Pojem student

Slovo:

student


Význam:

posluchač vysoké školy, žák střední školyGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Souček Rudolf, akroamatická metoda v pedagogice, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Maňák Josef, osobnost učitelů, Pardel Tomáš, Švancara Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, formování chování a prožívání, profesní a studijní orientacei, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, kulturní znevýhodnění, předmět pedagogické psychologie, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, pedagogicko psychologické výzkumy, duální vztahy v edukaci, school´s gender-neutral uniforms (angl.), univerzitní kampus, students with special needs (angl.), Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, pracovní a osobní hodnocení, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, zdravá škola, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, saturace potřeb v rodině, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, Historie psychologických aktivit ve školství, rozhovor a jeho stadia, Styly a strategie vyučování a učení, Výkonnost a kariéra, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, hodnotové orientace (typy), studijní a profesní poradenství, stresy a psychická mikrotraumata na školách, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, dotazník jako výzkumná metoda, mobilita, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, psychologické poradenství ve školství, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, přizpůsobování se a jeho způsobyv náročných situacích, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, doplňující pedagogické studium, rodina a saturace potřeb, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, edukativní a sociální zanedbanost, Etický a morální charakter, edukativní, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, discipul, mezinárodní mobilita studentů, kontaktní výuka, pajdotrop, sociální atmosféra ve škole, studium generale, difacilitátor učení, facilitátor učení, paidotrop, katechetický interview, heuristický interview, didaktický test, universitas magistrorum et scholarium, lectiones, mechanický výběr, free movers, pedagogická ergogenie, hidden curriculum, psychosociální klima školy, žákovské portfolio, dekurion, interakční edukace, pedagogická interakce, metakognitivní učební strategie, studentské portfolio, landsmanšaft, medik, normativ, scholastik, kolej, internát, diplomant, goliard, gymnazista, vagant, morfa, skryté kurikulum, numerus clausus (lat.), Golem efekt, PISA, dosažené kurikulum, edukant, progresivismus v pedagogice, esencionalismus v pedagogice, edukační strategie, geek, JUC., dificilní studijní orientace, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, psychohygiena edukace, mikrovýstup v edukaci, less succesful student (angl.), Teacher-Student Relationships, profous, pedagogická komunikace, discipulus interior (lat.), synoptic learners (angl.), ectenic learners (angl.), good learners (angl.), civis academicus, Scholastic Assessment Test (SAT), PO zkratka ve školství, good learner (angl.), unifer, synoptičtí žáci (studenti)l.), detailně orientovaní žáci, beánia, flek, akusmatik, pedagogické portfolio, adaptivní edukace, learner training (angl.), student identification number (angl.), interaktivní deník, mendík, scholár, partéka, konvikt, akademické stresory, individuální přístup, discipulus (lat.), ideální žák a žákyně, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), mocenský typ učitele, dizertační práce, P.I.S.A. zkratka, impulzivní učební styl, mentee, Organisation of the thesis (angl.), abiturientKnihy

English File Upper Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Elementary Student´s Book with Student Resource Centre Pack 4th (CZEch Edition) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
English File Fourth Edition Beginner Student's Book
English File Upper Intermediate Student´s Book with Student Resource Centre Pack (4th) -- autor: Latham-Koenig Christina, Oxenden Clive
Horizons 3 Student's Book -- autor: Radley Paul, Campbell Colin, Simons Daniela

Komentáře ke slovu student


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studená fůze
následující slovo: » student identification number (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2021  --  ABZ.cz