pojem analsex až pojem anarchizmus - ABZ.cz: slovník cizích slov

Zde se nachází výpis všech cizích slov online slovníku. Výpis je řazený podle abecedy a zobrazovaný po stránkách pro zvolené počáteční písmeno.

Výběr stránek podle počátečního písmene

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   slova-přidaná-návštěvníky  

cizí slovo - pojem odpovídající významvlastnostidetail
analsex  >>   anální sex, erotické a sexuální praktiky používající konečníku, rekta 2 komentáře» analsex
anály  >>   letopisy; nadměrně dlouhý popis, vyprávění  » anály
analýza  >>   rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu;rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě;(chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu; (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.;užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu; důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná;zkratka pro psychoanalýzu 1 komentář» analýza
analyzátor  >>   přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí  » analyzátor
anamorfóza  >>   proces přeměny, změna 1 komentář» anamorfóza
ananké (řec.)  >>   přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost, osud  » ananké (řec.)
ananym  >>   jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa  » ananym
anarchie  >>   bezvládí; rozpad, rozklad řádu; společenský chaos 14 komentářů» anarchie
anarchista  >>   stoupenec anarchizmu 2 komentáře» anarchista
anarchizmus, anarchismus  >>   hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla 8 komentářů» anarchizmus



hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2023  --  ABZ.cz