Pojem student

Slovo:

student


Význam:

posluchač vysoké školy, žák střední školyGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školská poradenská psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, Pardel Tomáš, Švancara Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, psychoterapeutická péče obětem násilí, akademické stresy, good learner (angl.), good learners (angl.), civis academicus, unifer, beánia, ectenic learners (angl.), synoptičtí žáci (studenti)l.), detailně orientovaní žáci, Scholastic Assessment Test (SAT), PO zkratka ve školství, students with special needs (angl.), duální vztahy v edukaci, pedagogicko psychologické výzkumy, univerzitní kampus, school´s gender-neutral uniforms (angl.), mezinárodní mobilita studentů, discipul, osobnost dítěte, osobnost učitelů, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, doplňující pedagogické studium, mravní výchova ve společnosti, rodina a saturace potřeb, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, Etický a morální charakter, edukativní, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, psychodidaktika ve školství, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, Maňák Josef, Souček Rudolf, akroamatická metoda v pedagogice, incentivy a jejich aplikace, kulturní znevýhodnění, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, sebeřízení, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, synoptic learners (angl.), mikrovýstup v edukaci, heuristický interview, didaktický test, facilitátor učení, katechetický interview, paidotrop, PISA, studentské portfolio, metakognitivní učební strategie, difacilitátor učení, kontaktní výuka, dekurion, interakční edukace, pedagogická interakce, lectiones, universitas magistrorum et scholarium, pajdotrop, sociální atmosféra ve škole, studium generale, Golem efekt, numerus clausus (lat.), landsmanšaft, medik, normativ, kolej, internát, diplomant, goliard, gymnazista, scholastik, vagant, edukant, dosažené kurikulum, skryté kurikulum, edukační strategie, esencionalismus v pedagogice, morfa, progresivismus v pedagogice, žákovské portfolio, psychosociální klima školy, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), mocenský typ učitele, akusmatik, ideální žák a žákyně, discipulus (lat.), Organisation of the thesis (angl.), P.I.S.A. zkratka, dizertační práce, flek, profous, dificilní studijní orientace, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, psychohygiena edukace, less succesful student (angl.), Teacher-Student Relationships, pedagogická komunikace, discipulus interior (lat.), mentee, impulzivní učební styl, JUC., scholár, partéka, geek, hidden curriculum, mechanický výběr, free movers, pedagogická ergogenie, konvikt, mendík, student identification number (angl.), akademické stresory, individuální přístup, learner training (angl.), adaptivní edukace, interaktivní deník, pedagogické portfolio, abiturientKnihy

English File Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Upper Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Pre-Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Beginner Student´s Book with Student Resource Centre Pack (4th) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (4th) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive

Komentáře ke slovu student


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studená fůze
následující slovo: » student identification number (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz