Pojem analýza

Slovo:

analýza


Význam:

• rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu

• rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě

• (chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu

• (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.

• užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu

• důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná

• zkratka pro psychoanalýzuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Motives (angl.), ABA terapie, motivation (angl.), Dream Content Analysis (angl.), life-cycle inventory (angl.), myšlení (kogitace), myšlení a jeho závady a poruchy, kreativita (tvořivost), klasická hlubinná psychologie S. Freuda, asocianistická psychologie, psychická traumata ve školství, předškolní dítě, autokognice a self-management, Profesní (kariérní) psychologické poradenství, talent a tvořivost dětí i dospělých, personalismus a charakterologie, efektivní styly učení a vyučování, Psychodiagnostické metody, pojmové (myšlenkové) učení, dyslexie dyseidetická, prosociální deficit, Critical Discourse Analysis (angl.), fonologická dyslexie, Berelson Bernard Reuben, vědecká akribie, Schmidt H.D., mikroskopický, Mixed Model Design (MMD), motivační analýza, SLEA zkratka, mikrosonda, evaluace dětí v mateřských školách, existenciální analýza (EA), Langer W.Ch., kognitivní a učební strategie, multivariační statistika, psychometrika, Edukometrické didaktické testy, vyučovací a učební styly, školní prostředí, typy osobnosti učitelů a učitelek, poznávání psychiky a osobnosti, školní neúspěšnost, didaktické testy, sebevýchova, tvořivost (kreativita), vzdělávací potíže, etika a mravní výchova, persona a její poznávání, selektivnost testu, sebehodnocení, výsledky učení (vědomosti, druhy učení, patopsychologie ve školství, edukace hodnot, komunikace sociální, novověká psychologie a pedagogika, způsobilost pro školní docházku, organizační kultura pracoviště, (Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, schopnosti a dovednosti, psychologie práce a řízení, dotazník (questionnaire), PROFESIOGRAMY V PRAXI, konfliktové situace, Kariérové (studijní a profesní) psychologické poradenství, DIFICILITY chování a prožívání dětí, charakter v psychologii, Představivost a obrazotvornost, Tělesné, stresy a psychická traumata na školách., psychologie a etika pro středoškoláky a vysokoškoláky, závady a poruchy řeči, Postmoderní směr psychologie, teoretické poznávací metody, empirické psychologické diagnostické metody, informetrie, scientometrie, metaanalýza, bibliometrie, management science, analýza, SWOT analýza, monitoring médií, RIA zkr., Bloomova taxonomie, empirické kognitivní metody, teoretické kognitivní metody, reanalýza, metoda etnografie, Ravenovy progresivní matrice, debriefing, clustering, motografie, Club di Roma, limita, nefelometrie, polarografie, kryptografie, kalibrace, farmaceut, grafologie, integrál, profesiografie, statistika, geoinformatika, symbolický interakcionismus, heuristická výuka, benchmarking, volumetrie, syntéza, titrace, komputace, genomika, statická diagnóza, Bloom Benjamin S. (1913-1999), Lienert Gustav A. (1920-2001), content analysis (angl.), ISTP, Stendhal (pseudonym), Eysenck Personality Questionnaire (EPQ), reflexivní styl učení, Frankl Viktor Emil (1905-1997), bivariační analýza, thick description (angl.), klinické metody v psychologii, Mixed Methods Design (MMD), kognitivně, kritické myšlení, univariační analýza, multivariační analýza, language controlling (angl.), etnografický přístup zkoumání, taxonomie kognitivních cílů, Eysenck Hans Jürgen (1916-1997), geomatika, analytik, operacionalismus, grounded theory (angl.), open coding (angl.), analytický, etnosémantika, metalingvistika, strukturálně funkcionální metoda, Cattell, Matulník Jozef, Husserl Edmund (1859-1938), Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), glosematika, elektrografieKnihy

Moderní analýza biologických dat -- autor: Pekár Stano
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech -- autor: Hill Martin, Meloun Milan, Militký Jiří
Analýza vyučování -- autor: Kolář Zdeněk, Vališová Alena
Analýza obalu dat -- autor: Dlouhý Martin
Analýza diskurzu a mediální text -- autor: Schneiderová Soňa

Komentáře ke slovu analýza


 
» přidat nový komentář

analýza neregistrovaný - krejmi 09.05.2006 18:21
» reagovat
rozbor, zejm. jako všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností něj. předmětu, jevu činnosti; myšlenkové n. faktické rozkládání jednoho na mnohé, celku na části, děje na akty...
 Navigace

předchozí slovo: » anakyklósis
následující slovo: » Analema
slovo se nachází na stránce: A:70
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz