Pojem student

Slovo:

student


Význam:

posluchač vysoké školy, žák střední školyGenerovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slovaNěkterá související slova

abiturient, autodiagnostika a autoedukace vysokoškoláků, Švancara Josef, Vztah edukační psychologie k jiným vědám, osobnost dítěte, osobnost učitelů, Maňák Josef, Souček Rudolf, akroamatická metoda v pedagogice, Závady a poruchy adjustace vysokoškoláků, výchovné determinanty psychiky a osobnosti, předmět pedagogické psychologie, Rodina a její sociální determinace, výchova tvořivosti, incentivy a jejich aplikace, kulturní znevýhodnění, profesní a studijní orientacei, formování chování a prožívání, Kritéria hodnocení vysokoškolských učitelů a učitelek, sebeřízení, Pardel Tomáš, předmět psychologie zdraví a duševní hygieny, Psychosociální a edukativní zanedbanost, Úvod do postmoderní a sociologizující psychologie, univerzitní kampus, students with special needs (angl.), duální vztahy v edukaci, pedagogicko psychologické výzkumy, akademické stresy, psychoterapeutická péče obětem násilí, Úvod do pedagogické psychologie, Úvod do kognitivní psychologie, školská poradenská psychologie, rozhovor jako poznávací metoda, výzkumy osobnosti a psychiky dětí, školní, saturace potřeb v rodině, Vztahy mezi pedagogy a žáky a žákyněmi, zdravá škola, pracovní a osobní hodnocení, pozice a role ve skupinách, vývoj, poznávací a intervenční interview, Normální a zdravá osobnost, discipul, KOGITACE (myšlení a jeho poznávání), rozhovor a jeho stadia, psychologická charakteristika žáků a žákyň, poznávání dificilit, prosociální a morální charakter, stresy a psychická mikrotraumata na školách, mravnost a její výchova a sebvýchova, Edukativní determinanty psychiky, dotazník jako výzkumná metoda, výhova problémových dětí, rozhovor a jeho typy, výchova problémových dětí, Teorie a praxe sebepoznávání a sebevýchovy studentů a studentek, typy inteligence podle H.Gardnera, arcimrtka, JAK KORZYSTAĆ Z OZEMPIC, WhatsApp +35796164702) BUY MEDICAL DEGREE ONLINE IN INDIA, WhatsApp +35796164702) Buy/OBTAINED/PURCHASED IELTS, Whatsapp: +33 7 55 53 15 33//Dove unirsi alla fratellanza degli Illuminati (( Massone ))., hodnotové orientace (typy), talent v otázkách a odpovědích, psychodidaktika ve školství, doplňující pedagogické studium, stresy vysokoškoláků a vysokoškolaček, škola a její formativní vlivy, Pozitiva a negativa a učitelské profese, Přizpůsobovací problematika studentů a studentek, rodina a saturace potřeb, mravní výchova ve společnosti, způsoby adaptace člověka, psychologie osobnosti učitele a učitelky, kariérni (studijní a pracovní) psychologické poradenství, psychopatologické tendence učitelů a učitelek, AŠP ČR zkratka v humanitních vědách, schopnosti a nadání, Famile a persona, kreativní a talentované osoby, edukativní, Etický a morální charakter, myšlení a kreativita, sebepoznání a sebeřízení, psychotraumatické zážitky v životě, school´s gender-neutral uniforms (angl.), mezinárodní mobilita studentů, diplomant, studium generale, katechetický interview, heuristický interview, didaktický test, facilitátor učení, difacilitátor učení, kontaktní výuka, pajdotrop, sociální atmosféra ve škole, universitas magistrorum et scholarium, metakognitivní učební strategie, lectiones, dekurion, interakční edukace, pedagogická interakce, žákovské portfolio, psychosociální klima školy, mechanický výběr, free movers, paidotrop, studentské portfolio, hidden curriculum, vagant, goliard, gymnazista, internát, kolej, landsmanšaft, medik, normativ, scholastik, morfa, PISA, progresivismus v pedagogice, esencionalismus v pedagogice, edukační strategie, edukant, dosažené kurikulum, skryté kurikulum, numerus clausus (lat.), Golem efekt, pedagogická ergogenie, geek, PO zkratka ve školství, synoptic learners (angl.), pedagogická komunikace, discipulus interior (lat.), Teacher-Student Relationships, less succesful student (angl.), dificilní studijní orientace, Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně, psychohygiena edukace, mikrovýstup v edukaci, ectenic learners (angl.), flek, synoptičtí žáci (studenti)l.), detailně orientovaní žáci, beánia, unifer, good learner (angl.), good learners (angl.), civis academicus, Scholastic Assessment Test (SAT), profous, akusmatik, JUC., student identification number (angl.), scholár, partéka, konvikt, mendík, interaktivní deník, pedagogické portfolio, adaptivní edukace, learner training (angl.), akademické stresory, mocenský typ učitele, individuální přístup, impulzivní učební styl, mentee, Organisation of the thesis (angl.), P.I.S.A. zkratka, dizertační práce, discipulus (lat.), ideální žák a žákyně, Parents and Teachers Helping Students (PATHS), Iscriviti alla massoneria online.((Whatsapp: +1 (941) 526-0547)) ITALIA

Komentáře ke slovu student


 
» přidat nový komentář

Zatím žádné komentáře.Navigace

předchozí slovo: » studená fůze
následující slovo: » student identification number (angl.)
slovo se nachází na stránce: S:105
krok zpět: » zpět
hledat jiné cizí slovo: » hledání
upravit (opravit) toto slovo: » upravit
přidat do slovníku nové slovo: » přidat

hledat - slovník - pro webmastery - o slovníku - kontakt
scs.abz.cz  --  web © 2005-2024  --  ABZ.cz