Pojem student

Slovo:

student


Význam:

posluchač vysoké školy, žák střední školyGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abiturient, Maňák Josef, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, předmět pedagogické psychologie, Pardel Tomáš, Švancara Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Souček Rudolf, vývoj, akroamatická metoda v pedagogice, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, kulturní znevýhodnění, rozhovor jako poznávací metoda, pozice a role ve skupinách, formování chování a prožívání, psychoterapeutická péče obětem násilí, mezinárodní mobilita studentů, discipul, school´s gender-neutral uniforms (angl.), univerzitní kampus, students with special needs (angl.), duální vztahy v edukaci, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, Úvod do pedagogické psychologie, pracovní a osobní hodnocení, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, školská poradenská psychologie, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, profesní a studijní orientacei, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, Scholastic Assessment Test (SAT), prosociální a morální charakter, psychotraumatické zážitky v životě, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, talent v otázkách a odpovědích, rozhovor a jeho typy, rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, stresy a psychická mikrotraumata na školách, myšlení a kreativita, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), výhova problémových dětí, výchova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, sebepoznání a sebeřízení, Etický a morální charakter, sebeřízení, rodina a saturace potřeb, poznávací a intervenční interview, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Normální a zdravá osobnost, psychodidaktika ve školství, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, mravní výchova ve společnosti, edukativní, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, doplňující pedagogické studium, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, PO zkratka ve školství, civis academicus, diplomant, sociální atmosféra ve škole, katechetický interview, heuristický interview, didaktický test, facilitátor učení, difacilitátor učení, kontaktní výuka, pajdotrop, studium generale, metakognitivní učební strategie, universitas magistrorum et scholarium, lectiones, dekurion, interakční edukace, pedagogická interakce, žákovské portfolio, psychosociální klima školy, mechanický výběr, paidotrop, studentské portfolio, pedagogická ergogenie, vagant, goliard, gymnazista, internát, kolej, landsmanšaft, medik, normativ, scholastik, morfa, PISA, progresivismus v pedagogice, esencionalismus v pedagogice, edukační strategie, edukant, dosažené kurikulum, skryté kurikulum, numerus clausus (lat.), Golem efekt, free movers, hidden curriculum, good learners (angl.), Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, flek, profous, pedagogická komunikace, discipulus interior (lat.), Teacher-Student Relationships, less succesful student (angl.), dificilní studijní orientace, psychohygiena edukace, mocenský typ učitele, mikrovýstup v edukaci, synoptic learners (angl.), ectenic learners (angl.), synoptičtí žáci (studenti)l.), detailně orientovaní žáci, beánia, unifer, good learner (angl.), akusmatik, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), geek, learner training (angl.), JUC., scholár, partéka, konvikt, mendík, interaktivní deník, pedagogické portfolio, adaptivní edukace, student identification number (angl.), ideální žák a žákyně, akademické stresory, individuální přístup, impulzivní učební styl, mentee, Organisation of the thesis (angl.), P.I.S.A. zkratka, dizertační práce, discipulus (lat.), arcimrtka

Komentáře ke slovu student


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studená fůze
následující slovo: » student identification number (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz