pojem kooptace až pojem kopro- - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
kooptace  >>   přibrání nového člena do voleného sboru nikoli volbou, ale rozhodnutím již zvolených členů  » kooptace
koordinace  >>   uvedení do vzájemného souladu, přiřazení sobě na roveň, optimální spolupráce; větněvýznamový vztah mezi větnými členy nebo větami mluvnicky rovnocennými v téže syntaktické platnosti, přiřaďování, přiřazování ( op. subordinace)  » koordinace
koordináta  >>   souřadnice  » koordináta
koordinátograf  >>   přístroj k přesnému vynášení bodů daných souřadnicemi do plánů, grafů  » koordinátograf
kopie  >>   nepůvodní dílo přesně napodobující originál; mechanicky vyrobený další exemplář (otisk, průpis)  » kopie
kopilot  >>   druhý pilot velkých dopravních letadel  » kopilot
kopiózní, kopiosní  >>   hojný, častý  » kopiózní
kopolymerace, kopolymerizace  >>   řetězová polymerace dvou nebo více různých monomerů  » kopolymerace
kopra  >>   sušená vnitřní bílá hmota kokosových ořechů 5 komentářů» kopra
kopro-  >>   první část složených slov mající význam 1. výkal; 2. Vulgární  » kopro-hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz