Pojem student

Slovo:

student


Význam:

posluchač vysoké školy, žák střední školyGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, Úvod do pedagogické psychologie, psychoterapeutická péče obětem násilí, duální vztahy v edukaci, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, pozice a role ve skupinách, vývoj, rozhovor jako poznávací metoda, pracovní a osobní hodnocení, zdravá škola, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, students with special needs (angl.), univerzitní kampus, synoptičtí žáci (studenti)l.), detailně orientovaní žáci, beánia, ectenic learners (angl.), synoptic learners (angl.), psychohygiena edukace, mikrovýstup v edukaci, unifer, good learner (angl.), mezinárodní mobilita studentů, discipul, school´s gender-neutral uniforms (angl.), PO zkratka ve školství, Scholastic Assessment Test (SAT), good learners (angl.), civis academicus, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, psychodidaktika ve školství, Normální a zdravá osobnost, sebeřízení, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, psychologie osobnosti učitele a učitelky, výchova a její prostředky, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, formování chování a prožívání, osobnost učitelů, Maňák Josef, Souček Rudolf, osobnost dítěte, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, Pardel Tomáš, Švancara Josef, akroamatická metoda v pedagogice, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, incentivy a jejich aplikace, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, výchova tvořivosti, Rodina a její sociální determinace, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, dificilní studijní orientace, katechetický interview, heuristický interview, didaktický test, paidotrop, metakognitivní učební strategie, Golem efekt, PISA, studentské portfolio, facilitátor učení, difacilitátor učení, universitas magistrorum et scholarium, lectiones, dekurion, studium generale, sociální atmosféra ve škole, kontaktní výuka, pajdotrop, numerus clausus (lat.), skryté kurikulum, kolej, landsmanšaft, medik, internát, gymnazista, diplomant, goliard, normativ, scholastik, edukační strategie, edukant, dosažené kurikulum, esencionalismus v pedagogice, progresivismus v pedagogice, vagant, morfa, interakční edukace, pedagogická interakce, dizertační práce, discipulus (lat.), ideální žák a žákyně, P.I.S.A. zkratka, Organisation of the thesis (angl.), individuální přístup, impulzivní učební styl, mentee, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), mocenský typ učitele, discipulus interior (lat.), Teacher-Student Relationships, less succesful student (angl.), pedagogická komunikace, profous, akusmatik, flek, akademické stresory, student identification number (angl.), pedagogická ergogenie, hidden curriculum, geek, free movers, mechanický výběr, žákovské portfolio, psychosociální klima školy, JUC., scholár, pedagogické portfolio, adaptivní edukace, learner training (angl.), interaktivní deník, mendík, partéka, konvikt, abiturientKnihy

Horizons 3 Student's Book -- autor: Radley Paul, Campbell Colin, Simons Daniela
Project Explore 2 Student's book CZ
Project Explore 3 Student's book CZ
Project Explore 4 Student's book CZ
A2 Key 1 for revised exam from 2020 Student´s Book Pack (Student´s Book with answers with Audio)

Komentáře ke slovu student


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studená fůze
následující slovo: » student identification number (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2020  --  ABZ.cz