Pojem analýza

Slovo:

analýza


Význam:

• rozbor, rozklad, postup od abstraktního ke konkrétnímu

• rozdělení celku (materiálního či myšlenkového) na jeho jednotlivé části, zkoumání těchto částí, jejich významu a vzájemných vztahů, popř. prezentace výsledků tohoto zkoumání v písemné či ústní podobě

• (chem.) separace prvků určité chemické látky a jejich identifikace (kvalitativní a.) nebo určení jejich vzájemného poměru (kvantitativní a.), resp. výzkumné závěry plynoucí z tohoto procesu

• (mat.) odvětví matematiky zabývající se převážně limitami, spojitostí, nekonečnými řadami, integrály ap.

• užívání funkčních slov (např. předložek, zájmen ap.) místo ohýbání slov (skloňování a časování) k vyjádření mluvnického vztahu

• důkaz matematického tvrzení, kdy předpokládáme určitý výsledek a zpětně po krocích směřujeme k tvrzení, jehož platnost je již prokázaná

• zkratka pro psychoanalýzuGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

formování chování a prožívání, osobnost a její poznávání, závady a poruchy vývoje řeči, profesní a studijní orientacei, kulturní znevýhodnění, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, nadané a tvořivé osobnosti, sebevědomí normální, Filozofie, Psychosociální a edukativní zanedbanost, psychologie osobnosti učitele a učitelky, poruchy a závady jazyka, doplňující pedagogické studium, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, psychosomaticky traumatizované osoby, Teoretická východiska psychologického poradenství, Souček Rudolf, drogové závislosti, Úvod do sociální psychologie, násilí, akademické stresy, pedagogicko psychologické výzkumy, ABA terapie, mytém, competitive analysis (angl.), Úvod do personalismu a charakterologie, Úvod do humanistické psychologie, závady a poruchy myšlení, hlubinná psychologie, osobnost učitelů, školní, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, interakce, Metody zkoumání v psychologii, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávací vývoj dětí podle J. Piageta, Styly a strategie vyučování a učení, hodnotové orientace (typy), osobnost a jeji poznavani, Výkonnost a kariéra, risk analysis (angl.), poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, spokojenost s výdělkem, náročnost práce na psychosomatiku, mravnost a její výchova a sebvýchova, stresy a psychická mikrotraumata na školách, studijní a profesní poradenství, Historie psychologických aktivit ve školství, způsoby poznávání psychiky a duševního zdraví, pracovní prostředí a psychosomatika, pomoc psychicky traumatizovaným oosbám, EA zkratka v psychologii, kreativní a talentované osoby, pracovní motivace a stimulace, OAZ zkratka v psychologii, schopnosti a nadání, TA zkratka v psychologii, EATA zkratka v humanitních vědách, ČATA zkratka v humanitních vědách, normalita a psychické zdraví, myšlení v pracovním procesu, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, agresivita, GLE zkratka v humanitních vědách, OEA zkratka v humanitních vědách, sociální psychologie práce a řízení, PEA zkratka v humanitních vědách, Dream Content Analysis (angl.), life-cycle inventory (angl.), RIA zkr., Bloomova taxonomie, debriefing, metaanalýza, scientometrie, management science, bibliometrie, informetrie, clustering, metoda etnografie, genomika, grounded theory (angl.), open coding (angl.), komputace, reanalýza, empirické kognitivní metody, teoretické kognitivní metody, monitoring médií, SWOT analýza, polarografie, profesiografie, statistika, nefelometrie, kryptografie, farmaceut, grafologie, kalibrace, titrace, volumetrie, Club di Roma, motografie, analýza, heuristická výuka, symbolický interakcionismus, benchmarking, geoinformatika, operacionalismus, analytik, teoretické poznávací metody, vědecká akribie, Schmidt H.D., empirické psychologické diagnostické metody, Mixed Methods Design (MMD), kritické myšlení, thick description (angl.), klinické metody v psychologii, mikroskopický, fonologická dyslexie, existenciální analýza (EA), SLEA zkratka, mikrosonda, multivariační statistika, Mixed Model Design (MMD), dyslexie dyseidetická, Critical Discourse Analysis (angl.), multivariační analýza, univariační analýza, metalingvistika, strukturálně funkcionální metoda, Cattell, Matulník Jozef, glosematika, taxonomie kognitivních cílů, etnosémantika, Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), etnografický přístup zkoumání, language controlling (angl.), Bloom Benjamin S. (1913-1999), Lienert Gustav A. (1920-2001), bivariační analýza, statická diagnóza, content analysis (angl.), Stendhal (pseudonym), ISTP, elektrografieKnihy

Moderní analýza biologických dat -- autor: Pekár Stano
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin -- autor: Špička Jindřich
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech -- autor: Meloun Milan
Faktorová analýza v psychologickom výskume -- autor: Szeliga Peter
Matematická analýza nejen pro fyziky I. -- autor: Kopáček Jiří

Komentáře ke slovu analýza


 
» přidat nový komentář

analýza neregistrovaný - krejmi 09.05.2006 18:21
» reagovat
rozbor, zejm. jako všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností něj. předmětu, jevu činnosti; myšlenkové n. faktické rozkládání jednoho na mnohé, celku na části, děje na akty...
 Navigace

předchozí slovo: » anakyklósis
následující slovo: » analýza školního vysvědčení
slovo se nachází na stránce: A:70
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz