Pojem funkce

Slovo:

funkce


Význam:

• činnost, úkon, úkol

• výkon služby, úřadu

• mat. závislost jedné proměnné na jiné nebo jinýchGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abdikace, tyreostatika, cerebrální nutrienty, dynamics assessment (angl.), ACFS zkratka, MMSE zkratka ve zdravotnictví, nonkognitivní vlastnosti, RSVP, gut brain (angl.), syscall, intermodalita v oblasti mentální, DNR zkratka ve zdravotnictví, chloragogenní tkáň, brain fog (angl.), Calor rubor tumor dolor et functio laesa - signa inflammationis quinque (lat.), heautagogika, dysfunkční emoce, plugin, antidementivum, depresivum, MDA, trojjedinost mozku, mama-san, Long Term Cognitive Dysfunction (LTCD), ineligibilita, indukce učitelů, tabelovat, anamnéza dítěte, biologické formativní vlivy, saturace potřeb v rodině, Edukace, školská poradenská psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do experimentální psychologie, Úvod do behaviorismu, násilí, Úvod do sociální psychologie, tónová (melodická) mluva, Úvod do ontogenetické psychologie, akademické stresy, Specifické a nespecifické závady a poruchy učení, pedagogicko psychologické výzkumy, VFF zkratka ve zdravotnictví, deteriorizace pamětí, ES zkratka v humanitních vědách, RHB zkratka ve zdravotnictví, TKF zkratka ve zdravotnictví, BBT zkratka ve zdravotnictví, aproximovat, tranzitorní ischemická ataka, normy chování pro sociální komunikaci, Basal Metabolic Rate (BMR), protopop, homo, Norm - Referenced Tests(NRTs), vikarizace smyslů, tyreopatie, Amthauer Rudolf, VDT ve zdravotnické dokumentaci, nonkognitivní, kolonopatie, surfaktant, human mentation (angl.), hašovací funkce, Cattell James McKeen (1860-1944), Fayol Henry (1841-1925), Harvey William (1578-1657), Mattis dementia rating scale (MDRS), deteriorace intelektu, Age Related Cognitive Decline (ARCD), neuropsychologie, Mild Cognitive Impairment (zkratka MCI), metapaměť, velofaringální dysfunkce, haš, investitura, print screen, FF zkratka ve zdravotnictví, kosekans, tangentoida, kotangens, kosinus, sekans, endokrinní systém, syndrom zneuznaného genia, kompartmentace, interindividuální, kognitivum, distinktivní (funkce), funkční decerebrace, korupčník, personalistická psychologie, tangens, mentální kapacita, BBC, myofunční terapie (MFT), měknutí mozku, NAT skr., Sperry R.W., lambda kalkul, biokoridor, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, disability (angl.), sociální interakce ve skupině, vrozené závady a poruchy, výkonnost lidské paměti, autonomní nervový systém, závady a poruchy pohybu, Zjišťování záporů řídící práce, Základní vrstvy lidského mozku, skupina schizofrenií, mutace hypermorfní, mutace hypomorfní, mutace amorfní, myšlení v pracovním procesu, agresivita, normalita a psychické zdraví, pyramidové buňky, exekutivni funkce, Happy Neuron Brain Jogging, plazí mozek, mozková smrt, psychologie biologická, edukativní, kreativní a talentované osoby, Famile a persona, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, muskulární dysfunkce, dotazník jako výzkumná metoda, kyborgizace člověka, GSS zkratka ve zdravotnictví, FFI zkratka ve zdravotnictví, zlatý padák, predemence, interfunkční přístup, závady a poruchy mobility a pozornosti, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, teorie vysokoškolského psychologického poradenství, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), Edukativní determinanty psychiky, osobnost a jeji poznavani, mravnost a její výchova a sebvýchova, závislost na alkoholu, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, nadání, mentální schopnosti a dovednosti lehce podprůměrné, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, psychologická charakteristika žáků a žákyň, rozhovor a jeho stadia, dlouhověkost, rozhovor a jeho typy, schopnosti a nadání, interakce, pracovní a osobní hodnocení, Rodina a její sociální determinace, duševní vývoj člověka, kulturní znevýhodnění, charakter a jeho utváření, GAF zkratka, MMSE a léčba kognitivy, organická porucha osobnosti, osobnost schizofrenická a se schizotypní poruchou, závady a poruchy emotivity (citů, media (angl.), nadané a tvořivé osobnosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, profesní a studijní orientacei, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Teoretická východiska psychologického poradenství, osobnost učitelů, osobnost dítěte, předmět psychologie duševního vývoje, vývoj, závady a poruchy myšlení, citové závady a poruchy, poznávací metody psychiky a osobnosti, psychologické aspekty pracovní činnosti, burnout- stav osobnostního vyhoření, formování chování a prožívání, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, expanzivní a extrapunitivní chování, Zásady a pravidla chování a jednání, Vliv prostředí na psychosomatiku člověka, poruchy a závady jazyka, Extrapunitivní a agresivní osobnost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, afekty člověka a jejich zvládání, Smyslové vnímání a vědomí člověka, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, normální a abnormální stáří, Psychosociální a edukativní zanedbanost, poznávací a intervenční interview, Úvod do duchovědné psychologie, závady a poruchy vývoje řeči, vůle a diagnostika jejich závad, osobnost a její poznávání, prevence, sebeřízení, kinémy, programátor, aparát, pragmatizmus, revmatizmus, resuscitace, reinstalace, rehabilitace, reedukace, reanimace, psychoterapie, protéza, protetika, predikát, post, spektrální, pontifikát, patofyziologie, ortotika, orgán, orbital, nika, neurogenní, myologie, monobanka, monitor, sémiotika, suspendovat, konzistence, applet, obranná reakce typu A, introny, kinantropologie, funkční rodina, kompartmentace buňky, cor pulmonale, kreatinin, betamimetika, adrenergní, paralingvistika, erytrocyty, šerif, apalický syndrom, redigovat, fce, vitamin, vikariát, vegetativní, uremie, trofika, trigonometrie, temporálie, monetarizmus, konjunktiv, intronizace, decentralizace, extenze, exponenciála, dysfunkce, diferencovat, derivace, denervace, demise, dekompenzace, dekapitace, degradace, cyklometrický, farologie, cirkadiánní, cejch, blokáda, biostatika, bionika, biochemie, biodynamika, argument, apoplexie, aparatura, extrapolace, faxmodem, kofunkce, inaugurace, karyologie, kanovník, kandidatura, kandidátka, kandidát, inženýr, interpolace, integrovat, integrovaný, infrastruktura, imperativ, feromon, idiom, hypostáze, hormon, heteronomie, harmonický, goniometrie, goniometrický, funkcionální, funkcionalizmus, fungovat, foném, pseudodemence, nootropika, presenilní demence, BATLS / BARTS zkr., Merton R.K., latentní sociální funkce, manifestní sociální funkce, konfiguracionismus, egopsychologie, neuroekonomika, life-span psychologie, utilitarian function (angl.), knowledge function (angl.), transfigurace, papilární sval, mnestické funkce, dyspraxie motorická, respirační insuficience, basso continuo, halže, RNA, Honores mutant mores, afunkční familie, dysfunkční familie, eufunkční familie, solfeggio, kognitivní deficit, rehabilitovat, functio laesa, afázie globální (totální), komplementace genetická, organizing (angl.), diglosie, alfa element, teleologický, steatorea (steatorrhoea), auxiliární funkce, enantiodromie (z řeč.), Stroop test CWT (angl.), Wisconsin Card Sorting Test (angl.), Mini-Mental State Examination (zkratka MMSE), kariatida, Aphasia Screening Test (zkratka AST), Token test, akutní stres, stress (angl.), strukturálně funkcionální metoda, metoda instrumentálního obohacování, genová exprese, sinus, klinické rodiny, fyziologická adaptace, tupinamba, rodinná konstelace, eufunkce, dysfunkční rodina, WPW syndrom, problémová rodina, recall, PT-zkr., Portální hypertenze, HVPG-zkr., Njörd, sociolingvistika, genetická paměť, afunkční rodina, eufunkční rodina, eparcha, horizontální mobilita, mobilografie v psychologii a sociologii práce, Karnofského škála, funkční norma v psychologii, aprozódie, akutní intoxikace organickými rozpouštědly, disabilita, Alzheimerova choroba, malfunkce, pletysmografie, dysfunkční etapa života, protektivní funkce, horizontální sociální mobilita, familie, pozice ve skupině, domurbia, kognitiva, karierní růst, kardiopulmonální resuscitace (KPR), monosenzoriální, evoluční dysfázie, dermatomyosidita, ekologická stabilita, identifikátory, efekt svatozáře, genotropismus, centurio, kvartérní prevence, quoad restitutionem, nootropicum, konvoluce, suspendování, degradace osobnosti, nízkofunkční autismus, globální afázie, moribundní, závisle proměnná, ZŽF zkratka

Komentáře ke slovu funkce


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » funk art, funkart
následující slovo: » funkce organizační struktury
slovo se nachází na stránce: F:62
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz