Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

kotangens, tangentoida, kosinus, sekans, endokrinní systém, kosekans, print screen, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), mama-san, aproximovat, tabelovat, tranzitorní ischemická ataka, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, mentální kapacita, tangens, BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, personalistická psychologie, korupčník, interindividuální, kognitivum, FF zkratka ve zdravotnictví, distinktivní (funkce), trojjedinost mozku, MDA, gut brain (angl.), RSVP, syscall, intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, MMSE zkratka ve zdravotnictví, cerebrální nutrienty, ineligibilita, dynamics assessment (angl.), ACFS zkratka, reliability methods (angl.), tyreostatika, chloragogenní tkáň, psychometrické metody, kognitivní vývoj dětí a mládeže, prevence a její typy, eliptická typologie učitelů, volní složka osobnosti, depresivum, antidementivum, Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), heautagogika, dysfunkční emoce, plugin, NAT skr., Sperry R.W., presenilní demence, programátor, komplementace genetická, organizing (angl.), diglosie, disability (angl.), kinémy, neuropsychologie, Age Related Cognitive Decline (ARCD), Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metapaměť, velofaringální dysfunkce, psychosociální zanedbanost, alfa element, Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), afázie globální (totální), Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, akutní stres, Wisconsin Card Sorting Test (angl.), Stroop test CWT (angl.), teleologický, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), deteriorace intelektu, Mattis dementia rating scale (MDRS), homo, protopop, Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, haš, hašovací funkce, lambda kalkul, biokoridor, funkční decerebrace, investitura, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, Cattell James McKeen (1860-1944), human mentation (angl.), Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), Eduard Spranger (27.06.1882-17.09.1963), Basal Metabolic Rate (BMR), drogy, nonkognitivní, persuasivní orientace osobnosti, kolonopatie, surfaktant, brain fog (angl.), Caselmann Christian Theobald, paměť člověka, Představivost a obrazotvornost, charakter v psychologii, infantilismus osobnostní a školní docházka, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, výchova a učení, tvořivost (kreativita), didaktické testy, školy podporující zdraví, komunikace nonverbální, Postmoderní směr psychologie, závady a poruchy řeči, duševní zdraví člověka, rodina a vývoj dětí, normální novorozeně, způsobilost pro školní docházku, schopnosti a dovednosti, zdraví, hereditární (genetické) závady a poruchy, drogové a jiné závislosti dětí, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, disharmonická a abnormální osobnost dětí, poznávání psychiky a osobnosti, vyučovací a učební styly, hodnoty, vývojové období batolete, zájmy, úraz (trauma), vůle a jednání člověka, mladší školní věk (prepuberta), pubertální stadium vývoje, sebehodnocení, sociální kognice a percepce, hry dětí předškolního věku, stáří jako vývojová etapa, persona a její poznávání, testy inteligence, novorozenecké období vývoje dítěte, psychomotorická instabilita dětí, První česká školská psychologická poradna a klinika, typy osobnosti učitelů a učitelek, klientelismus a ritualizované chování, vzdělávací potíže, patopsychologie ve školství, RHB zkratka ve zdravotnictví, nálady člověka, city zaměřené na jiné osoby a neosobní hodnoty, vyučování, škola podporující zdraví, psychologie práce a řízení, accident, normality (angl.), paliativní péče ve zdravotnictví, prevence ve zdravotnictví, psychodidaktika, psychická způsobilost pro školu, TKF zkratka ve zdravotnictví, personality (angl.), osobnost v psychologii, motorika člověka, Envy (angl.), anxiety (angl.), didaktika a psychodidaktika, BBT zkratka ve zdravotnictví, normalita statistická, maladaptace rodinných a erotických vztahů vysokoškoláků, familiární milieu, tónová (melodická) mluva, indukce učitelů, longevita, formativní vlivy člověka, afekty a jejich závady a poruchy, nálady a jejich závady a poruchy, psychologické vědy, myšlení (kogitace), schopnosti intelektu, memory (angl.), vývoj jedince, autokognice a self-management, předškolní dítě, batole (toddler), prepubescence, agrese a šikana, psychometrika, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), Edukometrické didaktické testy, interview (rozhovor), dospívání, sebevzdělávání, personalismus a charakterologie, experimentální psychologie, behaviorismus a reflexologie, klasická hlubinná psychologie C.G.Junga, will (angl.), psychologické poradenství na vysokých školách, vlivy přírody na duševno, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, moralitas (lat.), psychosociální zanedbanost dětí, seniorita normální a abnormální, stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, psychoterapie, reanimace, protéza, protetika, predikát, reedukace, rehabilitace, sémiotika, spektrální, revmatizmus, resuscitace, reinstalace, pragmatizmus, post, myologie, neurogenní, monobanka, monitor, monetarizmus, nika, orbital, pontifikát, patofyziologie, ortotika, orgán, suspendovat, šerif, paralingvistika, betablokátory, applet, erytrocyty, PNO, adrenergní, betamimetika, triumfální oblouk, kompartmentový syndrom, cor pulmonale, vzruch, kreatinin, kyslík O2, van der Waalsovy síly, uremie, vegetativní, trofika, trigonometrie, temporálie, vikariát, vitamin, kyslíkové radikály, apalický syndrom, redigovat, fce, konzistence, konjunktiv, demise, denervace, dekompenzace, dekapitace, degradace, derivace, diferencovat, extrapolace, farologie, extenze, exponenciála, dysfunkce, decentralizace, cyklometrický, argument, biodynamika, apoplexie, aparatura, aparát, biochemie, bionika, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, faxmodem, feromon, interpolace, inženýr, integrovat, integrovaný, infrastruktura, kandidát, kandidátka, kofunkce, karyologie, kanovník, kandidatura, inaugurace, imperativ, funkcionální, goniometrický, funkcionalizmus, fungovat, foném, goniometrie, harmonický, idiom, hypostáze, hormon, heteronomie, kompartmentace buňky, funkční rodina, dysfunkční familie, afunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, tupinamba, Honores mutant mores, RNA, dyspraxie motorická, papilární sval, respirační insuficience, basso continuo, halže, functio laesa, Mozartův efekt, kardiopulmonální resuscitace (KPR), karierní růst, monosenzoriální, evoluční dysfázie, dermatomyosidita, kognitiva, domurbia, rodinná konstelace, horizontální sociální mobilita, pozice ve skupině, Quickův test, psychostimulační, BATLS / BARTS zkr., aberace, koherence, rehabilitovat, mnestické funkce, kognitivní deficit, kariatida, fyziologická adaptace, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, klinické rodiny, Merton R.K., latentní sociální funkce, utilitarian function (angl.), profesiogram, knowledge function (angl.), transfigurace, cholinesteráza, life-span psychologie, neuroekonomika, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, obročí, ekologická stabilita, identifikátory, Karnofského škála, mobilografie v psychologii a sociologii práce, funkční norma v psychologii, aprozódie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, horizontální mobilita, eufunkční rodina, sociolingvistika, Njörd, genetická paměť, afunkční rodina, dysfunkční rodina, disabilita, Alzheimerova choroba, apgar skóre, psychometrika, obranná reakce typu A, oxid dusnatý, kinantropologie, pseudodemence, intronizace, malfunkce, pletysmografie, eufunkce, nootropika, ARDS, HVPG-zkr., suspendování, konvoluce, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, globální afázie, nootropicum, quoad restitutionem, familie, efekt svatozáře, centurio, kvartérní prevence, moribundní, závisle proměnná, problémová rodina, WPW syndrom, recall, PT-zkr., Portální hypertenze, dysfunkční etapa života, moteto, genotropismus, subarachnoidální krvácení, protektivní funkce, eparcha, abdikaceKnihy

Matematika pro střední školy 5.díl Učebnice -- autor: Zemek Václav
Matematika pro střední školy 4.díl Pracovní sešit -- autor: Králová M., Navrátil M.
Matematika pro střední školy 4.díl Učebnice -- autor: Cizlerová M., Zahradníček M., Zahradníčková A.
Matematika pro střední školy 5.díl Pracovní sešit -- autor: Kodejška Č., Ort J.
Neslučitelnost výkonu funkce soudce s jnými funkcemi a činnostmi -- autor: Kopa Martin

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz