Pojem analýza

Slovo:

analýza


Význam:

• rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu

• rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě

• (chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu

• (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.

• užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu

• důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná

• zkratka pro psychoanalýzuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

life-cycle inventory (angl.), Dream Content Analysis (angl.), Motives (angl.), kreativita (tvořivost), myšlení a jeho závady a poruchy, pojmové (myšlenkové) učení, Psychodiagnostické metody, myšlení (kogitace), ABA terapie, motivation (angl.), talent a tvořivost dětí i dospělých, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, psychická traumata ve školství, efektivní styly učení a vyučování, personalismus a charakterologie, klasická hlubinná psychologie S. Freuda, asocianistická psychologie, evaluace dětí v mateřských školách, mikrosonda, Berelson Bernard Reuben, fonologická dyslexie, dyslexie dyseidetická, mikroskopický, Schmidt H.D., teoretické poznávací metody, vědecká akribie, prosociální deficit, Critical Discourse Analysis (angl.), Langer W.Ch., existenciální analýza (EA), SLEA zkratka, multivariační statistika, kognitivní a učební strategie, Mixed Model Design (MMD), motivační analýza, předškolní dítě, autokognice a self-management, tvořivost (kreativita), školní neúspěšnost, poznávání psychiky a osobnosti, sebevýchova, didaktické testy, Tělesné, novověká psychologie a pedagogika, komunikace sociální, vyučovací a učební styly, školní prostředí, edukace hodnot, druhy učení, výsledky učení (vědomosti, patopsychologie ve školství, etika a mravní výchova, typy osobnosti učitelů a učitelek, vzdělávací potíže, Představivost a obrazotvornost, charakter v psychologii, konfliktové situace, psychologie práce a řízení, schopnosti a dovednosti, PROFESIOGRAMY V PRAXI, dotazník (questionnaire), psychometrika v praxi, Edukometrické didaktické testy, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, Postmoderní směr psychologie, psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, stresy a psychická traumata na školách., závady a poruchy řeči, DIFICILITY chování a prožívání dětí, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, empirické psychologické diagnostické metody, Mixed Methods Design (MMD), bibliometrie, informetrie, scientometrie, management science, monitoring médií, motografie, analýza, SWOT analýza, metaanalýza, RIA zkr., metoda etnografie, empirické kognitivní metody, teoretické kognitivní metody, Ravenovy progresivní matrice, clustering, Bloomova taxonomie, debriefing, Club di Roma, heuristická výuka, kryptografie, limita, nefelometrie, kalibrace, integrál, farmaceut, grafologie, polarografie, profesiografie, benchmarking, geoinformatika, symbolický interakcionismus, volumetrie, titrace, statistika, syntéza, reanalýza, komputace, content analysis (angl.), statická diagnóza, Bloom Benjamin S. (1913-1999), ISTP, reflexivní styl učení, language controlling (angl.), Stendhal (pseudonym), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), Lienert Gustav A. (1920-2001), Frankl Viktor Emil (1905-1997), kognitivně, thick description (angl.), klinické metody v psychologii, kritické myšlení, multivariační analýza, bivariační analýza, univariační analýza, etnografický přístup zkoumání, Cattell, analytik, taxonomie kognitivních cílů, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), operacionalismus, open coding (angl.), genomika, grounded theory (angl.), geomatika, analytický, Matulník Jozef, metalingvistika, strukturálně funkcionální metoda, Husserl Edmund (1859-1938), glosematika, etnosémantika, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), elektrografieKnihy

Moderní analýza biologických dat -- autor: Pekár Stano
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech -- autor: Hill Martin, Meloun Milan, Militký Jiří
Analýza vyučování -- autor: Kolář Zdeněk, Vališová Alena
Matematická analýza nejen pro fyziky V. -- autor: Čihák Pavel
Faktorová analýza v psychologickom výskume -- autor: Szeliga Peter

Komentáře ke slovu analýza


 
» přidat nový komentář

analýza neregistrovaný - krejmi 09.05.2006 18:21
» reagovat
rozbor, zejm. jako všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností něj. předmětu, jevu činnosti; myšlenkové n. faktické rozkládání jednoho na mnohé, celku na části, děje na akty...
 Navigace

předchozí slovo: » anakyklósis
následující slovo: » Analema
slovo se nachází na stránce: A:70
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2019  --  ABZ.cz