pojem apotéka až pojem apriorní - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
apotéka  >>   lékárna, apatyka  » apotéka
apoteóza  >>   přijetí mezi bohy;oslava hrdiny;nadšená oslava 1 komentář» apoteóza
apozice  >>   přístavek, shodný přívlastek volně připojený, vyjadřující dodatečně samostatnou myšlenku  » apozice
appassionato [apasionáto]  >>   vášnivě, náruživě, prudce; skladba nebo část skladby tohoto rázu  » appassionato
appeasement [epízment]  >>   usmiřovací politika ústupků protivníkovi  » appeasement
appoint  >>   dílčí nebo částečná směnka vydaná zpravidla na zaokrouhlenou částku  » appoint
apraxie  >>   ztráta naučených nebo vžitých pohybů stereotypů způsobená funkčním poškozením určité oblasti mozkové kůry; extrémní neobratnost a nezručnost 1 komentář» apraxie
aprehenze  >>   okamžik postřehnutí, začátek smyslového vjemu; pochopení;podrážděnost, namyšlenost, urážlivost;uchopení se držby věci  » aprehenze
apretura  >>   konečná úprava tkanin, papíru, kůže  » apretura
apriorní  >>   nezávislý na zkušenosti, poznatelný bez působení zkušenosti, předem pravdivý nezávisle na zkušenosti, nevyžadující empirické důkazy k prokázání své platnosti; odvozený od evidentních skutečností či předpokladů, postupující od známé či předpokládané příčiny nebo obecného principu k jeho (nezbytným) důsledkům, deduktivní; předem daný, koncipovaný, (zatím pouze) předpokládaný, neověřený  » apriorníhledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz