Pojem analýza školního vysvědčení

Slovo:

analýza školního vysvědčení


Upozornění:
vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.***** a ověřil editor

Význam:

Byly zjištěny významné rozdíly v úrovni jednotlivých škol a tříd a také ve slovním hodnocení znalostí a chování žáků a žákyň, a to i v kvantitativní číselné klasifikaci znalostí a chování na jednotlivých školách i v jednotlivých třídách.
Školní vysvědčení nám tedy dávají cenné informace pouze tehdy, známe-li úroveň jednotlivých škol, resp. tříd. Stejná úroveň znalostí se na různých školách klasifikuje různě. Při průzkumech se zjistilo, že tyto rozdíly dosahovaly dokonce v krajních případech i čtyř stupňů. Stejný školní výkon byl např. jedním učitelem ohodnocen jedničkou a druhým čtyřkou. Tyto rozdíly jsou v hodnocení písemných i ústních úkolů ve všech předmětech, zvláště v jazycích. Při posuzování školního vysvědčení musíme tedy vzít v úvahu, že čtyřka jednoho žáka (studenta) může být lepší než dvojka jiného (pokud ovšem nechodili do stejné třídy).
Navíc musíme brát v úvahu, že vysvědčení je produktem, na kterém se nepodílí pouze žák, ale i učitel a třída. Pod jiným vedením se také žákyně a žáci jinak učí, podávají různé výkony. Chceme-li objektivně zjistit úroveň vědomostí žáků a studentů v nějakém předmětu, musíme aplikovat tzv. didaktické, resp. psychodidaktické testy, standardizované zkoušky znalostí a vědomostí.
Je třeba také rozlišovat mezi typem nadání a zaměření člověka, např. lidé zaměření na studium jazyků a humanitních věd bývají někdy méně úspěšní v přírodovědných předmětech (matematice, fyzice, chemii) a naopak.
Dobré známky (i kladné slovní hodnocení žáků a žákyň) v určitých předmětech mohou být nejenom důsledkem nadání, ale i zájmu a příp. námahy, úsilí. Řada předmětů se dá naučit „nadřít“ (např. dějepis, zeměpis). S vypětím vůle může i méně nadaný, ale vytrvalý člověk dosáhnout v těchto předmětech alespoň průměrných výkonů (v rámci své třídy).
Proto nám např. nedostatečné z uvedených předmětů mohou signalizovat poruchy vůle, např. její slabost. Přechodné projevy oslabení vůle, hypobulie bývají typické pro dospívání. Do určité míry platí toto zjištění i pro jazyky (učení se slovíčkům).
Naproti tomu mají zase citově a fantazií nadaní lidé výhody v předmětech vyžadujících umělecké a estetické cítění (zpěv, hudba, kreslení, ale i ruční práce, práce v dílně). Z chování a výsledků v celé řadě předmětů lze také usuzovat např. na společenskou přizpůsobivost žáka, na stupeň jeho družnosti, na jeho schopnost spolupracovat, extravertnost, introvertovanost, smysl pro povinnost.
Výkony v matematice, fyzice a chemii mohou do značné míry representovat speciální schopnosti, schopnost a dovednost koncentrace, smysl pro abstrakci, smysl pro práci s čísly.
Tělocvik, záliba ve hrách a sportu může být ukazatelem míry radosti z pohybu, resp. pohybového nadání.
Výsledky v uvedených školních předmětech je však vhodné srovnávat v jednotlivých ročnících. Není vhodné vycházet pouze z jednoho roku. Zvlášť prospěch v závěrečných ročnících základní školy je často zkreslen faktem, že žák vychází. Zjišťujeme proto úroveň prospěchu i v 6. a 7. ročníku. V každém případě nám úroveň školního prospěchu odhaluje spíše schopnost a dovednost přizpůsobit se a zájem o jednotlivé oblasti než inteligenci.
Přitom dobrá schopnost přizpůsobit se je bezesporu stejně cenná vlastnost pro život jako dobrá inteligence.
Většinou však nemůžeme výborné školní vysvědčení považovat za dostatečnou kompenzaci nedostatku zkušeností a praxe. Zkušenosti a praxe jsou často nutným předpokladem jistoty v práci, samostatnosti a do jisté míry i rozhodnosti jednání a odpovědnosti.

Knihy

Conni získá mokré vysvědčení -- autor: Schneider Liane
Moderní analýza biologických dat -- autor: Pekár Stano
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin -- autor: Špička Jindřich
Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech -- autor: Hill Martin, Meloun Milan, Militký Jiří
Citační analýza judikatury -- autor: autorů kolektiv

Komentáře ke slovu analýza školního vysvědčení


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » analýza
následující slovo: » Analema
slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:154
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz