Pojem student

Slovo:

student


Význam:

posluchač vysoké školy, žák střední školyGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abiturient, Souček Rudolf, předmět pedagogické psychologie, Pardel Tomáš, Švancara Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Maňák Josef, akroamatická metoda v pedagogice, rozhovor jako poznávací metoda, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, vývoj, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Úvod do pedagogické psychologie, discipul, school´s gender-neutral uniforms (angl.), univerzitní kampus, students with special needs (angl.), duální vztahy v edukaci, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do kognitivní psychologie, pozice a role ve skupinách, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, formování chování a prožívání, sebeřízení, PO zkratka ve školství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, hodnotové orientace (typy), rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, mravnost a její výchova a sebvýchova, sebepoznání a sebeřízení, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, arcimrtka, psychotraumatické zážitky v životě, myšlení a kreativita, poznávací a intervenční interview, mravní výchova ve společnosti, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, způsoby adaptace člověka, Etický a morální charakter, psychologie osobnosti učitele a učitelky, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, mezinárodní mobilita studentů, Scholastic Assessment Test (SAT), diplomant, sociální atmosféra ve škole, katechetický interview, heuristický interview, didaktický test, facilitátor učení, difacilitátor učení, kontaktní výuka, pajdotrop, studium generale, metakognitivní učební strategie, universitas magistrorum et scholarium, lectiones, dekurion, interakční edukace, pedagogická interakce, žákovské portfolio, psychosociální klima školy, mechanický výběr, paidotrop, studentské portfolio, pedagogická ergogenie, vagant, goliard, gymnazista, internát, kolej, landsmanšaft, medik, normativ, scholastik, morfa, PISA, progresivismus v pedagogice, esencionalismus v pedagogice, edukační strategie, edukant, dosažené kurikulum, skryté kurikulum, numerus clausus (lat.), Golem efekt, free movers, hidden curriculum, civis academicus, psychohygiena edukace, flek, profous, pedagogická komunikace, discipulus interior (lat.), Teacher-Student Relationships, less succesful student (angl.), dificilní studijní orientace, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, mikrovýstup v edukaci, mocenský typ učitele, synoptic learners (angl.), ectenic learners (angl.), synoptičtí žáci (studenti)l.), detailně orientovaní žáci, beánia, unifer, good learner (angl.), good learners (angl.), akusmatik, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), geek, learner training (angl.), JUC., scholár, partéka, konvikt, mendík, interaktivní deník, pedagogické portfolio, adaptivní edukace, student identification number (angl.), ideální žák a žákyně, akademické stresory, individuální přístup, impulzivní učební styl, mentee, Organisation of the thesis (angl.), P.I.S.A. zkratka, dizertační práce, discipulus (lat.), APPLY FOR A LOANSKnihy

English File Intermediate Plus Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Elementary Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Fourth Edition Beginner Student's Book
English File Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive

Komentáře ke slovu student


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studená fůze
následující slovo: » student identification number (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2022  --  ABZ.cz