkové radikály, kompartmentový syndrom, kompartmentace buňky, disabilita, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, aprozódie, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, eufunkce, nootropika, oxid dusnatý, kinantropologie, funkční rodina, obranná reakce typu A, apgar skóre, intronizace, pseudodemence, psychometrika, abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil M.
Matematika pro střední školy 5.díl Pracovní sešit -- autor: Kodejška Č., Ort J.
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová M., Zahradníček M., Zahradníčková A.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz